HÀ NỘI KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

13:19
Loa phường - Vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020). Đây chính là niềm tự hào mà cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy. Bởi lẽ, những nỗ lực, hy sinh, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và đồng bào Thủ đô vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, biểu dương bằng nhiều phần thưởng cao quý, như: Ba lần được tặng Huân chương Sao vàng; Danh hiệu “Thủ đô anh hùng”; Huân chương Hồ Chí Minh; được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” năm 1999…
Buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).
Chúng ta đều biết rằng, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930, Đảng bộ Hà Nội được thành lập vào ngày 17-3-1930. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Hà Nội cùng với cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 đã tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng và sự ra đời của Đảng bộ Hà Đông, Sơn Tây và các địa phương khác. Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Hà Nội luôn gắn chặt với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã qua 90 mùa xuân, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường; với tinh thần chủ động, sáng tạo, bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng ý thức đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn như: Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân ở Thủ đô, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ thành phố, trực tiếp tạo ra thế và lực mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở Thủ đô và cả nước; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và tích cực tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giúp Trung ương cùng cả nước chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô trong bối cảnh vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, chống đế quốc Mỹ xâm lược; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh; rồi cùng với quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực, bền bỉ cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiến hành công cuộc Đổi mới thắng lợi, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đi lên của Thủ đô, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, đất đai trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư. Công tác xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống của nông dân Thủ đô được thực hiện quyết liệt và thu được kết quả nổi bật... Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, chính vì thế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành ủy và các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện với quyết tâm cao, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực. Hà Nội cũng là một trong những địa phương đi đầu, quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính vì vậy, thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại để nâng cao hơn nữa vị thế, tầm vóc của Thủ đô “Ngàn năm văn hiến và anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

11 nhận xét

Write nhận xét
15:59, 17/03/2020 delete

Đảng ta đã đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 90 năm qua. Là Thủ đô của đất nước, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, là nơi hội tụ tinh hoa của đất nước, luôn luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm để phát triển hơn nữa

Reply
avatar
18:59, 17/03/2020 delete

Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh; rồi cùng với quân dân cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đây là niềm tự hào của người dân Hà Nội.

Reply
avatar
22:27, 17/03/2020 delete

Hà Nội đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Reply
avatar
22:27, 17/03/2020 delete

4 điểm nổi bật qua 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Hà Nội. Đó là, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân ở Thủ đô, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và tích cực tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô trong bối cảnh vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, chống đế quốc Mỹ xâm lược; Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Reply
avatar
17:59, 18/03/2020 delete

Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước.

Reply
avatar
18:01, 18/03/2020 delete

Qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Nội đã có những thành tựu đáng kể. Vì thế, thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại để nâng cao hơn nữa vị thế, tầm vóc của Thủ đô “Ngàn năm văn hiến và anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”.

Reply
avatar
08:33, 20/03/2020 delete

Thủ đô Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả quan trọng, toàn diện. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu và nỗ lực không chỉ của các Đảng thủ đô mà còn là sự cố gắng của toàn dân Hà Nội. Mong rằng tói đây Hà Nội sẽ có tiếp những gặt hái mới, thành công và tiến bộ hơn năm trước, sớm đưa thủ đô trở nên phát triển, vững mạnh hơn nữa

Reply
avatar
19:39, 23/03/2020 delete

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực, bền bỉ cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiến hành công cuộc Đổi mới thắng lợi, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đi lên của Thủ đô, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Reply
avatar
19:41, 23/03/2020 delete

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành ủy và các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện với quyết tâm cao, vì thế, thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại để nâng cao hơn nữa vị thế, tầm vóc của Thủ đô “Ngàn năm văn hiến và anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”.

Reply
avatar
15:37, 24/03/2020 delete

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực, bền bỉ cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiến hành công cuộc Đổi mới thắng lợi, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đi lên của Thủ đô, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Reply
avatar
18:03, 24/03/2020 delete

Đã qua 90 mùa xuân, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường; với tinh thần chủ động, sáng tạo, bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng ý thức đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon