HIỂU ĐÚNG VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10/12


Vân An

Ngày 10/12 hàng năm được gọi là ngày Nhân quyền quốc tế. Ngày này được chọn là do vào ngày 10/12/1948 Liên Hợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Bản Tuyên ngôn này là nền tảng cho Bộ luật Nhân quyền Quốc tế, bao gồm hai công ước cơ bản về quyền con người cùng được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1966 là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa.

Tuyên ngôn này đã đặt nền tảng cho việc xây dựng hệ thống các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về nhân quyền cũng như quyền tự quyết của mỗi dân tộc; đồng thời trở thành động lực thúc đẩy các nước phát triển trên các mặt kinh tế, pháp luật, văn hóa,… Việt Nam là một trong những nước đi đầu và bền bỉ trong thực hiện Tuyên ngôn – một giá trị vĩnh hằng mà các quốc gia đã cam kết và quyết tâm thực hiện vì cuộc sống đích thực của người dân.

Tuy nhiên, những năm qua, vấn đề nhân quyền luôn là một trong những vấn đề được xoáy sâu rất nhiều và có lẽ vẫn chưa đến hồi kết. Và người ta cho rằng có lẽ “vấn đề nhân quyền” ở Việt Nam không đơn giản nằm ở 2 chữ “nhân quyền” mà trên thực tế đó chỉ là cái cớ để những tổ chức cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Điển hình một số tổ chức như Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Theo dõi nhân quyền... thường ra báo cáo về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó nhiều lần tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên trên thực tế, không ít báo cáo của họ đã phản ánh sai lệch sự thật về các quốc gia mà các tổ chức này thiếu thiện chí. Trong những năm qua, Mỹ và Nghị viện châu Âu đã sử dụng các báo cáo về tình hình nhân quyền của nhiều nước khác để dựa vào đó tìm cách áp đặt, ra điều kiện, thậm chí can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân có thái độ thiếu thiện chí với Việt Nam đã luôn câu kết với những phần tử xấu, cơ hội chính trị ở trong nước để xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam với những ý đồ chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của ta.

Ngày nhân quyền quốc tế 10/12

Chúng ta hiểu rằng nhân quyền là những giá trị nhân văn và tiến bộ, nhưng cần biết rằng nhân quyền với những đặc thù riêng của từng dân tộc, từng quốc gia, sẽ được phát biểu theo những cách khác nhau miễn là vẫn đạt được những giá trị cơ bản và phổ quát. Vì thế không thể lấy mô hình của nước này áp dụng miễn cưỡng vào mô hình của nước kia.

Ở Việt Nam, nhân quyền luôn là những giá trị cơ bản được quan tâm và đảm bảo cao nhất. Trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” của người dân đã được xướng lên. Những quyền ấy, được ghi nhận, công nhận và bảo hộ bởi hiến pháp và pháp luật, xuyên suốt từ đó đến nay, các quyền cơ bản và bình đẳng của công dân luôn được đảm bảo và ngày càng nới mở, lãnh đạo tiến trình ấy không ai khác chính là Đảng Công Sản Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, dù phải dồn mọi nguồn lực cho kháng chiến cứu nước, nhưng các lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành pháp đều có những thành tựu vượt bậc.

Những cáo buộc về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, những yêu sách đòi phóng thích “tù nhân chính trị”.. đều là những chiêu trò của các tổ chức quốc tế nhằm động cơ chính trị. Thứ nhất, phải khẳng định rằng ở Việt Nam không có khái niệm “tù nhân chính trị”, chỉ có những tội phạm vi phạm pháp luật Việt Nam, việc Tòa án Việt Nam tuyên án và thi hành chế tài theo luật định đối với những công dân vi phạm pháp luật là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, việc ngang ngược đòi phóng thích chính là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, điều này đi ngược với tình thần của hiến chương Liên Hợp Quốc. Thứ hai, ở Việt Nam thì quyền tự do ngôn luận được hiến định và luật định, không ai bị hạn chế quyền này, dĩ nhiên loại trừ trường hợp các phát ngôn gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước, tập thể, cá nhân khác, không thể gọi việc bảo về quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể là “hạn chế quyền tự do ngôn luận được”. Cái gì cũng phải trong khuôn khổ và giới hạn được pháp luật quy định. Thứ ba, tự do tôn giáo không phải vấn đề của Việt Nam, ngược lại nó cần được nêu lên như một thành tựu mà không nhiều nước có được, thậm chí tự do tôn giáo ở Việt Nam đang có dấu hiệu rơi vào “tự do quá trớn” mà có lẽ tương lai gần pháp luật nên điều chỉnh.

Việt Nam đã có những chủ trương đúng đắn, bước đi thuyết phục làm cho thế giới hiểu về quan điểm nhân quyền của mình với những thành tựu được cộng đồng quốc tế thừa nhận và rằng Việt Nam có quyền tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc. Đó cũng chính là câu trả lời rõ ràng cho những tổ chức, cá nhân vẫn ấp ủ âm mưu lợi dụng nhân quyền chống lại Việt Nam./.

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

5 nhận xét

Viết nhận xét
09:42, 11/12/2018 XÓA

nhân quyền ở Việt Nam chả có gì phải bàn bạc ở đây cả.chảng qua là toàn mấy ông bà mất nết phản động nói điêu,xuyên tac thù hằn đất nước mới nói Việt Nam vi phạm nhân quyền này kia. Để rồi bọn thù địch Việt Nam có cơ hội xuyên tạc tiếp tục và vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền để tìm cách can thiệp. Đúng là bọn bỉ ổi vô liêm sỉ

TRẢ LỜI
avatar
10:02, 11/12/2018 XÓA

dân chủ ở Việt Nam không có gì xấu hết,xấu là từ mồm bọn phản động và tinh thần nhồi sọ của giới tư bản chống chế độ xã hội chủ nghĩa mà thôi.cho nên mặc kệ những lời xuyên tạc kia,chúng ta kiên quyết bảo vệ dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng ta,tôn trọng những quyền và lợi ích của con người là mục tiêu cao nhất của cộng sản chế độ

TRẢ LỜI
avatar
10:15, 11/12/2018 XÓA

Đúng vậy chúng ta hiểu rằng nhân quyền là những giá trị nhân văn và tiến bộ, nhưng cần biết rằng nhân quyền với những đặc thù riêng của từng dân tộc, từng quốc gia, sẽ được phát biểu theo những cách khác nhau. Riêng Việt Nam luôn coi trọng nhân quyền và chủ nghĩa nhân đạo thể hiện rõ trong bộ luật của Nhà nước. Tuy nhiên do đặc thù mỗi nước mà nó được thực thi một cách khác nhau nhưng cốt lõi của nó vẫn phải là quyền con người đặt lên hàng đầu.

TRẢ LỜI
avatar
10:30, 11/12/2018 XÓA

Với việc Nhà Nước ta luôn đề cao quyền con người và nhân đạo đổi với người dân thì không có gì phải bàn cãi. Việc nhân quyền được xuyên tạc từ miệng của bọn dân chủ và những việc làm của lũ phản động đang biến nhân quyền của nước ta dưới góc nhìn của một số người bị tối lại.Vì vậy mọi người phải tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt vu khổng chính quyền không được kiểm chứng.

TRẢ LỜI
avatar
Lê Lan
AUTHOR
22:52, 11/12/2018 XÓA

Đám dân chủ luôn miệng chống phá rằng nước ta vi phạm nhân quyền này nọ chứ thực chất Đảng và nhà nước ta đã và đang đạt được những thành tựu không hề nhỏ đối với việc thực hiện và đảm bảo về dân chủ và nhân quyền. Tôi mong mọi người hiểu rõ để tránh bị đám dân chủ này lừa bịp!

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon