HIỂU RÕ HƠN VỀ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

20:38

 Hoa sữa

Chỉ còn khoảng chưa đầy hai tháng nữa là sự kiện chính trị quan trọng nhằm chọn ra những đại biểu tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đó là ngày toàn dân đi bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026 (ngày 23/5/2021). Có nhiều cử tri đặt câu hỏi, những người ứng cử tham gia vận động tranh cử liệu có minh bạch, công bằng? và nhiều đối tượng có ý đồ chống phá cũng nhắm vào vấn đề này để xuyên tạc, bôi lem công tác vận động tranh cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Tác giả xin giải thích để quý độc giả, cử tri hiểu rõ hơn về vấn đề vận động tranh cử như sau: Những người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải tuân thủ đúng nguyên tắc vận động bầu cử và không thực hiện những hành vi bị cấm trong vận động tranh cử được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:

* Việc vận động bầu cử phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó;

3. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

* Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử bao gồm:

1. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác;

2. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử;

3. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình;

4. Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Bên cạnh đó, khi phát hiện có biểu hiện vi phạm những nguyên tắc trên trong quá trình bầu cử, cử tri có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại tố cáo làm ngăn chặn những hành vi gian lận, tiêu cực gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

HIỂU RÕ HƠN VỀ VẬN ĐỘNG TRANH CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Để cuộc bầu cử diễn ra khách quan và đạt hiệu quả cao nhất việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hết sức quan trọng. Để nhân dân có thể phát hiện và khiếu nại những hành vi vi phạm trong vận động tranh cử và bầu cử. Thực hiện được việc đó giúp những cử tri đưa ra những quyết định sáng suốt, khách quan nhất từ đó mới có thể chọn ra được những đại biểu thực sự tốt, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ quyết định không nhỏ đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước. Vì thế việc thực hiện bầu cử một cách minh bạch phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, mỗi cử tri cần phải phát huy hết quyền và nghĩa vụ của mình trong những lá phiếu của mình góp phần tạo nên thành công cuộc bầu cử./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

33 nhận xét

Write nhận xét
19:21, 01/04/2021 delete

Thành công của cuộc bầu cử sẽ quyết định không nhỏ đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước. Vì thế việc thực hiện bầu cử một cách minh bạch phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, mỗi cử tri cần phải phát huy hết quyền và nghĩa vụ của mình trong những lá phiếu của mình góp phần tạo nên thành công cuộc bầu cử.

Reply
avatar
21:38, 01/04/2021 delete

Các ứng cử viên sẽ được tạo điều kiện để thực hiện việc vận động bầu cử theo đúng nguyên tắc dân chủ- công khai- bình đẳng. Không được lợi dụng bầu cử tuyên truyền trái Hiến pháp, pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác; hoặc dùng tiền bạc vật chất hay hứa hẹn lợi ích vật chất để dụ dỗ hay mua chuộc cử tri.

Reply
avatar
21:39, 01/04/2021 delete

Các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố sẽ thực hiện nhiều chương trình để giới thiệu các ứng cử viên với công chúng nhưng đồng thời cũng khuyến cáo các ứng cử viên không nên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền vận động bầu cử vì có thể có những bình luận gây bất lợi cho chính ứng cử viên cũng như có thể bị lợi dụng để thực hiện những hoạt động tuyên truyền bất hợp pháp.

Reply
avatar
21:43, 02/04/2021 delete

Công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng trong vận động bầu cử, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri. Không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Không biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Reply
avatar
21:43, 02/04/2021 delete

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; bảo đảm cho việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Reply
avatar
21:49, 02/04/2021 delete

ông tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bầu cử đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, do đó việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải được các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Reply
avatar
21:53, 02/04/2021 delete

ổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo các giai đoạn với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú…

Reply
avatar
22:24, 02/04/2021 delete

Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp

Reply
avatar
22:36, 03/04/2021 delete

Để cuộc bầu cử diễn ra khách quan và đạt hiệu quả cao nhất việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hết sức quan trọng.

Reply
avatar
22:37, 03/04/2021 delete

Có nhiều cử tri đặt câu hỏi, những người ứng cử tham gia vận động tranh cử liệu có minh bạch, công bằng? và nhiều đối tượng có ý đồ chống phá cũng nhắm vào vấn đề này để xuyên tạc, bôi lem công tác vận động tranh cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Reply
avatar
22:44, 03/04/2021 delete

nhìn chung việc thực hiện bầu cử một cách minh bạch phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, mỗi cử tri cần phải phát huy hết quyền và nghĩa vụ của mình trong những lá phiếu của mình góp phần tạo nên thành công cuộc bầu cử

Reply
avatar
23:02, 03/04/2021 delete

khi phát hiện có biểu hiện vi phạm những nguyên tắc trên trong quá trình bầu cử, cử tri có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại tố cáo làm ngăn chặn những hành vi gian lận, tiêu cực gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Reply
avatar
20:41, 04/04/2021 delete

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Reply
avatar
20:43, 04/04/2021 delete

Vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thông qua hội nghị hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình trong việc thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử.

Reply
avatar
20:51, 04/04/2021 delete

Để nhân dân có thể phát hiện và khiếu nại những hành vi vi phạm trong vận động tranh cử và bầu cử. Thực hiện được việc đó giúp những cử tri đưa ra những quyết định sáng suốt, khách quan nhất từ đó mới có thể chọn ra được những đại biểu thực sự tốt, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Reply
avatar
20:51, 04/04/2021 delete

Những người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải tuân thủ đúng nguyên tắc vận động bầu cử và không thực hiện những hành vi bị cấm trong vận động tranh cử được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Reply
avatar
21:05, 04/04/2021 delete

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có thể được coi là nguyên tắc mang tính tiên quyết, nói lên đúng bản chất dân chủ tốt đẹp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Reply
avatar
22:15, 04/04/2021 delete

Để nhân dân có thể phát hiện và khiếu nại những hành vi vi phạm trong vận động tranh cử và bầu cử. Thực hiện được việc đó giúp những cử tri đưa ra những quyết định sáng suốt, khách quan nhất từ đó mới có thể chọn ra được những đại biểu thực sự tốt, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Reply
avatar
22:23, 04/04/2021 delete

Những người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải tuân thủ đúng nguyên tắc vận động bầu cử và không thực hiện những hành vi bị cấm trong vận động tranh cử được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Reply
avatar
16:21, 05/04/2021 delete

Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác là một trong những hành vi bị cấm khi bầu cử quốc hội

Reply
avatar
16:24, 05/04/2021 delete

cử tri cần nắm rõ các nguyên tắc khi bầu cử, không vi phạm vào các hành vi bị cấm trong khi bầu cử Quốc hội!

Reply
avatar
22:11, 05/04/2021 delete

Để nhân dân có thể phát hiện và khiếu nại những hành vi vi phạm trong vận động tranh cử và bầu cử. Thực hiện được việc đó giúp những cử tri đưa ra những quyết định sáng suốt, khách quan nhất từ đó mới có thể chọn ra được những đại biểu thực sự tốt, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Reply
avatar
22:15, 05/04/2021 delete

Để cuộc bầu cử diễn ra khách quan và đạt hiệu quả cao nhất việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hết sức quan trọng. Để nhân dân có thể phát hiện và khiếu nại những hành vi vi phạm trong vận động tranh cử và bầu cử.

Reply
avatar
06:12, 06/04/2021 delete

Bầu cử trong mỗi nhiệm kì là bầu ra những người xứng đáng để có thể đưa đất nước đi lên, vì vậy khi phát hiện có biểu hiện vi phạm những nguyên tắc trên trong quá trình bầu cử, cử tri có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại tố cáo làm ngăn chặn những hành vi gian lận, tiêu cực gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Reply
avatar
20:00, 06/04/2021 delete

nhân dân là bộ phận quan trọng trong cuộc bầu cử việc, vì vậy tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là hết sức quan trọng và ;à một công tác cần được chú trọng

Reply
avatar
20:02, 06/04/2021 delete

đây là sự kiện có thể nói là ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của đất nước , cuộc bầu cử có chính xác , thành công thì giai đoạn tới đất nước mới vững chắc được . Vì vậy mỗi là phiếu của người dân chính là quyền và nghĩa vụ của từng người

Reply
avatar
18:22, 07/04/2021 delete

nhiều cử tri đặt câu hỏi, những người ứng cử tham gia vận động tranh cử liệu có minh bạch, công bằng? và nhiều đối tượng có ý đồ chống phá cũng nhắm vào vấn đề này để xuyên tạc, bôi lem công tác vận động tranh cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Reply
avatar
21:44, 07/04/2021 delete

Những người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải tuân thủ đúng nguyên tắc vận động bầu cử và không thực hiện những hành vi bị cấm trong vận động tranh cử được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Reply
avatar
21:49, 07/04/2021 delete

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Reply
avatar
16:54, 08/04/2021 delete

Mọi người cần tìm hiểu thông tin về vận động tranh cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để có thể đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, các cấp chính quyền cần tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, phổ biến, giải thích cho người dân có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này

Reply
avatar
16:58, 08/04/2021 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
17:02, 08/04/2021 delete

Hiện nay, nhiều đối tượng có ý đồ chống phá cũng nhắm vào vấn đề này để xuyên tạc, bôi lem công tác vận động tranh cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Mọi người dân cần hết sức cảnh giác không được để các đối tượng xấu có cơ hội xuyên tạc, lợi dụng, kích động dẫn đến hậu quả đáng tiếc

Reply
avatar
23:20, 08/04/2021 delete

qua bài viết này tôi cũng hiểu được phần nào về vận động tranh cứ, cảm ơn tác giả

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon