RFA XUYÊN TẠC VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

Loa phường - Vừa qua, trên trang mạng RFA, phóng viên Trung Khang đã đăng tải bài viết “Đảng cộng sản đã cản trở sự phát triển hiện nay của Việt Nam như thế nào?”. Trong đó, tác giả đã đưa ra nhận định: “Hằng năm cứ đến dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, bộ máy tuyên truyền trong nước liên tục tung hô công lao của đảng trong việc dẫn dắt dân tộc đi tới tương lai tươi sáng”. Đây là những luận điệu hết sức phản động, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc Việt Nam bởi lẽ:
Chúng ta đều biết rằng ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Theo đó, cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930. Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Đây là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam.

Đài RFA xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Cuộc khủng hoảng về đường lối và sự bế tắc về con đường cách mạng đã được giải quyết với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Đây chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước.
Và thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Điều đó càng làm chúng ta trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vậy mà đài RFA lại dám ngông cuồng, xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì không thể chấp nhận được.
Có thể thấy rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo của toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển đất nước ta. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới. Đồng thời, mỗi người dân cần cảnh giác, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

24 nhận xét

Viết nhận xét
20:09, 04/02/2019 XÓA

Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã dẫn nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác , đây là sự thật không bao giờ chối cãi . Khi vừa mới ra đời Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng thực dân Pháp , đế quốc Mỹ , đem lại độc lập , tự do cho dân tộc . Gần đây nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng , quản lý của nhà nước , nhân dân làm chủ đã đạt GDP tăng 7,08% cao nhất trong 11 năm nay vậy mà vẫn có những có nói không biết ngượng mồm khi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng . Chỉ có những có lố lăng , điêu ngoa , phản động mới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng .

TRẢ LỜI
avatar
Nam Long
AUTHOR
20:35, 04/02/2019 XÓA

Bản chất của RFA tiếng Việt là một cơ quan truyền thông được lập ra để tìm mọi cách làm mất uy tín của Việt Nam , truyền bá luận điệu , giá trị đi ngược lại với định hướng phát triển của Việt Nam , cổ vũ các phát ngôn, hành vi chống đối , kích động hành vi vi phạm pháp luật. Nhân sự kiện kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam , RFA lại ngựa quen đường cũ , vẫn lối cũ rích ấy để nhằm hạ bệ vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam . Đây là một hành vi hết sức đê tiện và nguy hiểm của RFA mong mọi bạn đọc chú ý trước những thông tin thất thiệt này .

TRẢ LỜI
avatar
Từ Vũ
AUTHOR
21:11, 04/02/2019 XÓA

RFA đang cố đấm ăn xôi khi xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam . RFA là một kênh phản động , chống đối sự phát triển của Việt Nam thì cũng chẳng lạ lùng gì khi kênh này có những lời lẽ sai trái , xuyên tạc về Đảng ta . Nói về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam có lẽ tất cả các nước , tất cả các cá nhân đều thấy được sự đổi mới ,sự phát triển , thấy được những thành tựu khi Đảng lên cầm quyền . Thiết nghĩ chỉ có những kẻ như RFA mới đang dối lòng , không dám đối diện với sự thật trước sự phát triển của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta như vậy .

TRẢ LỜI
avatar
Linh Chi
AUTHOR
14:57, 05/02/2019 XÓA

RFA đang cố tình xuyên tạc lịch sử ấy chứ nhỉ, chúng nói Đảng cộng sản Việt Nam bây giờ đang cản trở sự phát triển á, chúng đúng là xuyên tạc một cách trắng trợn rồi mà, như thế mà chúng cũng nói được hay sao ấy chứ, cái loại không có hiểu biết như thế này thf cũng đừng nên nói làm gì cho nó tốn cả.

TRẢ LỜI
avatar
15:05, 05/02/2019 XÓA

Cái loại này thì phải xử cho chúng một trận thì chúng mới biết hay sao ý mà, chứ để như thế này chúng thấy mình hiền quá không nói gì hay sao ấy chứ, để cho mấy loại này lại xuyên tạc đến như vậy chứ, có đến chết thì chúng nó cũng không hết xuyên tạc ấy mà, cứ phải cho chúng một trận.

TRẢ LỜI
avatar
20:48, 05/02/2019 XÓA

Việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sự tất yếu khách quan của lịch sử, là sự cần thiết của đêm trường cách mạng Việt Nam tưởng như không có lối thoát lúc bấy giờ, nếu không có đảng cộng sản Việt Nam thì thử hỏi bây giờ dân tộc này sẽ đang đi đến bén bờ nào vậy, vậy nên luận điệu của RFA hoàn toàn là vô học

TRẢ LỜI
avatar
20:50, 05/02/2019 XÓA

RFA đang cố đấm ăn xôi khi xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam . RFA là một kênh phản động , chống đối sự phát triển của Việt Nam thì cũng chẳng lạ lùng gì khi kênh này có những lời lẽ sai trái , xuyên tạc về Đảng ta . Đảng ta thật sự là một Đảng đã được thực tiễn lịch sử chứng minh là đúng đắn rồi chẳng có gì sai trái cả ý

TRẢ LỜI
avatar
20:52, 05/02/2019 XÓA

RFA từ lâu đã là một tổ chức khốn nạn và vô học như vậy rồi mà, làm sao mà khác được khi mà RFA vô cùng tráo trở và láo lếu khi đăng những bài với những luận điệu nhố nhăng như vậy, thật sự là chán và vô cùng thất vọng mang tiếng là đài châu Á tự do nhưng toàn đăng những thứ tự do nửa vời, tự do tư bản giả tạo

TRẢ LỜI
avatar
23:31, 05/02/2019 XÓA

Mặc kệ cho chúng nó xuyên tạc thoải mái đi mọi người nhé! Thật sự chẳng thể nào mà chúng nó có thể phủ nhận những gì mà Đảng và nhà nước ta đã mang lại cho người dân. Đám dân chủ và bè lũ phản động đã làm được gì cơ chứ, chúng nó chỉ giỏi chống phá Đảng và nhà nước ta mà thôi!

TRẢ LỜI
avatar
Hạ Vũ
AUTHOR
23:33, 05/02/2019 XÓA

Cái bản chất của RFA chắc tôi chẳng cần phải nhắc lại thì mọi người đã hiểu được rồi! Những gì mà Đảng và nhà nước ta đã mang lại cho người dân thì mặc cho đám này xuyên tạc thế nào cũng không thể xóa nhòa đi được. Tôi nói vậy và mọi người sẽ có cho mình câu trả lời chứ chẳng cần tôi phải nói gì thêm nữa!

TRẢ LỜI
avatar
23:35, 05/02/2019 XÓA

Cá nhân tôi chẳng thích phân bua chuyện này làm gì cho nhiều cả. RFA hay bất kể một thằng dân chủ nào xuyên tạc tôi đều mặc kệ cho chúng nó, cái quan trọng nhất bây giờ là người dân chúng ta nghĩ như thế nào về những điều đó và cần tiếp nhận những gì. Tôi mong người dân sẽ tự có cho mình câu trả lời!

TRẢ LỜI
avatar
Su Kem
AUTHOR
23:46, 05/02/2019 XÓA

Cứ mặc kệ cho RFA xuyên tạc đến chừng nào chúng nó chán thì thôi. Cái quan trọng nhất là người dân chúng ta nhìn nhận vấn đề như thế nào đằng sau những lời lẽ xuyên tạc đó. Tôi mong người dân thấy được bản chất của bọn chúng để tránh những vấn đề xấu xa mà bọn chúng truyền tải!

TRẢ LỜI
avatar
23:52, 05/02/2019 XÓA

Việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sự tất yếu khách quan của lịch sử, là sự cần thiết của đêm trường cách mạng Việt Nam tưởng như không có lối thoát lúc bấy giờ, nếu không có đảng cộng sản Việt Nam thì thử hỏi bây giờ dân tộc này sẽ đang đi đến bén bờ nào vậy, vậy nên luận điệu của RFA hoàn toàn là vô học

TRẢ LỜI
avatar
23:53, 05/02/2019 XÓA

Bản chất của RFA tiếng Việt là một cơ quan truyền thông được lập ra để tìm mọi cách làm mất uy tín của Việt Nam, truyền bá luận điệu, giá trị đi ngược lại với định hướng phát triển của Việt Nam, cổ vũ các phát ngôn, hành vi chống đối, kích động hành vi vi phạm pháp luật. Nhân sự kiện kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, RFA lại ngựa quen đường cũ , vẫn lối cũ rích ấy để nhằm hạ bệ vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là một hành vi hết sức đê tiện và nguy hiểm của RFA mong mọi bạn đọc chú ý trước những thông tin thất thiệt này.

TRẢ LỜI
avatar
Ánh Kim
AUTHOR
23:55, 05/02/2019 XÓA

Từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã dẫn nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác , đây là sự thật không bao giờ chối cãi . Khi vừa mới ra đời Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng thực dân Pháp , đế quốc Mỹ , đem lại độc lập , tự do cho dân tộc . Gần đây nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng , quản lý của nhà nước , nhân dân làm chủ đã đạt GDP tăng 7,08% cao nhất trong 11 năm nay vậy mà vẫn có những có nói không biết ngượng mồm khi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng . Chỉ có những có lố lăng , điêu ngoa , phản động mới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng .

TRẢ LỜI
avatar
21:14, 06/02/2019 XÓA

Đến hẹn lại lên, những kẻ tha hương cầu thực,đu càng lại căm hờn gào thét,điển hình là cái đài phản động RFA. Với sự lãnh đạo chỉ lối của Đảng ta thì nhân dân ta có thể đứng lên chống lại gông xích của thực dân. Đảng đưa ra những sách lược phục vụ nhân sinh. Lũ phản động ba que đu càng kia cay cú trước thành quả của nước ta lắm nên mới ngứa mồm đây mà. lêu lêu lũ ba que :))

TRẢ LỜI
avatar
21:36, 06/02/2019 XÓA

Vai trò to lớn trong việc lèo lái vận mệnh đất nước của Đảng đã rõ rành rành. Chỉ lũ phản động mới cố tình phủ nhận sạch trơn thôi. Riêng cái đài rfa này thì không còn lạ nữa. Hết lần này tới lần khác đều võ mồm ăn nói ngông cuồng. Cái gì chúng cũng có thể biến tấu thành một sản phẩm phản động hết. Có lẽ chúng đang cay cú nên mới gào thét lên như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
22:28, 06/02/2019 XÓA

RFA và BBC tiếng Việt lại tiếp tục ăn nói bố láo đây mà, cái gì mà qua mồm chúng là y như rằng, luôn luôn chống phá nhà nước ta. Lũ này phải bị trừng trị đến tận gốc thì mới hết thói ngông cuồng và loạn ngôn như vậy. Ngọn cờ tiên phong của Đảng đã đưa nước ta từ hết thằng lợi này đến thắng lợi khác,chiến đấu với bao kẻ thù mạnh và tiếp tục lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
23:39, 06/02/2019 XÓA

Vai trò của sự ra đời và lãnh đạo của Đảng cộng sản đã và đang được khẳng định trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà ta đã có nhiều bước ngoặt quan trọng. Vậy nên chỉ một vào bài báo xuyên tạc vớ vẩn của cái lũ RFA này cũng chẳng thể nào phủ định đi những kết quả mà ta đã đạt được, nó chỉ chứng minh cái tư tưởng suy nghĩ lệch lạc của chúng mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Tre gai
AUTHOR
12:22, 07/02/2019 XÓA

Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đập cho Chủ, Thầy của bọn RFA chạy bán mạng năm 1975, nay lại mở mồm cẩu nô để sủa thì có ích gì, dân Việt Nam chả ai thèm nghe, chỉ có lũ cẩu vong nô nghe thôi, bỏ cái trò đó đi RFA.

TRẢ LỜI
avatar
22:02, 25/02/2019 XÓA

Những kẻ luôn muốn kìm hãm chúng ta, khiên ta làm theo ý chúng thì luôn tìm mọi lí do để xuyên tạc bịa đặt về vai trò lãnh đạo của Đảng ta, làm được điều này chẳng khác gì chúng đã thâu tóm được chính trị ta.

TRẢ LỜI
avatar
20:49, 26/02/2019 XÓA

thực chất đều à đám zân chủ đứng sau cả,Bản chất của RFA tiếng Việt là một cơ quan truyền thông được lập ra để tìm mọi cách làm mất uy tín của Việt Nam , truyền bá luận điệu , giá trị đi ngược lại với định hướng phát triển của Việt Nam , cổ vũ các phát ngôn, hành vi chống đối

TRẢ LỜI
avatar
20:52, 26/02/2019 XÓA

chẳng nhẽ lại để cho cái đài zân chủ này xuyên tac, nói xấu Đảng nhà nước ta vậy sao, bọn này phải bị dập tắt ngay, không để cho chúng xuyên tạc, nói xấu chúng ta thêm nữa

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon