THẤY GÌ SAU HỘI NGHỊ CẤP BỘ TRƯỞNG VỀ THĂNG TIẾN TỰ DO TÔN GIÁO TẠI MỸ


Vân An

Ngày 17/7/2019 vừa qua, vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam lại một lần nữa bị xuyên tạc, bóp méo nghiêm trọng tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo tổ chức tại Washington D.C.

Hơn 1.000 đại diện của nhiều tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự, cũng như các Bộ trưởng ngoại giao đã tham gia Hội nghị để thảo luận về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Trong đó, không thể không có sự góp mặt của Tổ chức Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam (VCHR), cùng một số nhóm tôn giáo chống đối Nhà nước Việt Nam, những tổ chức và giáo phái luôn nhắm đề xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo nhằm đưa ra những yêu sách về tôn giáo tại Việt Nam

Võ Văn Ái, Chủ tịch VCHR đã ra thông cáo báo chí rằng “tình trạng vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam ngày càng gia tăng”; “các cộng đồng tôn giáo bị kiểm soát khắt khe; những người bảo vệ tôn giáo bị tấn công, bắt bớ, tra tấn”. Ngoài ra trong thông cáo, Võ Văn Ái đòi Chính phủ Việt Nam thả “những người bị bắt bớ vì bày tỏ đức tin tôn giáo một cách ôn hòa”, và sửa Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo cho phù hợp với Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Hội nghị cấp Bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo

Trao đổi với Freedom House trước thềm hội nghị, BPSOS cũng xuyên tạc tình hình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam tương tự như VCHR. Ngoài ra, Lương Xuân Dương, tín đồ của một nhánh Cao Đài không được công nhận, đã tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đối nghịch với tôn giáo. Lương Xuân Dương phát biểu: “các tôn giáo đều có tổ chức sẵn, nên nếu tôn giáo đó đoàn kết lại thì sẽ là lực lượng đối kháng đối với nhà cầm quyền” và “đạo Cao Đài đối kháng với chủ nghĩa cộng sản trực diện hơn nữa do chúng tôi chủ trương hữu sản con người về mặt vật chất lẫn tinh thần”.

Ngoài ra, Lương Xuân Dương kêu gọi các nhóm tôn giáo chống đối tăng cường “vận động quốc tế”, thông qua các trung gian như BPSOS nhằm gây áp lực với Nhà nước Việt Nam. Lương Xuân Dương tự tin cho rằng các hoạt động “đấu tranh” của nhóm Cao Đài chống đối đã hiệu quả hơn hẳn từ năm 2014 đến nay, sau khi họ “bắt liên lạc với tổ chức BPSOS”, để “được huấn luyện về cách viết báo cáo, cách thu thập tin tức, về những quyền cơ bản về tôn giáo”.

Âm mưu của các tổ chức chống đối Nhà nước Việt Nam là nhằm đưa Việt Nam trở lại CPC (Countries of Particular Concern), tức là nằm trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Từ đó, từng bước áp dụng cơ chế cấm vận, tác động tiêu cực đến nền kinh tế xã hội Việt Nam và xa hơn nữa là cả thể chế cầm quyền.

Thực chất cái gọi là "tình hình tôn giáo ở Việt Nam" là chiêu bài lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện mục đích chống phá Nhà nước ta. Họ nhân danh bảo vệ tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, hòng lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Việt Nam "đàn áp tôn giáo", giam cầm các "tù nhân lương tâm", đòi tôn giáo được tự do hoạt động, không chịu sự quản lý của Nhà nước.

Trước các luận điệu sai trái, thù địch và âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ quan điểm, chính sách tốt đẹp về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân không chỉ được quy định trong Hiến pháp, mà còn được pháp luật bảo vệ và thực thi trên thực tế./.

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

6 nhận xét

Viết nhận xét
08:20, 01/08/2019 XÓA

Không còn xa lạ gì với bài , chiêu trò "tình hình tôn giáo ở Việt Nam" của giới tôn giáo và dân chủ , cũng như đứng sau là các nước phương Tây nhằm chống đối, vu không cho Nhà nước Việt Nam cả. Và cũng chính vì vậy mà việc những kẻ này lên tiếng vu khống cho Việt Nam về vấn đề tôn giáo thì đã quá xưa và quá quen rồi. Thế nên chúng có nói sao đi chăng nữa thì cũng chả có ích gì bởi chúng ta đã làm quá tốt việc này rồi và không có gì phải sợ cả!

TRẢ LỜI
avatar
10:06, 02/08/2019 XÓA

Âm mưu của các tổ chức chống đối Nhà nước Việt Nam là nhằm đưa Việt Nam trở lại CPC (Countries of Particular Concern), tức là nằm trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. với tình hình, thủ đoạn chống phá ngày càng trở nên phức tạp thì việc tuyên truyền vận động người dân biết và hiê là điều hết sức cần thiết.

TRẢ LỜI
avatar
10:41, 02/08/2019 XÓA

Trước các luận điệu sai trái, thù địch và âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ quan điểm, chính sách tốt đẹp về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân không chỉ được quy định trong Hiến pháp, mà còn được pháp luật bảo vệ và thực thi trên thực tế./.

TRẢ LỜI
avatar
19:22, 02/08/2019 XÓA

Âm mưu của các tổ chức chống đối Nhà nước Việt Nam là nhằm đưa Việt Nam trở lại CPC (Countries of Particular Concern), tức là nằm trong danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Từ đó, từng bước áp dụng cơ chế cấm vận, tác động tiêu cực đến nền kinh tế xã hội Việt Nam và xa hơn nữa là cả thể chế cầm quyền.

TRẢ LỜI
avatar
Linh Chi
AUTHOR
21:47, 02/08/2019 XÓA

Chúng ta thấy rằng là không còn xa lạ gì với bài chiêu trò về tình hình tôn giáo ở Việt Nam chúng ta của giới tôn giáo và dân chủ ấy nữa mà và cũng như đứng sau là các nước phương Tây nhằm chống đối chúng ta, không thể để cho chúng làm như vậy được mà.

TRẢ LỜI
avatar
21:52, 02/08/2019 XÓA

Chúng ta cũng thấy rằng là các thế lực thù địch luôn có những luận điệu sai trái và thù địch và những âm mưu thủ đoạn lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta ấy mà do đó chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân mà.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon