HƯỚNG TỚI KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

00:22

Nam Việt

Ngày mai, 20/7/2021, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Kỳ họp này sẽ bế mạc vào ngày 31/7, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ 7.


Tại Kỳ họp thứ nhất này, 499 vị đại biểu quốc hội sẽ chính thức nhận nhiệm vụ của mình trước cử tri và nhân dân cả nước. Kỳ họp lần này Quốc hội cũng sẽ kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo, trong đó bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước,  Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời xem xét quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở cho việc triển khai các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng đại hội XIII đã đề ra.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh hoành hành vì thế mà mọi nhiệm vụ, các quyết định quan trọng của đất nước càng phải được xem xét để nhanh chóng triển khai trong cuộc sống.

Hiện nay 9 tỉnh thành phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Diễn biến của dịch bệnh đã trở nên khó đoán định, chắc chắn trong bối cảnh này, Quốc hội không thể đứng ngoài nhiệm vụ vừa chống lại dịch, vừa chuẩn bị các điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Vai trò của Quốc hội cần tăng cường, không những giám sát, góp ý cho Chính phủ mà còn hỗ trợ Chính phủ đưa ra những quyết định quan trọng khi cần đến. Quốc hội cũng cần có những đề xuất mang tính cụ thể hơn trong 6 tháng tới. Đồng thờ trong Kỳ họp này, Quốc hội phải tạo ra sự đột phá trong xây dựng thể chế và pháp luật để có thể đặt nền móng cho đất nước đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Để đạt được những mục tiêu kể trên, đòi hỏi sự tham gia hiệu quả của những đại biểu quốc hội chuyên trách. Kết thúc bầu cử Quốc hội khóa XV tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 38,64 %. Điều này được kỳ vọng tạo bước chuyển trong chất lượng xây dựng luật và chất lượng xây dựng chính sách và góp ý xây dựng chính sách.Kỳ vọng về một nhiệm kỳ Quốc hội mới, với những thay đổi cả về chất và lượng trong công tác làm luật là hoàn toàn có cơ sở.

Ngoài lập pháp thì giám sát cũng là nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Việc đổi mới và phát huy hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội cũng là điều đang đặt ra cho các đại biểu quốc hội tới đây.

Trong bối cảnh dịch bệnh 99% cử tri cả nước đã đi bầu cử để lựa chọn ra những người xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội. Với mỗi lá phiếu của mình, cử tri đã gửi chọn niềm tin và sự kỳ vọng vào 499 đại biểu quốc hội khóa XV. Và ngay lúc này, khi đất nước đang đứng trước nhiều thách thức lớn của dịch bệnh, cùng với những mục tiêu to lớn đã được đặt ra trong các giai đoạn từ nay tới năm 2030 và tiếp theo đến năm 2045 thì niềm tin và sự kỳ vọng đó của cử tri lại lớn hơn bao giờ hết. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu quốc hội khóa XV phải thực sự nỗ lực, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và năng lực trong các hoạt động của Quốc hội để thực sự là những người đại diện cho cử tri cả nước./.


 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

9 nhận xét

Write nhận xét
07:57, 20/07/2021 delete

Hy vọng kì họp đầu tiên này sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả, mở đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội thành công. Mong răng các vị đại biểu sẽ hoàn thành nhiệm vụ làm tròn vai trò của một đại biểu nhân dân

Reply
avatar
19:17, 20/07/2021 delete

Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn...

Reply
avatar
19:17, 20/07/2021 delete

Quốc hội cần tập trung làm tốt công tác thể chế hoá, cụ thể hoá các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội XIII, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khoá XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao.

Reply
avatar
10:38, 22/07/2021 delete

Hy vọng kì họp đầu tiên này sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả, mở đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội thành công. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu quốc hội khóa XV phải thực sự nỗ lực, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và năng lực trong các hoạt động của Quốc hội để thực sự là những người đại diện cho cử tri cả nước.

Reply
avatar
19:28, 23/07/2021 delete

Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội Khóa XV mà còn là nền móng cho hoạt động của bộ máy nhà nước với việc Quốc hội tiến hành bầu, phê chuẩn, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xác lập các khuôn khổ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư công, kế hoạch vay - trả nợ công, chương trình lập pháp và chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội.

Reply
avatar
19:30, 23/07/2021 delete

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công rất tốt đẹp; đặc biệt, chúng ta đang tích cực triển khai công tác phòng, chống đại dịch COVID -19, đợt dịch bùng phát lần thứ tư với diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm ở các địa phương trong cả nước.

Reply
avatar
19:31, 23/07/2021 delete

Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế- xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Reply
avatar
22:53, 23/07/2021 delete

Với mỗi lá phiếu của mình, cử tri đã gửi chọn niềm tin và sự kỳ vọng vào 499 đại biểu quốc hội khóa XV. Và ngay lúc này, khi đất nước đang đứng trước nhiều thách thức lớn của dịch bệnh, cùng với những mục tiêu to lớn đã được đặt ra trong các giai đoạn từ nay tới năm 2030 và tiếp theo đến năm 2045 thì niềm tin và sự kỳ vọng đó của cử tri lại lớn hơn bao giờ hết.

Reply
avatar
22:54, 23/07/2021 delete

Đồng thờ trong Kỳ họp này, Quốc hội phải tạo ra sự đột phá trong xây dựng thể chế và pháp luật để có thể đặt nền móng cho đất nước đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon