BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI: NHIỀU KẺ “CÓ TẬT GIẬT MÌNH”

Vân An 12:10

Vân An

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành được coi là tạo tiền đề cho nền tảng ứng xử trên môi trường mạng. Trước hết phải khẳng định rằng, Bộ Quy tắc đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dùng mạng xã hội trong nước. Tuy nhiên, Bộ Quy tắc cũng khiến không ít kẻ “có tật giật mình” và có những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất.

Trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội thời gian qua, đặc biệt là việc lan truyền những thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương đường đối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dễ thấy nhất là việc chống phá công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19  của Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận, việc có một Bộ Quy tắc để ràng buộc mỗi cá nhân phải có trách nhiệm khi tham gia vào các nền tảng mạng xã hội là đòi hỏi cần thiết và cấp bách ở thời điểm này.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Cũng giống như việc ban hành Luật An ninh mạng, việc ban hành Bộ Quy tắc này cũng bị bóp méo xuyên tạc bởi các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị - những đổi tượng thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để rêu rao, lan truyền các luận điệu “chiến tranh tâm lý”, hiện thực hoá chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động người dân chống đối với chính quyền.

VOA dẫn lời một người mà họ gọi là “nhà hoạt động” có tên Trần Bang: “Thêm cái Quy tắc này nữa họ lại càng có cơ sở khiến cho những người hoạt động vì tự do ngôn luận bị chèn ép và khó phát biểu. Mỗi khi họ ra quy định nào cũng đều ảnh hưởng đến những người hoạt động trên mạng truyền thông.”

VOA còn tuyên truyền luận điệu cho rằng Bộ Quy tắc là cách Đảng Cộng sản không chấp nhận những lời chỉ trích, và kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông trong bối cảnh “chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp đối với các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến, một số người trong số họ đang phải chịu án tù dài hạn vì các bài viết đăng trên Facebook và YouTube”.

Đó là luận điệu mang tính xuyên tạc bản chất vấn đề giống như cách mà các đối tượng phản ứng với Luật An ninh mạng. Trên thực tế, mục đích khi ban hành Bộ Quy tắc ứng xử này là để tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội không phải là “công cụ để Nhà nước ngăn cản tự do ngôn luận” như những gì các đối tượng xấu cố tình đưa ra. Môi trường mạng hiện nay gắn chặt với đời sống xã hội, do đó việc tham gia môi trường mạng cũng cần thiết phải chấp hành pháp luật. Chắc chắn, nếu ai xử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật thì vấn đề tự do ngôn luận không hề bị ảnh hưởng. Chỉ có những kẻ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mới lo lắng, sợ hãi khi hành lang pháp lý điều chỉnh thế giới mạng ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) cho rằng một trong những điều văn minh, nhân văn của bộ quy tắc khi nhấn mạnh đến việc bảo vệ người yếu thế, dễ bị tổn thương trên môi trường mạng: “Chúng tôi rất vui mừng vì Ban biên soạn đã tiếp thu các ý kiến và có quy định liên quan. Điều này rất quan trọng trong việc đảm bảo nỗ lực của tất cả các bên liên quan trong việc xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người, không để ai bỏ lại phía sau”.

Việt Nam đang có số lượng người sử dụng mạng xã hội chiếm khoảng 57% dân số, cho thấy mạng xã hội đang trở thành một môi trường quan trọng trong việc cung cấp tin tức, kiến thức về tất cả các lĩnh vực. Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội được kỳ vọng có thể tạo nên một môi trường mạng lành mạnh, an toàn nếu như mỗi người sử dụng tự hình thành những thói quen tốt, chủ động giữ gìn các giá trị đạo đức trên môi trường mạng./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

27 nhận xét

Write nhận xét
14:58, 30/06/2021 delete

Môi trường mạng hiện nay gắn chặt với đời sống xã hội, do đó việc tham gia môi trường mạng cũng cần thiết phải chấp hành pháp luật. Điều này phần nhiều sẽ gây cản trở và khó khăn cho một số đối tượng khi muốn lợi dụng mạng xã hội để chống phá chính quyền vì thế mà nhiều người lại "sôi sùng sục" lên

Reply
avatar
15:08, 30/06/2021 delete

trước tình hình mạng xã hội đang xuất hiện nhiều vấn đề tiêu cực nổi cộm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như các giá trị đạo đức thì mục đích khi ban hành Bộ Quy tắc ứng xử này là để tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam

Reply
avatar
16:01, 30/06/2021 delete

Trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội thời gian qua, việc có một Bộ Quy tắc để ràng buộc mỗi cá nhân phải có trách nhiệm khi tham gia vào các nền tảng mạng xã hội là đòi hỏi cần thiết và cấp bách ở thời điểm này. ĐỒng thời bộ quy tắc cũng chính là cơ sở để các cơ quan pháp luật ban hành một văn bản có tính pháp lý cao hơn trong tương lai

Reply
avatar
16:01, 30/06/2021 delete

Bởi vậy mới nói, "có tật thì giật mình". Chỉ có những kẻ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mới lo lắng, sợ hãi khi hành lang pháp lý điều chỉnh thế giới mạng ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ.

Reply
avatar
16:02, 30/06/2021 delete

khi mà Việt Nam được đánh gia là một trong những nước kém văn minh nhất trên không gian mạng thì bộ quy tắc ứng xử rất quan trọng trong việc đảm bảo nỗ lực của tất cả các bên liên quan trong việc xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người, không để ai bỏ lại phía sau.

Reply
avatar
16:28, 30/06/2021 delete

Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội được kỳ vọng có thể tạo nên một môi trường mạng lành mạnh, an toàn nếu như mỗi người sử dụng tự hình thành những thói quen tốt, chủ động giữ gìn các giá trị đạo đức trên môi trường mạng.

Reply
avatar
19:28, 30/06/2021 delete

Môi trường mạng hiện nay gắn chặt với đời sống xã hội, do đó việc tham gia môi trường mạng cũng cần thiết phải chấp hành pháp luật. Chắc chắn, nếu ai xử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật thì vấn đề tự do ngôn luận không hề bị ảnh hưởng. Chỉ có những kẻ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mới lo lắng, sợ hãi khi hành lang pháp lý điều chỉnh thế giới mạng ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ.

Reply
avatar
16:02, 01/07/2021 delete

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội không phải là “công cụ để Nhà nước ngăn cản tự do ngôn luận” như những gì các đối tượng xấu cố tình đưa ra. Môi trường mạng hiện nay gắn chặt với đời sống xã hội, do đó việc tham gia môi trường mạng cũng cần thiết phải chấp hành pháp luật. Chắc chắn, nếu ai xử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật thì vấn đề tự do ngôn luận không hề bị ảnh hưởng. Chỉ có những kẻ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mới lo lắng, sợ hãi khi hành lang pháp lý điều chỉnh thế giới mạng ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ.

Reply
avatar
08:30, 02/07/2021 delete

Chỉ những kẻ lợi dụng mạng xã hội để chống phá mới sợ bộ quy tắc này.

Reply
avatar
22:54, 02/07/2021 delete

Các loại tôi phạm luôn lợi dụng mọi vấn đề để xuyên tạc bởi các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị - những đổi tượng thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để rêu rao, lan truyền các luận điệu “chiến tranh tâm lý”, hiện thực hoá chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động người dân chống đối với chính quyền nước ta.

Reply
avatar
22:55, 02/07/2021 delete

Trong thời kì công nghệ 4.0, MXH đang trở thành một môi trường quan trọng trong việc cung cấp tin tức, kiến thức về tất cả các lĩnh vực. Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội được kỳ vọng có thể tạo nên một môi trường mạng lành mạnh, an toàn nếu như mỗi người sử dụng tự hình thành những thói quen tốt và sử dụng MXH một cách thông minh.

Reply
avatar
23:00, 02/07/2021 delete

Các thế lực chống xuy đối xuyên tạc bản chất vấn đề giống như cách mà các đối tượng phản ứng với Luật An ninh mạng. Trên thực tế, mục đích khi ban hành Bộ Quy tắc ứng xử này là để tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, vì vậy là hoàn toàn hợp lí.

Reply
avatar
23:02, 02/07/2021 delete

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội không phải là “công cụ để Nhà nước ngăn cản tự do ngôn luận” như những gì các đối tượng xấu cố tình đưa ra. Môi trường mạng hiện nay gắn chặt với đời sống xã hội, do đó việc tham gia môi trường mạng cũng cần thiết phải chấp hành pháp luật

Reply
avatar
09:52, 03/07/2021 delete

Mục đích khi ban hành Bộ Quy tắc ứng xử này là để tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Reply
avatar
09:52, 03/07/2021 delete

Ngay sau khi Bộ Quy tắc ứng xử được ban hành, nhiều đối tượng “dân chủ” cũng như một số báo đài nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm, phiến diện, sai lệch với Việt Nam đã đăng đàn rêu rao những luận điệu thiếu khách quan, đi ngược lại thực tế.

Reply
avatar
09:54, 03/07/2021 delete

Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã lợi dụng mạng xã hội để rêu rao, lan truyền các luận điệu “chiến tranh tâm lý”, hiện thực hoá chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động người dân chống đối với chính quyền. Vậy nhưng với việc siết chặt quy định của pháp luật trên không gian mạng, chắc chắn những hành vi vi phạm này sẽ bị nghiêm trị.

Reply
avatar
09:54, 03/07/2021 delete

Mạng xã hội là thế giới ảo nhưng những hệ quả mà nó gây ra lại tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, cuộc sống hằng ngày của nhiều người. Vì vậy, không thể có một thứ “tự do” thô thiển, vô pháp luật xuất hiện trên mạng xã hội. Việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nói riêng và việc hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng nói chung là yêu cầu cấp thiết hiện nay để xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.

Reply
avatar
07:46, 04/07/2021 delete

Giờ là lúc bọn chúng không thể làm bậy được nữa rồi

Reply
avatar
07:47, 04/07/2021 delete

Một quyết định đúng đắn của Bộ TTTT

Reply
avatar
07:49, 04/07/2021 delete

Phải khẳng định mxh giờ phuc tạp

Reply
avatar
07:50, 04/07/2021 delete

Người dùng phải thực sự tỉnh táo

Reply
avatar
20:41, 05/07/2021 delete

Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là điều vô cùng cần thiết và đúng đắn trong tình hình mà đất nước đang còn rất nhiều vấn đề trên hệ thống các mạng xã hội, mong là bộ quy tắc này sẽ phát huy được hiệu quả và vai trò của nó trong quản lý mạng xã hội.

Reply
avatar
21:31, 05/07/2021 delete

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành được coi là tạo tiền đề cho nền tảng ứng xử trên môi trường mạng. Trước hết phải khẳng định rằng, Bộ Quy tắc đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dùng mạng xã hội trong nước. Tuy nhiên, Bộ Quy tắc cũng khiến không ít kẻ “có tật giật mình” và có những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất.

Reply
avatar
21:32, 05/07/2021 delete

Cá nhân tôi thấy rằng việc ban hành Bộ Quy tắc này là rất cần thiết ở thời điểm này

Reply
avatar
09:10, 06/07/2021 delete

Luận điệu của bọn VOA là luận điệu mang tính xuyên tạc bản chất vấn đề giống như cách mà các đối tượng phản ứng với Luật An ninh mạng. Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là điều vô cùng cần thiết và đúng đắn trong tình hình mà đất nước đang còn rất nhiều vấn đề trên hệ thống các mạng xã hội vì vậy luận điệu của VOA chỉ mang tình xuyên tạc không có căn cứ.

Reply
avatar
16:11, 08/07/2021 delete

oan nghênh bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà Bộ Thông tin - truyền thông vừa ban hành, các chuyên gia cho rằng nó sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng để có sự thấu cảm, tôn trọng nhau trên mạng, giúp hàn gắn xã hội tốt hơn. Và chắc chắn nhiều kẻ sẽ giật mình, phẫn nộ và lo sợ vì bộ quy tắc này.

Reply
avatar
21:25, 22/07/2021 delete

Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là một chủ trương hết sức đúng đắn và kịp thời với tình hình ngày càng tha hóa, biến chất trên mạng xã hội như hiện nay. Có bộ quy tắc này, mọi người có thể sẽ có một môi trường mạng văn minh, trong sáng và lịch sự hơn

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon