KỲ HỌP THỨ 7 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM VỚI 36 CHỨC DANH DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU


Hoa sữa
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 04-06/12. Trong ngày làm việc thứ 3, vào lúc 10h30 ngày 06/12, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do Hội đồng nhân dân Thành phố, cụ thể: Khối HĐND có 8 chức danh gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng ban và Chánh văn phòng; Khối UBND có 28 chức danh gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Giám đốc các sở, Chánh văn phòng UBND Thành phố. 
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo đúng Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Không khí dân chủ và đúng quy định trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2018

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Kết quả trên là sự ghi nhận của quần chúng, nhân dân Thủ đô đối với nỗ lực của cơ quan hành pháp, lập pháp của thành phố Hà Nội thời gian qua. Đó là bức tranh phản chiếu của Hà Nội khiến cử tri ấn tượng, đánh giá cao. 
Thời gian vừa qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã tập trung trong xử lý các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, thể hiện đa chiều tiếng nói, sự phản tỉnh của cư tri... Còn người đứng đầu Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đã thể hiện được vị thế, tầm ảnh hưởng và tư duy dám nghĩ, dám làm của mình với sự mạnh bạo trong phát triển  kinh tế Thủ đô. Bên cạnh đó, việc quyết liệt trong xử lý các sai phạm của các cán bộ, bảo vệ quyền lợi người dân trong các dự án thu hồi giải phóng mặt bằng, bồi thường cho các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất cũng là nhân tố khiến người dân tin tưởng vào lãnh đạo Thành phố. 
Trong buổi lấy phiếu tín nhiệm, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cho biết: “Mục đích của lấy phiếu tín nhiệm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đặc biệt giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”.
Thời gian tới, Thủ đô Hà Nội còn có rất nhiều việc để làm nhưng với sự ghi nhận của cử tri Thủ đô, tác giả tin rằng HĐND - UBND Thành phố Hà Nội sẽ có thêm động lực để hiện thực hoá các mục tiêu đề ra từ nay cho đến hết nhiệm kỳ./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

6 nhận xét

Viết nhận xét
22:37, 06/12/2018 XÓA

Điều này chứng tỏ một điều rằng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện tốt những gì mà người dân mong đợi. Tôi mong trong tương lai Thành phố Hà Nội sẽ còn có những bước phát triển cao hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu của cả nước trong tất cả mọi lĩnh vực!

TRẢ LỜI
avatar
10:39, 07/12/2018 XÓA

phải tăng cường sức manh trong hệ thống chính quyền,cũng như việc tăng cường dân chủ trong đảng,trong các cơ quan chính quyền đoàn thể để từ đó chúng ta cùng xây dựng một chính quyền nhất thể,một chính quyền có sức mạnh và cùng nhau đưa xã hội ta tiến lên xây dựng thật phồn vinh,hạnh phúc,thật sự dân chủ và giàu mạnh

TRẢ LỜI
avatar
21:20, 08/12/2018 XÓA

Thiết nghĩ đây là việc làm cần thiết của TP Hà Nội để có thể có một sự đánh giá khách quan chất lượng của từng đội ngũ cán bộ trong bộ máy chính quyền Hà NỘi để có thể nhìn nhận 1một cách khách quan những hạn chế và những cái đã thực hiện được của từng cán bộ trong từng lĩnh vực cụ thể. Qua đó mỗi cán bộ nhận thức và biết được để còn phấn đấu cố gắng hơn nữa.

TRẢ LỜI
avatar
21:23, 08/12/2018 XÓA

Thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm này để chính quyền TP Hà NỘi có một cái nhìn tổng thể về những cán bộ trong việc quản lý và điều hành công việc có mình có hiệu quả hay không và được đánh giá một cách công bằng và khách quan nhất. Thiết nghĩ thì công tác này nên được nhân rộng ra hơn nữa đối với các tỉnh và thành phố khác nữa.

TRẢ LỜI
avatar
00:06, 10/12/2018 XÓA

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện rất tốt đường lối, chủ trương chính sách của đảng ta trong nhiệm vụ phát triển chung của cả nước và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Tôi mong cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cống hiến và đạt được nhiều thành công mới trong tương lai!

TRẢ LỜI
avatar
20:22, 10/12/2018 XÓA

Các cấp ủy tổ chức đảng phải coi trọng việc biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết, bước đầu tạo sự lan tỏa trong xã hội.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon