TỔ CHỨC ÂN XÁ QUỐC TẾ VÀ CÁI GỌI LÀ "DANH SÁCH 128 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM"

Thúy Kiều - Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 13/5/2019 vừa qua đã công bố một cái gọi là “bản danh sách gồm 128 Tù nhân lương tâm Việt Nam”, theo đó, đây là những người “bị chính quyền Việt Nam cầm tù vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ một cách bất bạo động”. Cũng theo bản báo này, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ rõ “theo nghiên cứu của chúng tôi, trong nửa cuối năm 2018, tức là chúng ta tính từ tháng 6 trở về sau và đến đầu năm 2019 chúng tôi nhận thấy là các cấp chính quyền VN đã gia tăng bắt bớ, xử tù những người hoạt động xã hội, cũng như những người bảo vệ nhân quyền, cả những nhà báo ở VN nữa”. Được biết đây không phải lần đầu Tổ chức Ân xá quốc tế lên tiếng để bảo vệ những người được coi là “tù nhân lương tâm”.
Ân xá quốc tế công bố danh sách 128 TNLT được RFA đưa tin
Tổ chức Ân xá Quốc tế (tiếng Anh: Amnesty International, viết tắt AI) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đặt ra mục đích bảo vệ tất cả quyền con người đã được trịnh trọng nêu ra trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế khác. Mục đích họ đặt ra thì rất tốt đẹp nhưng cái cách họ làm thì có gì đó chưa phù hợp với pháp luật Việt Nam.
Những từ ngữ như “làn sóng bắt bớ”, “biểu tình rầm rộ”, “quyền con người”,… xuất hiện trong bản báo cáo này. Đáng chú ý, sau khi liệt kê danh sách những người “bất đồng chính kiến”, phê phán sự “đàn áp”, “tra tấn” thì Tổ chức Ân xá quốc tế lại chĩa mũi sang mối quan hệ Việt - Mỹ: “Trong cuộc đối thoại sắp tới, chính phủ Hoa Kỳ nên nhắc lại ở mức cao nhất rằng nếu không có tiến bộ thực sự về quyền con người thì sẽ có giới hạn cho mối quan hệ Mỹ-Việt”. Ý đồ của Tổ chức này là muốn dùng “ngòi nổ nhân quyền” hòng lu loa để làm bình phong, kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam, mượn nhân quyền để ngăn cản mỗi quan hệ Việt - Mỹ vốn đã được xây dựng một cách tốt đẹp trong nhiều năm qua. Đây chiêu bài tưởng mới mà cũ, năm nào Tổ chức này cũng nhai đi nhai lại nhiều lần.
Ở Việt Nam, quyền con người được xác định từ Luận cương (Cương lĩnh) chính trị, năm 1930, các cương lĩnh tiếp theo cho đến Cương lĩnh 2011. Ngay sau khi giành được độc lập, xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), các Hiến pháp Việt Nam, từ Hiến pháp đầu tiên-1946 đến Hiến pháp 2013 đều nhất quán quy định Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
Trong Hiến pháp 2013, lần đầu tiên đã dành cả một chương (Chương II) quy định về “quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân”. Chương này không chỉ quy định đầy đủ các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân mà còn quy định những nguyên tắc cơ bản về quyền con người. Những nguyên tắc đó bao gồm: 1) Nguyên tắc về mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân, trong đó Nhà nước có nghĩa vụ, người dân là chủ thể của quyền; 2) Nguyên tắc hạn chế quyền (chẳng hạn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo… (Điều 24); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình… (Điều 25) có thể bị hạn chế “vì lợi ích an ninh Quốc gia, trật tự xã hội…”. Cần lưu ý rằng, quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tiếp cận thông tin…” là những quyền bị hạn chế. Đây là điều mà trong bản báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế đã cố tình bỏ qua.
Hơn nữa, Việt Nam là nước pháp quyền XHCN, mọi công dân đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được trừng trị theo pháp luật. Việc Tổ chức Ân xá tung hô những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam là “tù nhân lương tâm” chỉ là cái cớ để Tổ chức này gây sức ép về nhân quyền ở Việt Nam, từng bước can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước ta - rõ ràng điều này vi phạm Nguyên tắc 95 trong Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

18 nhận xét

Viết nhận xét
23:19, 15/05/2019 XÓA

Việt Nam là nước pháp quyền XHCN, mọi công dân đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được trừng trị theo pháp luật. Việc Tổ chức Ân xá tung hô những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam là “tù nhân lương tâm” chỉ là cái cớ để Tổ chức này gây sức ép về nhân quyền ở Việt Nam, từng bước can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước ta - rõ ràng điều này vi phạm Nguyên tắc 95 trong Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945.

TRẢ LỜI
avatar
15:12, 16/05/2019 XÓA

Mục đích tổ chức ân xá quốc tế đặt ra thì rất tốt đẹp nhưng cái cách họ làm thì có gì đó chưa phù hợp với pháp luật Việt Nam. Việc họ đưa ra danh sách các tù nhân lương tâm chỉ là cái cớ để học cố tình chui sâu leo cao xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam chứ chẳng bảo vệ ai hết,đúng là lấy bình phong để múa rìu qua mắt thợ 1 cách khá khôn ngoan.

TRẢ LỜI
avatar
15:26, 16/05/2019 XÓA

Tổ chức ân xá quốc tế cố tình tung hô dan chủ nhân quyền, nâng cái lũ vi phạm pháp luật ở Việt Nam lên thành tù nhân lương tâm, mục đích chính của chúng là muốn gây sức ép để can thiệp vào tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Lập ra cái tổ chức này như 1 bình phong để che chắn mọi hành vi xấu xa mà chúng thực hiện trong đó, đúng là bọn được hậu thuẫn từ phương Tây, bám đít Mĩ.

TRẢ LỜI
avatar
16:05, 16/05/2019 XÓA

Thứ mà tổ chức ân xá quốc tế hướng đến là muốn làm cho tình hình nhân quyền ở Việt Nam trở nên tồi tệ hơn bằng cách can thiệp để xuyên tạc, dắt mũi dư luận chứ chẳng tốt đẹp gì. Chúng đưa ra danh sách 128 tù nhân lương tâm ở Việt Nam hòng đòi lại "dân chủ" cho những người đã "đấu tranh bảo vệ nhân quyền" mà thực chất lũ này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng,đúng là toàn bọn giẻ rách.

TRẢ LỜI
avatar
16:13, 16/05/2019 XÓA

Việt Nam là nước pháp quyền XHCN, mọi công dân đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được trừng trị theo pháp luật. Việc tổ chức ân xá quốc tế đưa ra danh sách các thành viên được coi là tù nhân lương tâm thực chất là chúng muốn can thiệp, khoét sâu vào nội bộ tình hình nhân quyền nước ta hòng đảo lôn, xuyên tạc chứ không hề có ý tốt đẹp như cái tên chúng đang được "gọi".

TRẢ LỜI
avatar
16:30, 16/05/2019 XÓA

Tổ chức ân xá quốc tế lập ra dưới sự hậu thuẫn của phương tây thực chất là để can thiệp sâu vào tình hình nhân quyền ở các quốc gia tạo diễn biến hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho Mĩ hay 1 số quốc gia khác can thiệp vào công việc nội bộ chứ chẳng hề có mục đích tốt đẹp như cái bình phong chúng đang tạo ra. 128 tù nhân lương tâm ở Việt Nam mà chúng đưa ra thực chất là những kẻ vi phạm pháp luật, chúng lợi dụng họ để làm cánh tay nối dài chống phá nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
22:18, 16/05/2019 XÓA

Việt Nam là nước pháp quyền XHCN, mọi công dân đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được trừng trị theo pháp luật. Việc Tổ chức Ân xá tung hô những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam là “tù nhân lương tâm” chỉ là cái cớ để Tổ chức này gây sức ép về nhân quyền ở Việt Nam, từng bước can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước ta - rõ ràng điều này vi phạm Nguyên tắc 95 trong Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945.

TRẢ LỜI
avatar
23:45, 16/05/2019 XÓA

Ý đồ của Tổ chức này muốn dùng “ngòi nổ nhân quyền” hòng lu loa để làm bình phong, kêu gọi Mỹ gây sức ép với Việt Nam, mượn nhân quyền để ngăn cản mỗi quan hệ Việt – Mỹ vốn đã được xây dựng một cách tốt đẹp trong nhiều năm qua. Nhưng chia buồn thay, công dã tràng se cát biển đông thật rồi.

TRẢ LỜI
avatar
23:45, 16/05/2019 XÓA

Khi mà ngài Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thẳng thừng tuyên bố: Các công ty sẽ rời bỏ Trung Quốc để sang Việt Nam. Đáng bàn là trong tuyên bố về gợi ý địa điểm cho các công ty chịu thuế rời khỏi Trung Quốc, ông Trump chỉ nêu đích danh duy nhất Việt Nam. Đồng thời dành 70 ngàn tỷ USD để tài trợ cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam của ta. Dường như Việt Nam để lại ấn tượng rất tốt trong tâm trí của Donald Trump nên khi viết twitter trong tâm trạng thoải mái là ông nhớ ngay đến Việt Nam để viết chứ không viết Thái Lan hay Indonesia… Vậy thì, cái gọi là “bản danh sách gồm 128 tù nhân lương tâm Việt Nam” của AI tung ra muốn phá hoại mối quan hệ Việt – Mỹ e là còn chạy dài dài…

TRẢ LỜI
avatar
23:46, 16/05/2019 XÓA

Phải khẳng định một lần nữa rằng ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”, chỉ có những đối tượng vi phạm pháp luật, bị pháp luật xử lý. Cách gọi “tù nhân lương tâm” chỉ có những tổ chức như Ân xá quốc tế nêu ra với ý đồ cổ xúy, hậu thuẫn cho các đối tượng chống phá chính quyền, can thiệp bảo vệ cho những đối tượng này mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
23:46, 16/05/2019 XÓA

Với con người, lương tâm luôn là một phạm trù đạo đức, và dù trừu tượng đến đâu vẫn có thể đánh giá lương tâm của mỗi người trên cơ sở họ thực hành các giá trị chân – thiện – mỹ. Không thể gọi là có lương tâm khi “công khai hoạt động chống phá chính quyền, biến nơi ở thành nơi làm ra, tàng trữ, lưu hành, phát tán nhiều tài liệu, hoạt động chống phá Nhà nước, thành lập cái gọi là đảng Thăng tiến Việt Nam, móc nối, cấu kết các thế lực phản động ở trong và ngoài nước chống đối Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc”

TRẢ LỜI
avatar
23:47, 16/05/2019 XÓA

Chỉ với âm mưu lật đổ chế độ, tấn công lực lượng chức năng, đập phá trụ sở chính quyền thì ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị truy tố, xét xử trước pháp luật. Riêng có AI lu loa đó là “hoạt động ôn hòa, thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến để thúc đẩy nhân quyền”!

Đề cập cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam theo quan niệm của AI, Kim Âu – một kẻ nổi tiếng chống cộng, cho rằng: “Gọi chúng là tù nhân lương tâm thì sai nên sửa lại là “tù nhận lương tháng” mới đúng”! Ý kiến của Kim Âu dựa trên điều ông ta cho rằng các “tù nhân lương tâm” này không quan tâm đến nhân quyền, mà chỉ hoạt động để kiếm tiền tài trợ của nước ngoài.

TRẢ LỜI
avatar
23:47, 16/05/2019 XÓA

Sau khi ra nước ngoài định cư, qua bài “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, Trần Khải Thanh Thủy kể các khoản lương hằng tháng người này được chu cấp gồm: tổ chức khủng bố “Việt Tân” 200 USD, Bích Huyền 400 USD, Báo Người Việt 200 USD, “từ Đàn chim Việt đến Viet Tide, Người Việt, Thời báo, bèo nhất cũng trả 25 USD, cao nhất là 80 – 100 USD/bài, còn lại từ 30 – 50 USD một bài”!… Do đó, chỉ có thể coi đây là những người buôn lương tâm, họ lấy AI làm chỗ dựa, là thế lực giúp họ biện hộ cho mọi hành vi bất minh.

TRẢ LỜI
avatar
23:47, 16/05/2019 XÓA

Xét đến cùng, lương tâm là nền tảng tinh thần để mỗi người tự điều hướng suy nghĩ, hành động. Người trân trọng lương tâm sẽ có hành vi lành mạnh, đúng đắn, góp điều tốt đẹp với cuộc sống. Vì thế, trong xã hội đã nảy sinh hai khái niệm đối lập nhau là lương tâm và vô lương tâm.

TRẢ LỜI
avatar
23:47, 16/05/2019 XÓA

Từ thái độ, việc làm của AI với cộng đồng quốc tế và Việt Nam, hoàn toàn có thể đặt các câu hỏi: Phải chăng AI quan tâm bảo vệ hành vi vô lương tâm hơn là ca ngợi, bảo vệ các hành vi biểu thị cho giá trị của lương tâm? Phải chăng trên thực tế, AI không chỉ bảo bọc người vi phạm pháp luật, mà còn cố tình làm chỗ dựa giúp một số người biến lương tâm thành món hàng để trục lợi?

TRẢ LỜI
avatar
23:47, 16/05/2019 XÓA

Tất nhiên, chỉ những người đang tổ chức, điều hành AI mới có thể trả lời các câu hỏi này, cũng chỉ có họ mới là yếu tố quyết định AI có hành xử thật sự xứng đáng với những gì tổ chức này vẫn rêu rao. Và cũng chỉ có họ mới điều chỉnh được lương tâm của chính AI trước khi phán xét vấn đề nhân quyền, hoặc gắn tên tuổi của bất kỳ người nào với khái niệm “lương tâm”.

TRẢ LỜI
avatar
23:48, 16/05/2019 XÓA

Tù nhân là những người có hành vi vi phạm pháp luật, bị toà án tuyên là có tội và phải chịu hình phạt tù theo quyết định có hiệu lực của toà án. Việc một người bị phạt tù là hậu quả tất yếu khi người đó có hành vi phạm tội, xâm phạm các quan hệ xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Vậy nhưng “lưỡi không xương trăm đường lắt léo”, Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) đã dựng lên cụm từ “tù nhân lương tâm” để bao biện cho những kẻ phạm pháp.

TRẢ LỜI
avatar
21:37, 21/05/2019 XÓA

Việc Tổ chức Ân xá tung hô những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam là “tù nhân lương tâm” chỉ là cái cớ để Tổ chức này gây sức ép về nhân quyền ở Việt Nam, từng bước can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nước ta - rõ ràng điều này vi phạm Nguyên tắc 95 trong Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon