BÁO CHÍ VÀ CÔNG CUỘC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

22:47

 Nam Việt  

Hôm nay, kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021). Ngày này 96 năm về trước tờ báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - ra số đầu tiên, đã khẳng định vai trò, vị trí của báo chí cách mạng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chuẩn bị những điều kiện cần thiết về tư tưởng, lý luận, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau tờ Thanh niên là sự ra đời của nhiều tờ báo, như Kông nông (năm 1926), Đường kách mệnh (năm 1927), Búa liềm (năm 1929), Báo Đỏ (năm 1929)... đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.


96 năm qua báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Không chỉ tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, báo chí còn đi đầu trong cuộc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi những tin xấu, độc hại, sai sự thật xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, báo chí là lực lượng tiên phong để kiểm chứng thông tin, dập tắt tin xấu, độc hại. Qua đó giúp cho công chúng và xã hội nhận thức rõ hơn âm mưu của các thế lực thù địch đồng thời vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. Những bài viết của các báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Báo Nhân dân tạo nên thương hiệu trên mặt trận tư tưởng. Hàng năm, nhiều tờ báo đã tổ chức cuộc thi “Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” để lan tỏa cảm hứng viết về chủ đề này trong toàn xã hội.


Nhìn lại chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam từ tờ báo đầu tiên - báo Thanh niên xuất bản ngày 21-6-1925, đến nay đã phát triển mạnh mẽ với 600 cơ quan thông tin đại chúng gồm nhiều loại hình, ở nhiều cấp, thuộc nhiều cơ quan chủ quản, xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số, bằng nhiều ngoại ngữ, với những chức năng và nhiệm vụ hết sức đa dạng, nhắm tới nhiều loại đối tượng độc giả và sử dụng nhiều công nghệ truyền thông hiện đại. 

Trong bối cảnh tình hình mới, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn lâu dài, các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt những việc sau:

Một là, xác định rõ quan điểm phá hoại, đối lập, các nhóm đối tượng để viết bài cho đúng, cho trúng và hiệu quả cao. Chẳng hạn, hiện nay có các nhóm đối tượng chính sau đây:

1. Nhóm đối tượng đối lập về hệ tư tưởng của Đảng ta (nhóm đối tượng này thường đưa ra quan điểm tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lê nin, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đặt sai bối cảnh lịch sử);

2. Nhóm đối tượng là các thế lực thù địch về chính trị luôn chống lại chế độ XHCN với mục đích làm con đường phát triển đất nước của Đảng chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, nhóm đối tượng này thường đưa ra những quan điểm đánh đồng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực với học thuyết, lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra;

3. Nhóm đối tượng là những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng, học tập, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt lý tưởng, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”;

4. Nhóm đối tượng do trình độ nhân thức, thiếu thông tin chính thống hoặc thông tin thiếu chính xác, bị kẻ xấu lôi kéo, nên cần giải thích, vận động, thuyết phục, không để  các thể lực phá hoại, phản động lôi kéo.

Trên cơ sở xác định, phân loại các nhóm đối tượng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đối tượng bạn đọc, mỗi tờ báo, tạp chí viết bài cho phù hợp với đối tượng ấy. Ở đây rất cần có có sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với nhau để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.  

Hai là, những nhà báo, đặc biệt là những cây bút trẻ phải thấy được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo trẻ bên cạnh việc thường xuyên chú trọng bồi dưỡng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, còn cần giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà báo và đặc biệt là nâng cao bản lĩnh chính trị cho bản thân.

Ba là, xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, của các cơ quan, đoàn thể. 

Sự nỗ lực của các cơ quan báo chí đã giúp cho nhân dân nhận diện rõ hơn âm mưu đen tối của các thế lực thù địch; mục tiêu, lý tưởng của Đảng thông qua thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tiếp tục đổi mới để hướng tới xây dựng một xã hội phồn vinh, hạnh phúc và các thế lực thù địch chưa khi nào từ bỏ ý định phá hoại con đường Đảng dẫn dắt dân tộc. Cuộc đấu tranh về tư tưởng vẫn sẽ còn tiếp tục và các cơ quan báo chí sẽ gánh vác một phần trọng trách quan trọng này./.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

27 nhận xét

Write nhận xét
08:09, 22/06/2021 delete

Nhân Ngày Báo chí Việt Nam (21/6), xin gửi lời chúc tới các bác, anh, chị, em đã, đang và sẽ trở thành những nhà báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn có cái tâm sáng, ngòi bút sắc bén để: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Reply
avatar
08:11, 22/06/2021 delete

Nghề báo luôn gắn với vinh quang và không ít nhọc nhằn. Những nhà báo chân chính vẫn luôn làm cho nghề báo trở thành một nghề đáng trân trọng và tự hào. Chúc các anh, chị, các bạn, các em một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc trong tình cảm yêu thương chân thành của tất cả mọi người!

Reply
avatar
17:54, 22/06/2021 delete

Nhìn lại cả quá trình nỗ lực của các cơ quan báo chí đã giúp cho nhân dân nhận diện rõ hơn âm mưu đen tối của các thế lực thù địch; mục tiêu, lý tưởng của Đảng thông qua thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được. Họ la f những chiến sĩ trên mặt trận cầm bút, góp một phần vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển đất nước

Reply
avatar
17:55, 22/06/2021 delete

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tiếp tục đổi mới để hướng tới xây dựng một xã hội phồn vinh, hạnh phúc và các thế lực thù địch chưa khi nào từ bỏ ý định phá hoại con đường Đảng dẫn dắt dân tộc. Cuộc đấu tranh về tư tưởng vẫn sẽ còn tiếp tục và các cơ quan báo chí sẽ gánh vác một phần trọng trách quan trọng này.

Reply
avatar
18:31, 22/06/2021 delete

báo chí là một công cụ bảo vệ Đảng và nhà nước, là cơ quan ngôn luận của Đảng và nhà nước. Vì vậy mà phải luôn tỏ rõ vị trí vai trò cũng như trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lí tưởng của đảng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Reply
avatar
19:12, 22/06/2021 delete

Để hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi nhà báo phải không ngừng nỗ lực học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập kinh nghiệm làm báo của các thế hệ đi trước và kinh nghiệm của các nền báo chí hiện đại trên thế giới; thâm nhập thực tiễn, lắng nghe nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân để khai thác thông tin, đưa những thông tin hữu ích đến với công chúng báo chí.

Reply
avatar
19:13, 22/06/2021 delete

Mỗi nhà báo cần trang bị cho mình những kiến thức, nền tảng văn hóa sâu rộng, có năng lực ngoại ngữ, kỹ năng xử lý và làm chủ công nghệ; tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả.

Reply
avatar
19:52, 22/06/2021 delete

Khi những tin xấu, độc hại, sai sự thật xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, báo chí là lực lượng tiên phong để kiểm chứng thông tin, dập tắt tin xấu, độc hại. Qua đó giúp cho công chúng và xã hội nhận thức rõ hơn âm mưu của các thế lực thù địch đồng thời vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.

Reply
avatar
19:52, 22/06/2021 delete

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tiếp tục đổi mới để hướng tới xây dựng một xã hội phồn vinh, hạnh phúc và các thế lực thù địch chưa khi nào từ bỏ ý định phá hoại con đường Đảng dẫn dắt dân tộc. Cuộc đấu tranh về tư tưởng vẫn sẽ còn tiếp tục và các cơ quan báo chí sẽ gánh vác một phần trọng trách quan trọng này

Reply
avatar
17:36, 23/06/2021 delete

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của báo chí là một vị trí không thể thay thế được trên lĩnh vực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng Công sản Việt Nam trước âm mưu của các thế lực thù địch

Reply
avatar
19:18, 23/06/2021 delete

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đồng thời với những bài viết phản bác những luận điểm sai trái, xuyên tạc, báo chí rất cần khẳng định những thành tựu, những kinh nghiệm, những giá trị, tính ưu việt của chế độ chúng ta cũng như những điển hình tiên tiến, tích cực, người tốt việc tốt trong cuộc sống hằng ngày.

Reply
avatar
19:19, 23/06/2021 delete

Trên cơ sở xác định, phân loại các nhóm đối tượng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đối tượng bạn đọc, mỗi tờ báo, tạp chí viết bài cho phù hợp với đối tượng ấy. Ở đây rất cần có có sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với nhau để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.

Reply
avatar
19:20, 23/06/2021 delete

xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, của các cơ quan, đoàn thể.

Reply
avatar
20:22, 23/06/2021 delete

Những nhà báo, đặc biệt là những cây bút trẻ phải thấy được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo trẻ bên cạnh việc thường xuyên chú trọng bồi dưỡng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Reply
avatar
20:23, 23/06/2021 delete

Mang trong mình sứ mệnh lịch sử, những nhà báo, đặc biệt là những cây bút trẻ phải thấy được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thường xuyên chú trọng bồi dưỡng về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Reply
avatar
20:29, 23/06/2021 delete

Trong bối cảnh tình hình mới, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn lâu dài, các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt công tác xác định rõ quan điểm phá hoại, đối lập, các nhóm đối tượng để viết bài cho đúng, cho trúng và hiệu quả cao. Đây là yếu tố hết sức quan trọng.

Reply
avatar
20:30, 23/06/2021 delete

Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, của các cơ quan, đoàn thể.

Reply
avatar
20:33, 23/06/2021 delete

rõ ràng những người làm báo đã được học các môn lý luận chính trị , cũng đã có nhận thức chính trị cơ bản , vậy mà một số lại bị cuốn theo lỗi giật tít , quên đi vai trò của mình là truyền đạt lại những điều đúng sự thật cho nhân dân

Reply
avatar
20:34, 23/06/2021 delete

hiện nay một số nhà báo đi theo lối văn giật tít , hoặc bị các thế lực thù địch lợi dụng viết bài xuyên tạc ,vì vậy cần phải xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng

Reply
avatar
20:35, 23/06/2021 delete

không phủ nhận là báo chí mang lại lợi ích rất lớn , Sự nỗ lực của các cơ quan báo chí đã giúp cho nhân dân nhận diện rõ hơn âm mưu đen tối của các thế lực thù địch , và thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với người dân

Reply
avatar
23:05, 24/06/2021 delete

Mỗi nhà báo phải không ngừng nỗ lực học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập kinh nghiệm làm báo của các thế hệ đi trước và kinh nghiệm của các nền báo chí hiện đại trên thế giới; thâm nhập thực tiễn, lắng nghe nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân để khai thác thông tin, đưa những thông tin hữu ích đến với công chúng báo chí.

Reply
avatar
17:54, 26/06/2021 delete

Những bài viết của các báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Báo Nhân dân tạo nên thương hiệu trên mặt trận tư tưởng. Hàng năm, nhiều tờ báo đã tổ chức cuộc thi “Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” để lan tỏa cảm hứng viết về chủ đề này trong toàn xã hội.

Reply
avatar
22:20, 28/06/2021 delete

Kể từ khi ra đời cho đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Ngày nay tình hình thế giới và trong nước ngày càng diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển của Đảng nên báo chí càng phải thể hiện rõ vai trò đó.

Reply
avatar
22:21, 28/06/2021 delete

Bên cạnh việc tôn vinh những cây bút xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ ĐẢng, Nhà nước thì cần thiết, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, của các cơ quan, đoàn thể để răn đe những người hoang mang, dao động.

Reply
avatar
22:23, 28/06/2021 delete

Ngày nay trên không gian mạng những tin xấu, độc hại, sai sự thật xuất hiện một cách tràn lan gây hoang mang dư luận. Do đó, báo chí là lực lượng tiên phong để kiểm chứng thông tin, dập tắt tin xấu, độc hại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng.

Reply
avatar
22:24, 28/06/2021 delete

một trong những nhiệm vụ của báo chí cách mạng hiện nay là vạch trần âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đó thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Reply
avatar
22:20, 24/07/2021 delete

Báo chí là cơ quan ngôn luận của Nhà nước, là nơi đại diện người dân nói lên tâm tư ý chí nguyện vọng của người dân nên báo chí là một trong những cơ quan quan trọng của nhà nước, vì vậy cần phải giữ vững sự trong sạch, đúng đắn và vững mạnh của cơ quan ngôn luận này.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon