PHÚC TRÌNH TOÀN CẦU 2021: HRW TIẾP TỤC XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vân An 21:55

Vân An

Ngày 13/01, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đã công bố cái gọi là “Phúc trình toàn cầu 2021” để đánh giá việc thực hành nhân quyền tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Không quá ngạc nhiên khi bản phúc trình này không có nội dung gì mới mẻ so với các bản phúc trình trước đây của tổ chức này. HRW tiếp tục quy chụp và vu cáo Việt Nam “gia tăng hạn chế các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân trong năm 2020”.

Cụ thể trong bản phúc trình toàn cầu 2021, Tổ chức HRW đã cho rằng, Việt Nam siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân, vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Cùng với đó, HRW minh họa cho nhận định của mình bằng việc dẫn chứng việc trong năm 2020, Việt Nam đã bắt giam nhiều đối tượng vi phạm pháp luật mà HRW gọi là các nhà báo độc lập, người bất đồng chính kiến hay người thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản như: Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn, các nhà hoạt động như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, bà Cấn Thị Thêu…

HRW vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền trong Phúc trình toàn cầu 2021

Nhìn vào danh sách những đối tượng mà bản phúc trình của HRW dẫn chứng là đủ chứng minh tính xác thực trong những đánh giá về nhân quyền của Việt Nam. Việc cố tình khoác lên cho những đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật của Việt Nam những tấm “áo choàng lộng lẫy” như nhà hoạt động, nhà báo… chính là thủ đoạn lập lờ của tổ chức HRW nhằm tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Các đối tượng nói trên đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật được quy định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Việc bắt giam và xét xử đều được thực hiện dựa trên căn cứ những quy định rõ ràng của pháp luật. Do đó không thể nói đó là vi phạm nhân quyền được.  

Có thể thấy rằng, Tổ chức HRW đang hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của nó. Rõ ràng, những hoạt động của HRW bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước có chính sách thù địch với Việt Nam. Những bản báo cáo, phúc trình mà HRW đưa ra về tình hình nhân quyền của Việt Nam là hoàn toàn không khách quan, trung thực.

Xin khẳng định rằng, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… Điều đó được thể hiện cụ thể trong Hiếp pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Thực tiễn thời gian qua, các quyền đó của mỗi cá nhân đều được Nhà nước Việt Nam đảm bảo.

Bản phúc trình nhân quyền 2021 của HRW tiếp tục là những tiếng nói lạc điệu, vô căn cứ và chẳng có chút giá trị./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

30 nhận xét

Write nhận xét
20:22, 17/01/2021 delete

Trên thực tế, HRW không bảo vệ quyền con người theo đúng nghĩa mà ngược lại thường tìm cách can thiệp vào việc xử lý của các cơ quan chức năng một số nước, trong đó có Việt Nam với những nhân vật hoạt động chống đối Nhà nước, vi phạm pháp luật.

Reply
avatar
20:23, 17/01/2021 delete

HRW chính là một trong những công cụ đắc lực của Mỹ và các nước phương Tây trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN. HRW được lập ra để hoạt động chống phá các nước XHCN dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.

Reply
avatar
20:25, 17/01/2021 delete

Những bản báo cáo, phúc trình mà HRW đưa ra về tình hình nhân quyền của Việt Nam là hoàn toàn không khách quan, trung thực bởi nó đã bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước đứng sau.

Reply
avatar
20:25, 17/01/2021 delete

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, các quyền con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… được Nhà nước Việt Nam ghi nhận hết sức cụ thể trong văn bản pháp lý cao nhất là Hiến pháp và luôn được chú ý đảm bảo thực hiện trong thực tiễn

Reply
avatar
15:03, 18/01/2021 delete

Bản Phúc trình của HRW là bản xuên tạc sự thật

Reply
avatar
19:23, 18/01/2021 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… Điều đó được thể hiện cụ thể trong Hiếp pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Thực tiễn thời gian qua, các quyền đó của mỗi cá nhân đều được Nhà nước Việt Nam đảm bảo.

Reply
avatar
21:40, 18/01/2021 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… Điều đó được thể hiện cụ thể trong Hiếp pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Vì vậy, bản phúc trình nhân quyền 2021 của HRW tiếp tục là những tiếng nói lạc điệu, vô căn cứ và chẳng có chút giá trị.

Reply
avatar
19:25, 19/01/2021 delete

Nhìn vào danh sách những đối tượng mà bản phúc trình của HRW dẫn chứng là đủ chứng minh tính xác thực trong những đánh giá về nhân quyền của Việt Nam. Việc cố tình khoác lên cho những đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật của Việt Nam những tấm “áo choàng lộng lẫy” như nhà hoạt động, nhà báo… chính là thủ đoạn lập lờ của tổ chức HRW nhằm tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Reply
avatar
19:37, 19/01/2021 delete

Tổ chức Theo dõi nhân quyền(HRW) tiếp tục bao che, dung túng cho những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, sử dụng mạng xã hội vi phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, cổ súy tuyên truyền chống phá đất nước và những thành quả đổi mới của toàn dân tộc ta

Reply
avatar
19:38, 19/01/2021 delete

Cần khẳng định rằng ở Việt Nam hoàn toàn không có những người gọi là “nhà hoạt động và bất đồng chính kiến” bị bắt giữ và xét xử. Ở Việt Nam chỉ có những công dân vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt giữ, truy tố và xét xử như những điển hình trên

Reply
avatar
19:46, 19/01/2021 delete

Tổ chức Theo dõi nhân quyền(HRW) đã cố tình thông tin lập lờ, đánh giá sai lệch hoàn toàn về tình hình nhân quyền Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia, vi phạm các quy chuẩn quốc tế.

Reply
avatar
19:48, 19/01/2021 delete

Những động cơ xấu của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) không hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống người dân, mà thực chất họ chỉ muốn lợi dụng cái gọi là vi phạm nhân quyền như một cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, của các quốc gia có chủ quyền.

Reply
avatar
23:47, 19/01/2021 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… Điều đó được thể hiện cụ thể trong Hiếp pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Thực tiễn thời gian qua, các quyền đó của mỗi cá nhân đều được Nhà nước Việt Nam đảm bảo.

Reply
avatar
23:48, 19/01/2021 delete

Qua đây, Có thể thấy rằng, Tổ chức HRW đang hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của nó. Rõ ràng, những hoạt động của HRW bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước có chính sách thù địch với Việt Nam. Những bản báo cáo, phúc trình mà HRW đưa ra về tình hình nhân quyền của Việt Nam là hoàn toàn không khách quan, trung thực.

Reply
avatar
23:48, 19/01/2021 delete

Không quá ngạc nhiên khi bản phúc trình này không có nội dung gì mới mẻ so với các bản phúc trình trước đây của tổ chức này. HRW tiếp tục quy chụp và vu cáo Việt Nam “gia tăng hạn chế các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân trong năm 2020”

Reply
avatar
18:38, 21/01/2021 delete

Tổ chức HRW đang hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của nó. Rõ ràng, những hoạt động của HRW bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước có chính sách thù địch với Việt Nam. Cho nên những luận điệu của HRW chỉ là xuyên tạc, không đúng sự thật, không đáng tin.

Reply
avatar
19:14, 21/01/2021 delete

Bản phúc trình nhân quyền 2021 của HRW tiếp tục là những tiếng nói lạc điệu, vô căn cứ và chẳng có chút giá trị, tiếp tục là những luận điệu xuyên tạc về tình hình ổn định và phát triển xã hội của đất nước Việt Nam.

Reply
avatar
19:16, 27/01/2021 delete

Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đã công bố cái gọi là “Phúc trình toàn cầu 2021” để đánh giá việc thực hành nhân quyền. Tuy nhiên nội dung của các bản phúc trình lại là để quy chụp và vu cáo Việt Nam đàn áp, xâm phạm nhân quyền

Reply
avatar
19:30, 27/01/2021 delete

Tổ chức HRW đã cho rằng Việt Nam siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân, vi phạm các quyền dân sự và lấy dẫn chứng là đã bắt mấy tên như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ,...Nhưng nên nhớ, chúng là tội phạm đấy, chả nhẽ không được xử lí tội phạm

Reply
avatar
19:35, 27/01/2021 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo và các bản phúc trình mà HRW cáo buộc đối với Việt Nam là vô căn cứ và chẳng có chút giá trị

Reply
avatar
10:24, 29/01/2021 delete

Xin khẳng định rằng, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… Điều đó được thể hiện cụ thể trong Hiếp pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Thực tiễn thời gian qua, các quyền đó của mỗi cá nhân đều được Nhà nước Việt Nam đảm bảo.

Reply
avatar
10:24, 29/01/2021 delete

Bản phúc trình nhân quyền 2021 của HRW tiếp tục là những tiếng nói lạc điệu, vô căn cứ và chẳng có chút giá trị

Reply
avatar
10:25, 29/01/2021 delete

Tổ chức HRW đang hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của nó. Rõ ràng, những hoạt động của HRW bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước có chính sách thù địch với Việt Nam. Cho nên những luận điệu của HRW chỉ là xuyên tạc, không đúng sự thật, không đáng tin.

Reply
avatar
10:30, 29/01/2021 delete

Nhìn vào danh sách những đối tượng mà bản phúc trình của HRW dẫn chứng là đủ chứng minh tính xác thực trong những đánh giá về nhân quyền của Việt Nam. Việc cố tình khoác lên cho những đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật của Việt Nam những tấm “áo choàng lộng lẫy” như nhà hoạt động, nhà báo… chính là thủ đoạn lập lờ của tổ chức HRW nhằm tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Reply
avatar
10:32, 29/01/2021 delete

HRW chính là một trong những công cụ đắc lực của Mỹ và các nước phương Tây trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN. HRW được lập ra để hoạt động chống phá các nước XHCN dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.

Reply
avatar
10:32, 29/01/2021 delete

Qua đây, Có thể thấy rằng, Tổ chức HRW đang hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của nó. Rõ ràng, những hoạt động của HRW bị chi phối bởi ý đồ chính trị của các nước có chính sách thù địch với Việt Nam. Những bản báo cáo, phúc trình mà HRW đưa ra về tình hình nhân quyền của Việt Nam là hoàn toàn không khách quan, trung thực.

Reply
avatar
22:47, 02/02/2021 delete

Tổ chức HRW đã cho rằng Việt Nam siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân, vi phạm các quyền dân sự và lấy dẫn chứng là đã bắt mấy tên như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ,...Nhưng nên nhớ, chúng là tội phạm đấy, chả nhẽ không được xử lí tội phạm

Reply
avatar
23:38, 28/04/2021 delete

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của con người như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo… Điều đó được thể hiện cụ thể trong Hiếp pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam. Thực tiễn thời gian qua, các quyền đó của mỗi cá nhân đều được Nhà nước Việt Nam đảm bảo

Reply
avatar
23:15, 09/05/2021 delete

Trên thực tế, HRW không bảo vệ quyền con người theo đúng nghĩa mà ngược lại thường tìm cách can thiệp vào việc xử lý của các cơ quan chức năng một số nước, trong đó có Việt Nam với những nhân vật hoạt động chống đối Nhà nước, vi phạm pháp luật.

Reply
avatar
23:15, 10/05/2021 delete

Nhìn vào danh sách những đối tượng mà bản phúc trình của HRW dẫn chứng là đủ chứng minh tính xác thực trong những đánh giá về nhân quyền của Việt Nam. Việc cố tình khoác lên cho những đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật của Việt Nam những tấm “áo choàng lộng lẫy” như nhà hoạt động, nhà báo… chính là thủ đoạn lập lờ của tổ chức HRW nhằm tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon