ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG

Loa phường - Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt nhiều kết quả khá quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế quản lý kinh tế-xã hội và phòng chống tham nhũng tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện. Tuy nhiên nhiều kẻ lại xuyên tạc cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng là một cuộc thanh trừ nội bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cuộc chiến chống tham nhũng
Chúng còn cho rằng: Tham nhũng là căn bệnh kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền vì “Đảng vừa đá bóng, vừa thổi còi”; vì xã hội thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng thành công; đã nhiều lần phát động chống tham nhũng, nhưng đều không thành công, tệ nạn lại càng gia tăng... Từ đó, họ kết luận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thành công.
Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, những luận điệu trên không có cơ sở khoa học và hoàn toàn sai lầm về mặt lý luận và thực tiễn. Bởi lẽ tham nhũng không chỉ xảy ra ở nước ta mà hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có cả Mỹ và các nước Phương Tây thì tình trạng này cũng khá phổ biến.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhiều đối tượng tham nhũng đã bị xét xử theo đúng pháp luật.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ để tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh, với nguyên tắc: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
Cần phải khẳng định thêm Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở Việt Nam là do nhân dân Việt Nam lựa chọn từ chính thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng CNXH.
Như thế, luận chứng vì xã hội Việt Nam thiếu dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo nên không thể chống tham nhũng thành công là thiếu căn cứ, không thuyết phục. Cần có cách đánh giá khách quan cả mặt làm được và mặt chưa làm được của cuộc đấu tranh chống tham nhũng những năm vừa qua, kể từ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đến nay.
Rõ ràng, mấy năm gần đây, tệ nạn tham nhũng chưa bị đẩy lùi, nhưng đã ngăn chặn được sự lây lan. Điều đó nói lên, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng  vừa qua tuy chuyển biến chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhưng đã có kết quả buớc đầu. Đó là điều không thể phủ nhận. Viện dẫn một luận chứng không đúng sự thật để kết luận rằng, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng  hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện đảng cầm quyền, độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam không thể thành công là điều phi lý.
Cuộc chiến chống tham nhũng còn hết sức khó khăn, phức tạp. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cuộc chiến chống nàyng sẽ tiếp tục giành được những kết quả nhất định, để trả lại một xã hội trong sạch, văn minh.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

12 nhận xét

Viết nhận xét
22:38, 30/01/2020 XÓA

Những nỗ lực của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng là rất đáng hoan nghênh và bước đầu đạt được rất nhiều những thành công to lớn, góp phần lớn làm trong sạch nội bộ Đảng,bộ máy chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân. Nhưng những nỗ lực đó phải được tiếp tục duy trì để thấy được tính thường xuyên, quyết tâm và tính răn đe trong công cuộc chống tham những này

TRẢ LỜI
avatar
Từ Vũ
AUTHOR
23:55, 30/01/2020 XÓA

Chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước quyết liệt, nóng và được sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân như ngày hôm nay. Có thể thấy rằng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch và vững mạnh, công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm từ trung ương đến địa phương đã loại bỏ ra những cá nhân không đủ năng lực, phẩm chất, loại bỏ ra những mầm mống gây hại cho nhân dân và nhà nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
00:07, 31/01/2020 XÓA

Điều đó cho thấy là Đảng ta đang thực hiện đúng như những gì đã nói, không hề có vùng cấm, Đang đang làm trong sạch bộ máy, lấy lại niềm tin cho nhân dân. Chỉ mong TBT. CTN khỏe mạnh hoàn thành nốt nhiệm vụ dang dở hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
08:04, 04/02/2020 XÓA

Nếu đổ lỗi vì chế độ này khiến cho nạn tham nhũng xảy ra vậy xin hỏi các bạn lấy đâu ra căn cứ khẳng định đây không phải tình trạng chung xảy ra ở các nước tư bản khác như Mỹ, Anh? Trước khi đổ lỗi cho chế độ hãy nhìn vào những thay đổi , chuyển biến trong vấn đề phòng chống tham nhũng nhờ sự lãnh đạo và giải quyết một cách cương quyết của đảng khiến tình trạng này đã được đẩy lùi

TRẢ LỜI
avatar
08:14, 04/02/2020 XÓA

Ở đâu mà chẳng có tham nhũng mà dám nói chỉ có ở nhà nước tồn tại đảng cầm quyền thì mới có tham nhũng? Hơn nữa những chỉ đạo, hành động của Đảng và Nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng hết sức triệt để đã và đang được nhân dân ghi nhân, chả ai phủ nhận được những bằng chứng, câu chuyện , người thật việc thật đã đạt được cả

TRẢ LỜI
avatar
lokicfc
AUTHOR
08:22, 04/02/2020 XÓA

Cuộc chiến chống tham nhũng còn hết sức khó khăn, phức tạp. Một số thành phần biến chất đang tiếp tục nghĩ ra những chiêu bài để đối phó. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cuộc chiến chống này sẽ tiếp tục giành được những kết quả nhất định, để trả lại một xã hội trong sạch, văn minh.

TRẢ LỜI
avatar
08:39, 04/02/2020 XÓA

Nhìn vào thành quả đã đạt được trong sự nghiệp chống tham nhũng vừa qua thì nhân dân đã ghi nhận hoàn toàn sự nỗ lực cố gắng của Đảng và Nhà nước trong việc ra sức thanh lọc bộ máy để trả lại sự trong sạch cho bộ máy tổ chức nhà nước. Vì có được một bộ máy nhà nước trong sạch thì đất nước mới có thể phát triển một cách mạnh mẽ nhất

TRẢ LỜI
avatar
08:49, 04/02/2020 XÓA

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhiều đối tượng tham nhũng đã bị xét xử theo đúng pháp luật. Đây chính là những dẫn chứng rõ nét nhất chống lại những luận điệu không có căn cứ của đám phản động

TRẢ LỜI
avatar
16:09, 06/02/2020 XÓA

Thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan dẫn đến sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan, trái lại đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
16:46, 05/03/2020 XÓA

Cuộc chiến chống tham nhũng còn hết sức khó khăn, phức tạp. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cuộc chiến chống nàyng sẽ tiếp tục giành được những kết quả nhất định, để trả lại một xã hội trong sạch, văn minh

TRẢ LỜI
avatar
Mai Ha
AUTHOR
09:56, 03/04/2020 XÓA

quyết liệt,không có vùng cấm,làm trong sạch nội bộ là những gì Đảng đang ra sức làm được nhân dân ủng hộ.Tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sẽ có những cán bộ tận tâm,tận lực vì nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
20:53, 04/05/2020 XÓA

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế quản lý kinh tế-xã hội và phòng chống tham nhũng tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện. Đó thật là điều đáng mừng cho Việt Nam, người dân đang có niềm tin to lớn với công tác của đảng nhà nước nữa.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon