BẢN CHẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG LƯU VONG

Thúy Kiều - Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), tính đến nay có khoảng 4,2 triệu người người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Phần lớn cộng đồng người người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống lương thiện, tham gia xây dựng cuộc sống mới ở nước sở tại và tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận ôm hận thù cá nhân, nuối tiếc chế độ Việt Nam cộng hòa đã bị sụp đổ vào ra sức chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổ chức Việt Tân
Điểm mặt một vài tổ chức có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam như: “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tự xưng, do Đào Minh Quân cầm đầu. Hay như Tổ chức “Việt tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” do đối tượng Đỗ Hoàng Điềm, quốc tịch Mỹ cầm đầu, chuyên huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh. Hiện tổ chức này được liệt vào danh sách "các tổ chức khủng bố".
Hầu hết các đối tượng trong các tổ chức là những kẻ từng là lính thuộc đội quân đánh thuê, hoặc là thân nhân của đội quân đó, những kẻ từng ôm chân thực dân đế quốc, nay bị thất sủng. Từ địa vị những kẻ “ăn trên ngồi trốc”, nay bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực, nên vẫn ôm ấp hận thù một cách điên cuồng và mù quáng. Mặt khác, sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chúng cho rằng, đây là thời cơ ngàn năm có một để thực hiện ảo tưởng gây bạo loạn lật đổ chế độ XHCN và phục hồi thây ma Việt Nam cộng hòa đã bị thối rữa từ lâu.
Âm mưu chung của chúng là hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà cha ông ta đã dày công xây dựng từ bao năm nay. Để hiện thức hóa âm mưu đó, chúng tiến hành các hoạt động cài cắm lực lượng, lôi kéo, kích động, tài trợ cho những phần tử nhẹ dạ cả tin gây bạo loạn, khủng bố trong nước. Đây là một hoạt động hết sức nguy hiểm, thủ đoạn của chúng là móc nối những phần tử bất mãn, cung cấp tiền, tài liệu tuyên truyền xuyên tạc chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Chúng thường tung tin, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém của cán bộ các cấp. Chúng lợi dụng triệt để mọi sơ hở trong quản lý kinh tế, đất đai, sự cố về môi trường do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gây ra để kích động, tài trợ tiền cho các hoạt động biểu tình chống phá. Chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ hình ảnh đất nước và kêu gọi lật đổ chế độ. Lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ, thời gian qua, chúng trơ tráo tung ra các video xuyên tạc lịch sử dân tộc, nói xấu lãnh tụ, kích động biểu tình, đòi lật đổ chế độ, với đủ thứ ngôn từ thể hiện sự ngông cuồng và ảo tưởng.
Để có tiền hoạt động, các tổ chức này đều thực hiện dưới hình thức quyên góp, nhưng thực chất là thực hiện các trò lừa đảo, bắt chẹt để thu tiền của đồng bào ta ở hải ngoại. Sau đó, chúng cung cấp tiền cho các đối tượng trong nước để tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng.
Tóm lại, các đối tượng trong các tổ chức này đều do các đối tượng ảo tưởng cầm đầu, được nuôi dưỡng bởi những đồng tiền bất chính, lừa đảo của một bộ phận cộng đồng người Việt ở hải ngoại đang bày ra đủ loại chiêu trò chống phá Nhà nước và cuộc sống yên lành của nhân dân, nhưng chắc chắn sẽ bị toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh bại hoàn toàn. Vấn đề ở đây là chúng ta cần vạch trần bộ mặt thật và những chiêu trò chống phá để nhân dân hiểu rõ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc phải các mưu đồ thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản bội lợi ích toàn dân tộc.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

16 nhận xét

Viết nhận xét
14:12, 18/01/2019 XÓA

Chúng ta nhận thấy rằng âm mưu của bọn ngươi phản động lưu vong người Việt là rất nguy hiểm và thâm độc.Chúng muốn lật đổ Đảng cộng sản,thay đổi chế độ để khôi phục lại chế độ Việt Nam DCCH.Bởi vì sao,vì chúng vẫn hoài niệm mộ thời của chế độ chúng mà đã từng tồn tại vì ở đó cá nhân bọn chúng đươc giữ những vị trí cao trong bộ máy đo,suy đi xét lại cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân,và cả những thành phần ôm hận bất mãn với chế độ...chúng thực hiện mọi thủ đoạn và phương thức để có thể đạt đươc âm mưu đo.Chúng ta cần thực sự cảnh giác và vạch trần rõ âm mưu của chúng

TRẢ LỜI
avatar
14:28, 18/01/2019 XÓA

Mang ảo vọng phục hồi chế độ Nhà nước Việt Nam cộng hòa cùng tư tưởng ôm hận,thù hằn chính trị,các đối tượng phản động hiện thời rất manh động và gian xảo.Chúng lợi dụng mạng xã hội như zalo,facebook...để kích động nhân dân chống lại chủ trương,chính sách của Đảng.Các phần tử cầm đầu chủ yếu là lính thuộc đội quân đánh thuê nên tư tưởng chống phá rất ác liệt.Chúng ta cần mạnh tay hơn nữa để đẩy lùi phản động,xóa bỏ âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của lũ bán nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:06, 18/01/2019 XÓA

Nhìn cương lĩnh điều lệ của mấy tổ chức này thì thấy hay ho , nhân đạo lắm. Nhưng thực ra đó chỉ là chiêu trò mị dân của bọn chúng mà thôi. Mục tiêu mà bọn chúng hướng tới chỉ là những lợi ích cá nhân, những lợi ích mà ở chế độ cũ chúng đã được nhân và không thể quên đi. Tương lai của bọn này cũng đen sịt như bản chất của chúng mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:21, 18/01/2019 XÓA

Mấy tổ chức như vậy mọc lên không nhằm mục đích gì khác lả kiếm chác lợi ích, thỏa mãn những quyền lực, mộng tưởng hư ảo của một bộ phận chế độ cũ. Thêm vào đó chúng còn tụ tập, lôi keó những kẻ chẳng ra gì để thành lập các tổ chức để tự sướng với nhau, phong nhau chức này chức nọ. Thật là lố bịch

TRẢ LỜI
avatar
19:36, 18/01/2019 XÓA

các đối tượng trong các tổ chức này là những kẻ “ăn trên ngồi trốc”, nay bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực, nên vẫn ôm ấp hận thù một cách điên cuồng và mù quáng. nói một cách ngắn ngon là sướng quen rồi khổ không chịu được và ôm trong mình sự ảo tưởng về phục hồi thây ma Việt Nam cộng hòa đã bị thối rữa từ lâu.

TRẢ LỜI
avatar
19:48, 18/01/2019 XÓA

Hiện nay, tổ chức có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam như: “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tự xưng, do Đào Minh Quân cầm đầu. Hay như Tổ chức “Việt tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” do đối tượng Đỗ Hoàng Điềm, quốc tịch Mỹ cầm đầu đã được liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố thì còn có một số tổ chức phản động lưu khác. chúng luôn lợi dụng , tìm cách kích động biểu tình, đòi lật đổ chế độ, với đủ thứ ngôn từ thể hiện sự ngông cuồng và ảo tưởng.

TRẢ LỜI
avatar
20:15, 18/01/2019 XÓA

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” , “Việt tân”... đều là những tổ chức phản động đã được liệt vào danh các cá tổ chức khủng bố. chúng ta cần vạch trần bộ mặt thật và những chiêu trò chống phá để nhân dân hiểu rõ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc phải các mưu đồ thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản bội lợi ích toàn dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Lê Lan
AUTHOR
22:39, 18/01/2019 XÓA

Những kẻ đã, đang làm việc cho Việt Tân đều là những kẻ bán rẻ đi danh dự của bản thân và tổ quốc, quay lại nói xấu, chống phá Đất nước, chống phá Chế độ để có được những đồng tiền dơ bẩn từ đám dân chủ. Mọi người cần phải thấy được bản chất của bọn chúng chính là phục vụ cho lợi ích của bọn chúng chứ chẳng có gì giúp đỡ người dân chúng ta cả!

TRẢ LỜI
avatar
22:42, 18/01/2019 XÓA

Bản chất của những tổ chức khủng bố, những thế lực thù địch nơi hải ngoại luôn rõ mồn một. Chúng nó chẳng buồn thảo mai với Nhà nước ta. Nhưng những kẻ làm chân rết thì lúc nào cũng dùng những lời lẽ ngọt ngào, sử dụng đồng tiền dơ bẩn để lôi kéo, mua chuộc và lừa bịp nhân dân cả trong nước và ở hải ngoại. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của chúng!

TRẢ LỜI
avatar
08:24, 19/01/2019 XÓA

Toàn là lũ ba que ôm hận vì không làm gì được chứ sao, phục cho ngụy quân ngụy quyền ,làm tay sai cho mẽo. Khi đất nước chúng ta giải phóng 2 miền cũng là lúc sự tích đu càng ra đời; chúng đu sang mẽo, tổ chức ra mấy cái ổ phản động để mơ hão rằng chúng có thể chống chính quyền của ta. Chúng tự huy động tiền từ việc ăn chặn tiền đồng bào hải ngoại, rót cho những đối tượng phản động trong nước như mẹ Nấm, Vũ Văn Hùng...Chúng nhuốm tay vào 1 số hoạt động trong nước nhằm kêu gọi biểu tình,v.v .Chúng ta cần vạch rõ bản mặt của chúng và tránh rơi vào những cái bẫy do chúng tạo ra.

TRẢ LỜI
avatar
10:47, 19/01/2019 XÓA

Đa số đồng bào ta ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc và sinh sống tốt tại nơi cư trú; tuy nhiên vẫn còn một số kẻ ôm thù năm xưa khi đu càng sang mẽo. Chúng sử dụng mọi thủ đoạn để chống phá chính quyền ta , đứng sau chúng là những tên phản động ngụy quân khét tiếng. Các tổ chức của chúng có thể kể đến như việt tân, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”..v.v Đây chính là cái ổ của chúng, những kẻ ba que mu muội, phản bội quê hương đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:50, 25/01/2019 XÓA

bản chất của mấy tổ chức phản động lưu vong chắc chẳng ai còn lại, chung quy lại vẫn chỉ là dựa dẫm vào các tổ chứ, rồi cá nhân, có tiềm lực kinh tế để ăn bám, rót tiền từ nước ngoài về để nuôi sống tổ chức, và mục đích chính của chúng vẫn là chống cộng điên cuồng, cổ xúy lại theo chế độ vnch, trong đó hoạt động đa số xuất đầu nào nằm từ mỹ móc nối về nội địa trong nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:02, 25/01/2019 XÓA

bao nhiêu năm nay thì bản chất của họ cũng vẫn vậy thôi chống phá mục đích vộ định, cốt có tiền viện trợ chia chác nhau,các kiểu, chứ còn lý tưởng được bao nhiêu, cư chống cứ phá, nhưng vẫn phải sống, sống dai như con đỉa đói, biết rằng sẽ chẳng bao h đạt được mục đích của mình, và cũng biết rằng nểu rời xa bố mỹ, chắc cũng chẳng còn sống được mấy ngày

TRẢ LỜI
avatar
10:43, 25/01/2019 XÓA

nói về các tổ chức phản động lưu vong có lẽ không thể không nói đến các nhân vật máu mặt ở cali phọt đúng là một lũ tâm thần chính trị, chẳng biết thế nào là tự tôn dân tộc cả sang bám váy bố mỹ, mà còn khổ cực chứ sung sướng gì, thôi đâu cũng là con đường đã chọn cố mà đi hết đời bên cái bãi rác cali đó đi, chứ về đất nước này không ai trào đón đâu

TRẢ LỜI
avatar
09:50, 09/02/2019 XÓA

Đây là một hoạt động hết sức nguy hiểm, thủ đoạn của chúng là móc nối những phần tử bất mãn, cung cấp tiền, tài liệu tuyên truyền xuyên tạc chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Chúng thường tung tin, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém của cán bộ các cấp. Cho nên chúng ta cần nhận định đúng đắn trước âm mưu thâm độc này.

TRẢ LỜI
avatar
20:46, 09/02/2019 XÓA

Không ngẫu nhiên bọn phản động ở nước ngoài lại điên cuồng chống phá tới vậy. Chúng lập ra nhiều tổ chức, nhóm để hoạt động chống phá, chúng nhận tiền từ những kẻ cầm đầu và nung nấu ý chí thay đổi thể chế chính trị, thực hiện cách mạng máu, cách mạng đường phố. Chúng ôm hận thù xưa hòng trả thù , đúng là lũ rác rưởi , tha hóa ; thay vì thế sao chúng không làm việc thiện hay xây dựng quê hương đất nước để khỏi bị khinh thường và căm thù?

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon