HÀ NỘI MỘT NĂM NHÌN LẠI – THÀNH CÔNG TRÊN NHIỀU MẶT CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Huyền Pha
Với việc năm 2018 được coi là năm của công tác tổ chức, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò là đơn vị đi đầu trong giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108 và thực hiện cải cách hành chính trong thực hiện các dịch vụ công qua đó nhằm hướng tới tạo cơ chế thuận lợi tối đa cho sự phát triển của Thủ đô.
HÀ NỘI MỘT NĂM NHÌN LẠI – THÀNH CÔNG TRÊN NHIỀU MẶT CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIĐặc biệt liên quan đến kinh tế năm 2018, tại giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 25/12/2018, ông Trần Ngọc Nam, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã báo cáo về kết quả thu hút đầu tư FDI của thành phố năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, năm 2018 Hà Nội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 7 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với năm 2017. Với kết quả này, nhiều khả năng năm nay Hà Nội sẽ là đơn vị đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài và đây là con số cao nhất trong 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài.
Theo số liệu thống kê, trong vòng 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018 Hà Nội thu hút được hơn 14 tỷ USD, bằng 2,25 lần giai đoạn 2011-2015. Chỉ tính riêng năm 2018, Thành phố Hà Nội đã cấp mới cho 616 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới đạt hơn 5 tỷ USD; tăng vốn 157 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng hơn 800 triệu USD.    
Hiện nay, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài đạt 36,55 tỷ USD vốn FDI, trong đó, các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm 80%. Lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất là bất động sản (31%), tiếp theo là công nghiệp chế biến chế tạo (28%). Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về quy mô vốn đầu tư với 10,6 tỷ USD, tiếp sau là Singapore và Hàn Quốc.

Những kết quả ấn tượng trên đây cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của chính quyền TP Hà Nội trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm vừa qua. Cùng với những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội..., những thành tựu về kinh tế trong đó có việc dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Hà Nội cho thấy vai trò đầu tàu, tiếp tục khẳng định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

19 nhận xét

Viết nhận xét
09:59, 26/12/2018 XÓA

có thể thấy là Hà Nội đang thay đổi từng ngày,xứng đáng với sự phát triển của một đô thị đang nổi và một đô thị vì hòa bình. Chúng ta cũng nhìn thấy sự thay đổi lớn của Hà Nội một năm qua và chắc chắn sẽ còn tiếp tục đi lên trong sự nghiệp phát triển của đất nước trên tiến trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa

TRẢ LỜI
avatar
10:08, 26/12/2018 XÓA

với những cố gắng to lớn của các cấp,các ngành của thành phố Hà Nội thì thủ đô yêu quý ngàn năm văn hiến của chúng ta đang thay da đổi thịt hàng ngày,đúng với sự tin yêu của đồng bào cả nước,xứng đáng là trung tâm kinh tế,chính trị,văn hóa,giáo dục và là nơi tổ chức các ngày lễ trọng đại của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:00, 26/12/2018 XÓA

Đúng như vậy để đạt được thành tựu kết quả như ngà y hôm nay đó là sự nổ lực của toàn thể các cấp chính quyền và nhân dân cả toàn thành phố. Qua những thành tựu đạt được thể hiện đầu tầu và là trung tâm chính trị của thành phố Hà Nội và mong trong thời gian tới cả hệ thống chính trị của thành phố và nhan dân găt hái thêm nhiều thành tựu và thành công hơn nửa

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:21, 26/12/2018 XÓA

Sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của chính quyền TP Hà Nội trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm vừa qua. Cùng với những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội...

TRẢ LỜI
avatar
19:23, 26/12/2018 XÓA

Chúng ta thấy rằng những kết quả ấn tượng trên đây cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của chính quyền thành phố Hà Nội trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm vừa qua những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực ấy chứ mà đúng không nhể.

TRẢ LỜI
avatar
19:42, 26/12/2018 XÓA

Cũng thấy rằng là Hà Nội và mong trong thời gian những nỗi này tới cả hệ thống chính trị với hơn thế nữa là của thành phố và nhân dân đã có những hái thêm nhiều thành tựu đặc biệt thành công hơn nữa những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực ấy chứ mà đúng không nhể đúng không.

TRẢ LỜI
avatar
19:59, 26/12/2018 XÓA

Với kết quả này thì là nhiều khả năng năm nay thì Hà Nội sẽ là đơn vị đứng đầu sẽ là cả nước về thu hút vè cả đầu tư nước ngoài và đây hay là con số cao nhất là vốn đầu tư đăng ký tăng với hơn 800 triệu USD cải thiện với môi trường kinh doanh trong với những năm vừa qua.

TRẢ LỜI
avatar
20:06, 26/12/2018 XÓA

Theo đó thì năm 2018 Hà Nội thu hút của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 7 tỷ USD và hơn nữa đó là tăng gấp hai lần so với năm 2017 thì đó là với kết quả này và hơn nữa cho thấy vai trò đầu tàu và tiếp tục khẳng định vẫn là trung tâm chính trị và thế là.

TRẢ LỜI
avatar
20:25, 26/12/2018 XÓA

Với sự phát triển đó thì là Nhật Bản sẽ là quốc gia đứng đầu về quy mô vốn đầu tư với 10 6 tỷ USD và cũng chỉ mấp mé tiếp sau là Singapore và Hàn Quốc thồi mà và đã tăng lên tăng vốn 157 lượt dự án với lại còn vốn đầu tư đăng ký cũng đã tăng hơn 800 triệu USD rồi mà.

TRẢ LỜI
avatar
20:35, 26/12/2018 XÓA

Đấy chúng ta cũng đã thấy là đơn vị đi đầu trong giải quyết như vậy với tinh giản biên chế theo cái gọi là Nghị định 108 hay là thực hiện cải cách hành chính trong thực hiện với các dịch vụ công khẳng định vẫn là sẽ trung tâm chính trị và thế là như vậy đó.

TRẢ LỜI
avatar
20:57, 26/12/2018 XÓA

Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là những thành tựu này về kinh tế trong đó có sẽ việc dẫn đầu cả nước hay chính là về thu hút đầu tư của trực tiếp nước ngoài thì sẽ Hà Nội cho thấy vai trò đầu tàu như vậy chứ nhể và chính điều đó sẽ là như vậy đúng nhỉ.

TRẢ LỜI
avatar
22:06, 26/12/2018 XÓA

Trong năm qua thực sự Hà Nội đã gặt hái được rất nhiều thành công trên mọi lĩnh vực. Để làm được điều đó phải kể đến công lao không nhỏ mà Chính quyền Hà Nội đã cống hiến. Tôi mong người dân Hà Nội thấy được sự cống hiến đó để hiểu hơn về những gì mà chính quyền Hà Nội đã làm được trước đây!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:26, 27/12/2018 XÓA

Thành phố Hà Nội đã cố gắng hết mình vì để có được sự thành công như ngày hôm nay. Chúng ta cần phải thấy được những điều này để biết được những kẻ đã và đang chống phá Đảng và nhà nước ta đê tiện đến mức độ nào!

TRẢ LỜI
avatar
01:25, 27/12/2018 XÓA

Có thể nói rằng đạt được kết quả như hôm nay là sự phấn đấu của toàn thể nhân dân các cấp chính quyền của thành phố . Xin chúc mừng thành công này của thành phố và mong trong thời gian tới thành phố tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nửa để luôn xứng đáng là thủ đô văn minh của cả nước mang lại niềm tự hào và phát triển cảu đất nước

TRẢ LỜI
avatar
08:17, 27/12/2018 XÓA

Xin chúc mừng những gì mà Thành phố Hà Nội đã gặt hái được trong năm qua. Để có được thành công đó phải kể đến công lao của người dân trên toàn thành phố và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội!

TRẢ LỜI
avatar
Anh Vũ
AUTHOR
09:28, 27/12/2018 XÓA

Thành công trong năm vừa qua là động lực để thành phố Hà Nội có bước phát triển mạnh hơn nữa trong những năm tiếp theo. Tôi mong đơn vị Hà Nội sẽ là tấm gương cho những tỉnh thành khác nỗ lực phấn đấu học hỏi!

TRẢ LỜI
avatar
12:35, 27/12/2018 XÓA

với những cố gắng to lớn của các cấp,các ngành của thành phố Hà Nội thì thủ đô yêu quý ngàn năm văn hiến của chúng ta đang thay da đổi thịt hàng ngày,đúng với sự tin yêu của đồng bào cả nước,xứng đáng là trung tâm kinh tế,chính trị,văn hóa,giáo dục và là nơi tổ chức các ngày lễ trọng đại của đất nước

TRẢ LỜI
avatar
13:13, 27/12/2018 XÓA

Có thể thấy là Hà Nội đang thay đổi từng ngày,xứng đáng với sự phát triển của một đô thị đang nổi và một đô thị vì hòa bình. Chúng ta cũng nhìn thấy sự thay đổi lớn của Hà Nội một năm qua và chắc chắn sẽ còn tiếp tục đi lên trong sự nghiệp phát triển của đất nước trên tiến trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa!

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
19:32, 03/03/2020 XÓA

Những kết quả ấn tượng trên đây cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của chính quyền TP Hà Nội trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm vừa qua. Cùng với những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đó sẽ là động lực cho Hà Nội bước tiếp.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon