HÀ NỘI: TÍCH CỰC HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 17

10:48

Hoa sữa
Với tinh thần khẩn trương, khách quan  trong tổ chức đại hội đảng cơ sở nhiệm kì 2020 – 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng cơ sở và giới thiệu các cán bộ tham dự đại hội Đảng cấp trên. Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17, Đảng bộ các quận, huyện thuộc Thành phố đã tích cực chuẩn bị, hoàn thành các nhiệm vụ để tổ chức đại hội đảng bộ quận, huyện, trong đó, phải nói đến nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
Ngày 01/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Tính đến nay đã gần 2 tháng, dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ tư đã được Tiểu ban Văn kiện bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý tại Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025
Trả lời phỏng vấn báo Hà Nội mới, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: “Cách thức để Thành ủy xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị đã trở thành truyền thống và bao giờ cũng dựa trên những căn cứ khoa học. Thứ nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa trước, các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Thứ hai là dựa trên những định hướng lớn, những quan điểm mới của Trung ương. Thứ ba là dựa trên những chương trình nghiên cứu khoa học một cách bài bản, căn cơ và khách quan. Không phải đến nhiệm kỳ này mới làm, mà các nhiệm kỳ trước cũng đều như vậy”.
“Riêng Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” với 8 đề tài nghiên cứu rất công phu, bài bản. Vừa qua, đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố còn trực tiếp làm việc với các bộ, ngành trung ương để trao đổi sâu về một số lĩnh vực, vừa tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang đặt ra của Thủ đô, vừa giúp hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị... Do đó, căn cứ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm độ chính xác cao”, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết thêm.
Dự thảo Báo cáo chính trị chia làm hai phần. Bên cạnh phần đánh giá tổng quát, nêu những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và năm bài học kinh nghiệm, Dự thảo xác định phương hướng, mục tiêu, năm nhiệm vụ chủ yếu, bốn nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, ba khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp. Những hạn chế mà thành phố cần tập trung khắc phục trong thời gian tới được chỉ rõ trong Dự thảo với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, vì có chỉ ra được hạn chế, yếu kém thì mới có giải pháp và quyết tâm khắc phục tương xứng, góp phần định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai.
Dự thảo xác định ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là:
Một là, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.
Ba là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như phân tích các thuận lợi, khó khăn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thành phố quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố đổi mới, sáng tạo; duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn so với trung bình cả nước và cao hơn giai đoạn 2015 - 2020. Hà Nội cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 200 triệu đến 205 triệu đồng. 
Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Thành ủy Hà Nội thể hiện tinh thần cầu thị rất cao, phát huy dân chủ, cố gắng tranh thủ được trí tuệ, trách nhiệm đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên...
Có thể thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được hoàn thiện một cách kỹ lưỡng với sự tham gia, tập trung trí tuệ của nhiều cấp, nhiều ngành, của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với chuẩn bị bài bản và công phu, Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, góp phần vào thành công vào Đại hội Ðảng bộ TP sắp tới, đưa Thủ đô ngày càng phát triển theo mục tiêu đã đề ra./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

14 nhận xét

Write nhận xét
14:20, 27/07/2020 delete

Đảng bộ các quận, huyện thuộc Thành phố đã tích cực chuẩn bị, hoàn thành các nhiệm vụ để tổ chức đại hội đảng bộ quận, huyện, trong đó, phải nói đến nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội của cả nước. Góp phần chung vào thắng lợi của cả nước.

Reply
avatar
15:30, 27/07/2020 delete

Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị thông minh như đã định ra trong kế hoạch của đất nước.

Reply
avatar
16:47, 28/07/2020 delete

Toàn bộ dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ tư đã được Tiểu ban Văn kiện bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý tại Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của toàn thành phố.

Reply
avatar
23:09, 28/07/2020 delete

Đại hội Đảng lần này có ý nghĩa chính trị đặc biệt, ảnh hưởng đến đường lối phát triển của thủ đô trong thời gian tới nên cần phải có sự chuẩn bị đặc biệt kĩ lưỡng để không xảy ra sai sót

Reply
avatar
13:53, 29/07/2020 delete

Nếu như văn kiện xác định rõ được và thực hiện được 3 khâu đột phá trọng tâm này trong nhiệm kỳ mới thì tôi tin chắc rằng thủ đô sẽ ngày càng đổi sắc. Đơn giản vì đầu tàu có mạnh thì thân tàu mới đi nhanh, Hà nội phải luôn trở mình hơn nữa, phát triển hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước,với kỳ vọng của lớp lớp người con Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Reply
avatar
19:41, 11/08/2020 delete

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như phân tích các thuận lợi, khó khăn, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thành phố quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước

Reply
avatar
19:45, 11/08/2020 delete

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Thành ủy Hà Nội thể hiện tinh thần cầu thị rất cao, phát huy dân chủ, cố gắng tranh thủ được trí tuệ, trách nhiệm đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên...

Reply
avatar
19:48, 11/08/2020 delete

Có thể thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được hoàn thiện một cách kỹ lưỡng với sự tham gia, tập trung trí tuệ của nhiều cấp, nhiều ngành, của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với chuẩn bị bài bản và công phu, Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, góp phần vào thành công vào Đại hội Ðảng bộ TP sắp tới, đưa Thủ đô ngày càng phát triển theo mục tiêu đã đề ra

Reply
avatar
19:51, 11/08/2020 delete

Đảng bộ các quận, huyện thuộc Thành phố đã tích cực chuẩn bị, hoàn thành các nhiệm vụ để tổ chức đại hội đảng bộ quận, huyện, trong đó, phải nói đến nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội của cả nước. Góp phần chung vào thắng lợi của cả nước.

Reply
avatar
19:54, 11/08/2020 delete

Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị thông minh như đã định ra trong kế hoạch của đất nước.

Reply
avatar
19:56, 11/08/2020 delete

Toàn bộ dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ tư đã được Tiểu ban Văn kiện bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý tại Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của toàn thành phố.

Reply
avatar
19:58, 11/08/2020 delete

Với tinh thần khẩn trương, khách quan trong tổ chức đại hội đảng cơ sở nhiệm kì 2020 – 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng cơ sở và giới thiệu các cán bộ tham dự đại hội Đảng cấp trên. Để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17, Đảng bộ các quận, huyện thuộc Thành phố đã tích cực chuẩn bị, hoàn thành các nhiệm vụ để tổ chức đại hội đảng bộ quận, huyện, trong đó, phải nói đến nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Reply
avatar
20:01, 11/08/2020 delete

Nếu như văn kiện xác định rõ được và thực hiện được 3 khâu đột phá trọng tâm này trong nhiệm kỳ mới thì tôi tin chắc rằng thủ đô sẽ ngày càng đổi sắc. Đơn giản vì đầu tàu có mạnh thì thân tàu mới đi nhanh, Hà nội phải luôn trở mình hơn nữa, phát triển hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước,với kỳ vọng của lớp lớp người con Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Reply
avatar
20:23, 11/08/2020 delete

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Thành ủy Hà Nội thể hiện tinh thần cầu thị rất cao, phát huy dân chủ, cố gắng tranh thủ được trí tuệ, trách nhiệm đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên...

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon