BÁO ĐỨC NÓI GÌ VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

17:38

Loa phường

Tờ báo Thế giới trẻ (Jungewelt) của Đức số ra hôm 12/8 đăng tải hai bài của tác giả Gerhard Feldbauer về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và đánh giá bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã phân tích sâu sắc và toàn diện con đường mà Việt Nam đã lựa chọn. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021), xin có một số nhận định mà hai bài viết đưa ra.

Báo Đức nói về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Trong bài viết đầu tiên, tác giả nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không giải quyết được những vấn đề xã hội để hướng tới mục tiêu không còn áp bức, bất công, qua đó khẳng định con đường và mục tiêu kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đúng là như vậy! Có thể nói, tầm quan trọng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bắt nguồn từ mục tiêu làm cho đời sống vật chất của người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn. Mục tiêu xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là những thiết thực, phản ánh nhu cầu của toàn thể nhân loại. Trên thực tế, trong vài chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt Việt Nam đi theo định hướng này một cách ổn định và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt là trong lúc cả nước đang căng mình chống dịch thì vai trò của Đảng Cộng sản càng thể hiện rõ, ở chỗ chỉ đạo Chính phủ tổ chức tiêm vắc xin cho người dân và hỗ trợ người dân lao động.

Trên thế giới, nhiều nước tư bản rất phát triển cũng bởi xuất phát điểm của họ tương đối cao, thậm trí, đã từng thu được khá nhiều “chiến lợi phẩm” từ các nước thuộc địa. Tuy nhiên, hiện nay, với nền dân chủ tư bản khiến nhiều người không khỏi hoài nghi, lo lắng, nhất là nạn phân biệt chủng tộc và vấn đề khủng bố, điều mà không xảy ra ở một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Do đó, nhận định của nhà báo Đức là hoàn toàn có cơ sở.

Bài viết thứ hai nhấn mạnh: trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 6 đến 8%, Việt Nam hiện thuộc nền kinh tế phát triển nhất Đông Nam Á. Để đạt được thành quả trên, bên cạnh những quyết sách sáng suốt về đường hướng phát triển, Việt Nam đã phải vượt qua nhiều chông gai và khó khăn, nhưng vẫn luôn kiên định bảo vệ chủ quyền và kiểm soát nền kinh tế.

Thật vậy! Trên thế giới khó một quốc gia nhỏ bé nào như Việt Nam mà có thể thắng được cả 2 cường quốc về quân sự là Pháp và Mỹ - điều mà khiến nhiều du khách nước ngoài khi sang Việt Nam vẫn chưa lý giải nổi. Bằng chứng là những thắng lợi vẻ vang, nhất là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Rồi từ đống đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam vươn mình phát triển kinh tế mà thành tựu thì cũng đã được nhà báo người Đức đề cập. Ngay cả khi dịch Covid-19 hoành hành, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước tư bản chủ nghĩa có tốc độ phát triển là âm phần trăm, thì ở Việt Nam vẫn giữ được con số tăng trưởng nhất định.

Những đánh giá mà báo Đức đưa ra về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là khá toàn diện và sâu sắc, rất phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự am hiểu và sự tin tưởng của nhà báo Đức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

22 nhận xét

Write nhận xét
18:42, 18/08/2021 delete

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam

Reply
avatar
18:45, 18/08/2021 delete

CNXH có mục tiêu cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện; là một chế độ xã hội mà con người được tự do, sống hòa bình và hữu ái giữa các cộng đồng, không còn áp bức, bóc lột, bất công, một xã hội thực sự vì con người

Reply
avatar
18:46, 18/08/2021 delete

Mặc dù, vẫn còn những hạn chế, thách thức trong giải quyết hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chính đáng của từng cá nhân, nhưng với những kết quả đạt được trên thực tế trong những năm qua ở Việt Nam, chúng ta hoàn toàn tin tưởng chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội hướng tới các giá trị đích thực vì con người

Reply
avatar
18:49, 18/08/2021 delete

Trên thực tế, xét trên nhiều phương diện, người dân Việt Nam ngày nay đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất cứ thời kỳ nào trước đây. Đó là một trong những lý do giải thích vì sao sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo được toàn dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng và tích cực phấn đấu thực hiện.

Reply
avatar
21:39, 18/08/2021 delete

Thực tiễn đã chứng tỏ rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là khá toàn diện và sâu sắc, rất phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Ví như ngay cả khi dịch Covid-19 hoành hành, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước tư bản chủ nghĩa có tốc độ phát triển là âm phần trăm, thì ở Việt Nam vẫn giữ được con số tăng trưởng nhất định.

Reply
avatar
22:17, 18/08/2021 delete

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn của Đảng Cộng sản VIệt Nam

Reply
avatar
22:17, 18/08/2021 delete

Trên thế giới, nhiều nước tư bản rất phát triển cũng bởi xuất phát điểm của họ tương đối cao, thậm trí, đã từng thu được khá nhiều “chiến lợi phẩm” từ các nước thuộc địa. Tuy nhiên, hiện nay, với nền dân chủ tư bản khiến nhiều người không khỏi hoài nghi, lo lắng, nhất là nạn phân biệt chủng tộc và vấn đề khủng bố, điều mà không xảy ra ở một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Do đó, nhận định của nhà báo Đức là hoàn toàn có cơ sở.

Reply
avatar
07:50, 19/08/2021 delete

Phải khẳng định rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là khá toàn diện và sâu sắc, rất phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Chỉ có những kẻ chống phá nhà nước thì mới phủ nhận đi sự thật khách quan đó

Reply
avatar
07:51, 19/08/2021 delete

chúng ta quán triệt sâu sắc về CNXH và con đường đi lên CNXH mà nhân dân ta đi tới. Những gợi mở, chỉ dẫn, tư tưởng trong bài viết là nguồn cảm hứng, tạo sự thống nhất, đoàn kết, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng vào phát triển đất nước theo con đường CNXH ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Reply
avatar
07:52, 19/08/2021 delete

Như chúng ta đã thấy lý luận của TBT Nguyễn Phú Trọng góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân ở giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ðó cũng là tư tưởng, quan điểm lớn của Ðảng ta về ý chí, khát vọng xây dựng, phát triển CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Reply
avatar
07:53, 19/08/2021 delete

Quá độ đi lên CNXH là một quá trình cách mạng lâu dài, trong đó rất phức tạp và có nhiều thách thức, với nhiều bước đi, nhiều hình thức đan xen và sự mâu thuẫn, đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, và thấy rõ VN đang làm rất tốt con đường đi lên XHCN

Reply
avatar
08:12, 19/08/2021 delete

một điều chắc chắn là lực lượng chống phá sẽ tiếp tục tìm cách làm cho Việt Nam chệch hướng khỏi con đường xây dựng CNXH và đó là điều không thể khi mà chúng luôn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

Reply
avatar
08:13, 19/08/2021 delete

Đây là một bài viết rất quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai lầm, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan.

Reply
avatar
15:06, 19/08/2021 delete

thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không giải quyết được những vấn đề xã hội để hướng tới mục tiêu không còn áp bức, bất công, qua đó khẳng định con đường và mục tiêu kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Reply
avatar
15:07, 19/08/2021 delete

hiện nay, với nền dân chủ tư bản khiến nhiều người không khỏi hoài nghi, lo lắng, nhất là nạn phân biệt chủng tộc và vấn đề khủng bố, điều mà không xảy ra ở một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam.

Reply
avatar
18:20, 19/08/2021 delete

Con đường hiện tại mà Đảng và Nhà nước ta đã chọn và đang đi là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cũng như thực tiễn của Việt Nam. Khi mà giờ đây chế độ Tư bản chủ nghĩa trên thế giới đang gặp rất nhiều vấn đề thì con đường chúng ta chọn lại càng đúng đắn.

Reply
avatar
20:34, 19/08/2021 delete

CHXH là của dân, do dân và vì dân

Reply
avatar
15:41, 20/08/2021 delete

Lịch sư đã chứng minh Trên thế giới khó một quốc gia nhỏ bé nào như Việt Nam mà có thể thắng được cả 2 cường quốc về quân sự là Pháp và Mỹ và hiện tại người dân Việt Nam cũng đang làm tất cả có thể

Reply
avatar
18:50, 20/08/2021 delete

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội

Reply
avatar
18:51, 20/08/2021 delete

Với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn. Chủ nghĩa xã hội sẽ vẫn luôn là tương lai của lịch sử loài người

Reply
avatar
19:41, 20/08/2021 delete

Những đánh giá mà báo Đức đưa ra về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là khá toàn diện và sâu sắc, rất phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Với những thành tựu mà các nước XHCN nói chung và việt Nam nói riêng đạt được thì có thể khẳng định tương lai về một nước XHCN là có thể

Reply
avatar
20:55, 24/08/2021 delete

Ngay cả khi dịch Covid-19 hoành hành, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước tư bản chủ nghĩa có tốc độ phát triển là âm phần trăm, thì ở Việt Nam vẫn giữ được con số tăng trưởng nhất định. cho nên có thể thấy báo đức có cái nhìn khá toàn diện và sâu sắc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon