KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

08:54

Loa phường - Mỗi khi đất nước ta có những sự kiện trọng đại sắp diễn ra, nhất là Đảng ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thì các quan điểm chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại nổi lên. Một trong những nội dung chống phá trọng điểm của chúng là xuyên tạc với mục đích hạ bệ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Lân Thắng xúc phạm lãnh tụ

Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại cố tình quên đi một sự thật hiển nhiên rằng: Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào tâm trí, trái tim mỗi người dân Việt Nam và toàn nhân loại, Người đã được Unesco công nhận là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa”. Trên thực tế công lao của Người được cả nhân loại yêu chuộng hòa bình, nhân dân lao động trên thế giới ghi nhận, biết ơn công lao trời biển của Người đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chỉ tiếc với sự hẹp hòi, thiển cận và tâm địa đen tối, thiếu căn cứ khoa học những lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, vẽ lên những nét sai lệch về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể nhận thấy, cái “võ” quen thuộc của những cây “bồi bút” thù địch, phản động và cơ hội chính trị chuyên nghiệp đã tỏ vẻ như công bằng, khách quan với công lao và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với những câu mở đầu của bọn chúng đại loại như “nhận thức và đánh giá như thế nào để đạt tới sự chính xác, công bằng, khách quan, phù hợp với thực tế lịch sử” hoặc “công lao to lớn của Cụ Hồ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc là điều không ai có thể phủ nhận” làm cho người đọc dễ lầm tưởng, song ai đọc kỹ cũng dễ dàng nhìn thấy dã tâm và bản chất của một cây bút đã đánh mất hết tình cảm với dân tộc và lãnh tụ kính yêu.

Với những kiểu lập luận mập mờ và đánh lận lịch sử, của bọn chúng tiêu biểu như tay Lê Kỳ Sơn - Một kẻ “bồi bút, nếm gót giầy Tây”, đã lần lượt thử cắt nghĩa những vấn đề liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh như: ai là người đầu tiên đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam; sự kiện thành lập Đảng, vấn đề cải cách ruộng đất sau năm 1954, về tấm gương đạo đức của Người…

Ngay trong những lập luận đầu tiên về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, Lê Kỳ Sơn đã cố tình làm sai lệch các sự kiện trong cuộc đời hoạt động của Người. Quá trình đi tìm đường cứu nước chính là quá trình Người khảo nghiệm, tìm tòi những lý luận đúc rút từ thực tiễn đấu tranh ở các nước tư bản phát triển trên thế giới, đặc biệt là vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa. Bản thân Người đã tham gia vào sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và có rất nhiều đồng chí trong các tổ chức cộng sản ở Âu Châu. Mỗi bước chân trên hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đều in đậm dấu ấn ở những nơi Người từng ở và hoạt động, đó là mối quan hệ với những người bạn ở nhiều nước như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angieri… Vậy mà Lê Kỳ Sơn đã rất hồ đồ khi viết: “Nguyễn Ái Quốc đã từng đặt chân tới nhiều nước phương Tây, từng chìa bàn tay hữu nghị ra với họ, nhưng không được ai nắm lấy!”

Một bài viết của tác giả Lê Kỳ Sơn

Hành trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã có sự thay đổi về chất khi bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự kiện đã in đậm dấu ấn ấy là khi Người bắt gặp bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa thuộc địa của V.I.Lênin tháng 7/1920. Tại Đại hội Đảng xã hội Pháp năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản. Sự kiện đó đánh dấu bước ngoặt quyết định trong con đường cách mạng của Người, bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc chưa có khuynh hướng rõ ràng thành một chiến sĩ giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa cộng sản và một chiến sĩ quốc tế cộng sản. Ấy vậy mà, Lê Kỳ Sơn cố tình không hiểu và quy kết khi cho rằng Người “không phải đến với Quốc tế 3 từ sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cộng sản”.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là rất rõ ràng, đó là cả một quá trình lâu dài chuẩn bị cả về tư tưởng và tổ chức. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX. Vậy mà Lê Kỳ Sơn dám ngạo mạn cho rằng “đây là sự kiện nằm ngoài dự kiến của Nguyễn Ái Quốc” và rằng “điều kiện ở Việt Nam lúc đó chưa chín muồi cho việc thành lập Đảng Cộng sản”…

Hồ Chủ tịch là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Di sản về đạo đức của Người là những tư tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tấm gương đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Có biết bao học trò ưu tú của Người như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… bên cạnh sự ghi danh với những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước còn góp phần lan tỏa đạo đức cách mạng Hồ Chí Minhđến toàn dân, toàn quân. Vậy mà những kẻ thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại rất hàm hồ cố tình xuyên tạc hình ảnh cao cả, vĩ đại của Bác./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

31 nhận xét

Write nhận xét
17:33, 29/10/2020 delete

Không ai được phép xúc phạm đến hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguời không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà còn là anh hùng của thế giới. Thế nhưng những thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, vẽ lên những nét sai lệch về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng đến nước Việt Nam cần phải lên án mạnh mẽ.

Reply
avatar
21:55, 29/10/2020 delete

Kẻ nào xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là kẻ thù của cả dân tộc Việt Nam ta, xúc phạm cả dân tộc Việt Nam ta. Đất nước ta được hòa bình, độc lập ổn định như ngày hôm nay là nhờ công của Bác, không những là anh hùng dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là danh nhân văn hóa thế giới, là thần tượng cả thế giới kính trọng, ngưỡng mộ.

Reply
avatar
22:47, 29/10/2020 delete

Không ai có quyền và tuyệt đối không được phép xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Kẻ nào có những lời lẽ bôi nhọ, phủ nhận những công lao của Người với tổ quốc không xứng đáng là người dân tộc Việt Nam

Reply
avatar
15:10, 30/10/2020 delete

Thiết nghĩ những kẻ xúc phạm Chủ tịch Hồ CHí Minh nên bắt xử lý vì tội phản bội Tổ quốc. Bác là người cha già của cả dân tộc, là anh hùng dân tộc, là người đem lại độc lập, hòa bình, tự do cho dân tộc Việt Nam ta, vậy nên mọi hành vi xúc phạm Bác, là xúc phạm cả dân tộc Việt Nam ta cần phải xử lý nghiêm khắc.

Reply
avatar
16:56, 30/10/2020 delete

Mỗi khi đất nước ta có những sự kiện trọng đại sắp diễn ra, thì các quan điểm chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại nổi lên, nhất là xuyên tạc với mục đích hạ bệ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là chiêu trò đánh vào vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, vậy thì chúng đang chống lại cả dân tộc Việt Nam

Reply
avatar
17:00, 30/10/2020 delete

Những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước của chủ tịch Hồ Chí Minh là quá vĩ đại và được không chỉ Việt Nam công nhận mà cả thế giới biết đến. Vậy mà lại có những kẻ thù địch, phản động và cơ hội chính trị cố tình xuyên tạc hình ảnh cao cả, vĩ đại của Bác. Chúng ta phải lên án và đấu tranh với chúng

Reply
avatar
17:14, 30/10/2020 delete

Chỉ vì sự hẹp hòi, thiển cận và tâm địa đen tối, thiếu căn cứ khoa học những lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, vẽ lên những nét sai lệch về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng không còn là người Việt Nam nữa rồi

Reply
avatar
20:22, 30/10/2020 delete

Nhìn lại lịch sử Việt Nam suốt mấy chục năm đánh giặc phương Tây ai có thể phủ nhận những công lao to lớn, những dấu ấn mang tên Hồ Chí Minh. Những kẻ nào dám phủ nhận điều đó, xuyên tạc hình ảnh Người là những kẻ mù mắt, không có nhận thức

Reply
avatar
08:38, 31/10/2020 delete

Việc nhận diện các thế lực thù địch, các tên phản động xuyên tạc về chủ nghĩa Mác lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng là không khó, cứ mỗi dịp đất nước có sự kiện quan trọng là chúng bắt đầu chống phá, xuyên tạc đủ điều làm dân chúng hoang mang trong tư tưởng, đó là những chiêu bài, những cách thức chúng triển khai. Là một người thông thái, hãy nên đề phòng với những thông tin xấu độc như này.

Reply
avatar
18:20, 31/10/2020 delete

Không thể chấp nhận được cái luận điệu xuyên tạc về bác được, như đã nói ở trên, Hồ Chủ tịch là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Di sản về đạo đức của Người là những tư tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tấm gương đạo đức cách mạng.

Reply
avatar
18:59, 31/10/2020 delete

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách mẫu mực của Người sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè khắp năm châu trên thế giới. Mọi hành động xuyên tạc về Người cần phải được kiên quyết phê phán, đấu tranh, bác bỏ. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là của thế hệ trẻ ngày nay.

Reply
avatar
18:59, 31/10/2020 delete

Thời gian qua, các thế lực thù địch và bọn phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của người nhằm hạ bệ thần tượng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Reply
avatar
19:04, 31/10/2020 delete

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, thanh niên giữ một vai trò quan trọng. Trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đã và đang đòi hỏi phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; Chủ động học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

Reply
avatar
19:05, 31/10/2020 delete

Tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh là một trong những chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam, trong đó, chúng đặc biệt tập trung xuyên tạc tư tưởng của Người về mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Tuy nhiên, sự thật lịch sử đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu, động cơ và mục đích đen tối đó., không một thế lực nào có thể che lấp đi sự thật ấy

Reply
avatar
19:27, 31/10/2020 delete

Các thế lực thù địch, phản động dù có dùng âm mưu, thủ đoạn và chiêu trò gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được bản chất con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH. Nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh phản bác những giọng điệu lạc lõng hòng bôi xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Reply
avatar
18:46, 02/11/2020 delete

Cứ khi nào đất nước ta chuẩn bị tổ chức những sự kiện trọng đại, đặc biệt là thời gian gần đây, Đảng ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, thì lại xuất hiện đầy rẫy những luận điệu phi lý của đám rận chủ xuyên tạc về tình hình đất nước, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thậm chí là Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Reply
avatar
19:00, 02/11/2020 delete

Thủ đoạn hạ uy tín Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước vẫn đang được các tổ chức chống đối, thù địch sử dụng một cách triệt để trước thềm Đại hội Đảng, và đối tượng mà chúng nhắm đến nhiều nhất chính là Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta, thật sự quá phẫn nộ trước những hành động xấc xược của đám bán nước.

Reply
avatar
19:10, 02/11/2020 delete

Những công lao và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc Việt Nam là không thể phủ nhận, quá trình hoạt động của Bác trong lịch sử được ghi chép vô cùng rõ ràng, bọn phản động có muốn xuyên tạc thế nào đi nữa thì chúng cũng không thể đổi trắng thay đen, phủ nhận những công lao đó.

Reply
avatar
19:17, 02/11/2020 delete

Bọn rận chủ như Nguyễn Lân Thắng thực sự ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể bôi nhọ một viên ngọc sáng không tì vết, là Chủ tịch Hồ Chí minh kính yêu của dân tộc ta. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào tâm trí, trái tim mỗi người dân Việt Nam và toàn nhân loại, không gì có thể khiến cho niềm tin yêu đối với Người thay đổi.

Reply
avatar
19:26, 02/11/2020 delete

Chúng cố tình mổ xẻ, xuyên tạc những vấn đề xoay quanh quá trình tìm đường đi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giác ngộ lý tưởng cộng sản của Người, quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam,... chính là vì Đại hội Đảng đang gần kề, chúng muốn phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng nên mới giở trò như thế.

Reply
avatar
19:17, 06/11/2020 delete

Hồ Chủ tịch là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.Vậy thì xin hỏi những người như quý anh Nguyễn Lân Thắng đã làm được cái tích sự gì cho đất nước chưa vậy mà dám lên tiếng xúc phạm một vị anh hùng dân tộc.

Reply
avatar
22:46, 06/11/2020 delete

Chỉ cần hiểu đúng về lịch sử, viết đúng sự thật lịch sử thì mỗi người đều nhận thấy rất rõ rằng, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại.

Reply
avatar
22:49, 06/11/2020 delete

Tất cả những luận điệu suy diễn, bịa đặt, quy chụp và xuyên tạc nêu trên là suy nghĩ và hành động của kẻ vô ơn, bạc nghĩa - kẻ lừa mị nhân dân, đổi trắng thay đen hòng làm nhụt đi lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta

Reply
avatar
22:52, 06/11/2020 delete

Dã tâm đen tối, thiển cận của những người nhân danh yêu nước, giả danh yêu nước, giả danh dân chủ, dân chủ cuội kiểu phản dân, hại nước bộc lộ trong bài viết trên đã bị vạch trần với chủ đích gây tâm lý hoang mang, kích động người dân, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Reply
avatar
22:55, 06/11/2020 delete

Những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đầy đủ trong các cuốn tiểu sử, các công trình nghiên cứu được công bố rộng rãi bởi các cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học về lịch sử Đảng, về Hồ Chí Minh đầu ngành ở cả trong nước và quốc tế. Vì thế, đừng nhân danh ai để bám chấp vào những thông tin sai, thông tin một chiều, không được kiểm chứng để lúc này, lúc khác, tháng này tháng khác, năm này năm khác "bổn cũ soạn lại" vạch vòi, bêu riếu, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Reply
avatar
23:02, 06/11/2020 delete

Nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới đều ghi nhận những cống hiến của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người

Reply
avatar
23:34, 06/11/2020 delete

Nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới đều ghi nhận những cống hiến của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, góp phần để mỗi người được thụ hưởng những giá trị cao cả nhất của quyền con người

Reply
avatar
23:38, 11/11/2020 delete

giống như đến hẹn lại lên mỗi khi đất nước ta có những sự kiện trọng đại sắp diễn ra, đặc biệt khi Đảng ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thì các quan điểm chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại nổi lên mà trọng điểm của chúng là xuyên tạc với mục đích hạ bệ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Reply
avatar
23:41, 11/11/2020 delete

để VN chúng ta có được như ngày hôm nay, công lao của Người được cả nhân loại yêu chuộng hòa bình, nhân dân lao động trên thế giới ghi nhận, biết ơn sự đóng góp của Người cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chỉ tiếc cho sự hẹp hòi, thiển cận và tâm địa đen tối, thiếu căn cứ khoa học những lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, vẽ lên những nét sai lệch về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Reply
avatar
23:43, 11/11/2020 delete

Chủ tịch Hồ Chủ tịch là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Di sản về đạo đức của Người là những tư tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tấm gương đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

Reply
avatar
23:46, 11/11/2020 delete

những đối tượng có hành vi xuyên tạc sai trái hình ảnh, thông tin về Bác Hồ. phải bị xử lý một cách thích đáng, để còn răn đe các đối tượng khác có ý đồ xấu, hình ảnh của Người vĩ đại bao la như thế không thể nào để cho chúng thích làm gì thì làm được.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon