THỦ ĐOẠN “NẮN DÒNG DƯ LUẬN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

21:46

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, vì vậy cần nhận diện để có biện pháp đấu tranh. 
Thời gian gần đây, khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động lại tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…
Âm mưu của chúng là nhằm “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới mục tiêu làm chệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Có thể thấy, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá trước thềm Đại hội XIII của Đảng của các đối tượng nói trên rất đa dạng, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
Phủ nhận, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chúng tung ra đủ thứ “lý luận” nhằm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là một “học thuyết viển vông, ảo tưởng”, “con đường XHCN mà nhân dân Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử - tự nhiên”; việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái “thòng lọng ý thức hệ” khiến cho nỗ lực đổi mới chính trị của Đảng không thực hiện được…
Không chỉ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng còn tăng cường xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh với các thủ đoạn tinh vi, được ẩn sau những luận điệu như đối lập giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Bên cạnh đó, chúng còn đưa ra các luận điệu công kích đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt, cho rằng kinh tế thị trường là kinh tế tư bản chủ nghĩa, không thể có kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là “chắp vá”, “không tưởng”; “kinh tế thị trường và CNXH mâu thuẫn như nước với lửa, không thể dung hòa, không thể nào có định hướng XHCN nếu chấp nhận phát triển kinh tế thị trường…”.
Phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chúng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “độc đoán”, là “bóp nghẹt”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước. Từ đó kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, đòi Đảng thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để có “dân chủ” đích thực.
Chúng lặp đi lặp lại các luận điệu cho rằng, trong Đảng có “phe này”, “phái kia”, “phe bảo thủ”, “phe cấp tiến”, phe thân chỗ này, phe thân chỗ kia... Chúng dựng lên những câu chuyện về sức khỏe, bí mật đời tư… của các đồng chí lãnh đạo để xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới các cấp, những người được quy hoạch, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, gây nhiễu loạn thông tin, gây ra sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, làm mất lòng tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tuyên truyền chống phá cương lĩnh của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội. Chúng soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên Internet, mạng xã hội dưới những hình thức như “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”, “Thư góp ý”, “Kiến nghị”… Nội dung xuyên tạc tình hình đất nước nhằm làm lu mờ những thành quả cách mạng; thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh… của đất nước, rồi quy kết, đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo, từ đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng.
Đặc biệt, lợi dụng việc đóng góp ý kiến với các dự thảo văn kiện, chúng còn đưa ra những luận điệu kiểu như: Việt Nam cần “đi tìm chủ thuyết mới” để phát triển vì “Cương lĩnh 2011 trên thực tế đã lỗi thời”; “Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự giác thay đổi Cương lĩnh 2011, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng CNXH, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”…
Tuyên truyền xuyên tạc công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng ta.
Trong những năm gần đây, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Đảng phát động đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 15/1/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Dù công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang đạt được những kết quả rất quan trọng, thế nhưng, các đối tượng thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị lại xuyên tạc rằng, “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”, “còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng”.
Thậm chí, chúng còn đưa ra những luận điệu chống tham nhũng thực chất chỉ là “cuộc đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam”, “trả thù cá nhân”, để “loại bỏ những người không cùng phe cánh” trước Đại hội XIII...
Đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng.
Chúng tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa tới)… như thể mình là người trong cuộc, rồi từ đó thỏa sức phán xét rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà chỉ là phục vụ “lợi ích nhóm”, là bước chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến thân. Rằng “Đại hội Đảng là hình thức, là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”.
Chúng cho rằng công tác cán bộ của Đảng là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”, việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”… Lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chính quyền các cấp tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để đưa ra những nhận định, suy diễn chủ quan, phiến diện, một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.
Có thể thấy, những luận điệu trên tuy không mới nhưng lại được núp bóng “góp ý”, “kiến nghị” với Đảng, Nhà nước và được tung ra trong thời điểm trước đại hội nên hết sức độc hại, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ, trong nhân dân. Nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, hoặc non kém về nhận thức chính trị có thể lầm tưởng và cho đó là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết, thậm chí bị “dẫn dắt” và tin theo.
Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại càng gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Thường xuyên bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị liên quan tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng theo quan điểm, đường lối của Đảng và yêu cầu của xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.
Qua đó giúp người dân có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xuyên tạc, sai trái này.
Nguồn: cand.com.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

41 nhận xét

Write nhận xét
21:58, 19/04/2020 delete

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trước thềm đai hội Đảng, bọn thế lực thù địch lại bắt đầu chiêu trò chống phá và thủ đoạn ngày càng một phức tạp, tinh vi hơn. Chúng cố tình "nắn dòng dư luận" gây nhiễu loạn, bịa đặt thông tin, xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng hòng chống phá nhà nước, làm hoang mang lòng dân

Reply
avatar
22:22, 19/04/2020 delete

Trước thềm đại hội đảng là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nâng cao nhận thức, cảnh giác và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội Đảng là việc làm hết sức cần thiết.

Reply
avatar
23:03, 19/04/2020 delete

Cứ mỗi dịp trước thềm Đại hội Đảng các cấp thì bọn phản động lại như hẹn trước với nhau đăng tin xuyên tạc, cố tình bôi nhọ uy tín của Đảng. Nhưng những chiêu bài của chúng quanh đi quẩn lại thì cũng thì cũng chỉ có thế, quan trọng là lòng dân luôn tin vào Đảng thì không bao giờ có thể bị dắt mũi bởi những thông tin độc hại đó

Reply
avatar
07:52, 20/04/2020 delete

Với quan điểm đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo, linh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác, nhận diện, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đang ngày đêm bịa đặt về những vấn đề liên quan đến Đảng ta trong đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Hãy sàng lọc thông tin để không bị bọn kền kền đánh lừa.

Reply
avatar
07:56, 20/04/2020 delete

Thời điểm này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung chống lại đại dịch Covid-19 nhưng vẫn không lơ là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.Những âm mưu, ý đồ đen tối của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhân sự Đại hội XIII của Đảng sẽ không thể làm lung lay được ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên bước đường phát triển, xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Reply
avatar
14:52, 20/04/2020 delete

Năm nào cũng vậy, cứ trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, chúng tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…

Reply
avatar
14:55, 20/04/2020 delete

Tuy toàn là bổn cũ soạn lại, liên tục tấn công vào các sự việc khuyết điểm của Đảng, nhưng càng ngày chúng càng tinh vi và xảo quyệt, Chúng tung ra đủ thứ “lý luận” nhằm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là một “học thuyết viển vông, ảo tưởng”, “con đường XHCN mà nhân dân Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử - tự nhiên”; việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là sai

Reply
avatar
19:05, 20/04/2020 delete

Chính ngay thời điểm toàn Đảng, toàn dân chung tay chống dịch, cùng tiến tới đại hội Đảng các cấp, lại có những thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng làm dao động lòng dân, gây mất đoàn kết dân tộc. Nhân dân cần vững tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước Việt Nam.

Reply
avatar
22:30, 20/04/2020 delete

Trước mỗi kỳ đại hội là thời điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng tăng cường hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ uy tín hình ảnh các cán bộ đảng viên, bịa đặt các thông tin về nội bộ trong Đảng, âm mưu đánh mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay không khó để bắt gặp các tin sai sự thật xuyên tạc trên các đài phản động, chống đối về Đại hội vì vậy mọi người dân cần nâng cao cảnh giác, cần trọng trước những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.

Reply
avatar
23:04, 20/04/2020 delete

Hành vi của chúng là đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng. Chúng tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa tới)… phán xét rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà chỉ là phục vụ “lợi ích nhóm”, là bước chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến thân

Reply
avatar
23:05, 20/04/2020 delete

Những luận điệu trên tuy không mới nhưng lại được núp bóng “góp ý”, “kiến nghị” với Đảng, Nhà nước và được tung ra trong thời điểm trước đại hội nên hết sức độc hại, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ, trong nhân dân. Nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, hoặc non kém về nhận thức chính trị có thể lầm tưởng và cho đó là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết, thậm chí bị “dẫn dắt” và tin theo

Reply
avatar
23:10, 20/04/2020 delete

Cứ trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là dịp để các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Chúng ra sức xuyên tạc như thế để nhân dân bị lung lay lòng tin, nghi ngờ về đảng, nhà nước, từ đó sẽ gây sức ép làm ảnh hưởng tới công tác xây dựng Đảng của đất nước

Reply
avatar
23:13, 20/04/2020 delete

Đây là thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng thù địch nhằm đánh vào tâm lí của nhân dân, dựa vào dân để gây sức ép lên Đảng, nhà nước. Chúng công khai trên mạng xã hội bằng các hình thức tự do ngôn luận, dân chủ, từ đó nắn dòng dư luận, gây hoang mang. Không thể để chúng hoành hành như thế được, nhà nước phải có biện pháp xử lí nghiêm

Reply
avatar
08:36, 21/04/2020 delete

Cứ trước mỗi giai đoạn ta chuẩn bị các công tác cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc thì các thế lực thù địch lại gia tăng các hoạt động chống phá. Đó gần như là quy luật hoạt động của chúng. Trong những thời điểm ngay trước hoặc trong khi tiến hành Đại hội thì chúng ra sức xuyên tạc báo cáo, văn kiện, cuộc sống đời tư của cán bộ lãnh đạo hòng phá hoại, làm hoang mang trong dư luận. Ta cần nhận diện sâu hơn để đấu tranh với chúng

Reply
avatar
09:47, 21/04/2020 delete

Người dân cần tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và các chính sách của Đảng và Nhà nước hơn lúc nào hết bởi thời điểm này, các thế lực thù địch đang chống phá quyết liệt hòng phá hoại các kỳ họp đại hội của ta

Reply
avatar
16:34, 21/04/2020 delete

Có thể thấy âm mưu của chúng là nhằm “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới mục tiêu làm chệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế cần có những biện pháp cứng rắn trong việc xử lí những thành phần như trên.

Reply
avatar
16:59, 21/04/2020 delete

Thủ đoạn "nắn lòng dư luận" này của các thế lực thù địch không hề mới. Nó là Hành vi đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng. Chúng tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa tới)… phán xét rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà chỉ là phục vụ “lợi ích nhóm”, là bước chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến thân từ đó phá hoại tiến trình của Đại hội Đảng khóa XIII

Reply
avatar
17:05, 21/04/2020 delete

Có thể thấy, những luận điệu trên tuy không mới nhưng lại được núp bóng “góp ý”, “kiến nghị” với Đảng, Nhà nước và được tung ra trong thời điểm trước đại hội nên hết sức độc hại, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ, trong nhân dân. Nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, hoặc non kém về nhận thức chính trị có thể lầm tưởng và cho đó là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết, thậm chí bị “dẫn dắt” và tin theo. Tất cả mọi người cần hết sức cảnh giác và tìm hiểu thông tin có chọn lọc để không bị các phần tử xấu lợi dụng

Reply
avatar
20:09, 21/04/2020 delete

Mục đích, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài đối với nội bộ của ta vẫn thế, chống phá hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ. Cái thay đổi nhưng chiều hướng và mức độ cao hơn, tinh vi, nguy hiểm hơn là ở trong các thủ đoạn. Chúng ta cần nhận diện có chiều sâu hơn nữa để kịp thời bóc mẽ, đấu tranh, vô hiệu hóa luận điệu và thủ đoạn của chúng!

Reply
avatar
21:08, 21/04/2020 delete

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Và lần ày cũng vậy, không biết bao nhiêu bài báo, cùng với các thông tin được đăng tải với nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau nhằm chia rẽ, phá hoại kỳ đại hội. Nhận thức rõ được điều này, nhân dân, cán bộ đảng viên các xã, phường, tỉnh phải tỉnh táo, linh hoạt trong việc ngăn chặn những cá nhân chóng phá đồng thời tuyên truyền cho bà con để kỳ đạo hội diễn ra thuận lợi.

Reply
avatar
19:04, 22/04/2020 delete

Dù công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang đạt được những kết quả rất quan trọng, thế nhưng, các đối tượng thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị lại xuyên tạc rằng, “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”, “còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng”. Đúng là vô lí hết sức!

Reply
avatar
16:20, 24/04/2020 delete

Chiêu trò quá rõ rồi: Chúng dựng lên những câu chuyện về sức khỏe, bí mật đời tư… của các đồng chí lãnh đạo để xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới các cấp, những người được quy hoạch, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nhưng liệu có ai tin những lời của những kẻ như vậy không?

Reply
avatar
18:49, 25/04/2020 delete

Bọn này đưa ra các luận điệu công kích đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt, cho rằng kinh tế thị trường là kinh tế tư bản chủ nghĩa, không thể có kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là vớ vẩn, xin chúng hãy nhìn lại Việt Nam với một con mắt công bằng chứ đừng phán như vậy!

Reply
avatar
16:10, 27/04/2020 delete

Thực ra cuối cùng thì Âm mưu của chúng là nhằm nắn dòng dư luận, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới mục tiêu làm chệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhưng liệu có ai tin vào những kẻ bội ước.

Reply
avatar
19:33, 28/04/2020 delete

Lúc nào trước thềm đại hội đảng cũng là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nâng cao nhận thức, cảnh giác và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội Đảng là việc làm hết sức cần thiết.

Reply
avatar
19:34, 28/04/2020 delete

Thời gian gần đây, khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động lại tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…

Reply
avatar
21:21, 28/04/2020 delete

Có thể thấy, những luận điệu trên tuy không mới nhưng lại được núp bóng “góp ý”, “kiến nghị” với Đảng, Nhà nước và được tung ra trong thời điểm trước đại hội nên hết sức độc hại, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ, trong nhân dân. Nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, hoặc non kém về nhận thức chính trị có thể lầm tưởng và cho đó là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết, thậm chí bị “dẫn dắt” và tin theo

Reply
avatar
21:23, 28/04/2020 delete

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại càng gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
22:31, 29/04/2020 delete

Âm mưu của chúng là nhằm “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới mục tiêu làm chệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Reply
avatar
22:34, 29/04/2020 delete

cứ mỗi lần trước đại hội Đảng , các thé lực thù địch lại tung ra những thông tin chiêu trò chống phá Đảng NHà nước, gây hoang mang trong dư luận, kích động nhân dân đi biểu tình để gây khó dễ cho đất nước ta vì thế người dân phải luôn nâng cao cảnh giác để không bị lợi dụng với mục đích xấu

Reply
avatar
22:34, 29/04/2020 delete

Có thể thấy, những luận điệu trên tuy không mới nhưng lại được núp bóng “góp ý”, “kiến nghị” với Đảng, Nhà nước và được tung ra trong thời điểm trước đại hội nên hết sức độc hại, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ, trong nhân dân. Nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác, hoặc non kém về nhận thức chính trị có thể lầm tưởng và cho đó là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết, thậm chí bị “dẫn dắt” và tin theo

Reply
avatar
22:35, 29/04/2020 delete

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại càng gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
18:56, 30/04/2020 delete

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trước thềm đai hội Đảng, bọn thế lực thù địch lại bắt đầu chiêu trò chống phá và thủ đoạn ngày càng một phức tạp, tinh vi hơn. Chúng cố tình "nắn dòng dư luận" gây nhiễu loạn, bịa đặt thông tin, xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng hòng chống phá nhà nước, làm hoang mang lòng dân

Reply
avatar
19:21, 30/04/2020 delete

Trước thềm đại hội đảng là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nâng cao nhận thức, cảnh giác và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội Đảng là việc làm hết sức cần thiết.

Reply
avatar
19:48, 30/04/2020 delete

Cứ mỗi dịp trước thềm Đại hội Đảng các cấp thì bọn phản động lại như hẹn trước với nhau đăng tin xuyên tạc, cố tình bôi nhọ uy tín của Đảng. Nhưng những chiêu bài của chúng quanh đi quẩn lại thì cũng thì cũng chỉ có thế, quan trọng là lòng dân luôn tin vào Đảng thì không bao giờ có thể bị dắt mũi bởi những thông tin độc hại đó

Reply
avatar
09:29, 01/05/2020 delete

Với quan điểm đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo, linh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác, nhận diện, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đang ngày đêm bịa đặt về những vấn đề liên quan đến Đảng ta trong đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Hãy sàng lọc thông tin để không bị bọn kền kền đánh lừa.

Reply
avatar
12:36, 03/05/2020 delete

Thời điểm này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung chống lại đại dịch Covid-19 nhưng vẫn không lơ là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.Những âm mưu, ý đồ đen tối của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhân sự Đại hội XIII của Đảng sẽ không thể làm lung lay được ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên bước đường phát triển, xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Reply
avatar
13:05, 03/05/2020 delete

Năm nào cũng vậy, cứ trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, chúng tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…

Reply
avatar
14:09, 03/05/2020 delete

Tuy toàn là bổn cũ soạn lại, liên tục tấn công vào các sự việc khuyết điểm của Đảng, nhưng càng ngày chúng càng tinh vi và xảo quyệt, Chúng tung ra đủ thứ “lý luận” nhằm cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là một “học thuyết viển vông, ảo tưởng”, “con đường XHCN mà nhân dân Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử - tự nhiên”; việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là sai

Reply
avatar
14:48, 03/05/2020 delete

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại càng gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
09:30, 03/10/2020 delete

Về mục đích là hướng lái dư luận có cái nhìn tiêu cực, xấu xí về hình ảnh nhân sự trước Đại hội đảng, hơn hết là sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp nhằm tấn công về tư tưởng đối với dư luận. Các luận điệu của chúng ngày càng tinh vi hơn, ngày càng xảo quyệt hơn, nhằm phủ nhận hoàn toàn nền tảng tư tưởng của Đảng. Là góc độ của một người hay quan sát những vấn đề thời sự thì tôi cho rằng nên đề phòng cảnh giác với những luận điệu tởm lợm, xấu xa này.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon