KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP ĐẶC BIỆT!

22:34

 Hoa sữa

Theo Quyết định số 133/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2020, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016 – 2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP ĐẶC BIỆT!

Đây là sự kiện quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng dáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp được cho là đặc biệt bởi một số lý do:

Thứ nhất, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam vẫn đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch bệnh. Vì thế để cuộc bầu cử HĐND các cấp ở địa phương, tiến tới bầu cử Đại biểu quốc hội được tiến hành thuận lợi theo kế hoạch đề ra, thì chính quyền địa phương và người dân cần thực hiện tốt các chủ trương, khuyến cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Thứ hai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, kiện toàn bộ máy của Đảng từ trung ương đến địa phương, đáp ứng kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân luôn trăn trở với vận mệnh của đất nước, của Đảng, với hạnh phúc của Nhân dân. Từ đây, các cấp uỷ, tổ chức Đảng có đủ điều kiện và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử theo Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ ba, ngoài tiêu chuẩn chung về tư cách đại biểu, Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu HĐND chuyên trách. Điểm mới bổ sung lần này là người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên; ở địa phương phải là các chức danh Giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và tương đương trở lên. Điều này chứng tỏ, công tác ứng chọn đại biểu Quốc hội có sự đổi mới và

Thứ tư, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiến tới bầu đại biểu Quốc hội diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Đặc biệt, khi diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chúng thường có những bài viết chia sẻ trên mạng xã hội công kích quá trình chuẩn bị cho bầu cử, trong đó chúng tập trung xuyên tạc công tác nhân sự.

Trong thời điểm lịch sử đặc biệt trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển và bền vững.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

18 nhận xét

Write nhận xét
15:15, 14/03/2021 delete

Điểm mới bổ sung lần này là người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh Thứ trưởng và tương đương trở lên; ở địa phương phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên.

Reply
avatar
15:15, 14/03/2021 delete

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW, Hướng dẫn 36 đã bổ sung, hoàn thiện thêm nội dung về quy trình nhân sự theo hướng, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực hiện theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Reply
avatar
15:17, 14/03/2021 delete

Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là dịp để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Reply
avatar
15:18, 14/03/2021 delete

Nhiều địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các công việc về bầu cử. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở trung ương và địa phương đã diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy những kết quả tích cực bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng các vòng hiệp thương tiếp theo.

Reply
avatar
20:24, 14/03/2021 delete

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016 – 2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Reply
avatar
20:25, 14/03/2021 delete

Trong thời điểm lịch sử đặc biệt trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển và bền vững.

Reply
avatar
20:36, 14/03/2021 delete

Kì bầu cử lần nãy diễn ra trong bối cảnh đặt và có vai trò cũng hết sức đặc biệt khi đất nước đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Mong rằng kì bầu cử này sẽ diễn ra đúng dự kiến và đạt được kết quả tốt đẹp

Reply
avatar
13:17, 15/03/2021 delete

trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới nếu bầu cử thành công sẽ góp phần vào sự phát triển của đất nước

Reply
avatar
13:25, 15/03/2021 delete

sự kiên này là sự kiện quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng dáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân , là nơi để nhân dân thể hiện quyền bầu cử của mình

Reply
avatar
13:26, 15/03/2021 delete

trước tiên cần đảm bảo thực hiện tốt các quy định nhằm phòng ngừa dịch bênh đã, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Reply
avatar
21:20, 15/03/2021 delete

Đảng Đĩ
Phan Huy

Chủ nghĩa búa liềm đi vào tuyệt lộ
Dân tộc Lạc Hồng rơi theo xuông hố
Nòi giống anh hùng bất khuất trời đông
Một phút lỡ lầm nghìn năm đô hộ

Nghìn năm đô hộ dưới ách chệt Hoa
Tàu phù ngày nay khôn hơn ông cha
Không dùng đạo binh viễn chinh Trương Phụ
Mà xài Vẹm gian phản nước hại nhà

Phản nước hại nhà còn ai hơn đảng
Cái đảng ma cô đĩ điếm bạo tàn
Điếm đĩ đời thường bán trôn nuôi miệng
Đảng đĩ thời Hồ bán nước vinh thân.

https://fdfvn.wordpress.com

Reply
avatar
20:32, 16/03/2021 delete

Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Reply
avatar
20:33, 16/03/2021 delete

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và ngành Nội vụ đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Reply
avatar
20:59, 16/03/2021 delete

khi diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ,chúng ra sức tìm các vấn đề để xuyên tạc nhằm hạ uy tín của đất nước đồng thời tìm mọi các phá hoại các sự kiện

Reply
avatar
21:03, 16/03/2021 delete

ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân đều được thể hiện thông qua đợt bầu cử , vì vậy mỗi lá phiếu bỏ ra đều thể hiện quyền và mong muốn của nhân dân , mong rằng với những lá phiếu của mình sẽ chọn ra đúng người xứng đáng

Reply
avatar
14:08, 17/03/2021 delete

Đây là sự kiện quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng dáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Reply
avatar
14:09, 17/03/2021 delete

Trong thời điểm lịch sử đặc biệt trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển và bền vững.

Reply
avatar
16:37, 30/03/2021 delete

khi diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chúng thường có những bài viết chia sẻ trên mạng xã hội công kích quá trình chuẩn bị cho bầu cử, trong đó chúng tập trung xuyên tạc công tác nhân sự.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon