KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

15:08

Hoa sữa
Ngày 03/02/2020 hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi. 90 năm ra đời và gắn bó cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước trong hòa bình. 90 năm qua, những thành quả vĩ đại mà nhân dân ta đạt được luôn gắn chặt với sự lãnh đạo của Đảng. 
 
Trong chặng đường gian lao thử thách nhưng đầy vinh quang ấy, đặc biệt là những thời khắc cam go của lịch sử dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những quyết định đúng đắn biến những thách thức cam go thành thời cơ thuận lợi để dân tộc ta vượt lên và đi tới. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, đất nước và dân tộc cũng đang đứng trước những thách thức khó lường. Đó là trách nhiệm nặng nề đang thử thách bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng.
Vào những năm giữa thập kỷ tám mươi của thế kỷ XX, Đảng ta đã nhận ra những bất cập, hạn chế của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp nên đã khởi xướng và lãnh đạo kiên trì công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua những thử thách gay gắt nhất và thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Với tầm nhìn và tư duy chiến lược, Đảng đã xác định con đường đi phù hợp với cách mạng Việt Nam đó là đổi mới tư duy, đổi mới kinh tế và từng bước đổi mới về chính trị.
Từ một nền kinh tế bên bờ vực thẳm với lạm phát trên 700%; nông nghiệp, công nghiệp kiệt quệ, là nước nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp nhưng phải nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực mỗi năm; sau hơn 33 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế tăng trưởng cao nhiều năm liền. Từ một đất nước thiếu lương thực triền miên trước đổi mới thì suốt nhiều năm qua, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất, nhì thế giới. Từ một đất nước với hơn 90% người dân mù chữ trước Cách mạng tháng Tám thì nay gần 100% người dân biết chữ. Từ đất nước với gần 60% dân số đói nghèo trước đổi mới thì nay đã giảm xuống còn trên dưới 5%. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới thì nay thế giới có 193 nước thành viên Liên hiệp quốc thì Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 nước. Từ một dân tộc nhỏ bé mà khi nói tới Việt Nam, bạn bè trên thế giới nghĩ tới chiến tranh và đói nghèo, thì nay quy mô kinh tế Việt Nam đã vươn lên hàng 38, 39 của thế giới. Từ một đất nước bị bao vây cấm vận, thì nay Việt Nam đã tham gia sâu vào sân chơi chung toàn cầu và đã 2 lần được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc với số phiếu bầu cho nhiệm kỳ 2020-2021 gần như tuyệt đối…
Lúc sinh thời, Lênin đã cảnh báo hai nguy cơ của các đảng cộng sản cầm quyền, đó là quan liêu xa rời nhân dân và sai lầm về đường lối. Đảng Cộng sản Việt Nam được Hiến pháp hiến định là Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thế nhưng, Đảng không phải Nhà nước, Đảng không có quyền lực của cơ quan Nhà nước, thước đo của lòng dân với Đảng chính là ở việc Đảng có ban hành các chủ trương đáp ứng lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hay không và ở đội ngũ đảng viên của Đảng có thật sự gương mẫu. Một số đảng viên khi giữ các trọng trách cao đã tha hóa, lợi dụng quyền lực mà về danh nghĩa do Nhân dân trao cho để trục lợi, tham ô, tham nhũng, bòn rút của công. 
Rất may và kịp thời, trong bối cảnh đó, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được đặt lên hàng đầu và được xem là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay, trong đó có nhiệm vụ cấp bách của cấp bách là phòng, chống tham nhũng, xử lý các cán bộ, đảng viên sai phạm để làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của Nhân dân.
Kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (có 2 Ủy viên Bộ Chính trị) bị xử lý kỷ luật, có người phải đi tù; 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị xử lý kỷ luật, truy tố, hạ cấp hàm… Những con số biết nói đó cho thấy quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Năm 2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Đại hội chắc chắn sẽ đề ra những quyết sách phát triển để đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đặc biệt là đến năm 2045 khi nước Việt Nam mới tròn 100 tuổi, Việt Nam sẽ trở thành một đất nước phát triển với thu nhập cao.
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

20 nhận xét

Write nhận xét
17:53, 03/02/2020 delete

ĐẢng đã đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang kể từ ngày thành lập. Hy vọng mõi người dân Việt Nam sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Reply
avatar
18:04, 03/02/2020 delete

90 năm ra đời và gắn bó cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước trong hòa bình. 90 năm qua, những thành quả vĩ đại mà nhân dân ta đạt được luôn gắn chặt với sự lãnh đạo của Đảng. Hy vọng Đảng sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh hơn nữa

Reply
avatar
19:55, 03/02/2020 delete

Qua 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, phát triển đất nước đạt được những thành tựu to lớn và vị thế cao trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Hiện nay trước tình hình thế giới có những chuyển biến phức tạp cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch thì mỗi cán bộ đảng viên cần phải nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Reply
avatar
20:29, 03/02/2020 delete

Để tăng cường hơn nữa sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng thì điều quan trọng là cần phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Cần phải tích cực trao dồi rèn luyện cho tất cả các cán bộ đảng viên về chính trị, tư tưởng đạo đức cũng như phong cách, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất để đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Reply
avatar
17:09, 04/02/2020 delete

chặng đường lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng ta đã đưa VN ngày càng phát triển, sánh vai với các nước trên thế giới. Phát huy truyền thống đó, Đảng đang ra sức đổi mới, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được đặt lên hàng đầu và được xem là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay, trong đó có nhiệm vụ cấp bách của cấp bách là phòng, chống tham nhũng, xử lý các cán bộ, đảng viên sai phạm để làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của Nhân dân.

Reply
avatar
17:17, 04/02/2020 delete

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Reply
avatar
17:28, 04/02/2020 delete

Tiếp nối lịch sử vẻ vang hơn 90 năm qua, Đảng cầm quyền phải luôn đổi mới, nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh. Đảng phải là Đảng của đạo đức, văn minh, biết lấy sự đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái trì trệ, cản trở phát triển làm động lực để xây dựng cái tốt, cái tiến bộ, tạo môi trường cho cái mới được đâm chồi nảy lộc.

Reply
avatar
20:19, 04/02/2020 delete

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi cho thấy sự đúng đắn, sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Việc đảng ta tròn 90 cũng đánh dấu Đảng ta trở thành Đảng cộng sản có tuổi đời lớn nhất, vượt qua cả Đần anh LX. Thật là tự hào.

Reply
avatar
20:21, 04/02/2020 delete

Chỉ mong việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ngày càng đc sát xao. không còn đảng viên bị kỉ luật nhưn trc, không còn tình trạng lò nóng như những năm qua.

Reply
avatar
11:06, 06/02/2020 delete

Chúc mừng Đảng ta- Đảng cộng sản Việt Nam đã phát triển được 90 năm tuổi. Đảng ta sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển cùng mãi trường tồn với đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Qua bao cuộc chiến tranh chống ngoại xâm cùng với quãng thời gian dẫn dắt đất nước ta phát triển vừa qua đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình, xứng đáng với di nguyện của Bác Hồ và nguyện vọng của nhân dân

Reply
avatar
11:45, 06/02/2020 delete

Để có được thành quả như ngày hôm nay, có được một Đảng cầm quyền với một trang sử vẻ vang như thế là nhờ có sự góp công sức lớn lao của các vị lãnh đạo, các tướng lĩnh trong công tác dẫn dắt đất nước. Quan trọng nhất vẫn là sự nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, tự phê bình và phê bình, đấu tranh, bài trừ các quan điểm, tư tưởng cá nhân, bảo thủ, trì trệ, biết nhận sai và biết sửa sai, không che giấu, không dung túng cho sai lầm

Reply
avatar
11:53, 06/02/2020 delete

Chúc mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành anh cả trong các nước Xã hộ chủ nghĩa. Tuy rằng tiềm lực kinh tế, quốc phòng của nước ta chưa phải là mạnh nhất nhưng về sự lâu dài và già dặn kinh nghiệm thì Đảng Cộng Sản Việt Nam là lâu nhất, vượt trội nhất - 90 năm, con số đã nói lên sự vững mạnh, sức chiến đấu bền bỉ, chống lại các thế lực thù địch, phục vụ tốt cho nhân dân, không vấp phải vết xe đổ gục ngã của các nước Xã hội chủ nghĩa khác

Reply
avatar
17:15, 06/02/2020 delete

Đây chính là một bước ngoặt vô cùng lớn, một dấu mốc lịch sử, một trang sử mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bước ngoặt này đã chứng minh sức sống mãnh liệt của Chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại bởi vì sứ mệnh của Đảng cộng sản chính là mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam tiến tới thời kì Chủ nghĩa Cộng sản

Reply
avatar
17:52, 06/02/2020 delete

Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã đến, khoảnh khắc mà đất nước Việt Nam có Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền đã tồn tại được 90 năm tuổi xuân. Đây chính là lúc Việt Nam khẳng định rằng Việt Nam đã đúng khi đi theo con đường xã hội chủ nghĩa để xây dựng mội đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no sung túc, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Chúc mừng sinh nhật thứ 90 của Đảng ❤❤❤❤❤

Reply
avatar
19:00, 06/02/2020 delete

Nhưng không ngẫu nhiên mà Đảng cộng sản Việt Nam tự nó có thể tồn tại và phát triển đến tận bây giờ bởi vì trên con đường đi có rất nhiều gian lao thử thách, rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều thứ cản trở, đó là các thế lực thù địch, các đối tượng phản cách mạng, các đế quốc tư bản muốn nhăm nhe lật đổ xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo tài ba của các vị lãnh đạo, sự đoàn kết một lòng của quân đội, công an và tất cả nhân dân để bảo vệ bền vững tư tưởng và ý chí của Bác Hồ

Reply
avatar
20:33, 09/02/2020 delete

Một hành trình tuy không phải là dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn của nước ta, đảng đã đi cùng đất nước, cùng nhân dân qua những thời kỳ chiến tranh gian khổ nhất, đánh bại những kẻ thù mạnh nhất trên thế giới thời bấy giờ,... thật tự hào về những điều mà đảng và nhân dân đã làm

Reply
avatar
20:35, 09/02/2020 delete

Tuy nhiên không phủ nhận những thành tựu mà đảng đã đạt được thì cũng phải nhận diện những thiếu sót của đảng trong quá trình xây dựng đất nước, một số đảng viên thì có sự suy thoái về mặt đạo đức, lối sống và bản lĩnh chính chị, chúng ta cần có biện pháp cho những vấn đề này

Reply
avatar
20:37, 09/02/2020 delete

Trogn thời gian tới, khi đảng lại càng phải đương đầu với nhiều khó khăn mới, thì đảng cần chứng minh cho nhân dân, cho các quốc gia khác khả năng lãnh đạo của mình đối với đất nước, nhân dân sẽ trông chờ vào đảng thật nhiều !

Reply
avatar
14:36, 26/02/2020 delete

Thế hệ trẻ VN luôn tự hào về lịch sử dân tộc mà một phần lớn trong đó là công lao của Đảng Cộng sản VN. Nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước và tiếp tục xây dựng đất nước ngày một đi lên

Reply
avatar
20:16, 09/03/2020 delete

Qua 90 năm thành lập và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh những thành tựu mà Đảng ta đã đạt được chúng ta không thể bỏ qua những thiếu sót trong quá trình lãnh đạo Nhà nước, quá trình ban hành các chính sách Pháp luật. Quan trọng nhất phải kể đến là sự dẫn dắt của các vị lãnh đạo, ngoài ra tất cả các Đảng viên đã, đang và sẽ đứng trong hàng ngũ của Đảng, cần trau dồi phẩm chất chính trị cùng với tư tưởng cách mạng trong sạch, vững mạnh.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon