KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Loa phường - Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập tại Cao Bằng. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 22/12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng
Kể từ khi ra đời, Quân đội nhân dân Việt Namvới nhiều tên gọi khác nhau như: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; Giải phóng quân; Vệ quốc đoàn (Vệ quốc quân); Quân đội quốc gia Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Namđã cùng toàn dân lập nên bao chiến công chói lọi. Trong thời chiến, với những chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Biên giới (1950); chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đánh bại quân thực dân Pháp xâm lược. Cho đến trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” hay Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ hòa bình,Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Quân đội tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”và thế trận “quốc phòng toàn dân”. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và giải quyết hậu quả chiến tranh.
Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động mà còn là đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu hy sinh và đương đầu với âm mưu thâm độc, kẻ thù nguy hiểm, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực trung thành, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc để vượt qua muôn ngàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, của dân tộc ta.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; những thách thức từ tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và “xã hội hóa” lực lượng vũ trang nhân dân..v.v… Chúng ta đã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Lực lượng vũ trang nhân dân nói chúng và lực lượng quân đội nói riêng luôn tập trung nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
75 năm đã qua, một chặng đường lịch sử vẻ vang khép lại, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không chỉ tiếp tục giữ được hình ảnh của mình mà còn tiếp tục phát huy hơn nữa trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Như vậy mới xứng danh với những gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

9 nhận xét

Viết nhận xét
19:57, 22/12/2019 XÓA

là một trong những lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
20:01, 22/12/2019 XÓA

chúc mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN. Những ngày này là lúc để tưởng nhớ về những chiến công vĩ đại và những anh hùng làm nên những chiến công đó. Đồng thời để khẳng định sức mạnh, vị trí, vai trò của lực lượng quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa

TRẢ LỜI
avatar
Từ Vũ
AUTHOR
21:18, 22/12/2019 XÓA

Trải qua 75 năm chặng đường lịch sử, quân đội nhân dân luôn là lực lượng nồng cốt trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp cùng với âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, mong rằng quân đội ngày càng phát triển, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

TRẢ LỜI
avatar
23:32, 23/12/2019 XÓA

Quân đội Việt Nam mình vẫn được đánh giá là một trong những lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới. Với lợi thế sẵn có về nhiều phương diện và vị thế đang lên, không phải ngẫu nhiên Việt Nam được đánh giá cao về sức mạnh quân sự trong khu vực Đông Nam Á

TRẢ LỜI
avatar
lê lê
AUTHOR
13:59, 28/12/2019 XÓA

QUân đội với công an là hai lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.Trong thời chiến cũng như thời bình, QĐNDVN luôn là lực lượng thép, luôn luôn giúp đỡ nhân dân và bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền thống nhât toàn vẹn lãnh thổ. 75 năm đã qua, một chặng đường lịch sử vẻ vang khép lại, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không chỉ tiếp tục giữ được hình ảnh của mình mà còn tiếp tục phát huy hơn nữa trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
16:23, 29/12/2019 XÓA

chúc mừng ngày thành lập quân đội nhân dân, quân đội nhân dân đã đang và sẽ góp phần của mình vào công cuộc bảo về tổ quốc thiêng liêng, chúng ta cần ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh xuowg máu của họ để giữ vững nền độc lập cho tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
19:58, 29/12/2019 XÓA

Trong thời kì chiến tranh, QĐNDVN luôn là lực lượng tinh anh đánh tan âm mưu của kẻ thù. Trong thời kỳ hòa bình,Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
11:27, 30/12/2019 XÓA

Quân đội nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
18:45, 26/02/2020 XÓA

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc để vượt qua muôn ngàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, của dân tộc ta.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon