CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU QUY CHỤP BẢN CHẤT CÔNG TÁC CÁN BỘ

14:31

Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp nghiêm minh trong việc xử lý cán bộ sai phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phòng ngừa sai phạm của chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước và củng cố niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lại cố tình xuyên tạc việc xử lý cán bộ sai phạm, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Liên quan đến việc xử lý cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao, có thể thấy Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự kiên quyết, không có “vùng cấm”. Gần đây nhất, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do các sai phạm trong thời gian giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc xử lý đối với ông Hoàng Trung Hải đúng quy định, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại lợi dụng sự việc này để xuyên tạc, hướng lái thông tin nhằm mục đích gây phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Cụ thể, trên các trang mạng xã hội như Việt Tân, Chân trời mới media… đang lan truyền bài viết với tiêu đề “Sự phá sản của các bí thư thành uỷ”. Trong bài viết này, các đối tượng điểm danh lại việc xử lý kỷ luật và xử lý hình sự đối với ông Đinh La Thăng (nguyên Bí thư Thành uỷ Hồ Chí Minh), xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) và ông Hoàng Trung Hải (nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội), từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá mang tính chất xuyên tạc, sai lệch bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Những luận điệu sai lệch
Về việc các đồng chí nguyên là Bí thư Thành uỷ Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội bị xử lý kỷ luật, trong đó ông Đinh La Thăng đã bị kết án hình sự do các sai phạm nghiêm trọng mà mình gây ra, có thể nói đây là tổn thất trong công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ cấp cao để xảy ra sai phạm đã gây ra những thiệt hại lớn về vật chất cho Nhà nước, cho nhân dân; ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước; tác động đến niềm tin của quần chúng.
Với tinh thần đấu tranh làm trong sạch nội bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua đã có những thành quả đáng ghi nhận. “Củi tươi, củi khô” đã được xử lý, không còn vùng cấm trong công tác chống tham nhũng.
Tuy nhiên, với ý thức chống phá quyết liệt, các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị liên tục lợi dụng thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta để xuyên tạc, hướng lái thông tin.
Đối với việc nguyên Bí thư Thành uỷ tại ba thành phố lớn của Việt Nam gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bị xử lý, các đối tượng đưa ra luận điệu rằng: “đây là sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Đồng thời, đưa ra một loạt thông tin mang tính chất đả phá Đảng, Nhà nước như: công tác nhân sự của Đảng đầy lỗ hổng; Đảng lựa chọn cán bộ không theo một quy chuẩn nào; các cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam chỉ được cất nhắc vì có “lòng trung thành” với Đảng chứ không hề có năng lực lãnh đạo…
Trên cơ sở xuyên tạc thông tin, các đối tượng này tiếp tục quy chụp nguyên nhân việc cán bộ sai phạm là do Đảng Cộng sản thiếu năng lực, không đảm bảo dân chủ khi làm công tác cán bộ. Các đối tượng rêu rao rằng công tác cán bộ không xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc mà chỉ phục vụ các “phe cánh chính trị”; việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ không dựa trên năng lực của từng người mà căn cứ trên sự thoả thuận của các “nhóm lợi ích” trong Đảng. Cuối cùng, các đối tượng cũng không quên “cài cắm” thông tin đòi thay đổi chế độ chính trị, yêu cầu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Về mặt quy định, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn đối với từng chức danh lãnh đạo, đưa ra một quy trình chặt chẽ để có thể đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc và bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng việc vận hành các quy trình liên quan đến công tác cán bộ ở một số nơi còn tồn tại sai phạm, có nơi sai phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã phải đẩy mạnh công tác thanh – kiểm tra và xử lý sai phạm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ.
Đồng thời, chúng ta cũng không thể phủ nhận việc một số cán bộ khi có chức quyền trong tay đã nảy sinh những thói hư, tật xấu, bị lợi ích tiền tài, vật chất làm mờ mắt, dẫn đến việc để xảy ra các sai phạm trong khi thi hành công vụ.
Nguyên nhân của các sai phạm trên xuất phát từ cá nhân của cán bộ. Việc quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước là thiếu khách quan, vô căn cứ. Để đánh giá bản chất sự việc, cần có cái nhìn công bằng và chuẩn xác; không thể dựa trên những vụ việc đơn lẻ để đánh đồng với bản chất của một chế độ.
Tăng cường hiệu quả công tác cán bộ
Thẳng thắn đánh giá, đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay đông về số lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng. Ở nhiều bộ phận, cán bộ hoạt động theo kiểu cầm chừng, tạo ra gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Điều này đã trở thành cái cớ để không ít đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tiến hành xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ đã được Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận. Cụ thể, tại Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã chỉ rõ những mặt hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ và đưa ra giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Ngoài ra, Đảng ta đã đưa ra nhiều Nghị quyết, chỉ thị liên quan để tăng cường quản lý công tác tác bộ.
Để củng cố uy tín, sức mạnh của Đảng, nhà nước, một mặt chúng ta phải xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Mặt khác, chúng ta cũng cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác cán bộ để kịp thời đấu tranh, phê phán…
Nguồn: cand.com.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

29 nhận xét

Write nhận xét
16:19, 28/02/2020 delete

việc xử lý cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao, có thể thấy Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự kiên quyết, không có “vùng cấm”. Để củng cố uy tín, sức mạnh của Đảng, nhà nước, một mặt chúng ta phải xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Điều đó đã được bác Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài phát biểu của mình.

Reply
avatar
20:27, 28/02/2020 delete

Trong công tác phòng chống tham nhũng mà Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thì chúng ta đã xử lý cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong đó có cả một số cán bộ cấp cao. Việc xử lý không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cho thấy sự quyết tâm làm trong sạch nội bộ của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và phát triển đất nước không có chuyện đối đá nội bộ, hay phe cánh như các thế lực thù địch xuyên tạc.

Reply
avatar
20:34, 28/02/2020 delete

Với tinh thần đấu tranh làm trong sạch nội bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua đã có những thành quả đáng ghi nhận. “Củi tươi, củi khô” đã được xử lý, không còn vùng cấm trong công tác chống tham nhũng.Nguyên nhân của các sai phạm trên xuất phát từ cá nhân của cán bộ. Việc quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước là thiếu khách quan, vô căn cứ. Để đánh giá bản chất sự việc, cần có cái nhìn công bằng và chuẩn xác; không thể dựa trên những vụ việc đơn lẻ để đánh đồng với bản chất của một chế độ.

Reply
avatar
20:51, 28/02/2020 delete

Việc tăng cường chính đổi, xử lý nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Xử lý các bộ vi phạm, tha hóa, kể cả các cán bộ cấp cao cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc xử lý không có vùng cấm đối với cán bộ vi phạm, quyết tâm lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Reply
avatar
21:52, 28/02/2020 delete

Để củng cố uy tín, sức mạnh của Đảng, nhà nước, một mặt chúng ta phải xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Mặt khác, chúng ta cũng cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác cán bộ để kịp thời đấu tranh, phê phán

Reply
avatar
22:47, 28/02/2020 delete

Việc xử lí cán bộ sai phạm là thể hiện thanh tra, kiểm tra luôn được thực hiện thường xuyên chứ không phải cứ có cán bộ sai phạm là thể hiện sự thất bại trong công tác tổ chức. Không ai dám chắc trong quá trình công tác sẽ không để xảy ra bất kì sai sót gì, nhưng những sai sót đó phải được phát hiện, xử lí và khắc phục kịp thời

Reply
avatar
14:16, 29/02/2020 delete

Chúng ta đã đào tạo tốt các cán bộ để phục vụ cho nhiệm vụ, yêu cầu của Đảng và nhà nước và thật đáng tiếc khi việc giữ các chức vụ cao khiến cho những vinh hoa phú quý hay lợi ích cá nhân làm cho những người đó mờ mắt và đi lệch hướng ban đầu. Và chúng ta luôn nỗ lực để xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm như vậy

Reply
avatar
14:47, 29/02/2020 delete

Ở đâu cũng sẽ cố người này người kia hay còn gọi là người this người that nên chẳng thể vì một cá nhân mà đổ lỗi cho việc quản lý công tác cán bộ của đảng có vấn đề. Nếu một cá nhân đã muốn đi lệch hướng với một tập thể thì không thể cản nổi, không ai kiểm soát được ai trong từng bữa ăn, từng cử chỉ lời nói. Ngăn ngừa phát hiện và xử lí kịp thời những thành phần đó là một trong những điều rất đáng hoành nghênh của Đảng và Nhà nước ta rồi

Reply
avatar
15:01, 29/02/2020 delete

Để phát triển đất nước một cách mạnh mẽ và vững chắc nhất thì đội ngũ cán bộ đóng một vai trò rất quan trọng, chúng ta phải xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác cán bộ để kịp thời đấu tranh, phê phán…

Reply
avatar
15:22, 29/02/2020 delete

Về mặt quy định, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn đối với từng chức danh lãnh đạo, đưa ra một quy trình chặt chẽ để có thể đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc và bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng việc vận hành các quy trình liên quan đến công tác cán bộ ở một số nơi còn tồn tại sai phạm, có nơi sai phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã phải đẩy mạnh công tác thanh – kiểm tra và xử lý sai phạm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ.

Reply
avatar
15:38, 29/02/2020 delete

Không thể kiểm soát được việc có vài cá nhân đơn lẻ vì mở mắt trước các lợi ích hay là lời ngon ngọt từ các tổ chức nước ngoài mà hành động sai lệch với những cái Đảng và Bác Hồ đã dạy bảo. Việc quan trọng hơn là kiểm soát phát hiện và thẳng tay loại bỏ những thành phần đó ra khỏi bộ máy tránh gây thiệt hại cho nhà nước

Reply
avatar
21:33, 01/03/2020 delete

Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ, do đó mỗi cán bộ đảm đương từng vị trí công tác phải biết phối hợp, giúp đỡ nhau thì từng đơn vị, tổ chức mới phát triển và thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”

Reply
avatar
21:34, 01/03/2020 delete

Trong công cuộc hiện nay, Đảng CSVN phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: triển khai bằng nhiều hình thức, phong trào phong phú sát với thực tế, “nói đi đôi với làm” phổ biến rộng rãi các chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, quy định mới ban hành tới mọi tầng lớp nhân dân để người dân nắm bắt, phản biện, kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cán bộ.

Reply
avatar
10:22, 02/03/2020 delete

Đảng ta luôn nghiêm túc chấn chỉnh trong vấn đề xử lý những cán bộ vi phạm. Có rất nhiều cán bộ có những cống hiến và được đào tạo tốt nên không thể vì một số phần tử mà đánh đồng và đổ lỗi cho việc Đảng có lỗ hổng trong việc quản lý cán bộ. Đảng ta luôn quyết tâm trong việc xử lý cán bộ để giữ trong sạch cho bộ máy chính quyền

Reply
avatar
10:32, 02/03/2020 delete

Nguyên nhân của các sai phạm trên xuất phát từ cá nhân của cán bộ. Việc quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước là thiếu khách quan, vô căn cứ. Để đánh giá bản chất sự việc, cần có cái nhìn công bằng và chuẩn xác; không thể dựa trên những vụ việc đơn lẻ để đánh đồng với bản chất của một chế độ.

Reply
avatar
10:42, 02/03/2020 delete

Việc xây dựng được bộ máy cán bộ trong sạch vững mạnh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo uy tín của Đảng với nhân dân. Tôi tin tưởng rằng Đảng đang làm tốt những gì vao trò của mình trong việc xử lý nghiêm cách trường hợp vi phạm và đào tạo ra những cán bộ tốt có đạo đức và có năng lực

Reply
avatar
18:31, 02/03/2020 delete

Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phòng ngừa sai phạm của chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước và củng cố niềm tin trong nhân dân. Vậy mà nhiều đối tượng lại cố tình xuyên tạc việc xử lý cán bộ sai phạm, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đúng là chó cứ sủa còn đoàn người cứ đi không sai mà!

Reply
avatar
08:39, 06/03/2020 delete

Thẳng thắn nhận lấy cái sai và kiên quyết dũng cảm đấu tranh "không vùng cấm" tôi nghĩ đây là một sự dũng cảm cũng là sự nỗ lực to lớn của Đảng Nhà nước Việt Nam trong việc thanh lọc làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đưa đất nước phát triển đi lên. Đây chẳng phải là chuyện gì xấu xa cả, chính quyền nào cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng việc dũng cảm sàng lọc những tinh hoa để củng cố chính quyền thì phải được khen ngợi sâu sắc

Reply
avatar
20:43, 07/03/2020 delete

Đảng ta luôn coi trọng việc phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm đặc biệt đối với các cán bộ cấp cao, chính vì thế ngay từ việc tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần có các quy định nghiêm ngặt về đạo đức, tư tưởng chính trị. Ngoài ra cần phát hiện kịp thời các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
09:02, 08/03/2020 delete

với những việc làm tích cực và quyết luyệt như thế của Đảng tôi tin rằng một thời gian không lâu nữa đát nước ta sẽ không còn tệ tham nhũng, quan liêu nữa. Dân ta sẽ không còn nghi ngại về các lãnh đạo của mình và đất nước ta sẽ ngày càng giàu mạnh hùng cường hơn.

Reply
avatar
19:46, 08/03/2020 delete

Toàn Đảng đang ở rất gần thời điểm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của đảng nên các thế lực thù địch sẽ tăng cường tiến hành các hoạt động chống phá, phá hoại nội bộ ta. Thời gian qua toàn hệ thống chính trị đã tiến hành rất quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, khôi phục lại được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Reply
avatar
19:51, 08/03/2020 delete

Thật lòng mà nói chúng ta cũng không thể phủ nhận việc một số cán bộ khi có chức quyền trong tay đã nảy sinh những thói hư, tật xấu, bị lợi ích tiền tài, vật chất làm mờ mắt, dẫn đến việc để xảy ra các sai phạm trong khi thi hành công vụ.

Reply
avatar
20:45, 11/03/2020 delete

Trong công tác phòng chống tham nhũng mà Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thì chúng ta đã xử lý cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong đó có cả một số cán bộ cấp cao. Việc xử lý không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cho thấy sự quyết tâm làm trong sạch nội bộ của Đảng và Nhà nước ta.

Reply
avatar
20:53, 11/03/2020 delete

Toàn Đảng đang ở rất gần thời điểm đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng nên các thế lực thù địch sẽ tăng cường tiến hành các hoạt động chống phá, phá hoại nội bộ ta. Thời gian qua toàn hệ thống chính trị đã tiến hành rất quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, khôi phục lại được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Reply
avatar
20:57, 11/03/2020 delete

Thẳng thắn nhận lấy cái sai và kiên quyết dũng cảm đấu tranh "không vùng cấm" tôi nghĩ đây là một sự dũng cảm cũng là sự nỗ lực to lớn của Đảng Nhà nước Việt Nam trong việc thanh lọc làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đưa đất nước phát triển đi lên. Đây chẳng phải là chuyện gì xấu xa cả, chính quyền nào cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng việc dũng cảm sàng lọc những tinh hoa để củng cố chính quyền thì phải được khen ngợi sâu sắc.

Reply
avatar
21:02, 11/03/2020 delete

Đảng ta luôn coi trọng việc phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm đặc biệt đối với các cán bộ cấp cao, chính vì thế ngay từ việc tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần có các quy định nghiêm ngặt về đạo đức, tư tưởng chính trị. Ngoài ra cần phát hiện kịp thời các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
20:46, 29/03/2020 delete

các đối tượng này tiếp tục quy chụp nguyên nhân việc cán bộ sai phạm là do Đảng Cộng sản thiếu năng lực, không đảm bảo dân chủ khi làm công tác cán bộ. Các đối tượng rêu rao rằng công tác cán bộ không xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc mà chỉ phục vụ các “phe cánh chính trị”. Vì vậy chúng ta cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác cán bộ để kịp thời đấu tranh

Reply
avatar
19:53, 30/03/2020 delete

Với tinh thần đấu tranh làm trong sạch nội bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua đã có những thành quả đáng ghi nhận. “Củi tươi, củi khô” đã được xử lý, không còn vùng cấm trong công tác chống tham nhũng.Tuy nhiên, với ý thức chống phá quyết liệt, các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị liên tục lợi dụng thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta để xuyên tạc, hướng lái thông tin

Reply
avatar
07:50, 05/08/2020 delete

Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp nghiêm minh trong việc xử lý cán bộ sai phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phòng ngừa sai phạm của chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước và củng cố niềm tin trong nhân dân ngày càng lớn lao!

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon