HÀ NỘI: QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI THAM NHŨNG

Vân An 22:08

Vân An

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được chú trọng. Chính quyền thành phố luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Mới đây tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa 2021 - 2025 và Chương trình công tác năm 2021 của Thành ủy Hà Nội. Trong đó, chương trình về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và "không cần" tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế.    

UBND Thành phố Hà Nội cũng vừa mới ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, phổ phiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn Thành phố., mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, góp phần hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ vững an ninh trật tự, xã hội… Việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả.

Hà Nội đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Kế hoạch về tuyên truyền, phổ phiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn Hà Nội có 6 nội dung chính:

"Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Căn cứ điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng các hình thức phù hợp.

Thứ hai, tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập: Thanh tra Thành phố chủ trì tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức hội nghị.

Thứ ba, các đơn vị trực thuộc Thành phố xây dựng chuyên trang về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền việc triển khai, thực hiện pháp luật và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình

Thứ tư, là tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề với Nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng...

Thứ năm, tổ chức tuyên truyền, phồ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong dịp tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuối cùng, thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các đơn vị được UBND Thành phố giao thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: UBND huyện Thanh Trì, UBND quận Hà Đông, Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với các hình thức phù hợp với đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: tiếp tục thực hiện chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch của các đơn vị.

Theo UBND TP.Hà Nội, trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, không thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở những nơi tập trung đông người, các đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền khác (thông tin trên báo đài của Trung ương, TP.Hà Nội…).”

Có thể nói rằng, thành phố Hà Nội đang thể hiện quyết tâm cao nhất trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Với những nỗ lực đó, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào một hệ thống chính trị vững mạnh; cuộc chiến chống tham nhũng “không có vùng cấm” sẽ góp phần giữ vững ổn định, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

41 nhận xét

Write nhận xét
13:45, 22/03/2021 delete

Chính quyền thành phố luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Reply
avatar
13:50, 22/03/2021 delete

Với những nỗ lực đó, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào một hệ thống chính trị vững mạnh; cuộc chiến chống tham nhũng “không có vùng cấm” sẽ góp phần giữ vững ổn định, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Reply
avatar
18:38, 22/03/2021 delete

Việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả.

Reply
avatar
18:58, 22/03/2021 delete

Cần biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và "không cần" tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế.

Reply
avatar
08:06, 23/03/2021 delete

Làm tốt công tác nắm bắt tình hình , công tác kê khai tài sản để kịp thời quản lý đối với các trường hợp có những dấu hiệu khả nghi để khoanh vùng điều tra xử lí; bên cạnh đó là công tác tư tưởng đối với các cán bộ trong các đơn vị, cơ quan để họ thấm nhuần đạo đức người cán bộ , không nảy sinh những tư tưởng không tốt

Reply
avatar
08:15, 23/03/2021 delete

Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam nên đi đầu tiên prong trong mọi hoạt động phòng trào. Tuy nhiên không phải chí ở Hà Nội mà bát cứ một tỉnh thành nào ở Việt Nam cũng đều thi đua, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, đúng theo tinh thần chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

Reply
avatar
08:20, 23/03/2021 delete

Từ thời cụ Trọng lên là chính thức cái lò của ta cháy mạnh nhất trong nhiều thời điểm từ trước đến giờ. Biết bao nhiêu vị từng là cựu giữ những chức vụ to cũng trở thành những thanh củi vào lò hết, các sai phạm vị phát giác, những kẻ liên quan cũng chẳng kịp trốn đi đâu rồi đều bị tóm gọn cả

Reply
avatar
08:25, 23/03/2021 delete

Hi vọng các công tác triển khai đi kèm sẽ có tác dụng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Những cán bộ, chiến sĩ , bất cứ một ai khi đã là một người cán bộ thì cần thấm nhuần tư tưởng của Đảng và Nhà nước, tạo cho mình cái sự tự giác để trở thành một người tử tế, tránh xa những cám dỗ vật chất khác

Reply
avatar
08:32, 23/03/2021 delete

Mong là nhà nước ta vẫn sẽ phát huy đi theo con đường đó để có một nhà nước vững mạnh, trong sạch. trong việc xử lí vi phạm, chúng ta vẫn luôn tinh tưởng vào một quốc gia xử phạt không có vùng cấm, bất cứ ai khi sai phạm đều bị xử lí nghiêm theo đúng quy định của pháp luật

Reply
avatar
08:37, 23/03/2021 delete

Mỗi cán bộ hãy nâng cao nhận thức cho mình. Nếu tôi không nhầm thì nếu như trở thành cán bộ thì đều phải được học và thấm nhuần những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh rồi nên việc mà cho phép bản thân thực hiện tham ô tham nhũng là không thể chấp nhận được

Reply
avatar
08:55, 23/03/2021 delete

Phải tuyên truyền làm sao để cái nhận thức phòng chống tham nhũng đi sâu vào trong nhận thức của từng cán bộ, có thấm nhuần thì mới có tự giác. Việc theo dõi quản lý là một phần của vấn đề còn quan trọng vẫn là nhận thức và sự tự giác đến từ phía các cán bộ nữa

Reply
avatar
09:11, 23/03/2021 delete

Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười. Đó là thành công lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng của chúng ta.

Reply
avatar
09:12, 23/03/2021 delete

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào".

Reply
avatar
09:13, 23/03/2021 delete

cần tăng cường chỉ đạo, chủ động; tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, cả trong lực lượng vũ trang; làm một cách bài bản, nghiêm minh từ trên xuống dưới, có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho thanh tra, điều tra, xử lý hình sự theo pháp luật.

Reply
avatar
09:14, 23/03/2021 delete

Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng, nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người, và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: "Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây".

Reply
avatar
09:15, 23/03/2021 delete

Đi đôi với tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" tham nhũng.

Reply
avatar
09:16, 23/03/2021 delete

Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Reply
avatar
09:16, 23/03/2021 delete

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Reply
avatar
09:17, 23/03/2021 delete

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng cũng cầm được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng được phát huy tốt hơn.

Reply
avatar
09:19, 23/03/2021 delete

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Và đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Reply
avatar
09:19, 23/03/2021 delete

chưa bao giờ công tác phòng, chống tham nhũng lại được chỉ đạo mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả như thời gian vừa qua; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Reply
avatar
19:23, 24/03/2021 delete

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh PCTN với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không dừng”, “không nghỉ” ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực.

Reply
avatar
19:25, 24/03/2021 delete

Cần có sự phối hợp, phân công, kiểm tra, đôn đốc tốt hơn nữa, bảo đảm làm đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không bỏ sót, không được “cua cậy càng, cá cậy vây”, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tất cả vì sự nghiệp chung để đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Reply
avatar
19:33, 24/03/2021 delete

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu gương mẫu trong thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Reply
avatar
19:35, 24/03/2021 delete

Quan điểm chỉ đạo là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xác định phòng ngừa là chính, cơ bản và lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh”.

Reply
avatar
23:09, 24/03/2021 delete

Hơn lúc nào hết, nhân dân cần tin tưởng vào những nỗ lực của chính quyền Hà Nội

Reply
avatar
17:21, 30/03/2021 delete

tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề với Nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, đạo đức liêm chính, xử lý người có hành vi tham nhũng...

Reply
avatar
20:15, 31/03/2021 delete

Thành phố Hà Nội đang thể hiện quyết tâm cao nhất trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Với những nỗ lực đó, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào một hệ thống chính trị vững mạnh; cuộc chiến chống tham nhũng “không có vùng cấm” sẽ góp phần giữ vững ổn định, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội.

Reply
avatar
20:22, 31/03/2021 delete

Chính quyền thành phố luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đó là một công việc cần thiết để thanh lọc lại bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Reply
avatar
21:39, 08/04/2021 delete

Công tác xây dựng Ðảng đã đạt được kết quả toàn diện, trong đó nổi bật là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Reply
avatar
21:40, 08/04/2021 delete

Nhất quán quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, đóng góp những bài học quý về lý luận và thực tiễn.

Reply
avatar
23:28, 10/04/2021 delete

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng rất công khai, minh bạch.

Reply
avatar
23:31, 10/04/2021 delete

Thành ủy sẽ chỉ đạo kiên quyết, kiên trì xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng.

Reply
avatar
16:13, 16/04/2021 delete

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy , xây dựng đội ngũ cán bộ,… được quan tâm. Hệ thống các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cũng được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ, góp phần hình thành cơ chế phòng ngừa tham nhũng ngày càng chặt chẽ hơn, thể hiện rõ hơn tính răn đe, cảnh tỉnh với mọi hành động vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước.

Reply
avatar
16:14, 16/04/2021 delete

Trong giai đoạn 2013-2020, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được chú trọng. Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng do đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Reply
avatar
16:14, 16/04/2021 delete

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp được tăng cường. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Từ 2.482 cuộc thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý, thu hồi 2.450 tỷ đồng và 1.055ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 417 tập thể, 622 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 42 vụ.

Reply
avatar
16:15, 16/04/2021 delete

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Thành ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp được đề cao.

Reply
avatar
16:15, 16/04/2021 delete

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử, truy tố có chuyển biến tích cực. Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức cũng được siết chặt; nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã đưa 50 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Reply
avatar
16:17, 16/04/2021 delete

Các cơ quan nội chính, tư pháp của thành phố cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và Thành ủy về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Reply
avatar
16:17, 16/04/2021 delete

Khẳng định phòng, chống tham nhũng không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điều tra, xét xử, thi hành án; giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình chây ỳ không thực hiện.

Reply
avatar
16:17, 16/04/2021 delete

cần có cơ chế minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách; cải cách hành chính; thực hiện luân chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm để phòng, chống tham nhũng vặt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công…

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon