RFA XUYÊN TẠC VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

08:50

 Huyền Pha

Xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam là bản chất của các tổ chức, cá nhân phản động, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam. Điều đó năm trong âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm tạo bất ổn trong nước và qua đó thay đổi thế chế chính trị của Việt Nam

Vừa qua, RFA Tiếng Việt lại đăng tải bài viết với tiêu đề “Việt Nam sẽ thế nào khi tiếp tục chính sách “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc?” Đây không phải là lần đầu tiên nhà đài phản động RFA tung ra bài viết có nội dung sai lệch về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Và rõ ràng đây là âm mưu của giới chính quyền đứng sau truyền thông chống phá.

RFA XUYÊN TẠC VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Ảnh: Đài RFA đưa tin xuyên tạc

Thực tế, chiêu trò xuyên tạc chính sách đối ngoại, vu khống Việt Nam không “dứt khoát” trong quan hệ quốc tế, yêu cầu Việt Nam phải theo “phe này”, “phe kia” là một thủ đoạn thường xuyên được trang RFA và các trang mạng khác như BBC Tiếng Việt, VOA tìm cách “tận dụng”, “khai thác”. Thông qua thủ đoạn thâm độc này, chúng tìm cách tác động dư luận, để qua đó muốn bó hẹp, cô lập mối quan hệ của Việt Nam với một số nước trên thế giới; mặt khác, bằng cách thông qua đó hướng lái chính sách đối ngoại, các thế lực thù địch hiện thực hóa âm mưu đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc, từ đó làm chệch hướng sự nghiệp cách mạng mà Việt Nam đang thực hiện.

Hiến pháp của Việt Nam ghi nhận rõ: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tuy nhiên, việc các thế lực thù địch và một số phần tử phá hoại, cơ hội chính trị vẫn không từ thủ đoạn xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hơn nữa, những năm qua, mối quan hệ giữa Mỹ - Trung có những diễn biến căng thẳng. Lợi dụng mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Hoa Kỳ để gia tăng hoạt động công kích. Những kẻ này đưa ra lập luận cho rằng việc Việt Nam bắt tay cả với Mỹ và Trung Quốc là đang thực hiện chính sách “đu dây”, không dứt khoát. Rõ ràng chiêu bài chống phá đòi Việt Nam phải “nghiêng” về bên ngoài, không được hợp tác với bên kia trong các mối quan hệ quốc tế làm tăng nguy cơ tói nhận thức của người dân là hết sức nguy hiểm.

Quan hệ đối ngoại của Đảng không ngừng được mở rộng và tăng cường với các chính đảng ở các nước khác nhau trên thế giới theo hướng đa phương và đa dạng hóa các quan hệ. Công tác đối ngoại của Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, góp phần phát triển đất nước.

Những thành công trong đường lối đối ngoại thời gian qua của Việt Nam đã chứng minh một điều rằng Việt Nam luôn luôn sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, với bất cứ ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thực tế, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện. Riêng trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam vừa tăng cường quan hệ với Trung Quốc, vừa làm sâu sắc hơn quan hệ với Mỹ trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước này ngày càng trở nên tốt đẹp, thực chất và hiệu quả hơn.

Việc thiết lập và củng cố quan hệ ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, không phải là “đu dây” như luận điệu được các thế lực thù địch rêu rao.

Trong thời gian tới hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, giữ vững môi trường hòa bình và phát huy ngoại lực sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

37 nhận xét

Write nhận xét
19:48, 23/02/2021 delete

Quan tâm làm gì những kẻ như Võ Văn Tạo không bao giờ được làm nhà ngoại giao nhưng hay đăng đàn bàn đến chính sách đối ngoại của các Chính phủ!. Nó chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi, như thể chó sủa trăng chứ có ích gì?.

Reply
avatar
22:22, 23/02/2021 delete

Xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam là bản chất của các tổ chức, cá nhân phản động, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam. Điều đó nằm trong âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm tạo bất ổn trong nước và qua đó thay đổi thế chế chính trị của Việt Nam,phục vụ cho mưu đồ và lợi ích của các nước lớn.

Reply
avatar
08:58, 25/02/2021 delete

sự xuyên tạc này đã diễn ra trong rất nhiều năm , đây là bản chất của các tổ chức, cá nhân phản động, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam và cũng là phương thức mà các thế lực muốn hạ uy tín của Việt Nam thực hiện

Reply
avatar
08:59, 25/02/2021 delete

Thông qua thủ đoạn thâm độc này, chúng tìm cách tác động dư luận, để qua đó muốn bó hẹp, cô lập mối quan hệ của Việt Nam với một số nước trên thế giới , để các nước khác có cái nhìn không mấy tốt đẹp vớ i Việt Nam

Reply
avatar
09:00, 25/02/2021 delete

mọi thủ đoạn của chúng dù có thực hiện cũng sẽ không thể làm uy tín của VN bị giảm , thành công trong đường lối đối ngoại thời gian qua của Việt Nam đã chứng minh một điều rằng Việt Nam luôn luôn sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới

Reply
avatar
09:10, 25/02/2021 delete

rõ ràng chính sách đối ngoại của Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, chứ Việt Nam không hề chọn đứng về phe nay hay phe kia. Và chính sách ấy đã phát huy hiệu quả, giúp cho Việt Nam vượt qua bao khó khăn để có nhiều thành tựu như hiện nay.

Reply
avatar
09:12, 25/02/2021 delete

Đây chỉ là chiêu trò công kích của RFA nhằm làm cho người dân trong nước và quốc tế có cái nhìn sai lệch về chính sách đối ngoại của VIệt Nam. Tuy nhiên những năm qua đã chứng minh rằng Việt NAm là bạn, là đối tác chiến lược, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và được nhiều nước hợp tác cùng. Đấy chính là thành công của đối ngoại Việt Nam.

Reply
avatar
09:14, 25/02/2021 delete

Việt Nam không bao giờ khẳng định đứng về phe này, phe kia mà tôn trọng độc lập, tự do hòa bình, tính chính nghĩa trên thế giới. Những thành công trong đường lối đối ngoại thời gian qua của Việt Nam đã chứng minh một điều rằng Việt Nam luôn luôn sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới

Reply
avatar
14:34, 25/02/2021 delete

Trung Quốc hay Mĩ đều là những đối tác chiến lược của Việt Nam. Do đó Việt Nam không hề tuyên bố đứng về phía bên nào mà Việt Nam chỉ ủng hộ chính nghĩa, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới.

Reply
avatar
20:37, 25/02/2021 delete

Cần nhận diện rõ việc tăng cường phát tán thông tin xấu, độc chống phá làm rối loạn nhân tâm, gieo rắc hoang mang và làm suy giảm lòng tin đối với Ðảng Cộng sản Việt Nam trong sinh hoạt chính trị - tinh thần của xã hội, đó là mưu đồ mà các thế lực thù địch, thiếu thiện chí, cùng một số cá nhân cơ hội chính trị đã và đang tiến hành để gây áp lực lên Ðại hội XIII

Reply
avatar
20:40, 25/02/2021 delete

Sắp tới đây là chúng sẽ chống phá bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục thực hiện kế hoạch chống phá Việt Nam một cách toàn diện bằng mọi thủ đoạn của "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tung hỏa mù làm vẩn đục bầu không khí chính trị; phá hoại khối đoàn kết và thống nhất trong Ðảng, phá hoại khối đoàn kết giữa Ðảng với nhân dân. Chúng ta cần trang bị kiến thức trước những luổng thông tin độc hại này.

Reply
avatar
20:41, 25/02/2021 delete

Trong thời gian tới các thế lực thù địch, cùng một số cá nhân cơ hội chính trị còn đẩy mạnh hoạt động, tìm mọi cách móc nối, liên kết, hợp lực giữa bên ngoài và bên trong, đẩy mạnh các hoạt động hoặc công khai, hoặc bí mật dưới nhiều hình thức, biện pháp mới để chống phá Ðảng, Nhà nước.

Reply
avatar
20:41, 25/02/2021 delete

Chúng sẽ triệt để lợi dụng các diễn đàn, các phương tiện thông tin truyền thông đa phương tiện, các trang mạng trên in-tơ-nét, các đối tượng trên sẽ tăng cường phát tán thông tin xấu độc nhằm tác động tới tâm lý và tư tưởng, tạo tiền đề cho các hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước.

Reply
avatar
20:42, 25/02/2021 delete

Trong cuộc đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng đó là cuộc việc cam go, phức tạp, phải đối diện với những thế lực rất xảo quyệt, nhiều mưu mẹo, có nhiều phương tiện truyền tải thông tin xấu độc, mà nổi lên là Internet và mạng xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Reply
avatar
20:45, 25/02/2021 delete

Về đường lối, chính sách của Việt Nam, trong điều kiện địa-chính trị của Biển Đông và tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ dựa trên tư duy chính trị đổi mới: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác” của Việt Nam; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”

Reply
avatar
20:46, 25/02/2021 delete

Ngày nay Việt Nam không lấy “cùng hệ hệ tư tưởng”, có “quan hệ hữu nghị, quan hệ anh em lâu đời" làm tiêu chí, thay vào đó là đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đồng thời Việt Nam đòi hỏi các đối tác phải tôn trọng Công ước quốc tế về Luật biển, UNCLOS,1982.

Reply
avatar
22:07, 25/02/2021 delete

Việc thiết lập và củng cố quan hệ ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, không phải là “đu dây” như luận điệu được các thế lực thù địch rêu rao. sắp tới chúng sẽ còn xuyên tạc và rêu rao nhiều hơn nữa, cho nên chúng ta cần trang bị kiến thức trước những luổng thông tin độc hại này.

Reply
avatar
22:22, 25/02/2021 delete

Từ lâu, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị cũng như các thế lực thù địch đã tích cực sử dụng chiêu bài đòi Việt Nam phải “nghiêng” về bên ngoài, không được hợp tác với bên kia trong các mối qun hệ quốc tế.

Reply
avatar
22:24, 25/02/2021 delete

Các đối tượng xấu ra sức tuyên truyền xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm được Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc đối với một số nước, từ đó tạo nền tảng để tấn công về chính trị. và những luận điệu xuyên tạc của RFA không thể chấp nhận được

Reply
avatar
22:27, 25/02/2021 delete

Từ lâu các thế lực thù địch và một số phần tử phá hoại, cơ hội chính trị vẫn không từ thủ đoạn xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam. và RFa cũng không thể ngoại lệ. Tuy nhiên có thể thấy Việt Nam luôn giữ vững quan điểm lập trường của mình chứ không phải theo phe nào phe nào như đám thù địch kia xuyên tạc

Reply
avatar
22:30, 25/02/2021 delete

Bàn về việc hợp tác quốc tế, có thể thấy Việt Nam luôn luôn sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, với bất cứ ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Reply
avatar
22:31, 25/02/2021 delete

Việt Nam luôn độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế. Không một ai, không một thế lực nào có thể chống phá chính sách đối ngoại của Việt Nam, yêu cầu Việt Nam phải “nghiêng” về “phe này”, chạy theo “phe kia”.

Reply
avatar
20:26, 26/02/2021 delete

Việc xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam là bản chất của các tổ chức, cá nhân phản động. Điều đó năm trong âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm tạo bất ổn trong nước và qua đó thay đổi thế chế chính trị của Việt Nam. Chúng bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện nó

Reply
avatar
20:27, 26/02/2021 delete

Đã không ít lần nhà đài phản động RFA tung ra bài viết có nội dung sai lệch về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Và rõ ràng đây là âm mưu của giới chính quyền đứng sau truyền thông chống phá.

Reply
avatar
20:35, 26/02/2021 delete

Việc thiết lập và củng cố quan hệ ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải là làm nộ lệ, phụ thuộc như lũ phản động nói

Reply
avatar
20:36, 26/02/2021 delete

Tương lai, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, giữ vững môi trường hòa bình và phát huy ngoại lực sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. VÌ thế mà các thế lực luôn muốn phá vỡ điều này

Reply
avatar
21:08, 27/02/2021 delete

xuyên tạc là bản chất của các tổ chức, cá nhân phản động, các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam. Đặc biệt đối với các chính sách đối ngoại mà Việt Nam đưa ra thì chúng càng hết sức để ý đến nhằm hạ uy tín của chúng ta đối với các nước khác

Reply
avatar
21:11, 27/02/2021 delete

mối quan hệ giữa các nước đang trogn tình trạng rất căng thẳng về các vấn đề , các lĩnh vực . Lợi dụng mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Hoa Kỳ để gia tăng hoạt động công kích nhằm gây nên các mâu thuẫn không đáng có

Reply
avatar
21:13, 27/02/2021 delete

Việt Nam đã có những chính sách đối ngoại rất chính xác , gây dựng được hình ảnh , uy tín tốt đẹp trên trường quốc tế . Công tác đối ngoại của Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, góp phần phát triển đất nước

Reply
avatar
21:17, 27/02/2021 delete

Việt Nam đã thực hiện tốt các chính sách, đưa VN hiện nay đã có uy tín trên trường quốc tế .Quan hệ đối ngoại của Đảng không ngừng được mở rộng và tăng cường với các chính đảng ở các nước khác nhau trên thế giới theo hướng đa phương và đa dạng hóa các quan hệ

Reply
avatar
21:27, 27/02/2021 delete

chúng ta đang thực hiện rất tốt chính sách đa phương hóa , giao lưu hợp tác với các nước chứ không phải đu dây như chúng nói . Việc thiết lập và củng cố quan hệ ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Reply
avatar
01:16, 28/02/2021 delete

VIệt Nam luôn là một "cô gái đẹp" mà nhiều nước nhòm ngó đến. Vì thế chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn khôn khéo, mềm dẻo trên cơ sở nguyên tắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ chứ không phải như lời bịa đặt, xuyên tạc của RFA. Và Việt NAm cũng không cần RFA chỉ đường vẽ lối trong đường lối đối ngoại.

Reply
avatar
11:46, 28/02/2021 delete

Việc thiết lập và củng cố quan hệ ngoại giao với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, chúng ta đang thực hiện rất tốt chính sách đa phương hóa , giao lưu hợp tác với các nước chứ không phải đu dây như chúng nói, cho nên chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn khôn khéo, mềm dẻo trên cơ sở nguyên tắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ chứ không phải như lời bịa đặt, xuyên tạc của RFA.

Reply
avatar
13:01, 28/02/2021 delete

Trong thời gian tới hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, giữ vững môi trường hòa bình và phát huy ngoại lực sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Reply
avatar
15:43, 28/02/2021 delete

Tất cả những chủ trương trong đường lối đối ngoại thời gian qua của Việt Nam đã chắc chắ cho thấy một điều rằng Việt Nam luôn luôn sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, với bất cứ ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Reply
avatar
17:13, 15/03/2021 delete

Với bản chất là một trang tin đại diện cho tổ chức phản động thì RFA hoạt động nhằm mục đích chống đối Đảng, Nhà nước bằng các chiêu thức khác nhau, trong đó phổ biến là xuyên tạc sự thật, bóp méo thông tin, gây ra hiểu lầm cho dư luận

Reply
avatar
08:28, 18/04/2021 delete

Cứ mỗi lần nước ta có sự kiện trọng đại gì là các tổ chức phản động lại bu vào như đám kiến để xuyên tạc, bịa đặt hòng lừa bịp dân chúng, đó đã là bản chất của chúng, có nói mãi cũng chẳng được.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon