CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP VÀ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

13:01

 Hoa sữa

Hôm nay, ngày 03/02/2021, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 tuổi. Dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt 91 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên đánh đuổi thực dân đế quốc ra khỏi lãnh thổ, thống nhất đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP VÀ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi.

Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (đạt khoảng 6%), là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô vẫn ổn định khá vững chắc; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên một bước. Xã hội cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao (tỉ lệ hộ nghèo từ 58% (năm 1993), 9,88% (năm 2016) giảm xuống còn dưới 3% vào năm 2020). Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam... có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi trội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng năm nay đặc biệt thêm khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thành công của Đại hội XIII thể hiện ở 3 điểm sau:

Thứ nhất, công tác tổ chức văn kiện, xây dựng các báo cáo nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới; kiểm điểm, tổng kết 5 năm vừa qua; báo cáo chính trị, kinh tế-xã hội…

Công tác văn kiện được làm suốt từ năm 2018, sửa đi, sửa lại, tính ra là 80 lần, có lấy ý kiến các cấp, các ngành, các cơ quan, đăng toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến từ đại hội các cấp để bổ sung và hoàn thiện văn kiện trình Đại hội. Khi ra Đại hội, có báo cáo tổng hợp chung về các văn kiện trình, bao gồm tóm tắt tất cả các nội dung lớn trình Đại hội, đây là một cách làm mới. Văn kiện trình Đại hội là sản phẩm kết kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Thứ hai, công tác nhân sự cũng được làm từ rất sớm, từ năm 2018; làm rất kỹ lưỡng, rất chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, từng việc, từ dễ đến khó, rộng đến hẹp. Chuẩn bị nhân sự dự kiến Ban Chấp hành Trung ương được làm kỹ lưỡng, từng bước, lấy ý kiến của các cơ quan.

Thứ ba, về công tác tổ chức phục vụ Đại hội, được tổ chức rất tốt, rất chu đáo, cẩn thận, nơi ăn, chỗ ở, bảo đảm phương tiện đi lại để thuận lợi cho các đại biểu; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, nhất là trong dịp dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp; làm tốt công tác tổ chức, phục vụ cũng là để đề phòng tình trạng gặp gỡ nhau, ăn uống, xin phiếu bầu…

Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất cao của đông đảo quần chúng nhân dân. Việc lựa chọn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia lãnh đạo Đảng là lựa chọn chuẩn xác của những đảng viên, dựa trên cách nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện về khả năng lãnh đạo cũng như uy tín với Nhân dân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Có thể nói rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực sự là Đại hội của ý Đảng, lòng dân.

Trong không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

42 nhận xét

Write nhận xét
21:32, 03/02/2021 delete

Chúc mừng Đại hội Đảng 13 đã diễn ra thàng công rực rỡ. Nhân dân luôn tin tưởng rằng Bộ chính trị sẽ tiếp tục làm tốt trọng trách cao cả mà Đảng và nhà nước giao phó để xây dựng phát triển đất nước và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Reply
avatar
21:40, 03/02/2021 delete

Mặc dù Đại hôi diễn ra là thời điểm nhạy cảm, khi mà các thế lực thù địch lợi dụng nó để ra sức tiến hành chống phá trên mọi mặt trận, điển hình là lan truyền những thông tin sai lệch lên MXH để làm lung lay lòng dân, nhưng Đại hội Đảng lần thứ 13 này diễn ra vô cùng thành công tốt đẹp, là minh chứng cho việc không một thế lực nào có thể cản trở bước tiến của Đảng Cộng sản VN, có thể hủy hoại chế độ Xã hội chủ nghĩa

Reply
avatar
23:29, 03/02/2021 delete

mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Reply
avatar
02:46, 04/02/2021 delete

Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 91 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng, Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, để đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Reply
avatar
02:47, 04/02/2021 delete

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Reply
avatar
17:11, 05/02/2021 delete

Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Reply
avatar
21:58, 05/02/2021 delete

Thành công của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son trên con đường phát triển đất nước, là dấu mốc cho công cuộc Đổi mới thứ 2. Dưới vai trò lãnh đạo của Đảng, khát vọng vươn lên của Việt Nam sẽ chứng kiến những kỳ tích mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đưa đất nước lên một tầm phát triển mới

Reply
avatar
23:09, 05/02/2021 delete

mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Reply
avatar
09:37, 06/02/2021 delete

Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 91 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng, Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Reply
avatar
09:39, 06/02/2021 delete

Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng; thêm một kỳ Đại hội của Đảng thành công tốt đẹp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra

Reply
avatar
22:52, 09/02/2021 delete

Đúng như tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
22:49, 10/02/2021 delete

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Reply
avatar
22:49, 10/02/2021 delete

Hôm nay 3-2-2021, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tự hào kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong không khí rộn ràng đón chào xuân mới Tân Sửu 2021 và phấn khởi trước một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra phía trước.

Reply
avatar
22:51, 10/02/2021 delete

đất nước vừa diễn ra sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Đảng đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược cho lộ trình hiện thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Đó cũng là khát vọng thiêng liêng của toàn dân tộc Việt Nam!

Reply
avatar
22:52, 10/02/2021 delete

Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 91 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng, Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, để đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Reply
avatar
22:53, 10/02/2021 delete

Trong phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Một tương lai tươi sáng đang mở ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam!

Reply
avatar
00:15, 11/02/2021 delete

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển vững bền của đất nước nên thu hút sự quan tâm, kỳ vọng, niềm tin của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Reply
avatar
00:26, 11/02/2021 delete

Đại hội Đảng thành công sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức mới cho đất nước ta, với những nhân sự mới được chọn mong rằng họ sẽ là những con chim đầu đàn dẫn dắt đất nước ngày càng phát triển và đi lên.

Reply
avatar
15:47, 11/02/2021 delete

Đất nước ta mở đầu năm 2021 với một khí thế mới, quyết tâm mới, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Reply
avatar
15:47, 11/02/2021 delete

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi.

Reply
avatar
15:50, 11/02/2021 delete

Vững tin bước vào năm mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta

Reply
avatar
15:51, 11/02/2021 delete

Qua 35 năm đổi mới, Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã đi một hành trình vẻ vang nhưng cũng đầy gian khó. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Reply
avatar
15:52, 11/02/2021 delete

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Reply
avatar
15:55, 11/02/2021 delete

CÙng với không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ngày càng phát triển, sánh vai với các đất nước phát triển khác trên thế giới.

Reply
avatar
11:19, 13/02/2021 delete

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Reply
avatar
11:20, 13/02/2021 delete

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Reply
avatar
11:20, 13/02/2021 delete

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Reply
avatar
11:23, 13/02/2021 delete

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Reply
avatar
11:24, 13/02/2021 delete

Đại hội nhấn mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Reply
avatar
11:24, 13/02/2021 delete

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp!”

Reply
avatar
11:24, 13/02/2021 delete

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
11:25, 13/02/2021 delete

rong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về, mang theo những điều tốt lành, Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, càng nhân lên niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Reply
avatar
23:00, 15/02/2021 delete

mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Reply
avatar
08:39, 17/02/2021 delete

Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển đó là công lớn của sự nỗ lực toàn đất nước và đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có nhưng chủ trường , đường lỗi đúng đắn để đưa đất nước đi lên

Reply
avatar
08:43, 17/02/2021 delete

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế đó là nhờ công tác phòng chống tham nhũng được tiến hành rất triệt để

Reply
avatar
21:56, 19/02/2021 delete

đại hội đảng sẽ đánh dấu một bước phát trienr mới cho đất nước , mong rằng đất nước trong những năm tiếp theo sẽ đạt được những thành tựu và thành công như đại hội , đất nước có đi lên chính là phần lớn công lãnh đạo vì vậy , đây coi như là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình cho đất nước

Reply
avatar
10:33, 21/02/2021 delete

đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Đại hội với sự tin tưởng, kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Reply
avatar
10:34, 21/02/2021 delete

Nhân dân cả nước đặt niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, có những định hướng mới sáng tạo, phù hợp, đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, nhất là sớm khống chế thành công đại dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp

Reply
avatar
10:35, 21/02/2021 delete

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
10:36, 21/02/2021 delete

Trong quá trình thảo luận về nhân sự tại Đại hội, việc giới thiệu, bổ sung hay không bổ sung cũng được làm bài bản, dân chủ, chặt chẽ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, Đại hội bầu một lần là đủ Ban chấp hành Trung ương với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Reply
avatar
18:39, 22/02/2021 delete

Khi ra Đại hội, có báo cáo tổng hợp chung về các văn kiện trình, bao gồm tóm tắt tất cả các nội dung lớn trình Đại hội, đây là một cách làm mới. Văn kiện trình Đại hội là sản phẩm kết kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Reply
avatar
11:56, 28/02/2021 delete

Trong không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon