VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN

16:35
Loa phường - Vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019 bất chấp Hiến pháp quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Theo đó, trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố vào sáng ngày 10/6/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền Việt Nam tìm cách đàn áp tự do tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, dưới nhiều hình thức. Đó là sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Đây là những nhận định chủ quan, duy ý chí, cho thấy cái nhìn phiến diện của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam.
Đài phản động RFA xuyên tạc, vu cáo tự do tôn giáo tại Việt Nam
Chúng ta đều biết rằng chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt việc thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được bảo đảm với hàng nghìn lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm.
Bên cạnh đó, thực tiễn lịch sử chứng minh Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay sau khi giành được chính quyền nhân dân, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam là: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Điều 10 Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng”.
Đến Hiến pháp 1959, tại Điều 26 đã quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.
Tại Điều 68, Hiến pháp 1980 một lần nữa khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
Điều 24, Hiến pháp 2013 đã khẳng định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân.
3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của bà con giáo dân. Theo đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình hành động và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào. Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.
 Hiện nay, 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số; gần 53 ngàn chức sắc, 134 ngàn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. Việt Nam có đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú với hơn 8000 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm. Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Việt Nam đã đăng cai tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế lớn như Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Tin Lành (2017) và lần thứ 3 tổ chức Đại Lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak (2019).
Từ những điều trên cho chúng ta thấy rằng luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Đây cũng chỉ là những luận điệu đã lỗi thời và không thể “gây khó” cho Việt Nam trên con đường xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

24 nhận xét

Write nhận xét
19:59, 11/06/2020 delete

Bản thân những thông tin được đăng tải trên RFA đã không đáng tin và đó là những thông tin có tính chất cố tình chống phá. Như vậy thì việc kết án Việt Nam không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là vô cùng không có căn cứ

Reply
avatar
21:07, 11/06/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của các tôn giáo và tổ chức tôn giáo được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Khắp mọi miền của đất nước đều có thể thấy cơ sở thờ tự của các tôn giáo như miếu, chùa, nhà thờ...

Reply
avatar
21:10, 11/06/2020 delete

Việt Nam đã rất nhiều lần khẳng định và lên tiếng về việc tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt Nam trên đất nước Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc áp đặt suy nghĩ theo luật pháp của Mỹ vào tình hình trong nước của Việt Nam rồi cho rằng cần phải "tôn trọng" cả những tôn giáo lạ, thậm chí tà giáo là vô căn cứ và là hành động can thiệp nội bộ của Việt Nam.

Reply
avatar
21:18, 11/06/2020 delete

Lại là các luận điệu lợi dụng dân tộc tôn giáo để xuyên tạc về tình hình tại nước ta. Chúng ta có thể thấy Việt Nam ta luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, ở nước ta có hàng trăm nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đồng thời quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được nước ta quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật thế nên thiết nghĩ RFA cũng như các trang mạng lợi dụng tôn giáo nên dừng ngay luận điệu xuyên tạc này.

Reply
avatar
22:15, 11/06/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng tự do tôn giáo tin ngưỡng, nhưng đặt biệt nghiêm cấm và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng sự tự do tôn giáo tin ngưỡng đó để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền sai sự thật

Reply
avatar
22:17, 11/06/2020 delete

sự vu khống một cách trắng trợn của mĩ là không thể chấp nhận được, vu khống một cách thiếu căn cứ, trong khi tình hình trong nước Mĩ đang rất là hôn loạn, nhưng chúng không hề quan tâm giải quyết lại đi xen vào chuyện của nước ta

Reply
avatar
22:22, 11/06/2020 delete

Làm gì có chuyện Việt Nam không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân chứ, đúng là bản chất của RFA không bao giờ thay đổi, chúng luôn dùng những luận điệu xuyên tạc, làm mất hình ảnh tốt đẹp của Việt nam, để chống đối Đảng, nhà nước ta

Reply
avatar
07:44, 12/06/2020 delete

chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Reply
avatar
07:46, 12/06/2020 delete

Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.

Reply
avatar
07:47, 12/06/2020 delete

luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Đây cũng chỉ là những luận điệu đã lỗi thời và không thể “gây khó” cho Việt Nam trên con đường xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh.

Reply
avatar
16:55, 12/06/2020 delete

Đảng, Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến đời sống tự do, tín ngưỡng tôn giáo và tất cả những chính sách mà Đảng, Nhà nước đưa ra đều nhằm bảo trợ cho tôn giáo phát triển trong khuôn khổ của pháp luật. Nếu nói VN vi phạm quyền tự do tôn giáo thì ắt hẳn là lỡi lẽ của lũ kền kền lưỡi không xương trăm đường lắt léo, luôn hằn học với chế độ ta, điển hình như BNG Hoa Kỳ chẳng hạn.

Reply
avatar
17:03, 12/06/2020 delete

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việt Nam đảm bảo các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật trên cơ sở tôn trọng quyền tự do đó. Những tố cáo trên là hoàn toàn vô căn cứ, có tính chống phá

Reply
avatar
17:15, 12/06/2020 delete

Những lời lẽ ngụy tạo mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là hoàn toàn không có căn cứ và cơ sở bởi lẽ VN luôn tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo, việc này thì phải hỏi giáo dân chứ đừng hỏi lũ kền kền các anh bạn Mẽo đang chiến đấu vì nạn phân biệt chủng tộc nhé! Chính sách Nhà nước đưa ra còn khuyến khích tôn giáo phát triên trong tầm kiểm soát của pháp luật, vậy thì vi phạm tự do ở đâu nhỉ?

Reply
avatar
22:26, 12/06/2020 delete

Việt nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân và việc RFA đăng tải hoàn toàn là bịa đặt không có chứng cứ xác thật, chúng ta cũng biết là từ lâu RFA luôn đăng tải mấy thông tin sai lệch làm hạ bệ uy tín của Đảng, nhà nước ta, làm cho người dân VN giảm sút lòng tin vào chính quyền

Reply
avatar
22:49, 12/06/2020 delete

chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt việc thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Bởi vậy mọi vu khống của báo tự do tôn giáo quốc tế Mỹ là không chính xá, vô căn cứ.

Reply
avatar
16:21, 13/06/2020 delete

Chúng ta đều biết rằng chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Reply
avatar
20:11, 14/06/2020 delete

Phải công nhận rằng, bên tây với bọn "dâm chủ" chỉ trích chính quyền Việt Nam tìm cách đàn áp tự do tôn giáo, các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, dưới nhiều hình thức như sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo tà đạo. Nhưng thực tế không phải là sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ mà cấm đối với tà đạo vì đây là có hại

Reply
avatar
20:14, 14/06/2020 delete

Các ý kiến buộc tội, luận điệu sai trái là Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam, và hơn nữa là chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch đang có mưu đồ lật đổ đảng, nhà nước thông qua việc lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Reply
avatar
14:12, 15/06/2020 delete

Việt Nam là một nước đa tín ngưỡng, tôn giáo với khoảng hơn 20 triệu tín đồ theo các tôn giáo khác nhau. Từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hoà hợp, gắn bó với dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước , Đảng ta đã luôn chú trọng vẫn đề này và đưa ra các chính sách phù hợp

Reply
avatar
14:15, 15/06/2020 delete

Dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, từ đâu đến thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận miễn là nó không xâm phạm đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hoá dân tộc.

Reply
avatar
18:47, 16/06/2020 delete

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam là: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện đầy đủ, sinh động và hoàn toàn phù hợp mà.

Reply
avatar
09:21, 18/06/2020 delete

Không có những sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Đây là những nhận định chủ quan, duy ý chí, cho thấy cái nhìn phiến diện của Bộ Ngoại giao Mỹ, Không có ai có thể tin những nhận định này.

Reply
avatar
12:13, 21/06/2020 delete

Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân. Sao nhiều đối tượng lại xuyên tạc tùm lum thế nhỉ, chúng toàn lũ não phẳng.

Reply
avatar
18:32, 28/06/2020 delete

Báo cáo của bộ ngoại giao Hoa Kỳ thật nực cười khi số liệu họ đưa ra chỉ là giả mạo hoặc được cung cấp bởi những nhà rận chủ vốn có tư tưởng chống đối nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn khẳng định tôn trọng quyền tự do, dân chủ trên khắp lãnh thổ Việt Nam, miễn là các cá nhân, tổ chức không vi phạm pháp luật do Việt Nam quy định, không gây ảnh hưởng đến nền an ninh trật tự của Việt Nam.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon