LUẬT AN NINH MẠNG CÙNG 9 LUẬT KHÁC CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2019

TPO - Từ 1/1/2019, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quy hoạch cùng nhiều dự án luật khác sẽ chính thức có hiệu lực.
LUẬT AN NINH MẠNG CÙNG 9 LUẬT KHÁC CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/201910 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/01/2019 bao gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
Cấm tổ chức, câu kết, xúi giục
Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong đó, việc bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của luật.
Luật An ninh mạng quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên không gian mạng, luật quy định doanh nghiệp trong, ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.
Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị cấm trên không gian mạng, như: Cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; cấm tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo huấn luyện người chống nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kiết toàn dân tộc…; nghiêm cấm thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia…
Không mở rộng tố cáo bằng fax, email
Luật Tố cáo gồm 9 chương, 67 điều, bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; rút gọn trình tự giải quyết tố cáo chỉ còn 4 bước, thay vì 5 bước như quy định trước đây.
4 bước được rút gọn gồm: Thụ lý tố cáo; Xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; bỏ bước Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của luật cũ.
Luật vẫn quy định 2 hình thức tố cáo: tố cáo bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo bằng fax hay email.
Điểm mới của luật lần này là người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận. Người tố cáo rút tố cáo nhưng nếu lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo, vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình; nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định.
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin
Ngoài 10 luật kể trên, từ 1/1/2019, các quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cũng có hiệu lực thi hành.
Luật quy định thời hạn bảo vệ đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là 30 năm, độ Tối mật là 20 năm, độ Mật là 10 năm. Đây là quy định tiến bộ của Luật nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Căn cứ vào quy định của luật, Thủ tướng sẽ ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật trên cơ sở đề xuất của người có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước và thẩm định của Bộ Công an (trừ danh mục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng).
Quy định này đã khắc phục tồn tại của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước: thống nhất một chủ thể ban hành danh mục quy định cả ba độ mật; bí mật nhà nước được quy định theo ngành, lĩnh vực, được thống nhất từ Trung ương đến địa phương, không quy định danh mục bí mật nhà nước của địa phương.
Công khai quy hoạch
Luật Quy hoạch có hiệu lực từ đầu năm 2019 quy định hệ thống quy hoạch gồm quy hoạch cấp quốc gia; cấp vùng; cấp tỉnh; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy định đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Luật nghiêm cấm hành vi không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến quy hoạch…
Luật quy định, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước…
Theo: LUÂN DŨNG


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

9 nhận xét

Viết nhận xét
10:18, 03/01/2019 XÓA

Hi vọng khi những luật này được ban hành và có hiệu lực thì sẽ phần nào đem lại sự yên bình cho đất nước, không còn những tội phạm xảy ra cũng như có những văn bản pháp lý phù hợp cho những đối tượng vi phạm pháp luật. Hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng là việc mà Đảng và Nhà nước đang thể hiện được sự quản lý chặt chẽ của mình trong việc bảo đảm sự yên bình cho đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:24, 07/01/2019 XÓA

10 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/01/2019 bao gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao. Đây là tín hiệu tốt cho việc thi hành pháp luật của Việt Nam từ năm 2019.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:46, 07/01/2019 XÓA

Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị cấm trên không gian mạng, như: Cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; cấm tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo huấn luyện người chống nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kiết toàn dân tộc…

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:30, 09/01/2019 XÓA

Luật An ninh mạng quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, trong đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:12, 10/01/2019 XÓA

Căn cứ vào quy định của luật, Thủ tướng sẽ ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật trên cơ sở đề xuất của người có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước và thẩm định của Bộ Công an (trừ danh mục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng).

TRẢ LỜI
avatar
15:04, 23/01/2019 XÓA

Luật An ninh mạng quy định đầy đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này đó nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như thẩm định an ninh mạng, trong đó những mục đích của luật an ninh mạng không hề, có những điều gây khó khăn cho những người dùng internet mà chỉ có những quy định đối với những điều cụ thể do ràng khi vi phạm

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:24, 24/01/2019 XÓA

Với bộ luật an ninh mạng được thông qua sẽ gây khó khăn rất lớn cho lũ phản động. Bằng rất nhiều chiêu trò và lợi dụng quần chúng nhân dân hiểu biết nông cạn chúng liên tục có những hành động gây khó khăn trước khi ban hành bộ luật này.Hy vọng đây là bước đột phát, mở ra trạng sử mới trong vấn đề về an ninh mạng, với bộ luật hiện hành tôi hy vọng rằng môi trường sử dụng mạng Internet tại Việt Nam sẽ trong sạch

TRẢ LỜI
avatar
23:07, 24/01/2019 XÓA

Mỗi bộ luật được đưa ra đều đã được Nhà Nước ta xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa và thực nghiệm nó là phương tiện để bảo về người ngay thẳng và đề phòng trước những hành động của những kẻ gian bộ luật cần thiết cho môi trường trên mạng vốn phức tạp và đầy rẫy những hiểm nguy và nội dung sai trái, chống lại chủ trương của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
13:25, 14/02/2019 XÓA

Luật ANN cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác,.. như này thì hội dận chủ hết đường kiếm cơm rồi

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon