CHÚ TRỌNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

17:08

 

Chọn những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không có vùng cấm. Ðó là những điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là bài học kinh nghiệm quan trọng cho những năm tiếp theo.

CHÚ TRỌNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Một buổi làm việc của Ðoàn Giám sát - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trọng Quyết, xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo UBKT xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Từ đó, UBKT các cấp luôn chủ động từ khảo sát, nắm bắt thông tin, lựa chọn nội dung và đối tượng để kiểm tra. Hầu hết các cuộc kiểm tra đều tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc như: quản lý đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ…; kết luận kiểm tra bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Ðối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm chưa đến mức kỷ luật, UBKT các cấp đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước ban thường vụ cấp ủy. Những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật theo quy định; từ đó đã có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra 9.810 lượt tổ chức đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức đảng, 3.900 đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn kiểm tra 839 lượt tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức đảng trực thuộc, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tám chương trình công tác lớn, năm nhiệm vụ chủ yếu và ba khâu đột phá của Thành ủy. UBKT các cấp đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Thành ủy đã chỉ rõ ưu điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ khuyết điểm của các đơn vị được kiểm tra, giám sát; từ đó yêu cầu từng đơn vị đề ra giải pháp khắc phục các vi phạm, khuyết điểm. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt và chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh một số văn bản, quy định còn bất cập, chưa đồng bộ.

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật Ðảng cũng đã được cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (trong đó khiển trách 3.088 đảng viên, cảnh cáo 622 đảng viên, cách chức 72 đảng viên, khai trừ 361 đảng viên) và thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng (khiển trách 43 tổ chức, cảnh cáo 16 tổ chức).

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Phong, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận đã tập trung giám sát, kiểm tra gắn với công tác quản lý trật tự xây dựng; qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã xử lý kỷ luật một đồng chí Quận ủy viên là Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, hai Phó Chủ tịch UBND phường, bốn cán bộ trật tự xây dựng... Ðến nay, tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn, kiểm soát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố giai đoạn vừa qua còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Ðó là: Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý các sai phạm. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của UBKT một số quận, huyện chưa kịp thời, quyết liệt, ráo riết, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý. Một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát không phải nhiệm vụ của riêng UBKT các cấp, mà là nhiệm vụ của cấp ủy đảng, trong đó người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính", giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa mới.

Nguồn: nhandan.com.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

28 nhận xét

Write nhận xét
19:43, 02/10/2020 delete

Công tác thanh tra kiểm tra toàn diện ở các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở để thấy được kẽ hở, sự lỏng lẻo trong các công tác phân công lãnh đạo chỉ đạo ở địa phương. bài học về Đồng tâm là bài học lớn về sự thiếu sâu sát cấp cơ sở và tất cả các nơi trên cả nước. Nếu không vào cuộc sớm kịp thời tôi e rằng sẽ rất nhiều cán bộ thoái hóa, biến chất, hủ bại. Ở TW làm tốt rồi địa phương phải tốt hơn nữa, đó là mong mỏi của toàn dân.-

Reply
avatar
20:08, 02/10/2020 delete

Chọn những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không có vùng cấm hi vọng sắp tới thành ủy Hà Nội tiếp tục phát huy những gì đã đạt được khắc phục những khó khăn thiếu sót để có thể xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến

Reply
avatar
20:42, 02/10/2020 delete

tình trạng hiện nay đang rất đáng quan ngại là chưa có sự đồng tình hoàn toàn từ trên xuống dưới , cấp dưới không nghe lệnh cấp trên . Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm

Reply
avatar
20:42, 02/10/2020 delete

tình trạng hiện nay đang rất đáng quan ngại là chưa có sự đồng tình hoàn toàn từ trên xuống dưới , cấp dưới không nghe lệnh cấp trên . Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm

Reply
avatar
21:45, 02/10/2020 delete

Cấp ủy và UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính", giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Reply
avatar
23:06, 02/10/2020 delete

Việc quan trọng nhất để chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa mới.

Reply
avatar
06:43, 03/10/2020 delete

Hiện nay đang có tình trạng "trên nóng dưới lạnh" ở một số bộ phận, do đó các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tạo sự ủng hộ trong quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra trước Đại hội đảng bộ thành phố là đặc biệt quan trọng.

Reply
avatar
09:24, 03/10/2020 delete

Công tác kiểm tra Đảng như một thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng, nhằm loại bỏ những con sâu đục khoét làm ung nhọt cả bộ máy lãnh đạo. Biết bao nhiêu vụ việc UBKT phải vào cuộc, đặc biệt là cấp cơ sở, việc này làm rất lỏng lẻo. Cần có cách làm tích cực và sâu sát hơn để công tác kiểm tra uy tín hơn, hiệu quả hơn.

Reply
avatar
18:58, 04/10/2020 delete

kiếm tra , đánh giá trong từng lĩnh vực , từng chuyên ngành của đất nước là rất quan trọng . Có kiểm tra đánh giá thì mới xác định được mặt ưu điểm , mặt khuyết điểm cũng từng việc để từ đó hoàn chỉnh , bổ sung hay giải quyết . Vì vậy công tác này phải đảm bảo tính khách quan , chính xác .

Reply
avatar
20:08, 04/10/2020 delete

Công tác kiểm tra cần được chú trọng, nhất là trong giai đoạn sắp tiến hành đại hội Đảng các cấp, cần xây dựng các kế hoạch cụ thể, kiểm tra các cụm trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại.

Reply
avatar
20:09, 04/10/2020 delete

Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, UBKT Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội. UBKT Thành ủy chủ động phối hợp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa mới.

Reply
avatar
21:39, 04/10/2020 delete

Công tác thanh tra kiểm tra đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan chức năng, việc thanh tra kiểm tra thường xuyên kịp thời giúp nắm được những sơ hở thiếu sót sai trái trong quá trình làm việc cũng như phát huy những điểm tốt điểm mạnh, những vấn đề tồn tại thiếu sót của công việc, nắm được tâm tư tình cảm của đội ngũ cán bộ giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả hơn.

Reply
avatar
21:42, 04/10/2020 delete

Không chỉ tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát giữa cấp trên cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau mà cần tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát của người dân, cần xây dựng môi trường dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra, mọi hoạt động phải dựa trên ý chí và nguyện vọng của nhân dân thế mới tránh được cậy chức cậy quyền, xa dân nhưng cũng cần tránh dân chủ quá trớn, lợi dụng các hoạt động dân chủ vi phạm pháp luật.

Reply
avatar
21:55, 04/10/2020 delete

Công tác thi hành kỷ luật Ðảng cũng đã được cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm.

Reply
avatar
10:56, 05/10/2020 delete

Cần xây dựng kế hoạch, quy định về công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều cấp để đảm bảo chất lượng của kỳ Đại hội và đội ngũ nhân sự, nhất là đội ngũ ở cấp lãnh đạo, quản lý. Hà Nội là địa bàn trọng điểm về tất cả các lĩnh vực, là trung tâm chính trị của cả nước nên cần đặt chất lượng đội ngũ cán bộ lên hàng đầu.

Reply
avatar
14:31, 05/10/2020 delete

Những trường hợp qua kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng có sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỉ luật thì yêu cầu các tổ chức Đảng quản lý những cán bộ, đảng viên đó kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc để tránh tái phạm về sau.

Reply
avatar
21:10, 05/10/2020 delete

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm. Và đó cũng là bước chuẩn bị cho các kế hoạch tiến tới đại hội các cấp.

Reply
avatar
09:39, 06/10/2020 delete

Bài học về Đồng Tâm là bài học lớn nhất về những chính sách, những sơ hở trong quá trình quản lí của ta, đó chính là một bài học đắt giá trong quá trình xây dựng và sửa đổi trong nội bộ ta, trong các quy định đối với việc kiểm tra, giám sát.

Reply
avatar
22:14, 06/10/2020 delete

Khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", cấp ủy các cấp cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Phong, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận đã tập trung giám sát, kiểm tra gắn với công tác quản lý trật tự xây dựng; qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã xử lý kỷ luật một đồng chí Quận ủy viên là Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, hai Phó Chủ tịch UBND phường, bốn cán bộ trật tự xây dựng... Ðến nay, tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn, kiểm soát.

Reply
avatar
09:38, 07/10/2020 delete

Những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật theo quy định; từ đó đã có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Reply
avatar
09:40, 07/10/2020 delete

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ khuyết điểm của các đơn vị được kiểm tra, giám sát; từ đó yêu cầu từng đơn vị đề ra giải pháp khắc phục các vi phạm, khuyết điểm. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt và chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh một số văn bản, quy định còn bất cập, chưa đồng bộ.

Reply
avatar
08:00, 09/10/2020 delete

Hầu hết các cuộc kiểm tra đều tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc như: quản lý đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ…; kết luận kiểm tra bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch.

Reply
avatar
08:01, 09/10/2020 delete

Yêu cầu từng đơn vị đề ra giải pháp khắc phục các vi phạm, khuyết điểm. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm bắt và chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh một số văn bản, quy định còn bất cập, chưa đồng bộ.

Reply
avatar
22:04, 09/10/2020 delete

Bên cạnh triển khai các mặt công tác, việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì việc thanh tra, kiểm tra cũng là một công tác quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng đất nước

Reply
avatar
20:09, 10/10/2020 delete

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, xử lý các sai phạm. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của UBKT một số quận, huyện chưa kịp thời, quyết liệt, ráo riết, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý.

Reply
avatar
15:30, 13/10/2020 delete

Mọi sơ hở, thiếu xót đều cần phát hiện và xử lí kịp thời, mong các công tác kiểm tra giám sát tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để những con sâu làm rầu nồi canh không thể chối cãi!

Reply
avatar
15:05, 28/10/2020 delete

Thành ủy Hà nội xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Do đó cần phải chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Nếu làm tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao tính trong sạch, lành mạnh của tổ chức cơ sở Đảng.

Reply
avatar
20:05, 28/10/2020 delete

Kiểm tra, giám sát là một trong những biện pháp giúp Đảng thể hiện vai trò lãnh đạo đất nước trực tiếp về mọi mặt. Thành ủy Hà Nội những năm qua đã phần nào làm tốt công tác này, đặc biệt với công việc "nhóm lửa" thì hoạt động kiểm tra càng được thắt chặt hơn bao giờ hết.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon