BÍ THƯ THÀNH ỦY VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “PHẢI ĐẮM MÌNH VÀO THỰC TIỄN, THÀNH TÂM ĐẾN VỚI NHÂN DÂN”

13:23

Nam Việt
Ngày 28.4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 3 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận trên địa bàn thành phố, điển hình như trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đồng chí Vương Đình Huệ cũng thẳng thắn khi đưa ra những yêu cầu rất cao đối với cán bộ làm công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cán bộ Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận của Thành phố “phải đắm mình vào thực tiễn, gần dân, thành tâm đến với nhân dân để hiểu dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc
Có thể khẳng định, đằng sau thành công của Việt Nam qua các cuộc cách mạng, kháng chiến giải phóng dân tộc qua các thời kỳ là đã biết vận dụng linh hoạt, sang tạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Để có được nguồn sức mạnh tổng lực đó, công tác dân vận giứ một vai trò đặc biệt quan trọng. Không phải đến bây giờ khi những đồng chí lãnh đạo đứng đầu hệ thống chính trị các cấp mới đề cập đến vai trò của công tác dân vận. Lịch sử dựng nước, giữ nước của cha, ông ta đã chứng minh “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Do đó, hiểu được nhân dân, biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà đại bộ phận quần chúng nhân dân đang gặp phải thì mới có được sự đồng thuận cao của người dân.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Hà Nội cùng với các địa phương trên cả nước đã và đang thực hiện rất tốt các nội dung công tác dân vận. Điển hình như cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tinh thần chống dịch như chống giặc lại sục sôi hơn bao giờ hết. Những kết quả nội bật của công tác chống dịch  là minh chứng không thể rõ nét hơn khi quân và dân cùng đồng lòng, quyết tâm chống dịch.
Tất nhiên, hiệu quả của công tác dân vận không chỉ định tính ở một lĩnh vực, một góc độ như công tác phòng dịch COVID, mà nó phải là tổng hòa các mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội… Ở đó, vai trò của người cán bộ làm công tác dân vận là phải “đi cùng, đi trước” tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Đi cùng” ở đây có hàm ý giống với phát biểu đã nêu ở trên “phải đắm mình vào thực tiễn, gần dân, thành tâm đến với nhân dân để hiểu dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”. Trong trường hợp này, muốn nói cho người dân hiểu, người dân nghe thì bản thân người cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự gần gũi, phải đặt được bản thân mình vào hoàn cảnh thực tế đời sống của người dân thì mới có thể nắm rõ, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sau đó, phải “đi trước” để đưa ra được những nhận định, đánh giá cũng như dự báo về những tác động khách quan, chủ quan đến đời sống của người dân để có thể kịp thời giải quyết. Mặt khác, nếu để công tác dân vận “đi sau” tâm tư, nguyện vọng của người dân thì việc sửa chữa những tồn tại đã tốn rất nhiều thời gian, công sức chứ chưa nói đến việc uy tín của các tổ chức, đoàn thể, cán bộ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Việc coi trọng công tác dân vận không bao giờ là việc làm thừa thãi. Lịch sử đã chứng minh vị trí, vai trò của công tác này đối với thành công của cách mạng. Do đó, bản thân người cán bộ nói chung và người cán bộ làm công tác dân vận nói riêng đều nên tự ý thức được vấn đề này để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.
Kết bài, xin được nhắc lại bài học nổi tiếng đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

23 nhận xét

Write nhận xét
15:33, 30/04/2020 delete

Cám ơn tới những nỗ lực của cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận trên địa bàn thành phố, điển hình như trong phòng, chống dịch Covid-19.Tuy nhiên đối với cán bộ làm công tác dân vận cũng cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kết nối cộng động tạo sức mạnh trong khối đoàn kết dân tộc để thực hiện những nhiệm vụ trước mắt.

Reply
avatar
19:05, 30/04/2020 delete

Tất cả thành bại trong công cuộc xây dựng đất nước tất cả đều phải dựa vào sức mạnh, đoàn kết của nhân dân. Những gì hệ thống chính trị làm đều vì lợi ích của nhân dân và nhân dân góp sức mình cùng hệ thống chính trị đưa đất nước đi lên

Reply
avatar
15:53, 01/05/2020 delete

Nhân dân từ mọi giai đoạn lịch sử đều là nguồn lực và nhân tố quyết định đến thành bại của các cuộc cách mạng. Cán bộ từ mọi cấp phải nắm bắt thật chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng để kịp thời giải quyết những đòi hỏi chính đáng của họ và xử lý các vấn đề phát sinh, không để kéo dài nảy sinh phức tạp

Reply
avatar
15:55, 01/05/2020 delete

Nhân dân từ mọi giai đoạn lịch sử đều là nguồn lực và nhân tố quyết định đến thành bại của các cuộc cách mạng. Cán bộ từ mọi cấp phải nắm bắt thật chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng để kịp thời giải quyết những đòi hỏi chính đáng của họ và xử lý các vấn đề phát sinh, không để kéo dài nảy sinh phức tạp

Reply
avatar
19:46, 01/05/2020 delete

Đằng sau thành công của Việt Nam qua các cuộc cách mạng, kháng chiến giải phóng dân tộc qua các thời kỳ là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã biết vận dụng linh hoạt, sang tạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Nhờ đó làm nên những thắng lợi vĩ đại chấn động địa cầu, thống nhất Tổ quốc!

Reply
avatar
19:58, 02/05/2020 delete

Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận của Thành phố “phải đắm mình vào thực tiễn, gần dân, thành tâm đến với nhân dân để hiểu dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”. Chứ đừng như vụ ở Đồng Tâm mất mát nhiều quá. Thiệt hại cả về người cả về mặt an ninh

Reply
avatar
19:59, 02/05/2020 delete

Hiểu được nhân dân, biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà đại bộ phận quần chúng nhân dân đang gặp phải thì mới có được sự đồng thuận cao của người dân. Việc coi trọng công tác dân vận không bao giờ là việc làm thừa thãi

Reply
avatar
10:29, 03/05/2020 delete

Cán bộ, đặc biệt người làm công tác dân vận phải hiểu được nhân dân, biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà đại bộ phận quần chúng nhân dân đang gặp phải thì mới có được sự đồng thuận cao của người dân. Từ đó mới xây dựng phát triển đất nước được.

Reply
avatar
10:30, 03/05/2020 delete

Lịch sử đã chứng minh vị trí, vai trò của công tác dân vận đối với thành công của cách mạng. Do đó, bản thân người cán bộ nói chung và người cán bộ làm công tác dân vận nói riêng đều nên tự ý thức được vấn đề này để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác dân vận như là công tác quan trọng nhất!

Reply
avatar
08:25, 04/05/2020 delete

Đúng là khi hiểu được lòng dân, dân đồng lòng ủng hộ thì việc gì cũng giải quyết được.Công tác dân vận chưa bao giờ hết tầm quan trọng trong mọi thời kì kể cả thời chiến lẫn thời bình. Tinh thần chống dịch như chống giặc, toàn dân đồng lòng đẩy lùi covid 19 đã được thể hiện rõ nét qua cách hành xử của Nhà nước và nhân dân ta trong đại dịch đã và đang ập đến.

Reply
avatar
08:32, 04/05/2020 delete

Việt Nam đã huy động toàn dân tham gia, “mỗi người dân là một chiến sĩ” trong mặt trận phòng chống dịch. Và Việt Nam cũng là một trong rất ít nước huy động quân đội tham gia phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu. Công tác dân vận là cực kì quan trọng và góp phần không nhỏ vào công cuộc chống đại dịch covid 19 của nước ta.

Reply
avatar
08:36, 04/05/2020 delete

Thế trận chống "giặc" Covid-19 cũng là "thế trận lòng dân". Nếu chiến tranh là thử thách toàn diện nhất đối với mỗi quốc gia thì cuộc chiến phòng, chống dịch này đã chứng minh sự vững vàng của đất nước chúng ta trước nguy cơ, tai họa chưa từng có. Trên dưới một lòng là vậy, tương thân tương ái là vậy, cứ nhân lên để dân tộc mãi trường tồn. Nhân dân tin yêu và ủng hộ chính phủ thì không việc gì là không thể.

Reply
avatar
08:45, 04/05/2020 delete

Đặc biệt là con số “0” người tử vong. Con số “0” này có từ đâu nếu không phải có từ ngày Đảng ta, nhân dân ta có được đất nước trong tay mình, từ ngày Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn Độc lập" mồng 2 tháng 9 năm 1945. Có độc lập, có tự do là có tất cả. Nhân dân đồng sức đồng lòng cùng chính phủ thì không có việc gì khó khăn, rở ngại cả. Quả thực là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Reply
avatar
11:26, 04/05/2020 delete

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ đều coi trọng một cách đặc biệt sức mạnh của nhân dân, xác định đó là sức mạnh vô tận để bảo vệ và phát triển đất nước. Công tác dân vận cần đắm mình vào đời sống của người dân để phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của nhân dân

Reply
avatar
20:41, 04/05/2020 delete

Đúng vậy! Việc coi trọng công tác dân vận không bao giờ là việc làm thừa thãi. Lịch sử đã chứng minh vị trí, vai trò của công tác này đối với thành công của cách mạng. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đoàn kết toàn dân tộc thì không có khó khăn nào làm khó được ta. Dân là gốc,đát nước muốn phát triển, tồn tại thì phải có niềm tin của nhân dân

Reply
avatar
22:01, 04/05/2020 delete

Công tác dân vận phải phải “đi trước” để đưa ra được những nhận định, đánh giá cũng như dự báo về những tác động khách quan, chủ quan đến đời sống của người dân để có thể kịp thời giải quyết. Mặt khác, nếu để công tác dân vận “đi sau” tâm tư, nguyện vọng của người dân thì việc sửa chữa những tồn tại đã tốn rất nhiều thời gian, công sức chứ chưa nói đến việc uy tín của các tổ chức, đoàn thể, cán bộ sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Reply
avatar
10:44, 09/05/2020 delete

Cho đến hôm nay khi Việt Nam cơ bản đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh là minh chứng cho việc khi quân và dân cùng đồng lòng, quyết tâm chống dịch thì không gì là không thể. Trong khi đó, các nước dân chủ, nhân quyền như Mỹ hay EU thì Chính phủ khuyến cáo một đằng, dân lại cứ làm một nẻo, thế thì dịch bùng phát là phải.

Reply
avatar
11:26, 09/05/2020 delete

Các cán bộ cần phải đi sâu, đi sát vào thực tế đời sống của nhân dân, cùng dân làm, trò chuyện với nhân dân thì mới có thể nắm rõ, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những việc làm nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc của họ. Một khi đã làm tốt công tác dân vận, thì đất nước sẽ vững mạnh và phát triển.

Reply
avatar
11:45, 09/05/2020 delete

Trong chiến dịch chống covid 19, số tiền mà nhân dân đóng góp tính đến giờ là 2000 tỷ đồng, đó là một con số rất lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc của ta. để . Để mà huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc đó, công tác dân vận giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, chúng ta đang làm rất tốt công tác này.

Reply
avatar
12:04, 09/05/2020 delete

Cần phải giải quyết những khó khăn, khúc mắc trong nhân dân trước khi xảy ra hậu quả, bởi một khi người dân đã mất lòng tin vào chính quyền, vào chế độ thì rất khó khắc phục, rất khó lấy lại niềm tin đó. Vì thế, công tác dân vận là vô cùng quan trọng, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ, đất nước.

Reply
avatar
12:22, 09/05/2020 delete

Yêu cầu của công tác dân vận là cán bộ phải hiểu được nhân dân, biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, mong muốn chính đáng của họ. Như thế thì mục đích của dân vận mới có thể đạt được, mà một khi đã vận động nhân dân thành công, thì việc gì cũng có thể giải quyết.

Reply
avatar
15:52, 09/05/2020 delete

Dân vận tức là phải hiểu được nhân dân, biết nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà đại bộ phận quần chúng nhân dân đang gặp phải thì mới có được sự đồng thuận cao của người dân. Có như vậy thì công tác dân vận mới đạt nhiều hiệu quả được!

Reply
avatar
16:06, 12/05/2020 delete

Mỗi bản thân người cán bộ nói chung và người cán bộ làm công tác dân vận nói riêng đều nên tự ý thức được vấn đề này để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Đó là trách nhiệm của mỗi người cán bộ đảng viên, mà được thể hiện cụ thể nhất qua cách sống, làm việc.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon