CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG CHIÊU BÀI PHÁ HOẠI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

22:27

 

Nam Vit

Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đặt ra đòi hỏi mỗi cử tri, mỗi công dân không thể thờ ơ với quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của mình trước đất nước.


Quyền bầu cử và ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp từ bản Hiến pháp 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta, cho đến Hiến pháp 2013 (tại điều 27). Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân”.

Tuy nhiên, trước thềm sự kiện quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá thông qua sử dụng một số thủ đoạn sau:

-  Thứ nhất, lan truyền, cổ súy cho “phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội” . Thoạt đầu nghe tưởng như thể hiện những giá trị tích cực, tốt đẹp, cần được khuyến khích nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là sự giả tạo, ngụy trang bằng lời lẽ tốt đẹp để che lấp cho những việc làm, ý đồ chống phá. Đây là chiêu trò quen thuộc được sử dụng bởi các nhà “dân chủ”.

- Thứ hai, bất chấp ý nghĩa tốt đẹp về bầu cử đã được hiến định và quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước đã phát động cái gọi là phong trào “không biết không bầu”. Các đối tượng này cho rằng việc các cơ quan Trung ương giới thiệu nhân sự bầu đại biểu Quốc hội về các địa phương để ứng cử là một biểu hiện của “Đảng cử, dân bầu”. Việc cử tri bầu những người này chỉ là hình thức. Họ không đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri mà chỉ bảo vệ lợi ích cho Đảng, nhằm đàn áp, thống trị nhân dân.

Tuy nhiên cử tri cần hiểu đúng vấn đề này, đầu tiên, để chọn ra 500 đại biểu đại diện cho cử tri tham gia quản lý, giám sát Nhà nước và xã hội đòi hỏi phải tuân thủ các cơ chế, quy định, quy trình hết sức chặt chẽ, khoa học, dân chủ. Việc người tự ứng cử có tên trong danh sách bầu cử hay không căn cứ vào kết quả của hội nghị hiệp thương. Quá trình hiệp thương được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Cho nên không thể gọi việc cử tri bầu chỉ là hình thức. Thêm nữa, việc cầm lá phiếu để  bầu ra người đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của cử tri là quyền thiêng liêng của công dân Việt Nam. Vậy, nếu thực hiện phong trào tự phát “không biết không bầu” thì khác nào tự tước đi quyền, lợi ích của chính công dân và của chính cử tri.

- Thứ ba, chiêu trò “bỏ phiếu online sơ bộ lần 1”,  các nhà dân cổ súy cho loại hình này, không phải bởi vì tình hình dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người, mà các phần tử này lập luận, bỏ phiếu online rất tự do và công bằng, mọi người đều có thể giám sát và biết kết quả ngay tức thì sau khi bỏ phiếu online sơ bộ lần 1. Sâu xa hơn, thông qua bỏ phiếu online sơ bộ, những ứng viên dân chủ tự ứng cử độc lập nếu nhận được nhiều phiếu, họ sẽ ngay lập tức vẽ nên câu chuyện là chính quyền không khách quan, có sự sắp đặt sẵn trong việc tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Từ đó vu cáo cho chính quyền là cố tình làm sai lệch kết quả bỏ phiếu để loại bỏ những “ứng cử viên tự do” ra khỏi danh sách bầu cử Đại biểu Quốc hội. Thêm nữa, nếu như những người trong danh sách đề cử, những người được giới thiệu ứng cử mà nhận được ít phiếu thì họ sẽ tìm cách hạ uy tín của những người này.

Mỗi người dân và các cơ quan, ban ngành cần nêu cao cảnh giác trước những chiêu bài phá hoại nêu trên trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

Một là, mỗi cử tri, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức cần cẩn trọng khi tiếp xúc với mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận những thông tin từ những tài khoản chưa nắm được chính xác lai lịch và xu hướng chính trị.

Hai là, mỗi cán bộ đảng viên tăng cường vận động người thân trong gia đình và những người xung quanh làm tròn trách nhiệm công dân, trách nhiệm cử tri trong ngày hội lớn của đất nước.

Ba là, ngành tuyên giáo ở các địa phương cần tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở để các công dân, cử tri hiểu rõ bản chất, âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch và đối tượng lợi dụng dân chủ nhân quyền.

Bốn là, các cơ quan báo chí truyền thông cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, tuyên truyền rộng, kỹ, sâu hơn để các cử tri nắm được cách thức, phương pháp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng luật, khách quan và cho kết quả tốt đẹp./.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

6 nhận xét

Write nhận xét
15:35, 23/03/2021 delete

Để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian tới các cơ quan chức năng, các tổ chức chính quyền các cấp cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm trước pháp luật với những thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, không để cho những cá nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử.

Reply
avatar
15:35, 23/03/2021 delete

Mưu đồ sau những phát tán, rêu rao của những nhà "dân chủ mạng" chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được quảng đại người dân Việt Nam với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Reply
avatar
15:39, 23/03/2021 delete

Cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị thái độ dứt khoát trước các biểu hiện lừa gạt, kích động của các thế lực thù địch góp phần giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử.

Reply
avatar
15:40, 23/03/2021 delete

Tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn, tránh để các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề bảo vệ môi trường kích động nhân dân tụ tập đông người.

Reply
avatar
08:36, 08/04/2021 delete

các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là thời cơ để chống phá. Lợi dụng không gian mạng, nhiều tổ chức phản động lưu vong như "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều Đại Việt" và một số cá nhân, hội nhóm chống đối trong nước đang tiến hành các hoạt động kích động, xuyên tạc, cổ súy các hành vi trái luật liên quan bầu cử

Reply
avatar
08:37, 08/04/2021 delete

Trên internet xuất hiện nhiều trang mạng núp bóng "truyền thông xã hội", đưa tin, giật tít rầm rộ nhưng chỉ là những thông tin mang tính chủ quan cá nhân, thông tin không đúng sự thật. Mục đích của chúng là lôi kéo số chống đối tự ứng cử tràn lan, xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon