CÔNG TÁC CÁN BỘ PHẢI LÀ KHÂU THEN CHỐT CỦA NHIỆM VỤ THEN CHỐT

13:57

Hoa sữa
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội này là số một, là vấn đề then chốt, dù rất khó nhưng cũng phải làm và làm một cách khoa học, công khai minh bạch để chọn ra những cán bộ tốt lãnh đạo nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
“Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.
Chúng ta cần hiểu rằng: chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.
Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.
Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Theo như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:“Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.
Có được thành quả như trên không thể không kể đến công sức đóng góp của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây là những chủ thể hoạch định đường lối, chính sách phát triển đúng đắn để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tuy nhiên, trước thềm Đại hội 13 của Đảng, các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội, có tư tưởng bất mãn đang đẩy mạnh hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt về công tác chuẩn bị Đại hội; đặc biệt là xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng.
Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là các trang mạng xã hội, chúng ra sức thổi phồng, bóp méo, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Đặc biệt chúng còn suy diễn công tác cán bộ theo kiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”. Đồng thời, lợi dụng công cuộc phòng chống tham nhũng để quy chụp đó là việc “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “thủ tiêu đối phương” trước Đại hội 13.
Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò nằm trong âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị trước thềm Đại hội.
Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, với một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu và cách làm cẩn trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu ra được những người cán bộ thực sự có tâm, có tầm, có đức, có tài để lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra trong bài viết:
“- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

28 nhận xét

Write nhận xét
20:02, 04/09/2020 delete

Công tác cán bộ là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất nước trong các năm tới. Lựa chọn được người cán bộ có đức có tài là phúc của nhân dân. Người cán bộ phải vì nước vì dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư vì đại cục sự nghiệp của đất nước chính vì vậy trong kỳ đại hội này mọi người cần phải trí sáng để lựa chọn được người cán bộ để mình tin tưởng, ủy thác.

Reply
avatar
21:05, 04/09/2020 delete

Bác Nguyễn Phú Trọng là khởi xướng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, là ‘Người đốt lò vĩ đại’, ‘Tổng tư lệnh lòng dân’. Đối với cá nhân mình, bác chính là người đưa vị thế của nước Việt Nam lên cao như ngày hôm nay. Do vậy mình rất tin tưởng vào từng lời nói của bác và luôn luôn ủng hộ bác.

Reply
avatar
23:19, 04/09/2020 delete

Công tác nhân sự Đại hội Đảng cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo chọn ra những cán bộ tốt lãnh đạo nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết tung ra các luận điệu xuyên tạc nhằm bôi xấu uy tín, danh sự của các cán bộ lãnh đạo của Đảng, nhằm phá hoại sự thành công của Đại hội.

Reply
avatar
23:30, 04/09/2020 delete

Có thể thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, các cá nhân và tổ chức chống đối Đảng và nhà nước đang tăng cường tuyên truyền, kích động nhân dân, bóp méo ý nghĩa của công tác nhân sự Đại hội Đảng sắp tới, hòng hạ uy tín của Đảng ta.

Reply
avatar
23:40, 04/09/2020 delete

Công tác nhân sự Đại hội Đảng 13 đòi hỏi phải bầu cử ra được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đó là những người có tư tưởng chính trị thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất đạo đức lối sống, trí tuệ và uy tín trong quần chúng để giải quyết những công việc trọng đại, mang tính chiến lược của đất nước, của Đảng.

Reply
avatar
23:51, 04/09/2020 delete

Trong những ngày qua, một trong các chủ đề mà dư luận quan tâm là Đại hội Đảng sắp tới. Vì vậy mà làng rận chủ cũng dồn rất nhiều tâm huyết để mà rặn ra những câu chuyện, bài viết chứa đựng nội dung xuyên tạc, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, về các lãnh đạo Đảng.

Reply
avatar
23:57, 04/09/2020 delete

Việc làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là công tác chọn lựa ra những con người có tâm và có tầm, đủ khả năng, uy tín và phẩm chất để giải quyết những công việc của Đảng mang tính chiến lược, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Reply
avatar
08:02, 05/09/2020 delete

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ, do đó mỗi cán bộ đảm đương từng vị trí công tác phải biết phối hợp, giúp đỡ nhau thì từng đơn vị, tổ chức mới phát triển và thành công.

Reply
avatar
08:13, 05/09/2020 delete

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để có cán bộ tốt, làm được việc phải chú trọng đến khâu đào tạo, huấn luyện một cách chu đáo, thiết thực. Cần phải đánh giá, nhìn thẳng vào thực trạng công tác cán bộ hiện nay.

Reply
avatar
08:18, 05/09/2020 delete

Hiện nay các trang mạng xã hội, báo chí phản động luôn đơm đặt, xuyên tạc những thông tin liên quan đến công tác cán bộ của Đại hội XIII sắp tới hòng gây nhiễu loạn thông tin, rấy lên những hoang mang nghi ngờ trong lòng người dân. Thực chất đây chỉ âm mưu, những chiêu trò phá hoại của bọn chúng

Reply
avatar
13:22, 05/09/2020 delete

Thành hay bại của sự phát triển của đất nước là nhờ vào công tác chuẩn bị, chọn lọc nhân sự cho Đại hội XIII. Con người luôn là yếu tố có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một đất nước, do đó phải đặt công tác này lên hàng đầu trong công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Reply
avatar
13:24, 05/09/2020 delete

Công tác nhân sự là công tác trọng tâm và then chốt đặc biệt của Đại hội các cấp và Đại hội XIII. Do việc chọn lọc và thẩm định tiêu chuẩn và năng lực cùng nhiều vấn đề khác rất khó với các cấp có nhiệm vụ trong chuẩn bị nhân sự nhưng vẫn phải làm thật khoa học và chắc chắn để đảm bảo chất lượng của các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược cho Đảng.

Reply
avatar
13:28, 05/09/2020 delete

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn đặt mối quan tâm về nhân sự lên hàng đầu, bởi đồng chí hiểu rõ tầm quan trọng và những hệ lụy khôn lường của việc chọn lọc qua loa, phi khoa học, để các thế lực bên trong và bên ngoài tác động làm suy yếu việc kiểm tra là nguy hiểm như thế nào. Do đó phải đặc biệt quan trọng công tác này.

Reply
avatar
16:39, 05/09/2020 delete

Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế . và cái cốt là do sự lãnh đạo tài tình của đội ngũ lãnh đạo đất nước hay có thể nói là ĐCS

Reply
avatar
09:00, 06/09/2020 delete

2 nhiệm kì Đại hội gần đây đã xác định sự quan trọng của công tác nhân sự và Đảng đã ra 2 Nghị quyết Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấn chỉnh lại tư tưởng của cán bộ các cấp và rà soát những trường hợp có sai phạm để xử lý, thậm chí đưa ra khỏi tổ chức, xử lý kỉ luật, hình sự để tăng sự răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của kỉ luật Đảng.

Reply
avatar
09:05, 06/09/2020 delete

Những năm sắp tới đây sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và cần có chủ trương, đường lối phù hợp với tình hình để đảm bảo đất nước đứng vững và phát triển trước những biến động có thể sẽ có. Điều đó đòi hỏi Đại hội các cấp trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII phải thật chất lượng trong việc chọn lọc cán bộ đủ đức, đủ tài.

Reply
avatar
12:29, 06/09/2020 delete

Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức, thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Cho nên công tác cán bộ rất quan trọng

Reply
avatar
12:30, 06/09/2020 delete

Mỗi cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, v.v..để được dân tin, dân phục, dân yêu; đồng thời chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân với những căn bệnh thường mắc như: cậy quyền và cậy thế, kiêu ngạo và xa hoa, quan liêu và coi thường quần chúng, tự kiêu và không muốn học tập, không thực hiện tốt tự phê bình và phê bình

Reply
avatar
12:42, 06/09/2020 delete

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược vừa hồng vừa chuyên nói riêng ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa lịch sử, lâu dài và sâu sắc

Reply
avatar
18:39, 07/09/2020 delete

Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò nằm trong âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị trước thềm Đại hội. Đó là điều nhân dân cần hết sức chú ý, không thể để chúng lợi dụng.

Reply
avatar
18:41, 07/09/2020 delete

Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, vì thế công tác cán bộ cần được vô cùng coi trọng!

Reply
avatar
21:13, 07/09/2020 delete

Có thể nói "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Reply
avatar
17:00, 08/09/2020 delete

Có thể thấy đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
20:12, 08/09/2020 delete

Bác Hồ đã từng nói cán bộ là gốc của mọi việc, do vậy cần xem trọng công tác cán bộ, đạo tạo bồi dưỡng những cán bộ có năng lực có trách nhiệm có đức có tài thì đất nước mới phát triển được

Reply
avatar
20:24, 08/09/2020 delete

Công tác cán bộ là khâu then chốt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ tốt biết lắng nghe ý kiến của người dân, có năng lực có trách nhiệm và có phẩm chất của một người đảng viên, trở thành những trụ cột của nước nhà

Reply
avatar
16:32, 09/09/2020 delete

Như lời nói "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Vì thế công tác cán bộ phải là khâu then chốt!

Reply
avatar
20:56, 10/09/2020 delete

Chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Reply
avatar
09:06, 17/09/2020 delete

Trước thềm đại hội, còn tồn tại những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt và đó là những chiêu trò nằm trong âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị đến người dân.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon