BÁC BỎ MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Vân An 15:02

Vân An

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 đến 02/02/2021. Thời gian qua các thế lực thù địch, phần tử, đối tượng cơ hội chính trị, phản động gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá công tác đại hội, cụ thể như:

Tổ chức các chương trình, diễn đàn để tập hợp các đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị để bàn luận, xuyên tạc về công tác bầu cử; sau đó tung tin cho các đài, báo phản động đăng tải thông tin để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc cho quần chúng nhân dân. Điển hình như: cái gọi là “hội nghị bàn tròn” của Đài BBC đã tập hợp được nhiều đối tượng có quan điểm bất mãn, chống phá chế độ chính trị ở nước ta để tuyên truyền, reo rắc các luận điệu phá hoại bầu cử đại hội Đảng.

Từ kết quả bầu cử một vài Bí thư Tỉnh ủy có số phiếu bầu với mức tín nhiệm 100%, các đối tượng quy chụp rằng bầu cử đại hội Đảng các cấp chỉ là dàn xếp, phân chia quyền lực; từ đó reo rắc tuyên truyền, gây hoang mang dư luận.

Một số đối tượng đưa ra những so sánh khập khiễng giữa bầu cử ở Việt Nam và tranh cử công khai ở Mỹ để xuyên tạc bầu cử ở Việt Nam là không dân chủ.

Không chỉ dừng lại ở việc đồn đoán nhân sự trước thềm Đại hội hay xuyên tạc, quy chụp công tác nhân sự chỉ là kết quả của những màn “đấu đá nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, các thế lực thù địch, chống đối còn tấn công công tác nhân sự của Đảng bằng cách quy chụp, cho rằng nhân sự của Đảng ta chỉ là “sự áp đặt từ trên xuống”.

Hình ảnh tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Các luận điệu tuyên truyền của các đối tượng đều tập trung phủ nhận công tác cán bộ, công tác lựa chọn cán bộ thông qua ứng cử, đề cử và bầu cử trong Đảng. Những luận điệu tiêu cực về công tác đại hội mà các đối tượng rêu rao ở trên là hoàn toàn sai trái, không phản ánh đúng thực tế công tác đại hội ở nước ta.

Cần phải hiểu rằng, công tác cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ không hề gây ra sự thiếu minh bạch trong công tác cán bộ, hay ngăn trở những người có năng lực lãnh đạo tham gia vào công việc của đất nước như một số đối tượng chống đối đang tung ra. Đảng lãnh đạo công tác cán bộ là một vấn đề tất yếu, khách quan để bảo đảm đất nước phát triển đúng định hướng. Theo đó thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng để điều hành, định hướng, chỉ đạo về công tác cán bộ.

Công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp không phải là “sự áp đặt từ trên xuống”. Để lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy, chúng ta phải trải qua một quy trình cân nhắc, đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng. Đơn cử như việc lựa chọn nhân sự cấp ủy cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 phải trải qua quy trình 5 bước đảm bảo dân chủ, khách quan (quy định tại Phụ lục số 4, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Mặt khác, các đảng viên của Đảng đều có quyền ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo theo quy định của Đảng, hay công dân có quyền ứng cử, bầu cử vào cơ quan nhà nước theo luật định. Với quy định chặt chẽ dựa trên nguyên tắc cụ thể, rõ ràng như vậy thì bầu cử ở Việt Nam và bầu cử trong Đảng, đảm bảo thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của đa số để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Việc so sánh giữa bầu cử ở Việt Nam và tranh cử Tổng thống Mỹ là hoàn toàn vô lý và khập khiễng khi mỗi quốc gia có những đặc thù về điều kiện, hoàn cảnh, thể chế chính trị và mô hình nhà nước. Không thể lấy mô hình tranh cử ở Mỹ để làm tiêu chuẩn áp dụng cho các quốc gia khác để từ đó đánh giá công tác bầu cử ở Việt Nam.

Trước tình hình các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh lan truyền các thông tin, luận điệu sai trái nhằm chống phá Đại hội XIII của Đảng, mỗi người dân cần trang bị cho mình những hiểu biết, nhận thức đúng đắn về công tác chuẩn bị đại hội của Đảng, phản bác lại các luận điệu sai trái để Đại hội XIII được diễn ra thành công./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

11 nhận xét

Write nhận xét
17:14, 02/01/2021 delete

Lâu nay, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, những cá nhân bất mãn chính trị luôn tận dụng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để tăng cường hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Ðảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với sự phát triển đất nước. Và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là một trong những mục tiêu quan trọng mà những kẻ thiếu thiện chí luôn nhắm tới

Reply
avatar
17:15, 02/01/2021 delete

Bên cạnh việc công khai đưa các tin, bài, ý kiến phỏng vấn xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ của một số người, các đối tượng còn tạo dựng một số trang chuyên bàn về Ðại hội. Thông tin được cập nhật hằng ngày, nhưng thực chất hầu hết là thông tin bị bóp méo, xuyên tạc, gán ghép, suy diễn, quy chụp rất vô căn cứ.

Reply
avatar
17:17, 02/01/2021 delete

Mục đích của các đối tượng chống phá là cố tình tạo ra sự nghi kỵ, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Ðảng, nhất là trong thời điểm Ðại hội XIII sắp diễn ra.

Reply
avatar
17:19, 02/01/2021 delete

Những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch thời gian qua đã ít nhiều gây ra một số tác động tiêu cực. Một số người dân do nhẹ dạ, mất cảnh giác, thiếu thông tin đã nghe theo loại thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng dẫn đến nảy sinh tiêu cực, suy thoái, cơ hội.

Reply
avatar
17:19, 02/01/2021 delete

Công tác tuyên truyền đấu tranh cần được tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao tính thuyết phục, quan tâm giáo dục, thuyết phục để đông đảo quần chúng nhận diện rõ tâm địa của các thế lực thù địch, phản động và tác hại của thông tin xuyên tạc, bịa đặt.

Reply
avatar
15:17, 03/01/2021 delete

Mỗi người dân cần trang bị cho mình những hiểu biết, nhận thức đúng đắn về công tác chuẩn bị đại hội của Đảng, phản bác lại các luận điệu sai trái để Đại hội XIII được diễn ra thành công

Reply
avatar
15:18, 03/01/2021 delete

Thực tế cho thấy, công tác lựa chọn nhân sự, cán bộ, bầu cử của Đảng được thực hiện theo đúng một quy trình chặt chẽ và luôn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vậy nên mọi luận điệu xuyên tạc đều là sai trái

Reply
avatar
21:05, 11/01/2021 delete

Cơ quan chức năng và các lực lượng vũ trang cần chủ động ra quân, tích cực đấu tranh với bọn phản động, những thành phần đưa ra luận điệu xuyên tạc, sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng. nhà nước, tránh để bọn chúng lợi dụng thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc để thực hiện âm mưu xáu, xâm phạm lợi ích quốc gia

Reply
avatar
21:16, 18/01/2021 delete

Mục tiêu mà chúng hướng tới là kích động dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ của chúng, phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Reply
avatar
21:18, 18/01/2021 delete

Những luận điệu trên không chỉ gây ra những hoang mang, hoài nghi, suy giảm niềm tin trong một bộ phận quần chúng, cán bộ, đảng viên với Đảng, Nhà nước và chế độ, mà còn gây ra những tác động, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Reply
avatar
22:50, 04/02/2021 delete

Cứ mỗi độ như này thì bọn chúng, những kẻ rêu rao chống phá Đảng và Nhà nước lại quay quắt, dở trò bôi nhọ, xuyên tạc những hành động của Đảng về các vấn đề liên quan. chúng xuyên tạc, nói năng vô vạ đủ điều, làm cho thông tin bị nhiễu loạn. Vậy nên người đọc nên có cái nhìn trực quan, không phiến diện một chiều, không võ đoán sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cục bộ. Cho nên là phải thật chuẩn xác và có phương án đấu tranh với bọn thổ phỉ trên không gian mạng này.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon