CHIẾN THẮNG NGỌC HỒI ĐỐNG ĐA - BÀI HỌC CHO NHỮNG KẺ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ


Huyền Pha
Thành ngữ “cõng rắn cắn gà nhà” được dùng trong tiếng Việt với ý nghĩa hàm chỉ hành động phản bội Tổ quốc, phản lại nhân dân, đem giặc về giết hại đồng bào, đồng chí, anh em bạn bè thân thích.
“Cõng rắn cắn gà nhà
Nghìn thu tội với sơn hà còn đeo”
CHIẾN THẮNG NGỌC HỒI ĐỐNG ĐA - BÀI HỌC CHO NHỮNG KẺ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀThành ngữ "cõng rắn cắn gà nhà" ý nghĩa chung hàm chỉ hành động đem kẻ ác, kẻ nham hiểm đến làm hại người thân của mình, và hiểu rộng ra, đó là hành động phản bội đồng bào, đưa giặc vào giày xéo Tổ quốc thân yêu của mình. Đó là hành động tội lỗi đáng muôn đời nguyền rủa.
Nhớ đến chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa dù đã 230 năm những vẫn để lại cho những người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung không khí hào hùng và tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Một chiến thắng lich sử về hình tượng người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ với chiến công hiển hách 230 năm trước. Tuy nhiên một mặt, cũng thể hiện cái kết cho cho những kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà” như Vua Lê Chiếu Thống một người đã cầu cứu quân Thanh để dày xéo nhân dân ta.
Trở lại lịch sử với khẩu hiệu phù Lê diệt Trịnh, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê (1786), rồi rút quân về Nam. Vua Lê lúc ban đầu là Lê Hiển Tông, sau khi qua đời, Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) được kế vị, hiệu là Chiêu Thống, năm ấy 21 tuổi.
Nhưng Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước. Bắc Hà rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải hết dựa vào thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhưỡng đến Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi Chỉnh bị Võ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc, cầu cứu nhà Thanh.
Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng Lưỡng Quảng là Tôn Sỹ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua ta phải hằng ngày vào chực ở bản doanh của Tôn Sỹ Nghị để nghe lời sai bảo. Chúng ra sức cướp bóc, dày xéo nhân dân ta, khiến đâu đâu người dân nước ta hết sức căm phẩn. Đúng vào ngày mùng năm Tết Kỷ Dậu (1789), Quang Trung cưỡi voi, áo bào xạm đen khói súng, tiến vào Thăng Long, kết thúc cuộc đại phá 29 vạn quân Thanh. Quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống lại chạy theo sang Trung Quốc và chết tha phương tại đất Trung Quốc.
Cái kết được dự báo cho những kẻ “cõng rắn, căn gà nhà”: Nhận tài trợ từ bên ngoài nhằm âm mưu hoạt động chống phá đất nước.
Hiện nay đất nước ta phát triển, nhân dân ấm no hạnh phúc thì đâu đó vẫn còn những kẻ với có tư tưởng nhơ cậy vào các thế lực bên ngoài để tiên hành các hoạt động chống phá nhà nước ta, làm bất ổn cho đất nước.
Các đối tượng như Nguyễn Quang A, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài... nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức cá nhân không có thiện chí với Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống phá, kích động, gây rối an ninh trật tự với mục đích làm bất ổn cho xã hội.
Những kẻ như Nguyễn Văn Hóa, Trần Thị Nga, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Bùi Hiếu Võ, Phan Kim Khánh, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Oai, Bạch Hồng Quyền ... chịu sự trừng trị của pháp luật trước những hành vi chống phá của mình.
Để so sánh những những nhân vật như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc với những kẻ phản động hiện nay như Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Quang A thi thật sự khập khiểng nhưng giữa những con người này vấn có một điểm chung đó là những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” đã vì lợi ích cá nhân mà đi ngược lại lợi ích dân tộc.
Rõ ràng với bài học như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc và Trần Thiêm Bình thì với những kẻ hiện nay đang mưu đồ phá hoại đất nước ta thì chắc chắn kết quả mà chúng nhận được đó là sự thất bại khi chúng đã đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước.
Lịch sử dân tộc không có chỗ cho những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”
Video chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (xem tại đây)./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

1 nhận xét :

Viết nhận xét
20:52, 09/02/2019 XÓA

Rõ ràng với bài học như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc và Trần Thiêm Bình thì với những kẻ hiện nay đang mưu đồ phá hoại đất nước ta thì chắc chắn kết quả mà chúng nhận được đó là sự thất bại khi chúng đã đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon