SỰ THẬT PHÍA SAU NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TRÁI PHÉP (TIẾP THEO)

Bài 2: Không để làm rối loạn trật tự xã hội Dựng chuyện, bịa đặt để vu cáo chính quyền và đầu độc dư luận; phối hợp trong - ngoài một cá...
XEM CHI TIẾT

LINH MỤC NGUYỄN LƯỢNG TIẾP TỤC "NÉM ĐÁ GIẤU TAY", KÍCH ĐỘNG GÂY RỐI

Vân An Linh mục Nguyễn Lượng – phụ trách giáo họ Minh Tiến - đã và đang gây ra không biết bao nhiêu vụ việc bất ổn tại thôn Chợ Cuồi c...
XEM CHI TIẾT

ÔNG LÊ ĐÌNH KÌNH CÓ TRỤC LỢI CÁ NHÂN TRÊN ĐẤT ĐỒNG TÂM?

Vân An Sau buổi họp báo ngày 27/8 của UBND thành phố Hà Nội để thông tin cho báo chí về việc quản lý và sử dụng đất khu sân bay Miếu M...
XEM CHI TIẾT