LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

15:48

Hoa sữa

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm:

1. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030;

3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Sau khi dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII được công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, thời gian qua, nhiều hội nghị lấy ý kiến về dự thảo các văn kiện này đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận. Hiện nay, tác giả chưa có con số thống kê chính thức về số lượng hội nghị, thành phần tham gia góp ý cũng như số lượt phát biểu ý kiến, chủ đề được quan tâm nhiều nhất… Tuy nhiên, tác giả xin dẫn ra một số hội nghị điển hình như:

- Ngày 30-10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chiều 2-11, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Ngày 3-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ngày 4-11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Ngày 5-11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Sáng 6-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại các hội nghị, buổi tọa đàm, các ý kiến đều cho rằng, dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có những nội dung mới, đáp ứng cơ bản yêu cầu chất lượng trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, chân thành về các vấn đề lớn, được đông đảo quần chúng quan tâm như Xây dựng Đảng, văn hóa, con người, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, hoạt động đối ngoại của Đảng, hội nhập quốc tế…

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày hôm nay 10/11/2020. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong nhân dân. Các ý kiến này đều được lắng nghe, tổng hợp và sẽ chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII.

Nhìn nhận và đánh giá việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, tác giả thấy hai điểm thế này, thực chất là thể hiện mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân:

Thứ nhất, việc làm này thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu, tinh thần cầu thị của Đảng đối với quần chúng nhân dân.

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội, Đảng phải tập hợp, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua tập hợp các ý kiến đóng góp của Nhân dân, Đảng phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; đồng thời củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thứ hai, qua các ý kiến đóng góp tâm huyết, nhân dân đang thực sự thực hiện quyền làm chủ đất nước và xã hội của mình, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của đất nước, với vận mệnh quốc gia dân tộc.

Đây là một minh chứng rõ ràng, cụ thể, điển hình cho việc thực hiện và phát huy dân chủ ở Việt Nam. Tất cả các giai cấp, tầng lớp Nhân dân đều được tham gia đóng góp ý kiến. Dân chủ như vậy mới là dân chủ thực sự. Chứ không phải dân chủ nửa vời, dân chủ hình thức để lòe bịp thiên hạ như các quốc gia trời Tây kia.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, những ý kiến đóng góp trên sẽ tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia ngày càng có vị thế và uy tín trên trường quốc tế./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

18 nhận xét

Write nhận xét
19:46, 10/11/2020 delete

việc làm này thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu, tinh thần cầu thị của Đảng đối với quần chúng nhân dân.Rất mong sẽ nhận được những ý kiến tích cực đóng góp của nhân dân cho Văn kiện đại hội sắp tới của Đảng.

Reply
avatar
21:22, 10/11/2020 delete

Những ý kiến đóng góp trên sẽ tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia ngày càng có vị thế và uy tín trên trường quốc tế

Reply
avatar
08:15, 11/11/2020 delete

Việc công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng đã thể hiện tinh thần cầu thị của Đảng ta, sự quan tâm đến nhân dân của Đảng. Những hội nghị lấy ý kiến về dự thảo các văn kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí và dư luận, cho thấy nhân dân ta đang làm tốt trách nhiệm công dân với đất nước.

Reply
avatar
08:17, 11/11/2020 delete

Các hội nghị, buổi tọa đàm lấy ý kiến này là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong quần chúng nhân dân, cho phép ý kiến, đề đạt, nguyện vọng của người dân đều được lắng nghe, tổng hợp và đưa vào các văn kiện. Suy cho cùng, những văn kiện này đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của người dân.

Reply
avatar
08:22, 11/11/2020 delete

Thông qua các buổi hội nghị lấy ý kiến về các văn kiện của Đảng, có thể thấy tính dân chủ được phát huy hết sức mạnh mẽ, các đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng của các văn kiện, đó đều là những ý kiến tâm huyết, chân thành, mang tính xây dựng cao về các vấn đề cấp thiết.

Reply
avatar
08:29, 11/11/2020 delete

Việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng đã thể hiện nỗ lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta, đồng thời đây sẽ giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước hiệu quả hơn, đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Reply
avatar
08:33, 11/11/2020 delete

Đây mới chính là dân chủ thực sự, chứ không phải kiểu dân chủ lừa bịp, nửa vời như trong cuộc tranh cử vào Nhà Trắng. Thông qua việc tập hợp ý kiến xây dựng văn kiện Đảng của nhân dân, Đảng ta đang phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của đất nước.

Reply
avatar
21:10, 11/11/2020 delete

Đây mới thật sự là lắng nghe, thể hiện tính dân chủ thật sự của chế độ ta khi lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của đảng. Vừa qua, nhiều cơ quan ở Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến ở nhiều tầng lớp nhân dân để góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội XIII.

Reply
avatar
21:21, 12/11/2020 delete

qua các ý kiến đóng góp tâm huyết, nhân dân đang thực sự thực hiện quyền làm chủ đất nước và xã hội của mình, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của đất nước, với vận mệnh quốc gia dân tộc.Mong mỏi của người dân về kỳ Đại hội lần này là sẽ giải đáp được những mong mỏi của người dân về các vấn đề của cuộc sống.

Reply
avatar
21:57, 12/11/2020 delete

Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước

Reply
avatar
21:58, 12/11/2020 delete

Việc lấy ý kiến nhân dân góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Reply
avatar
21:59, 12/11/2020 delete

Việc lấy ý kiến của nhân dân góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Reply
avatar
22:07, 12/11/2020 delete

Nhân dân cho ý kiến về định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Reply
avatar
22:29, 12/11/2020 delete

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện đại hội là một hoạt động vừa mang tính quy trình nhưng quan trọng nhất là hoạt động để cho người dân tham gia xây dựng, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đề ra chủ trương đường lối phục vụ cho cuộc sống của người dân

Reply
avatar
23:27, 12/11/2020 delete

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết vì nó thểhiện được tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như là phát huy quyền làm chủ đất nưowsc của nhân dân, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của đất nước

Reply
avatar
23:34, 12/11/2020 delete

Có thể thấy vai trò của nhân dân trong việc đề ra dự thảo là rất quan trọng, Đảng ta đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng và vai trò của xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; đồng thời, nhận thức đầy đủ hơn về tính khách quan thực hiện dân chủ, nhất là các hình thức dân chủ trực tiếp trong tình hình mới.

Reply
avatar
21:47, 17/11/2020 delete

Văn kiện Đại hội cần chú ý đến các vấn đề được quần chúng quan tâm như Xây dựng Đảng, văn hóa, con người, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, hoạt động đối ngoại của Đảng, hội nhập quốc tế…

Reply
avatar
09:29, 06/01/2021 delete

Việc lấy ý kiến của nhân dân góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon