VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO BIỂU ĐẠT TRONG KHUÔN KHỔ HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

16:51
Loa phường - Vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin cho rằng chính quyền Hà Nội hạn chế quyền tự do biểu đạt của người dân. Trong đó, trang mạng phản động RFA cho rằng: “Các công ty viễn thông trong nội địa Việt Nam đã để các máy chủ hoạt động ở dạng offline khiến việc truy cập Facebook bị gián đoạn. Sau đó, Facebook đã phải nhượng bộ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các thông tin bị cho là có tính tiêu cực đối với Việt Nam”. Đây là điều hết sức lố bịch, vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
RFA xuyên tạc quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam
Có thể thấy rằng Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân. Đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin nói riêng ở Việt Nam. Trên một số trang mạng phản động còn cho rằng Việt Nam “bóp nghẹt”, “bưng bít” thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Đây là những luận điệu bịa đặt vô căn cứ, trắng trợn xuyên tạc việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền được thông tin ở Việt Nam nói riêng. Hành động ấy lộ rõ ý đồ, động cơ chính trị không trong sáng đối với Việt Nam. Sự thật bảo đảm quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái ấy.
Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được thông tin; khai thác, sử dụng internet để tiếp cận thông tin nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân. Theo đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về bảo đảm quyền được thông tin của người dân. Những thành tựu ấy trước hết được thể hiện ở việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều văn bản luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được thông tin của người dân, trong đó có những luật, nghị định như: Luật Báo chí 2016; Luật Tiếp cận thông tin 2016; Luật An ninh mạng 2018; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”... Tất cả những văn bản luật ấy đều tuân thủ nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, theo đúng Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin, vừa bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong bảo vệ bí mật Nhà nước, chống việc lộ, lọt bí mật thông tin.
Bên cạnh đó, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP xác định chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân ở các vùng khó khăn có thể sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng vào việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Trước sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng điện tử, vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng, tất yếu. Luật An ninh mạng xác định nguyên tắc pháp quyền của Nhà nước ta, đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền được tiếp cận thông tin. Điều này được thể hiện rõ trong Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc công bố tại hội thảo tổ chức ngày 3-12-2018. Theo đó, Việt Nam đang là một trong những nước có tốc độ phát triển internet nhanh nhất thế giới, với trên 50 triệu người dùng internet...
Chính phủ Việt Nam đã triển khai hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, xây dựng và công bố công khai hằng năm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Chính phủ điện tử”; cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước, nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, để cán bộ, cơ quan, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; để người dân thông qua mạng internet có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, gửi ý kiến tới Đảng, chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận phản ánh thông tin, kiến nghị của người dân.
Có thể thấy những thành quả của Việt Nam trong bảo đảm quyền được thông tin của người dân là rất cơ bản và không thể phủ nhận. Những tiến bộ đó đã được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Mặt khác, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về bảo đảm quyền con người nói chung và quyền được thông tin, tiếp cận thông tin của người dân Việt Nam nói riêng.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

34 nhận xét

Write nhận xét
20:24, 29/04/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân. Đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người. Vậy mà các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật, khiến cho chúng ta hiểu nhầm về chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước!

Reply
avatar
20:25, 29/04/2020 delete

Thông tin cho rằng chính quyền Hà Nội hạn chế quyền tự do biểu đạt của người dân như trang mạng phản động RFA cho rằng: “Các công ty viễn thông trong nội địa Việt Nam đã để các máy chủ hoạt động ở dạng offline khiến việc truy cập Facebook bị gián đoạn. Sau đó, Facebook đã phải nhượng bộ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các thông tin bị cho là có tính tiêu cực đối với Việt Nam” là tin xuyên tạc không có thật

Reply
avatar
20:26, 29/04/2020 delete

Các trang mạng phản động cho rằng Việt Nam “bóp nghẹt”, “bưng bít” thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Đây là những luận điệu bịa đặt vô căn cứ, trắng trợn xuyên tạc việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền được thông tin ở Việt Nam nói riêng. Không thể chấp nhận được những hành vi vu khống này

Reply
avatar
20:42, 29/04/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân, Đảng, Nhà nước Việt Nam là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được thông tin; khai thác, sử dụng internet để tiếp cận thông tin nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân

Reply
avatar
20:44, 29/04/2020 delete

Các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin nói riêng ở Việt Nam để gây dư luận xấu, làm cho người dân hiểu nhầm, hoang mang, đòi hỏi gây sức ép cho chính quyền, từ đó mà bọn phản động có cơ hội "đục nước béo cò"

Reply
avatar
20:49, 29/04/2020 delete

Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về bảo đảm quyền con người và quyền được thông tin, tiếp cận thông tin của người dân. Người dân nên tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc như thế này, không để bọn xấu lợi dụng để chống phá đất nước, phải tích cực đấu tranh loại bỏ

Reply
avatar
20:58, 29/04/2020 delete

Vì Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều văn bản luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được thông tin của người dân, trong đó có những luật, nghị định như: Luật Báo chí 2016; Luật Tiếp cận thông tin 2016; Luật An ninh mạng 2018 đã hạn chế và xử lí rất nhiều trường hợp vi phạm của bọn phản động, vì thế mà chúng phải xuyên tạc để ép nhà nước xóa luật này, nhưng còn lâu nhé

Reply
avatar
21:25, 29/04/2020 delete

Có thể thấy những thành quả của Việt Nam trong bảo đảm quyền được thông tin của người dân là rất cơ bản và không thể phủ nhận. Những tiến bộ đó đã được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Reply
avatar
22:14, 29/04/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận, cho phép mọi người nói lên ý kiến của Mình. Tuy nhiên sự tự do ở đây phải là tự do trong khuôn khổ chứ không phải tự do tràn lan, tự do quá trớn, thích nói gì thì nói. Tự do ở đây phải tuân thủ quy định Pháp luật, tôn trọng Hiến pháp

Reply
avatar
23:22, 29/04/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân. Đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người. Chứ không phải như lời bịa đặt, vu khống của một số đối tượng rận chủ, phản động nhằm công kích chính quyền.

Reply
avatar
23:27, 29/04/2020 delete

Các thế lực thù địch, cơ hội chủ nghĩa luôn tìm cách công kích chính phủ Việt Nam những vấn đề như dân chủ, dân tộc, tôn giáo... đặc biệt khi đất nước có các biến động về chính trị, kinh tế, xã hội. Trong khi đó, Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, phát ngôn của người dân, lắng nghe người dân để cùng nhau đồng lòng trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Reply
avatar
11:04, 30/04/2020 delete

Ở Việt Nam chả cấm ai phải nói theo ý của chính quyền cả, chính quyền không đúng thì mọi người có quyền góp ý kiến và đề đạt ý kiến ấy đến trên từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ,Thủ Tướng dưới là đến Chủ tịch các tỉnh, huyện, xã; quyền lợi của mình bị xâm hại thì đều có quyền khiếu nại, tố cáo vv.., nhưng mọi người cần phải nói đúng sự thật và lời nói đó có lợi cho sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư; Vậy nân khi mạng xã hội đăng một tin nào đó mà ảnh hưởng đến quyền lợi người dân thì thậm chí Thủ tướng chỉ đạo làm ngay. Nếu anh thích nói ngược thì anh hãy tự nói và đừng bắt ai nghe theo là được, thế là tự do, dân chủ. Việc có 2/3 dân số Việt Nam (cỡ 65 triệu/ 95 triệu) được quyền sử dụng Intenet làm minh chứng rõ nhất cho sự tự do biểu đạt. Thế thì bọn truyền thông quốc tế (ví như cái RFA )có cái mồm dọc hay sao lại nói Việt Nam ngăn cấm người dân tự do biểu đạt ý kiến, có phải các vị bị đui rồi à.

Reply
avatar
15:35, 30/04/2020 delete

Các hoạt động của Nhà nước đã tuân thủ nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, theo đúng Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin, vừa bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong bảo vệ bí mật Nhà nước, chống việc lộ, lọt bí mật thông tin. Hoàn toàn vì lợi ích dân tộc chứ đâu như báo kia xuyên tạc.

Reply
avatar
19:00, 30/04/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân. Đây là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người. Vậy mà các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật, khiến cho chúng ta hiểu nhầm về chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước!

Reply
avatar
19:25, 30/04/2020 delete

Thông tin cho rằng chính quyền Hà Nội hạn chế quyền tự do biểu đạt của người dân như trang mạng phản động RFA cho rằng: “Các công ty viễn thông trong nội địa Việt Nam đã để các máy chủ hoạt động ở dạng offline khiến việc truy cập Facebook bị gián đoạn. Sau đó, Facebook đã phải nhượng bộ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các thông tin bị cho là có tính tiêu cực đối với Việt Nam” là tin xuyên tạc không có thật

Reply
avatar
19:54, 30/04/2020 delete

Các trang mạng phản động cho rằng Việt Nam “bóp nghẹt”, “bưng bít” thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Đây là những luận điệu bịa đặt vô căn cứ, trắng trợn xuyên tạc việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền được thông tin ở Việt Nam nói riêng. Không thể chấp nhận được những hành vi vu khống này

Reply
avatar
09:35, 01/05/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân, Đảng, Nhà nước Việt Nam là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được thông tin; khai thác, sử dụng internet để tiếp cận thông tin nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân

Reply
avatar
17:43, 01/05/2020 delete

Việt nam luôn tôn trọng quyền tự do ngôn luận nhưng tự do thì tự do nhưng phải đúng trọng tâm, đúng mục đích không tràn lan, chệch hướng chủ trương chính sách và đặc biệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật của nhà nước

Reply
avatar
19:26, 01/05/2020 delete

Tất cả những luận điệu của bọn phản động đều là những luận điệu bịa đặt vô căn cứ, trắng trợn xuyên tạc việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền được thông tin ở Việt Nam nói riêng. Hành động ấy lộ rõ ý đồ, động cơ chính trị không trong sáng đối với Việt Nam. Sự thật bảo đảm quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái ấy, và chứng minh chúng đã hoàn toàn sai lầm

Reply
avatar
21:34, 01/05/2020 delete

Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được thông tin; khai thác, sử dụng internet để tiếp cận thông tin nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân. Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, tự do ngôn luận nhưng tự do thì vẫn phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

Reply
avatar
16:26, 02/05/2020 delete

Đương nhiên các thông tin có tính tiêu cực đối với một đất nước thì phải bị ngăn chặn rồi, nó không mang lại lợi ích cho quốc gia mà còn đe dọa, xâm hại đến sự vững mạnh và phát triển của một đất nước thì luôn bị ngăn chặn và loại trừ, đồng thời có các biện pháp để phòng ngừa không tái diễn các hoạt động tương tự như vậy say này.

Reply
avatar
16:30, 02/05/2020 delete

Việt Nam luôn đảm bảo các quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận cho mọi công dân của nước Việt Nam. Các quy định của pháp luật để đảm bảo những quyền này được thực hiện thật tự do nhưng yêu cầu an toàn, đúng pháp luật luôn được nhấn mạnh. Việc nói rằng tự do ngôn luận một cách tuyệt đối, không có bất kỳ khuôn khổ nào là hoàn toàn ngu học

Reply
avatar
12:43, 03/05/2020 delete

Các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin nói riêng ở Việt Nam để gây dư luận xấu, làm cho người dân hiểu nhầm, hoang mang, đòi hỏi gây sức ép cho chính quyền, từ đó mà bọn phản động có cơ hội "đục nước béo cò"

Reply
avatar
13:22, 03/05/2020 delete

Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về bảo đảm quyền con người và quyền được thông tin, tiếp cận thông tin của người dân. Người dân nên tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc như thế này, không để bọn xấu lợi dụng để chống phá đất nước, phải tích cực đấu tranh loại bỏ

Reply
avatar
14:15, 03/05/2020 delete

Vì Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều văn bản luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được thông tin của người dân, trong đó có những luật, nghị định như: Luật Báo chí 2016; Luật Tiếp cận thông tin 2016; Luật An ninh mạng 2018 đã hạn chế và xử lí rất nhiều trường hợp vi phạm của bọn phản động, vì thế mà chúng phải xuyên tạc để ép nhà nước xóa luật này, nhưng còn lâu nhé

Reply
avatar
19:51, 04/05/2020 delete

Các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin nói riêng ở Việt Nam. Trên một số trang mạng phản động còn cho rằng Việt Nam đang cố tình hạn chế quyền con người, nhưng họ đã lầm to mất rồi!

Reply
avatar
20:47, 04/05/2020 delete

Việt Nam luôn đảm bảo quyền thông tin và tự do biểu đạt của người dân. Mọi vu khống tố cáo của một số thành phần rận chủ là vô lí, không có căn cứ. Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về bảo đảm quyền con người nói chung và quyền được thông tin, tiếp cận thông tin của người dân Việt Nam nói riêng.

Reply
avatar
22:01, 04/05/2020 delete

Hiện nay trên một số trang mạng phản động còn cho rằng Việt Nam “bóp nghẹt”, “bưng bít” thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Đây là những luận điệu bịa đặt vô căn cứ, trắng trợn xuyên tạc việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền được thông tin ở Việt Nam nói riêng.

Reply
avatar
10:21, 05/05/2020 delete

Quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam được đảm bảo là điều khỏi phải bàn cãi, bằng chứng là số lượng người dùng Internet tại Việt Nam đứng top đầu thế giới, Internet được khuyến khích sử dụng cho các hoạt động học tập, làm việc, giải trí,... thậm chí Đảng và Nhà nước còn cho phép người dân dùng Internet để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, gửi ý kiến tới Đảng, chính quyền cơ mà.

Reply
avatar
10:25, 05/05/2020 delete

Không phải Việt Nam không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân, mà là có những kẻ lợi dụng quyền tự do ấy để tuyên truyền bậy bạ, tung tin nhảm, chống phá chính quyền nên bị trừng trị, trong khi tất nhiên với sự phát triển của Internet, thì vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng.

Reply
avatar
10:30, 05/05/2020 delete

Làm gì có chuyện Việt Nam cấm đoán tự do ngôn luận ở đây? Thậm chí Chính phủ nước ta còn cho triển khai hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, những ý kiến phản ánh đúng quy định và mang tính tích cực, khách quan thì chắc chắn sẽ được tiếp thu.

Reply
avatar
10:36, 05/05/2020 delete

Bọn chúng cho rằng Việt Nam “bóp nghẹt”, “bưng bít” thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Nhưng thực tế thì việc sử dụng mạng Internet tại Việt Nam là vô cùng phổ biến, và thông tin được lan truyền rất nhanh chóng đến toàn bộ người dân, chứ không hề như những gì bọn phản động rêu rao.

Reply
avatar
08:26, 06/05/2020 delete

tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin nói riêng ở Việt Nam.

Reply
avatar
16:26, 06/05/2020 delete

Đây cũng chỉ là công cụ để triển khai hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, xây dựng và công bố công khai hằng năm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Hoàn toàn cần thiết để nâng cao nền hành chính quốc gia!

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon