HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO?

Thúy Kiều - Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch và các đối tượng luôn muốn lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động, chống phá nhà nước ta.
Ngay từ ngày mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 234/SL, ngày 14-6-1955, khẳng định: “Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải tuân theo pháp luật của Nhà nước như mọi tổ chức khác của nhân dân. Việc bảo vệ tự do tín ngưỡng bắt buộc phải trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo gây rối loạn”. Ðiều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Tăng ni, Phật tử tham dự lễ Phật đản tại Quảng Trị. 
Thời gian qua, các thế lực thù địch và các đối tượng chống đối ra sức lợi dụng chiêu bài tự do tôn giáo, tín ngưỡng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự của nhà nước ta. Các hình thức mà chúng lợi dụng thường là: lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng sự mở rộng về dân chủ, nhân quyền của Nhà nước Việt Nam để tiến tới quốc tế hóa vấn đề tôn giáo, hòng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam; thông qua việc ra các đạo luật, nghị quyết từ ngoài nước để chống phá; tăng sức ép với Việt Nam qua thể chế hóa các vấn đề về tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhạy cảm, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, vu khống về tự do tôn giáo ở Việt Nam...
Một số đối tượng tổ chức đi bộ để đấu tranh cái gọi là "tự do tôn giáo" tại Giáo Xứ Đồng Chiêm, Giáo Phận Hà Nội năm 2010
Thâm hiểm hơn là chúng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của xã hội như: vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn nạn tham nhũng,… để xúi giục một số linh mục cực đoan lợi dụng niềm tin tôn giáo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của quần chúng giáo dân để kích động họ tham gia vào các cuộc khiếu kiện, biểu tình nhằm thực thi cái gọi là “các quyền tự do tôn giáo”, “quyền con người” nhưng thực chất là chống chính quyền nhân dân.

Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân biểu tình sau vụ cá chết ở miền Trung

Có thể thấy, hiếm một quốc gia nào đa tôn giáo, đa sắc tộc mà không xảy ra xung đột giữa các tôn giáo như ở Việt Nam. Điều này chứng tỏ những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đang đi đúng hướng và đạt hiệu quả tốt.
Tự do tôn giáo và tự do thể hiện tôn giáo là hai vấn đề có nội hàm hoàn toàn khác nhau. Cũng như mọi hoạt động bình thường khác của xã hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng nghĩa cần phải được xây dựng trên cơ sở thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khác, của xã hội. Sẽ là “phản tự do” nếu lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đi xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của người khác, làm đảo lộn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Và mọi hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của đất nước đều phải được xã hội lên án, pháp luật trừng trị nghiêm minh.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

22 nhận xét

Viết nhận xét
16:15, 11/03/2019 XÓA

Về tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta hiện này là miếng mồi béo bở cho bọn phản động lợi dụng gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo. Và chúng cũng âm mưu chia rẽ chính quyền với nhân dân tôn giáo, làm xấu đi hình ảnh nhà nước trong mắt giáo dân. Bọn chúng cũng lợi dụng, mua chuộc linh mục tiếp tay cho âm mưu của bọn chúng.

TRẢ LỜI
avatar
16:30, 11/03/2019 XÓA

Nhà nước ta đang rất quan tâm và tạo điều kiện cho đồng báo tôn giáo. Nhưng ở đâu đó bọn phản động vẫn lợi dụng vấn đề này như một công cụ hữu ích để gây chia rẽ mất đoàn kết giữa chính quyền và giáo dân. Biết bao nhiêu vụ bọn chúng lợi dụng tình hình về ô nhiễm môi trường hay liên quan đến đất đai, y như rằng bọn chúng lại nhúng tay vào. Mỗi người dân cũng nên ý thức về hành động của mình chứ đừng nghe theo bọn chúng!

TRẢ LỜI
avatar
19:00, 11/03/2019 XÓA

Chủ trương, chính sách của Đảng ,Nhà nước ta đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo đang được thực hiện rất có hiệu quả nên có thể thấy rằng hiếm có quốc gia nào đa sắc tộc, đa tôn giáo mà lại không có xung đột giữa các tôn giáo như Việt Nam. Tuy nhiên, việc Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo không đồng nghĩa với việc cho phép tự do thể hiện tôn giáo, bất cứ hành vi kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đều bị xử lí nghiêm minh.

TRẢ LỜI
avatar
19:19, 11/03/2019 XÓA

có thể nói các thế lực thù địch hay bọn tội phạm mặc dù sử dụng cách này hay cách khác thì việc núp bóng dưới tự do dân chủ để có những hoạt động tuyên truyền chống phá diễn ra phần lớn trong hoạt động chống phá hiện nay. tuy nhiên việc một nước đa dân tộc như chúng ta thì việc chung sống ổn định cùng phát triển như hiện nay cho thấy đường lối chính sách của Đảng Nhà nước đúng đắn và hiệu quả.

TRẢ LỜI
avatar
19:43, 11/03/2019 XÓA

Bọn tội phạm và thế lực thù địch luôn có những bài phát biểu như Việt Nam không có nhân quyền, cấm tự do ngôn ngữ,tự do báo chí. thế nhưng chẳng nơi nào có được những hoạt động tự do tín ngưỡng tôn giáo như ở việt nam, điều đó cũng đã được nhân dân thế giới và các nước khác công nhận. còn những hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo sẽ phải chịu trừng phạt theo pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
19:45, 11/03/2019 XÓA

Việc tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo đã có từ rất lâu nay và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và bảo đảm đối với mỗi con người Việt Nam trong việc thể hiện sự bình đẳng của mỗi con người. Thế nhưng không phải vì thế mà một số đối tượng cực đoan, quá khích , phản động thích làm gì thì làm,thích chia rẽ khối đại đoàn kết là được mà cái gì cũng có quy định của nó và với những kẻ như này thì cần phải bị trừng trị chứ không có chuyện lấy cái tự do tôn giáo ra để làm cái cớ cho chúng không chịu sự trừng trị được .

TRẢ LỜI
avatar
Linh Chi
AUTHOR
21:40, 11/03/2019 XÓA

Phải thấy một điều là về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo mà ở nước ta hiện này là những miếng mồi béo bở cho bọn phản động để mà lợi dụng những vấn đề như thế để mà gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo lần nhau rồi mà, phải cho chúng một bài học mới được chứ.

TRẢ LỜI
avatar
21:56, 11/03/2019 XÓA

Chúng nó chỉ xuyên tạc là giỏi thôi ấy chứ, chúng nói Việt Nam không có nhân quyền và cấm tự do ngôn ngữ và tự do báo chí và do đó thế nhưng chẳng nơi nào có được cái gọi là những hoạt động tự do và tín ngưỡng tôn giáo như ở Việt Nam chúng ta được đâu mà.

TRẢ LỜI
avatar
lưu ly
AUTHOR
22:20, 11/03/2019 XÓA

Việt NAm ta là một nước đa dân tộc, ĐA DẠNG tôn giáo, có nghĩa là mọi tôn giáo đều được tồn tại và phát triển bình đẳng với nhau, không có sự thiên vị tôn giáo nào, nhưng tất cả tonn giáo hoạt động đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để gây rối đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

TRẢ LỜI
avatar
22:30, 11/03/2019 XÓA

luật tín ngưỡng tôn giáo đã có hiệu lực, vậy nên mọi hoạt đọng liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đã được quy đinh rõ ràng và đầy đủ, hiện nay các thế lực thù đich đang ráo riết lợi dụng ton giáo để tiến hành gây rối, chống đối chúng ta, coi đây là công cu trong nước của chúng

TRẢ LỜI
avatar
22:35, 11/03/2019 XÓA

Chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ những kẻ lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để gây rối loạn xã hội, mưu đồ lật đổ chính quyền hiện tại. Tôn giáo đối với chúng thực ra chỉ là tấm khiên vô hình để chúng núp sau ném đá mà thôi, thiết nghĩ cần có những đạo luật trừng trị những kẻ thế này để đảm bảo sự thuần túy trong sạch của các tôn giáo ở nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Anh Vũ
AUTHOR
22:53, 11/03/2019 XÓA

Chủ yếu là nhận thức của mọi người thôi. Nếu mọi người kể cả theo tôn giáo hay không theo tôn giáo đều hiểu được chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước là đúng đắn thì những kẻ kia có tài thánh cũng chẳng chống phá được. Vậy nên chúng ta cần phải tìm hiểu và tuyên truyền chính sách pháp luật cho mọi người xung quanh.

TRẢ LỜI
avatar
22:59, 11/03/2019 XÓA

Cũng hiếm có nước nào đa tín ngưỡng, đa tôn giáo mà lại không xảy ra xung đột giữa các tôn giáo như ở Việt Nam đấy. Có những nước chiến tranh loạn lạc từ nhiều thế kỉ trước đến giờ cũng chỉ vì xung đột tôn giáo thôi. Chứng tỏ chính sách về tôn giáo của nước mình vẫn là đúng đắn chứ nhỉ, không thì làm sao dung hòa được mối quan hệ giữa nhiều tín ngưỡng tôn giáo như thế.

TRẢ LỜI
avatar
23:17, 11/03/2019 XÓA

Mọi chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay về dân tộc và tôn giáo là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý,đảm bảo quyền và nghiac vụ của họ,tạo điều kiện để dân tộc,tôn giáo phát triển,bình đẳng,nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng dân tộc tôn giáo để gây kích động,chống Đảng và Nhà nước...Âsy thế nhưng bọn phản động,chống đối lại thường xuyên rêu rao xuyên tạc về chủ trương chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước,cho rằng VN vi phạm để chống đối.Đây là một âm mưu thâm độc

TRẢ LỜI
avatar
Lê Lan
AUTHOR
23:19, 11/03/2019 XÓA

Nhà nước cho mọi người sự tự do tín ngưỡng tôn giáo là để mọi người được sinh hoạt tôn giáo, chứ không phải để lợi dụng thần linh phục vụ cho mưu đồ chính trị bất chính của mình. Mà thực tế hiện nay có nhiều kẻ núp bóng tôn giáo để hoạt động chống phá lắm đấy nhé, tiêu biểu là một số linh mục có tư tưởng lệch lạc mà ai cũng biết là ai đấy!

TRẢ LỜI
avatar
23:24, 11/03/2019 XÓA

Tự do tín ngưỡng tôn giáo không đồng nghĩa với việc hoạt động tôn giáo muốn làm gì thì làm không theo quy củ ào hết.Hoạt động tôn giáo phải tuân theo hoạt động trong khuôn khỏ pháp luật cho phép.Một số đối tượng thù địch luôn tuyên truyền xuyên tạc VN vi phạm tụ do tín ngưỡng tôn giáo là sai trái nhằm âm mưu lượi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để gây xung đột,phá vỡ đoàn kết dân tộc chống đảng và nước,âm mưu vô cùng thâm độc.

TRẢ LỜI
avatar
Su Kem
AUTHOR
23:28, 11/03/2019 XÓA

Những cái tên tiêu biểu như Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Ngọc Nam Phong,... thật sự không còn xa lạ gì đối với bà con rồi nhể! Đây chính là những kẻ vin vào cái cớ tự do tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động chống phá chính quyền và muốn lật đổ chế độ này đấy. Không chỉ có hai kẻ này mà còn có hẳn một "hệ thống" những chức sắc lợi dụng tôn giáo nữa cơ.

TRẢ LỜI
avatar
23:36, 11/03/2019 XÓA

Tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là được tự do nhông nhông cầm biển ngoài đường để biểu tình vì những lý do vớ vẩn, vô căn cứ nhé. Mấy cha linh mục trên thánh đường mà toàn kêu gọi mọi người biểu tình, cố tình bơm đểu chính sách pháp luật toàn là những kẻ phản động đội lốt chức sắc đấy. Mọi người hãy tỉnh táo nhé!

TRẢ LỜI
avatar
08:40, 12/03/2019 XÓA

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Nhà nước ta luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. thế nhưng vẫn có những kẻ cố tình hiều sai hoặc không hiểu về điều này, vẫn lợi dụng nó để thực hiện hoạt động chống đối phá hoại của mình, thật không thể nào chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
09:05, 12/03/2019 XÓA

Ngay trong Ðiều 24 Hiến pháp của nước ta năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Thế nhưng chính có những kẻ đang cố tình không hiểu và lợi dụng vấn đề này để thực hiện hoạt động trái pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
09:16, 12/03/2019 XÓA

Thời gian qua, các thế lực thù địch và các đối tượng chống đối ra sức lợi dụng chiêu bài tự do tôn giáo, tín ngưỡng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự của nhà nước ta. Và đáng nói hơn là sau đó có sự dẫn dắt, chỉ đạo và hỗ trợ về tài chính của những các tổ chức phản động lưu vong, tổ chức khủng bố

TRẢ LỜI
avatar
16:37, 28/03/2019 XÓA

Hiếm có đất nước nào việc tự do tín ngưỡng tôn giáo lại thoải mái như ở Việt Nam, vậy mà vẫn có những kẻ luôn miệng nói Việt Nam cấm đoán về tôn giáo trong khi bản thân thì lợi dụng để trục lợi bản thân, cấu kết thế lực thù địch phá hoại an ninh quốc gia,.., những hành động này đáng bị lên án

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon