RFA XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Loa phường - Vừa qua, trang mạng phản động RFA đã đăng tải bài viết Việt Nam sẽ lựa chọn “Tứ Trụ” tại Đại hội 13 sắp tới như thế nào? xuyên tạc, bôi nhọ công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong đó, đài phản động RFA cho rằng: “Quá trình chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang thị trường đòi hỏi sự phân quyền ngày càng lớn hơn, làm thay đổi cách lãnh đạo tập thể, nguyên tắc dân chủ tập trung… làm gia tăng sự bất ổn thể chế. Tại Đại hội 13 Đảng CSVN, dự kiến tổ chức đầu năm 2021, sự chuyển giao quyền lực, đặc biệt ở cấp cao nhất sẽ là thách thức trong tình hình thể chế bất ổn ngày càng phức tạp qua các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt trong Khoá 12.”. Đây là nhận định hết sức lố bịch, xuyên tạc nhằm chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII.
RFA xuyên tạc chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII
Chúng ta đều biết rằng vào ngày 11/5/2020 vừa qua, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 12) đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng bởi lẽ trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.
Để chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng BCH TW mà hạt nhânlà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Việc xây dựng BCH TW khoá 13 phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: BCH TW khoá 13 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng vềtính chiến đấu, tínhkỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủuy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; BCH TW khoá 13 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu. Bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục; Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quantrong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới.
Bên cạnh đó, Uỷ viên BCH TW khoá 13 phải là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tuỵ với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lựcvà kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ; có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diệnđể tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCH Trung ương.
Có thể thấy rằng việc RFA xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII là hành động không thể chấp nhận được, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ, Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, trong đó công tác nhân sự luôn được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, cẩn thận, chính xác, khách quan, đúng như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TƯ, mà của cả hệ thống chính trị”.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

26 nhận xét

Viết nhận xét
21:44, 21/05/2020 XÓA

Như một quy luật, các đối tượng, tổ chức chống phá cứ đến thời điểm trước Đại hội mà nhất là công tác nhân sự chúng đều tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt tình hình nội bộ ta. Những thông tin về nhân sự của Đại hội cho đến bây giờ vẫn còn là ẩn số, do đó những gì chúng đưa ra chỉ là những thông tin bịa đặt.

TRẢ LỜI
avatar
22:53, 21/05/2020 XÓA

Đây là vấn đề hết sức quan trọng bởi lẽ trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
22:54, 21/05/2020 XÓA

Hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng bởicán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
23:25, 21/05/2020 XÓA

Công tác cán bộ của Đại hội Đảng sắp tới đang là một vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.Lợi dụng điều đó, những trang tin phản động đã đăng tải những bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật về vấn đề này để thu hút sự chú ý, câu view, câu like

TRẢ LỜI
avatar
Le Anh
AUTHOR
23:49, 21/05/2020 XÓA

Cứ mỗi dịp trước đại hội Đảng, bọn RFA lại bắt đầu xuyên tạc bịa đặt thông tin nhằm chống phá Đại hội Đảng ,hành động này của bọn chúng không thể chấp nhận được, và cần bị lên án mạnh mẽ, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
07:18, 22/05/2020 XÓA

Không chỉ có những đối tượng phản động như Lê Dũng, Phạm Đoan Trang mà cả các trang mạng phản động như RFA đã đăng tải bài viết xuyên tạc, bôi nhọ công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đưa thông tin sai trái để dễ làm nhiễu loạn thông tin cho người dân đọc hiểu nhầm, hiểu sai

TRẢ LỜI
avatar
07:34, 22/05/2020 XÓA

Năm nào mà chẳng vậy, mỗi khi Đảng tổ chức đại hội là cái bọn phản động RFA cùng đám "dân chủ" kia lại thi nhau xem ai viết bài xuyên tạc giỏi hơn để nhận tiền thưởng của Mỹ. Nội dung xuyên tạc thì toàn là chọc ngoáy, phóng đại những thiếu sót nhỏ và thêm mắm muối vào rồi bảo là "sai lầm" các thứ

TRẢ LỜI
avatar
07:42, 22/05/2020 XÓA

Bởi vì trong nhiệm kì vừa qua, Đảng đã quyết liệt tìm và xử lí những cán bộ sai phạm, chính vì thế mà bọn phản động lại có nhiều cớ để xuyên tạc, dèm pha, người dân thì nhìn vào thực tế rồi dễ tin vào lời nói bùi tai của bọn phản động. Mong rằng kì đại hội này sẽ thanh lọc hết những cán bộ xấu, xây dựng Đảng tốt

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
15:35, 22/05/2020 XÓA

Công tác lựa chọn cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc liên quan, mỗi người dân cần phải nhận thức được vấn đề này, tránh được lối xuyên tạc vô tội vạ của RFA.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
15:39, 22/05/2020 XÓA

Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ; có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng là quan trọng nhất, dù rfa có chém cỡ nào thì cũng zậy thôi.

TRẢ LỜI
avatar
16:51, 22/05/2020 XÓA

Có hay không chuyện nhà, xe, tài sản, công việc... của các vị lãnh đạo đương nhiệm thì sẽ khó có thể che dấu người dân, nhưng việc tung các tin đồn sai sự thật để vu cáo một cá nhân để phục vụ cho mưu đồ chính trị là hoàn toàn sai trái. Mỗi chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động phá hoại, chia rẻ, và tốt hơn là chúng ta tự bảo vệ lấy mình trước những luồng tin sai sự thật đó.

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
16:52, 22/05/2020 XÓA

Việc RFA xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII là hành động không thể chấp nhận được, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, trong đó công tác nhân sự luôn được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, cẩn thận, chính xác, khách quan

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
16:53, 22/05/2020 XÓA

Uỷ viên BCH TW khoá 13 phải là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
17:04, 22/05/2020 XÓA

Việc các đối tượng xấu tung tin giả, tin sai sự thật về tình hình chính trị nội bộ có thể gây ra những dư luận không tốt trong nhân dân, khiến người dân hiểu sai lệch ,mất lòng tin vào cán bộ lãnh đạo. Đó thực sự là những vấn đề cần phải cảnh giác và tránh rơi vào bẫy của chúng. Nhân sự đại hội Đảng không phải do chúng thích phán ai thì phán, việc luạn chọn nhân sự là quá trình hết sức quan trọng và nhạy cảm, vậy nên đừng tin lời ba que mà có ngày ăn cám, nhất là lũ RFA.

TRẢ LỜI
avatar
17:09, 22/05/2020 XÓA

Người dân cần nâng cao cảnh giác và tìm kiếm các nguồn tin mang tính chính thống để tránh bị nhiễu loạn thông tin, khiến tâm lý hoang mang không cần thiết. Đồng thời, mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm lên tiếng đấu tránh với những thông tin sai lệch, bịa đặt. Từ trước đến nay thì RFA có bao giờ không tung tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận đâu, toàn lũ kền kền bú fame í mà.

TRẢ LỜI
avatar
23:19, 22/05/2020 XÓA

Vì sự phát triển lớn mạnh của Đảng, vì sự lãnh đạo của Đảng, Ban chấp hành TW Đảng chắc chắn sẽ chọn ra những nhân sự có đủ trí tuệ, tài năng, tâm huyết để dẫn đường cho sự phát triển vững mạnh của cả đất nước chứ không đến lượt đài RFA phải nhảy vào để bình luận về công tác tổ chức lần này

TRẢ LỜI
avatar
Từ Vũ
AUTHOR
15:30, 23/05/2020 XÓA

Những chiêu bài xuyên tạc trước mỗi kỳ đại hội đảng của các trang nước ngoài nói tiếng việt như VOA, BBC, RFA, RFI... đã quá nỗi quen thuộc với mỗi người dân chúng ta. Vẫn cứ chiêu bài đoán mò mẫn về nhân sự đại hội, xuyên tạc tuyên truyền cho đa nguyên đa đảng hay âm mưu xóa bỏ điều 4 hiến pháp, hạ bệ hình ảnh uy tín cán bộ lãnh đạo nước ta...Những chiêu bài mặc dù cũ nhưng tiềm ẩn những nguy cơ rất nguy hiểm cho đại hội chính vì vậy mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác trước những luận điệu sai phạm này, tránh việc bị chúng dắt mũi lừa gạt.

TRẢ LỜI
avatar
15:37, 23/05/2020 XÓA

Trước đại hội luôn là thời kỳ mà các cơ quan truyền thông nước ngoài nói tiếng việt rôm rả hoạt động với âm mưu chống phá Đại hội ta. Lần này cũng thế RFA cho thấy bị mặt khá sớm khi đứng ra xuyên tạc về tình hình nhân sự trong nước, xuyên tạc về đội ngũ lãnh đạo với âm mưu gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây hiểu nhầm hay để chia rẽ sự tin tưởng, niềm tin giữa nhân dân với Đảng nên mọi người hãy cẩn trọng.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
22:22, 23/05/2020 XÓA

Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia vào những vị trí có vai trò quan trọng trong bộ máy của đảng ta.

TRẢ LỜI
avatar
22:41, 23/05/2020 XÓA

Công tác nhân sự chuẩn bị là vấn đề hết sức quan trọng bởi lẽ trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
09:48, 24/05/2020 XÓA

Không chỉ trong giai đoạn trước thềm Đại hội này mà cả những thời điểm nước ta có các sự kiện chính trị quan trọng, RFA luôn tìm cách để xuyên tạc, bịa đặt thông tin hòng phá hoại quá trình tổ chức của ta, cho thấy dã tâm của chúng trong chống phá chế độ ta quyết liệt đến như thế nào.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
10:11, 24/05/2020 XÓA

Chúng ta nên chọn người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có như vậy nhân dân mới có thể nhờ cậy được chứ.

TRẢ LỜI
avatar
Tran Mai
AUTHOR
10:30, 24/05/2020 XÓA

minh chứng đâu mà RFA cho rằng thể chế Việt Nam bất ổn trong nhiệm kì đại hội XII? Nếu như bất ổn thì kinh tế Việt Nam có phát triển như thế? Nếu như bất ổn thì Việt Nam có chống dịch hiệu quả nhất trên thế giới. tất cả chỉ là lời lẽ vu khống, bịa đặt nhằm chống chính quyền và đặc biệt là tấn công vào công tác nhân sự đại hội XIII của Đảng ta.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
20:19, 25/05/2020 XÓA

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng BCH TW mà hạt nhânlà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Việc xây dựng BCH TW khoá 13 phải bảo đảm các yêu cầu về nhiều mặt, trong đó đặc biệt phải quan tâm tới chất lượng, cái tâm, tầm của mỗi ứng cử viên nữa.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
20:24, 25/05/2020 XÓA

Các đại hội đảng nói chung và đặc biệt là đại hội Đảng lần thứ XIII nói riêng là sự kiện chính trị quan trọng, trong đó công tác nhân sự luôn được quan tâm, thực hiện đúng quy trình, cẩn thận, chính xác, khách quan. Đó là những nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện đại hội.

TRẢ LỜI
avatar
09:21, 28/05/2020 XÓA

BCH TW khoá 13 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng vềtính chiến đấu, tính kỷ luật thì mới có thể đưa đất nước phát triển đúng định hướng. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, với nhân dân

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon