CẦN XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HOẠT ĐỘNG XUYÊN TẠC, BÔI NHỌ HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


Hoa sữa
Những ngày qua, người dân cả nước hân hoan, phấn khởi trước những thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; đồng thời đón mừng các sự kiện quan trọng của đất nước như Ngày 30/4 – Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Bên cạnh đó, trong tháng 5 này, cả dân tộc Việt Nam còn vui mừng hướng tới kỷ niệm 130 năm (19/5/1890 -19/5/2020) ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – vị Cha già của dân tộc.
Người đã đi xa nhưng những lời trong Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng do cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trong lễ truy điệu Hồ Chủ tịch ngày 9-9-1969 vẫn vang vọng đâu đây và đã trở thành chân lý làm rung động con tim mỗi người Việt Nam khi nhắc đến tên Người - Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
Với dân tộc Việt Nam, chúng ta có thể tự hào và hãnh diện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng của đất nước, con người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được lịch sử mãi mãi ghi nhận về cuộc đời trong sáng, cao đẹp của Người, một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.
Đối với cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn: tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn cho cách mạng Việt Nam; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một chính đảng Mác xít chân chính; tổ chức, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Nhà nước vô sản của dân, do dân, vì dân; cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội,…
Thế nhưng, một thực trạng bấy lâu nay là việc số đối tượng phản động, đám rận chủ nửa vời vô công rồi nghề ở trong và ngoài nước, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, số linh mục cực đoan trong Công giáo và một bộ phận nhỏ trong quần chúng suy đồi về đạo đức, khuyết  tật về nhân phẩm hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác dùng cái loa rách để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhọ hình ảnh, uy tín, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng Internet. 

Bài viết xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh
Thực hiện âm mưu, ý đồ đó, các đối tượng trên giở trò “bới lông tìm vết”, thêm thắt các nội dung không có thật trong các sự kiện lịch sử và những “tin đồn nhảm” trước đó liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để rồi nhào nặn nên những tác phẩm xuyên tạc, rồi chúng tung lên mạng xã hội hoặc tạo dựng các đoạn clip cùng những hình ảnh cắt ghép tán phát trên youtube với những cái tít giả tạo nhưng kêu như chuông để tạo sự hoài nghi về thân thế cũng như sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đối tượng này còn tìm cách xuyên tạc, bóp méo nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kêu gọi chống lại hoặc tẩy chay phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh như luận điệu: “Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin”, “chỉ lý thuyết, giáo điều”,
Để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, đám lều báo – tác giả của những tác phẩm quái dị đó thường lượm lặt, trích dẫn nội dung các bài viết của những phần tử cơ hội chính trị và thù địch từ trước đến nay; đồng thời bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, ngụy tạo hòng lừa bịp người đọc về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
Một điều không thể phủ nhận đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của dân tộc, là biểu tượng anh hùng của đất nước Việt Nam. Do đó, mục đích của việc bôi nhọ, hạ bệ hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh chính là nhằm tác động vào tư tưởng, nhận thức của người dân Việt Nam, xóa nhòa cũng như bịa đặt nhằm gây ra  những ấn tượng không tốt đẹp về Bác, qua đó dần dần làm suy giảm lòng tự tôn dân tộc, phai nhạt lý tưởng, lòng yêu nước và sự kính trọng tới người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, tiến tới hạ bệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Âm mưu của chúng thật thâm độc, chúng định một lần nữa lấy đi hòa bình, tự do của dân tộc ta, đất nước ta.
Nhưng đám rận chủ, phản động kia có lẽ không biết rằng, hàng trăm triệu người trong nước và trên thế giới biết khá rõ về tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài nói, bài viết của các tổ chức, cá nhân, nhiều cuộc hội thảo trong nước, quốc tế nghiên cứu, ghi nhận, tôn vinh cuộc đời, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại trên thế giới. Tổ chức Giáo dục – Văn hóa – Khoa học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất”. Vì thế, âm mưu, hoạt động của chúng chắc chắn sẽ thất bại mà thôi.
Do đó, các đối tượng xấu sẽ không bao giờ có thể làm lu mờ hình ảnh cao đẹp và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới tôn vinh, ghi nhận. Hơn nữa, việc xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành động có tội với dân tộc, với đất nước. Những việc làm đó là hành vi vi phạm đã được pháp luật quy định, chúng sẽ phải trả giá, chịu hình phạt trước pháp luật, trước người dân Việt Nam./.

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

30 nhận xét

Viết nhận xét
14:43, 10/05/2020 XÓA

Đối với dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc, là con người tiêu biểu của sự kết tinh những gì tốt đẹp nhất, ưu tú nhất của trí tuệ, tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh cho dân tộc, cho bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bọn kền kền bú fame sẽ không bao giờ làm vấy bẩn được hình ảnh của Người trong mắt dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế!

TRẢ LỜI
avatar
14:50, 10/05/2020 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam rũ bùn đứng lên chói lòa trong thế kỷ 20, là tấm gương cho nhiều dân tộc nô lệ, bị áp bức noi theo. Việt Nam – Hồ Chí Minh là mệnh đề không thể nào thay đổi đối với những người con yêu nước và với bạn bè thế giới. Những kẻ xuyên tạc, thêm bớt để bôi nhọ hình ảnh của Người thực chất đều là những kẻ bại não và hằn học, ghen ghét với chế độ ta. Đúng là kiếp rận chủ không thể khá hơn được với lối tư duy hèn mọn đáng khinh!

TRẢ LỜI
avatar
14:57, 10/05/2020 XÓA

Bọn phản động đây mà. Nó cay cú và nó vẫn thất vọng cho nên nó nghĩ đủ trò. Trò của nó thì vẫn mac logo baque nên dễ nhận diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của một quốc gia có độc lập chủ quyền Việt Nam, không chỉ dân tộc Việt Nam mà bạn bè trên khắp năm châu bốn bể đều cảm phục và kính trọng Người. Bọn ba que xỏ lá đúng là có mắt như mù, cẩn thận nghiệp quật chúng mày nhanh hơn vận tốc ánh sáng đấy!

TRẢ LỜI
avatar
15:03, 10/05/2020 XÓA

Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng đến dân tộc Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới! Bọn lều báo và bọn kền kền luôn thêm thắt lịch sử, vẽ vời thêm những chi tiết không có thật để nhằm hạ bệ uy tín của Hồ Chủ tịch, mọi người cần phải hết sức cảnh giác!

TRẢ LỜI
avatar
15:10, 10/05/2020 XÓA

Hãy là những người đọc thông thái, tiếp nhận và thu nạp thông tin một cách có chọn lọc. Không chỉ người dân Việt Nam mà bạn bè trên toàn thế giới đều ngưỡng mộ và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ có bọn xét lại lịch sử, bọn bất mãn kền kền, ba que xỏ lá mới đơm đặt, bịa chuyện hòng bôi nhọ hình ảnh của Người. Nhưng thiết nghĩ kiếp ba que mãi vẫn chỉ là ba que, đâu mà khá hơn được. Định làm trò con bò ư, cẩn thận bóc lịch không biết ngày ra!

TRẢ LỜI
avatar
19:47, 10/05/2020 XÓA

Không thể chấp nhận được việc bọn phản động, đám rận chủ, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, bọn linh mục cực đoan trong Công giáo suy đồi về đạo đức, khuyết tật về nhân phẩm hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác dùng mồm thối để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhọ hình ảnh, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng xã hội

TRẢ LỜI
avatar
19:50, 10/05/2020 XÓA

Nhưng bọn khốn nạn này sẽ không bao giờ có thể làm lu mờ hình ảnh cao đẹp và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới tôn vinh, ghi nhận. Bọn mày cứ việc xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đi là bọn mày có tội với dân tộc, với đất nước đấy. Rồi sẽ đến lúc bọn chúng sẽ phải trả giá, chịu hình phạt trước pháp luật

TRẢ LỜI
avatar
19:53, 10/05/2020 XÓA

Bọn này rặt là những kẻ vô công rồi nghề, nhân cách còn gọi Chí Phèo là “ông tổ” như Dâu Bể Tang Thương, Lê Nguyên, Bảo Giang…, theo kịch bản đã dựng sẵn cứ “đến hẹn lại lên” khi đất nước có những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại thì những con rối này bắt đầu “hành nghề” theo đơn đặt hàng một cách “khí thế” nhất, làm sao cho không uổng đồng tiền bát gạo của kẻ thuê mình. Đặc biệt những năm gần đây Đảng, nhà nước Việt Nam phát động phong trào “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và hiện nay đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác thì những con rối như Dâu Bể Tang Thương, Lê Nguyên, Bảo Giang … lại có cơ hội để “diễn tuồng” và làm trò cười cho thiên hạ.

TRẢ LỜI
avatar
19:53, 10/05/2020 XÓA

một số vị có trình độ học thức nhất định nhưng họ vẫn cố tình xuyên tạc, bôi nhọ một cách rất tinh vi. Những người này làm ra vẻ là những người “trong cuộc”, là những chứng kiến, là lấy kính lúp “soi” từng góc cạnh, so đọ từng sự kiện được cho là bí ẩn thuộc tài liệu “Thâm cung bí sử” kiểu tiểu thuyết hậu cung lịch sử Trung Hoa, giật gân, huyền bí hòng dẫn người đọc lạc vào một mê hồn trận từ đó “bái phục” “tài hư cấu” của những vị này….

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
19:54, 10/05/2020 XÓA

Để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, đám lều báo – tác giả của những tác phẩm quái dị đó thường lượm lặt, trích dẫn nội dung các bài viết của những phần tử cơ hội chính trị và thù địch từ trước đến nay; đồng thời bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, ngụy tạo hòng lừa bịp người đọc về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xúc phạm đến chủ tịch Hồ Chí Minh là đồng nghĩa với việc xúc phạm dân tộc Việt Nam. Cần phải ngăn chặn triệt để.

TRẢ LỜI
avatar
20:36, 10/05/2020 XÓA

Công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc không có gì có thể đong đếm được. Vậy mà vẫn có những thành phần ngang ngược bôi nhọ, phủ nhận công lao của Người. Thử hỏi nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có những kẻ đó xuất hiện ở trên đời hay không

TRẢ LỜI
avatar
lê lê
AUTHOR
21:45, 10/05/2020 XÓA

Trong lòng mỗi người dân Việt nam, không ai có thể thay thế được vị trí của Bác, dù bọn thế lực có dùng thủ đoạn gì đi nữa, cũng không thể xóa đi được công lao to lớn của Bác đối với dân tộc ta, không thể xóa đi hình ảnh tốt đẹp của vị cha già của dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
22:08, 10/05/2020 XÓA

Cái bọn đi bôi xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh là lũ không có não, bị thần kinh và cần đưa vào trại tâm thần ngay lập tức. Đối với Việt Nam, Bác Hồ là kết tinh của những thứ gì đẹp đẽ, cao cả nhất và không thể có một thế lực nào có thể làm lu mờ đi được hình ảnh tốt đẹp đấy

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
22:25, 10/05/2020 XÓA

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, cả cuộc đời người hy sinh cho độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người là danh nhân văn hóa thế giới. Ảnh hưởng tư tương của người cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Bọn phản động có làm đủ mọi các để hạ bệ người thì người vẫn hiên ngang giữa lòng đất nước, tỏa sáng năm châu, soi đường cho những nước bị áp bức, bóc lột

TRẢ LỜI
avatar
Ánh Kim
AUTHOR
23:16, 10/05/2020 XÓA

Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc mãi mãi là anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho dân tộc Việt Nam và những con người bị áp bức trên thế giới. Việc bọn phản động xuyên tạc, bôi nhọ Người thực sự là vô ích, bởi cả thế giới đều biết đến Người rồi.

TRẢ LỜI
avatar
23:22, 10/05/2020 XÓA

Những luận điệu bẩn thỉu, lời lẽ xúc phạm của đám rận chủ không bao giờ có thể làm xấu đi hình ảnh cao đẹp và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam cũng như bạn bè các nước trên thế giới, những người yêu chuộng hòa bình và lên án áp bức, bóc lột, bất công. Hình ảnh của Hồ Chủ tịch mãi sáng trong lòng dân.

TRẢ LỜI
avatar
23:25, 10/05/2020 XÓA

Mục đích của bọn rận chủ là chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, lật đổ chế độ để phục vụ cho những thế lực bên Tây chống đỡ cho chúng, vì vậy việc chúng bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhằm làm suy giảm lòng tự tôn dân tộc của ta, bọn chúng biết Hồ Chủ tịch chính là tấm gương mà toàn thể nhân dân Việt Nam rất đỗi tự hào.

TRẢ LỜI
avatar
23:30, 10/05/2020 XÓA

Chúng cố tình hạ bệ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhằm đánh đổ lòng tin của nhân dân vào Đảng, bởi chúng biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra Đảng cộng sản Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc, là biểu tượng anh hùng của đất nước Việt Nam. Âm mưu của chúng thực sự thật thâm độc, không từ thủ đoạn nào để lật đổ chế độ.

TRẢ LỜI
avatar
23:35, 10/05/2020 XÓA

Nếu Bác Hồ không tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, thì giờ này có lẽ dân tộc ta vẫn đang đắm trong vũng bùn của sự áp bức bóc lột, vẫn là một nước thuộc địa của thực dân và đế quốc. Nếu không có Người, thì Việt Nam không thể có tương lai tươi sáng với sự phát triển nhanh chóng như ngày nay.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
15:14, 11/05/2020 XÓA

Người là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do cho Nhân dân Việt Nam, cả nước ta phải nhớ đến công ơn đời đời của người mới phải chứ?

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
15:22, 11/05/2020 XÓA

Những việc bôi nhọ, hạ bệ hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh chính là nhằm tác động vào tư tưởng, nhận thức của người dân Việt Nam, xóa nhòa cũng như bịa đặt nhằm gây ra những ấn tượng không tốt đẹp về Bác, điều đó chỉ khiến người Việt Nam yêu Bác hơn mà thôi, không ai có thể thay thế hình tượng của Người được!

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
16:37, 11/05/2020 XÓA

Mặc dù người đã đi xa, những nhân cách, hình ảnh và sự cống hiến của người vẫn luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của cộng đồng quốc tế. Những tượng đài, con đường, những thước phim, cuốn sách... mang tên Hồ Chí Minh được phát hành khắp thế giới. Có lẽ rằng, những luận điệu của chúng sẽ khó để phá vỡ tượng đài, nhân cách, đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng với thế hệ trẻ chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác trước các luận điệu sai trái đó.

TRẢ LỜI
avatar
18:04, 11/05/2020 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương vĩ đại nhất của cả dân tộc Việt Nam, những phần tử có những lời nói xúc phạm đến Người bằng cách này hay cách khác sẽ bị pháp luật Việt Nam trừng trị. Không gì có thể thay thế được tầm vóc vĩ đại của Người!

TRẢ LỜI
avatar
20:34, 11/05/2020 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sống mãi trong cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người dân Việt Nam, là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho dân tộc. Người được cả thế giới ghi nhận và ngưỡng mộ những gì đã cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
22:55, 12/05/2020 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của dân tộc, là biểu tượng anh hùng của đất nước Việt Nam. Do đó, mục đích của việc bôi nhọ, hạ bệ hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh chính là nhằm tác động vào tư tưởng, nhận thức của người dân Việt Nam, là xúc phạm toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vậy phải lên án một cách gay gắt và ngăn chặn kịp thời hành vi này.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
09:22, 15/05/2020 XÓA

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh;chúng ta đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài nói, bài viết của các tổ chức, cá nhân, nhiều cuộc hội thảo trong nước, quốc tế nghiên cứu, ghi nhận, tôn vinh cuộc đời, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại trên thế giới. Vậy mà một số thanh niên vẫn làm được những bài viết mang tính bịa đặt sâu sắc được nhỉ?

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
23:31, 16/05/2020 XÓA

Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sắp tới gần, mọi công tác bảo vệ an ninh phải được nâng cao. Bởi vào ngày này, bọn phản động rất tranh thủ để rêu rao xuyên tạc về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những việc làm đó là hành vi vi phạm đã được pháp luật quy định, chúng sẽ phải trả giá, chịu hình phạt trước pháp luật, trước người dân Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
16:21, 27/05/2020 XÓA

Một số tay lờ mờ suy đồi về đạo đức, khuyết tật về nhân phẩm hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác dùng cái loa rách để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi nhọ hình ảnh, uy tín, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng Internet. Chúng chỉ đang thể hiện cái thù hận đen tối của mình thôi, thương thay cho lũ này.

TRẢ LỜI
avatar
13:35, 30/05/2020 XÓA

một con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một bức tượng đài sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bức tượng ấy không bao giờ sụp đổ và nếu như ai động chạm, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Người thì sẽ phải chịu hậu quả cay đắng. Bảo vệ Người là bảo vệ lý tưởng của Đảng, bảo vệ sức sống tinh thần của nhân dân ta.

TRẢ LỜI
avatar
Tran Mai
AUTHOR
15:09, 30/05/2020 XÓA

Chỉ có bọn phản động, rận chủ mới dám lên tiếng chỉ trích, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Những lời lẻ mà chúng dùng chỉ cố tình hạ thấp uy tín của Người. Tuy nhiên chủ tịch Hồ Chí Minh là con người vĩ đại, Người đã hi sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Là người Việt Nam yêu nước, ai cũng dành một lòng thành kính cho vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon