HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thúy Kiều - Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) là sự kiện chính trị quan trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội được thực tiễn lịch sử ghi nhận và quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Hội nghị lần thứ XII của Đảng
Nhờ có Đảng mà trong mỗi chúng ta hiểu thế nào là sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi nô lệ, đói nghèo. Chúng ta hiểu rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
Với nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta thực sự tiên phong, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Điều đó đã, đang và tiếp tục được thực tiễn chứng minh.
Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ cứu nước là minh chứng hung hồn khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Sự đổi thay kỳ diệu của đất nước, vị thế của dân tộc, đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hôm nay đã khẳng định đường lối sáng tạo và sự tài tình của Đảng. Hơn ai hết, thế hệ chúng tôi thấm thía nỗi đau mất nước và cảnh đói nghèo lầm than suốt đêm trường nô lệ. Nếu không có Đảng soi đường, chỉ lối thì dân tộc ta mãi còn trong mịt mù cơ cực dưới gót dày áp bức của ngoại bang.
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đời sống kinh tế- xã hội của người dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam ngày càng được tăng cao trên trường quốc tế. Bằng chứng là việc Việt Nam mới đây được đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và làm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
Thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan dẫn đến sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan, trái lại đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc.
Tuy nhiên, một số phần tử xấu và một số kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” lại cho đây là cơ hội để thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm đó và quy kết Đảng ta không đủ năng lực lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều kiện mới của đất nước. Chúng đưa ra những lời lẽ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ cá nhân các đồng chí lãnh đạo với mục đích chia rẽ Đảng  với nhân dân, từng bước thực hiện đa nguyên, đa đảng. Đây là những luận điệu hết sức thâm độc.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), hơn bao giờ hết, trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng, khoa học của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, chống phá lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nhất định sẽ thất bại thảm hại.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

3 nhận xét

Viết nhận xét
00:08, 31/01/2020 XÓA

Vậy là Đảng ta sắp 90 tuổi rồi, tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã vượt qua LX, để trở thành Đảng có tuoi thọ lớn nhất, thật tự hào.

TRẢ LỜI
avatar
14:14, 03/02/2020 XÓA

90 năm hình thành và phát triển, Đảng ta đã thực sự trưởng thành và ngày càng vững mạnh đưa đất nước Việt Nam tiến lên vững chắc. Thế nhưng vẫn còn đó những thửu thách, đặc biệt là vấn đề "lòng tin" khi mà các thế lực thù địch ra sức đưa ra những lời lẽ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ cá nhân các đồng chí lãnh đạo với mục đích chia rẽ Đảng với nhân dân, từng bước thực hiện đa nguyên, đa đảng. Đây là những luận điệu hết sức thâm độc.Nhân dân ta phải cùng với đảng tiếp tục xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh với các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
16:08, 06/02/2020 XÓA

Thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, hành động chưa đúng quy luật khách quan dẫn đến sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan, trái lại đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước nhân dân, dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon