KỶ NIÊM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2019)

Hoa sữa
Hôm nay, 3/2/2019, người dân cả nước đều hân hoan vui mừng trong  không khí kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2019) – đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; đồng thời là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Và nay cũng là 29 Tết, mọi người dân trên khắp đất nước cũng đang háo hức đón Tết Kỷ Hợi 2019.
Chúng ta đều biết rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Kể từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi, đưa đất nước Việt Nam phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế.

 
Sự thật đó không một ai có thể phủ nhận được. Song vẫn có một số kẻ vì nhiều lý do khác nhau, luôn cố gắng tìm mọi cách để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng tung ra nhiều luận điệu xảo trá, mị dân, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như “ở Việt Nam không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ”; “Độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại” và cho rằng “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Thậm chí, chúng còn đòi phải sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ Điều 4 quy định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Quý độc giả sẽ không khó để nhận ra đằng sau cácluận điệu đó là những mưu đồ hết sức thâm độc, nham hiểm và trắng trợn của các thế lực thù địch. Các luận điểm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mang nặng tính chất mị dân, hết sức nguy hiểm, vì chúng gây nên sự mơ hồ, lẫn lộn, dẫn tới sự dao động về tư tưởng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam; gây nên sự phân tâm trong xã hội; làm suy giảm và mất dần niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ đó, hậu quả đối với đất nước sẽ vô cùng lớn, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ đứng trước nguy cơ bị sụp đổ, thành quả cách mạng bao nhiêu năm có được sẽ tan vỡ; người dân không những không được dân chủ, mà xã hội cũng rơi vào rối loạn, khủng hoảng, trì trệ, không phát triển được. Khi đó, các thế lực thù địch sẽ dần đạt được mục đích hàng đầu và quan trọng nhất của chúng là làm suy yếu, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc và hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Trước âm mưu và những luận điệu trên, bằng những cơ sở khoa học cụ thể cả về lý luận và thực tiễn, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định dứt khoát rằng: “Ở Việt Nam hiện nay không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng!”
Trước hết, dưới góc độ lý luận: chủ nghĩa đa nguyên là sản phẩm của giai cấp tư sản với thế giới quan phi khoa học, trái với chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ vẫn mãi xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Chính điều đó đã, đang và sẽ mãi bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chính trị duy nhất tồn tại, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Do vậy, ở Việt Nam không cần sự tồn tại của chủ nghĩa đa nguyên - một thứ cơ sở lý luận cho việc thực hiện chế độ đa đảng.
Thứ hai, trên phương diện thực tiễn: Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử; là ý nguyện của nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản đã chấm dứt thời kỳ cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối, mở ra một thời đại mới cho lịch sử dân tộc.
Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đánh đuổi những kẻ thù được coi là mạnh nhất thời bấy giờ ra khỏi bờ cõi đất nước. Và từ sau năm 1975 đến nay, nền chính trị nhất nguyên với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển toàn diện, đã một lần nữa khẳng định tính tất yếu khách quan đó. Với bản lĩnh, trí tuệ, “là đạo đức, là văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, vượt qua khủng hoảng gay gắt về kinh tế - xã hội, trở thành một quốc gia đang phát triển hết sức năng động. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hoá, xã hội có nhiều bước phát triển; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.
Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đạt được những tiêu chí cao nhất trong hoạt động chính trị của một đảng cầm quyền, đó là: chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng, văn hoá, xã hội phát triển bền vững, an sinh xã hội được bảo đảm.
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, có tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

23 nhận xét

Viết nhận xét
Linh Chi
AUTHOR
22:36, 03/02/2019 XÓA

Chúng ta đã thấy rằng là hiện nay đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã ngày càng được cải thiện hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được mở rộng và quốc phòng an ninh được giữ vững như thế chứ, tất cả đó là nhờ vào Đảng cộng sản Việt Nam mà.

TRẢ LỜI
avatar
22:42, 03/02/2019 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lớn của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó chính là điều kiện để mà chúng ta có được độc lập như ngày hôm nay và chúng ta cần phải biết để mà chân trọng được điều đó, biết ơn những người đã đi trước đó để có như ngày hôm nay.

TRẢ LỜI
avatar
22:54, 03/02/2019 XÓA

Nếu như không có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng thì không biết bây giờ chúng ta đã đi đến đâu rồi ấy chứ, hôm nay chính là ngày kỉ niệm đó thế nên mỗi chúng ta cần biết được điều đó mà, biết được công lao của những người đi trước ấy chứ.

TRẢ LỜI
avatar
08:15, 04/02/2019 XÓA

Không có Đảng cộng sản Việt Nam thì dân tộc này sẽ còn tăm tối đển nhường nào trên bước đường giải phóng. Quả thật, Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

TRẢ LỜI
avatar
08:20, 04/02/2019 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, đại diện cho toàn thể mọi người dân Việt Nam, mọi thế hệ của người Việt đang sinh sống và phát triển đất nước, dân tộc này còn tồn tại vững mạnh khi và chỉ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo chỉ lối mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
08:23, 04/02/2019 XÓA

89 năm qua là 89 năm khó khăn nhưng cũng đầy vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam, 89 năm qua Đảng đã soi đường chỉ lối cho dân tộc này đi đến bến bờ của độc lập tự do hạnh phúc thật sự rồi, đất nước an toàn nhất thế giới của Việt Nam chắc chắn là công lao vô cùng lớn lao và vĩ đại của Đảng còn gì nữa

TRẢ LỜI
avatar
21:55, 05/02/2019 XÓA

Sự hiện diện của Đảng là một tất yếu khách quan của lịch sử,nhờ có Đảng mà nhân dân ta mới có đường lối cách mạng đúng đắn để hưởng dân chủ, hạnh phúc như ngày hôm nay. Đòi xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp,xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản là âm mưu thâm độc và hèn hạ của các thế lực thù địch. Nhân dịp kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam,mỗi người Đảng viên hãy nêu cao ý thứ tự giác góp phần bảo vệ Đảng trong sạch, vững mạnh hơn nữa và đạt được nhiều thắng lợi mới trong tương lai gần.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
05:59, 06/02/2019 XÓA

NGUYỄN PHÚ TRỌNG XẤC XƯỢC VÀ MẤT DẠY

Trong bài viết kỷ niệm 89 năm thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí tịch Nguyễn Phú Trọng đã kết luận: “Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn!”.

Thật xấc xược và mất dạy khi cho rằng sự trường tồn của dân tộc, sự phát triển của Việt Nam gắn liền với sự vững mạnh của đảng Cộng sản.

Nhìn lại Việt Nam trong vài chục năm qua, các chỉ số tăng trưởng ảo luôn được đem ra để làm dày bảng thành tích. Và thực tế bên trong là xã hội loạn lạc, người dân luôn loay hoay chật vật để chống chọi với cuộc sống. Thuế chồng thuế, phí chồng phí, lương cơ bản không đủ sống... Nhiều gia đình bị đẩy vào cơn bão đô thị hoá, mất đất mất nhà. Giáo dục xuống cấp, tham nhũng độc quyền tràn lan...

Tổng bí tịch Trọng cho rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.”

Thực tế là trong những năm 2016-2018, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gần như không có. Môi trường ngày càng ô nhiễm. Các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn nhiều ngày nằm tring danh sách thành phố có chỉ số chất lượng không khí bị ô nhiễm so với thế giới. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng bởi tỉ lệ các chất độc hại như thuỷ ngân, kim loại nặng... cao hơn giới hạn cho phép nhiều lần. Số bệnh nhân mắc bệnh ung thư và hiểm nghèo ngày càng tăng cao. Nhân quyền vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế...

Một quốc gia có tiềm lực, uy thế và uy tín mà công dân phải tìm đủ mọi cách trốn ra nước ngoài, đưa con cái đi tị nạn giáo dục? Người lao động chân tay trốn khỏi Việt Nam bằng con đường xuất khẩu lao động. Người có tài sản có học thức thì bỏ chạy theo nhiều ngã đường khác nhau nhằm kiếm chỗ định cư ở các quốc gia Châu Âu, Hoa Kỳ hay Úc.

Tổng bí tịch Nguyễn Phú Trọng tự hào trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng “các quyết nghị của Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đây là bằng chứng cho thấy đảng Cộng sản là nơi tập hợp những con người suy thoái từ tư tưởng đến lối sống nên đã 89 năm trôi qua vẫn mãi loay hoay sửa đổi, Mỗi lần hô khẩu hiệu sửa đổi là lần lượt các đồng chí chưa bị lộ được khui ra. Đảng viên từ chóp bu đến địa phương ăn không từ một cái gì của dân. Càng sửa đổi càng hư be bét! Càng hô khẩu hiệu chống tham nhũng thì tham nhũng ngày càng tinh vi, lắt léo hơn. Chống làm sao được khi chính ông Trọng và đồng bọn là nguyên nhân của căn bệnh tham nhũng trầm kha hiện nay ở Việt Nam.

Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International - TI) công bố bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng vào ngày 29/1/2019 vừa qua, Việt Nam bị tuột 2 điểm và tuột 10 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2017. Đây mới chính là thực tế chứng minh cho tuyên bố “đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng”.

89 năm nhìn lại, những cuộc di cư trốn tránh cộng sản kéo dài từ Bắc vào Nam, từ năm 1954 đến tận hôm nay cho thấy đảng Cộng sản chính là tội dồ của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản chính là thủ phạm khiến đất nước lạc hậu, chậm phát triển chứ không ai khác.

Thật xấc xược và mất dạy khi xếp đảng đứng trên sự trường tồn của dân tộc này.

(Mẹ Nấm)

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:03, 06/02/2019 XÓA

Thường Dân VN •

Nó xấc xược và hỗn láo với dân tộc Việt Nam từ khi nó cướp chính phủ Trần Trọng Kim rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:05, 06/02/2019 XÓA

Khánh-Phong •

Thành phần đảng ta chưa bao giờ có được sự giàu có, nổi trội, xấc xược ngạo mạng như ngày hôm nay!

Đúng như vậy! Từ khi đảng cs ra đời tại VN! Dân Tộc Việt Nam gánh chịu biết bao nhiêu tai ương thảm họa! Bước đầu là chặt đầu, bỏ bao bố thả trôi sông! Thu thuế nuôi quân, mỗi gia đình phải nhịn ăn để nuôi vài chục thằng đêm đêm đi đào đường đắp mô phá cuộc sống yên bình của người dân! Kế tiếp đất nước chia hai! CCRĐ giết hàng trăm ngàn người để cướp ruộng! Xâm lược miền Nam làm chết hàng triệu người (Huynh đệ tương tàn)! Cướp nhà cướp tài sản của những người miền Nam! Bắt vào tù gần cả triệu Quân Cán Chính VNCH! Hàng trăm ngàn gia đình bị đưa đến nơi rừng thiên nước độc gọi là kinh tế mới! Trong số đó là đàn và trẻ em! Cải tạo công thương nghiệp để cướp! Đẩy hàng triệu người bỏ chạy trong số đó hơn nửa triệu người làm mồi cho cá biển! Tội ác của cs viết hoài không hết!

Giờ nầy chúng vừa cướp vừa xác xược ngạo mạng trên máu, nước mắt của người dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:06, 06/02/2019 XÓA

dân oan •

Tụi này nó hỗn láo và mất dạy với dân từ lâu rồi chứ không phải chỉ có Trọng này không đâu. Tên hỗn láo và mất dạy nhất chính là Hồ Chí Minh. Bây giờ người dân khinh bỉ nó!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:06, 06/02/2019 XÓA

dân SG •

Tụi CS chỉ được cái "xấc xược và mất dạy".

Nếu không có Đảng… dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào?
www.geocities.ws/xoathantuo...

Ngay từ tấm bé, trẻ em Việt Nam đã được nhồi nhét vào đầu công ơn trời biển của Đảng rằng, nhờ có Đảng, dân tộc Việt Nam mới có cơm ăn, áo mặc, mới được học hành. Lớn lên tí nữa, người ta dạy thêm rằng, nhờ có Đảng giải phóng dân tộc nên mới có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhờ có Đảng dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam đi “hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”… Và nhờ thắng lợi của công cuộc “giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà hàng chục nước châu Phi hay các dân tộc đang bị thực dân áp bức trên thế giới đã vùng lên giành độc lập.v.v.

Công ơn của Đảng được nhắc đi nhắc lại từ năm này tới năm khác, thế hệ này tới thế hệ khác, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lần, tình cờ xem phóng sự truyền hình về cuộc cứu hộ bão lụt ở miền Trung, một bà già run rẩy mình ngập trong nước, với tay đỡ thùng mì tôm được liệng xuống từ xuồng cứu trợ, miệng vẫn không quên cám ơn đảng, ơn chính phủ…

... Nhà báo Nguyễn Minh Cần (Liên Bang Nga). Nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì:

1/ Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân ta đã theo con đường khác, rất có thể là theo con đường của cụ Phan Châu Trinh, và dân tộc chúng ta sẽ sớm giành được độc lập mà không phải đổ máu, giống như nhiều nước khác trong vùng Đông Nam Á, Nam Á;

2/ Chúng ta tránh được nạn ám hại các người đứng đầu các đảng phái yêu nước – phần đông họ là những thành phần ưu tú của dân tộc – bằng những ban ám sát của ĐCS;

3/ Tránh được cuộc cải cách ruộng đất đẵm máu, tàn bạo, làm trên 100 nghìn người chết oan uổng và làm đảo lộn đạo lý truyền thống của dân tộc, mà có một cuộc cải cách ruộng đất ôn hòa, hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế;

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:07, 06/02/2019 XÓA

xackho •

Đâu phải bây giờ mới coi dân như cỏ rác !!!
Gần 100 năm rồi chúng có đổi khác chi mô ?
Giết dân, hại dân ... theo đạo lý của thằng hồ
Cho tan nát cơ đồ nước Việt !!!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:07, 06/02/2019 XÓA

người chuyển lửa •

Chó Lú Ăn Phân
PhanHuy

“Đất nước Hồ chí Minh”
Nghe tức cái cửa mình
Muốn ị vào trong họng
Thằng tuyên bố linh tinh.

Xưa ta đã một lần
Ị vào mồm Lê Duẩn
Khi hắn đổi Sài gòn
Thành ra Hồ dâm đảng.

Nay ta lại lần nữa
Cho chó lú ăn phân
Vì cái tội bố lếu
Hỗn láo cùng tiền nhân.

Dám đổi tên Tổ Quốc
Ra tên kẻ tội đồ
Chắc là mi tới số
Theo đảng xuống đáy mồ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:08, 06/02/2019 XÓA

luumanhcongtu •

"HCM xấc xược thì tui xấc xược. Học hỏi theo gương đạo đức HCM là đấy": miền Bắc có NÍ Nuận!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:08, 06/02/2019 XÓA

Hòn Nghê •

Cảm ơn t/g Mẹ Nấm chí ra cái "Xấc xược và mất dạy" của tổng-bí N. P. Trọng và bầy đàn cs VN có từ thời rừng hang Pắc bó!

Xin thêm và để thấy cái mất dạy của bè lũ cs VN thì các bạn nghiệm thử coi: khi chưa có cs, dân tộc VN ngàn đời có tồn tại hay không? Và kể cả sau này, khi cs biến đi chắc dân tộc này không còn nữa chắc?

Xin hãy coi Đông Âu, bây giờ Cuba/Venezuela tại sao người ta đào thải CN CS? Và đất nước, dân tộc họ đang vươn lên tới đâu?

Các lãnh chúa Tàu+ và Nga+ duy trì CN CS chỉ làm lợi cho bọn lãnh đạo và nước nó thôi! Còn cs VN thì ngờ-u tận mạn: thu tóm quyền lực để giao cho Nga - Tàu, là tay sai không vốn đánh Mỹ cho ngoại bang!

Túm lại là: còn cs, dân tộc Việt sẽ suy vong!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:09, 06/02/2019 XÓA

Phóthườngdân •

Cái bản chất "xấc xược và mất dạy" không phải thời Lú mới nảy sinh mà có từ thời Hồ lận kìa. Ai cho phép HCM xấc xược mất dạy với đức thánh Trần Hưng Đạo trong bài thơ Viếng đền Kiệp Bạc của chính HCM.

Cũng cờ, cũng kiếm, cũng anh hùng,
Tôi Bác chung nhau nghiệp kiếm cung.
Bác phá quân Nguyên, thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp, ngọn cờ hồng.
Bác đưa một xứ qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:12, 06/02/2019 XÓA

bác hồ dâm của Trọng lú •

Lú: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.”

Phải phải. "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ bị thằng Tàu xà xẻo, tiềm lực tiêu vong, vị thế và uy tín bị rơi xuống vực thẳm như ngày nay".
---------------------

Hai Lúa •

Câu đối:
- Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn!”(TRọng lú).
- Cộng suy tàn, Non sông điêu linh, Việt Nam mất nước! (Hai Lúa).
---------------------

Tiếng Dân Oan •

Tết 'trôi dạt' của người dân vườn rau Lộc Hưng

Người dân Vườn rau Lộc Hưng phần lớn trôi dạt tìm chỗ ở nhờ sau khi nhà bị phá nên không khí Tết chỉ đến nhờ mấy chùm bánh Tét được cộng đồng ủng hộ.

Gần 200 hộ dân Vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn, bị mất nhà và đất sau đợt cưỡng chế ngày 9/1, đã mỗi người một ngả tìm nơi tá túc nên Tết này không thể là Tết đoàn viên, ông Cao Hà Trực chia sẻ với BBC hôm 29/1, khi chỉ còn vài ngày nữa là Giao Thừa.

Tết 'không đoàn viên'

Dân Vườn rau Lộc Hưng vừa qua chủ yếu sống nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Dịp gần Tết, một số người đã đến biếu bà con chút bánh trưng, bánh tét và hỗ trợ chút tiền cho trẻ con đi học. Những thương binh, người tàn tật vốn sống chủ yếu bằng nghề bán vé số dạo, nay thêm cảnh không nhà, đã được nhà thờ cưu mang, cho ở tạm thời, ông Cao Hà Trực kể lại.

Mời xem tiếp: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47037836

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:14, 06/02/2019 XÓA

HSTSVN •

Dạ, bọn cs "xấc xược và mất dạy" nên bị Mẹ Nấm chửi là đúng. Cũng như tên HCM mất dạy nên bị tác giả bài thơ 'Màu Tím Hoa Sim' chửi cho te tua đây nè:

"Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chi Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ỉ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói" - Nguyễn Hữu Loan

TRẢ LỜI
avatar
21:58, 25/02/2019 XÓA

Mừng Đảng mừng Xuân, năm Kỷ Hợi mong rằng đất nước sẽ càng phát triển hơn nữa về mọi mặt, dưới sự lãnh đạo của Đảng đời sống nhân dân luôn được ấm no hạnh phúc, tích cực phấn đấu vì sự nghiệp đi lên CNXH của chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
21:04, 26/02/2019 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, vượt qua khủng hoảng gay gắt về kinh tế - xã hội, trở thành một quốc gia đang phát triển hết sức năng động

TRẢ LỜI
avatar
21:07, 26/02/2019 XÓA

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, vậy mà vãn có những kẻ nói xấu đảng, nahf nước, muốn xỏa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đòi đa nguyên, đa đảng, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật

TRẢ LỜI
avatar
lưu ly
AUTHOR
21:53, 27/02/2019 XÓA

người dân cả nước đều hân hoan vui mừng trong không khí kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2019) , đảng là đọi quân lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là ngọn cờ để đưa đất nước phát triển đi lên, sánh vai vối bạn bè quốc tế

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon