HÀ NỘI: 6 TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021

13:27

 

Năm 2021, thành phố Hà Nội tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và biên chế hành chính, sự nghiệp; trong đó GRDP tăng trên 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới... Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, thành phố Hà Nội đặt ra 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

HÀ NỘI: 6 TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

11 nhận xét

Write nhận xét
19:29, 18/01/2021 delete

Mong rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội trong thời gian tới Hà Nội sẽ có sự chuyển biến tích cực và phát triển hội nhập hơn nữa xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của nước Việt Nam.

Reply
avatar
21:39, 18/01/2021 delete

Năm 2021, thành phố Hà Nội tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và biên chế hành chính, sự nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, thành phố Hà Nội đặt ra 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.Những chỉ đạo rất phù hợp, trọng tâm nhằm thực hiện và phát triển các tiêu chí.

Reply
avatar
23:49, 19/01/2021 delete

Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội trong thời gian tới Hà Nội sẽ có sự chuyển biến tích cực và phát triển hội nhập hơn nữa xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của nước Việt Nam.

Reply
avatar
20:41, 06/02/2021 delete

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, thành phố Hà Nội đặt ra 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Hi vọng với sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan ban ngành, Hà Nội sẽ sớm đạt được những chỉ tiêu trên

Reply
avatar
20:42, 06/02/2021 delete

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng cũng như UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội được giao năm 2021 và các chỉ tiêu phát triển ngành Xây dựng. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn đạt 85%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 28,8%. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 27,2m2/người… Sở cũng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và xây dựng các văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Reply
avatar
20:44, 06/02/2021 delete

Năm 2021, UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu tổng quát: Lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Reply
avatar
20:45, 06/02/2021 delete

Thành phố đặt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chê, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương và Thành uỷ đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; xây dựng và triển khai thực hiện 10 chương trình hành động toàn khóa của Thành ủy Hà Nội; Đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế.

Reply
avatar
20:48, 06/02/2021 delete

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2021, thành phố có 25 chỉ tiêu kế hoạch, bao gồm: 01 chỉ tiêu thu chi ngân sách, 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 1 chỉ tiêu về biên chế hành chính sự nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, với thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế”, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế nhằm lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên các nhiệm vụ được giao.

Reply
avatar
20:49, 06/02/2021 delete

Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2021, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tập trung triển khai một số nội dung: Một là, triển khai phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo quy định của Luật NSNN.

Trong đó, căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách năm 2021 của UBND Thành phố. các sở, ban, ngành phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc trước 31/12/2020, đảm bảo theo quy định của Luật NSNN để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Dự toán chi phải đảm bảo khớp đúng dự toán được giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi.

Reply
avatar
20:49, 06/02/2021 delete

Việc phân bổ dự toán năm 2021 phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, và nguyên tắc HĐND và UBND Thành phô đã thông nhât, theo đó: triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài,...

Reply
avatar
20:50, 06/02/2021 delete

Điểm lại dấu ấn đặc biệt nhất của Thủ đô trong năm qua trong bối cảnh Covid-19 tác động nặng nề, Chủ tịch UBND TP phân tích: “Bị ảnh hưởng, tác động lớn củ dịch bệnh, nhưng Hà Nội đã đi đầu trong thực hiện mục tiêu “kép”. Từ thực tế, Hà Nội đã thường xuyên họp, giao ban, chỉ đạo kịp thời. Từ đó tạo ra chuyển động, và đạt những kết quả vượt bậc mọi mặt”.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon