GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG NÓI GÌ VỀ QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM?

00:17

Thúy Kiều

Trên fanpage RFA gần đây có đăng tải bài viết về cuộc phỏng vấn của trang này với GS Nguyễn Đình Cống hôm 29/10 khi bình luận về việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, GS Cống cho rằng việc ban hành quy định này “chứng tỏ tổ chức của Đảng đang rệu rã, sự lãnh đạo sai hoặc nhầm phương hướng”. Đây là nhận định được đánh giá là khá chủ quan và phiến diện.

Chân dung GS Nguyễn Đình Cống

Được biết, ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, Quy định này đã nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm, như: nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép, hay không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng… Đây là những quy định kịp thời trong bối cảnh hiện nay, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống. 

Bài trả lời phỏng vấn RFA của GS Nguyễn Đình Cống

Tuy nhiên, điều này có chứng tỏ tổ chức Đảng “đang rệu rã” và “nhầm phương hướng” hay không? Thì không. Bởi lẽ, nếu tổ chức Đảng rệu rã thì ắt hẳn kinh tế -xã hội đất nước sẽ trì trệ, thậm trí, sẽ xuất hiện những bất ổn trong xã hội. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thời gian qua, nhất là khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam thì có thể thấy nếu không có sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thì dịch Covid-19 ở nước ta sẽ khó được kiểm soát, kinh tế cũng sẽ khó có sự phục hồi.    

Trở lại câu chuyện Ban chấp hành trung ương Đảng ban hành quy định mới về những điều Đảng viên không được làm. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Ví dụ như Điều 3 quy định đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương…”. Bởi hiện nay, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng và đã có một số đảng viên bị lung lay bởi những luận điệu này. Do đó, quy định đặt ra giúp ngăn chặn hành vi đi ngược lại lý tưởng của Đảng của đảng viên.

Như vậy có thể nói, quy định về những điều đảng viên không được làm chính là góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời, góp phần chấn chỉnh đối với các đảng viên có những suy thoái về đạo đức, lối sống, những “con sâu làm giàu nồi cảnh; qua đó, từng bước củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, chứ không có nghĩa là đảng đang “rệu rã” như những gì mà GS Nguyễn Đình Cống đã nhận định.

Đến đây thì chúng ta thấy thật đáng buồn cho một giáo sư từng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản nhưng lại quay ra xoi mói và tìm mọi cách hạ uy tín của Đảng. Tuy nhiên, những luận điệu của vị giáo sư này đã cũ và không đủ sức thuyết phục bởi những luận điểm của ông đưa ra còn mang tính áp đặt và nhiều điểm không phù hợp với thực tế.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

41 nhận xét

Write nhận xét
19:07, 02/11/2021 delete

quy định về những điều đảng viên không được làm chính là góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng chứ không phải như lời soi mói, nhằm hạ uy tín của Đảng như nguyễn đình Cống.

Reply
avatar
20:02, 02/11/2021 delete

Những luận điệu của vị giáo sư này đã cũ và không đủ sức thuyết phục bởi những luận điểm của ông đưa ra còn mang tính áp đặt và nhiều điểm không phù hợp với thực tế, cần xem xét vấn đề ở thời điểm hiện tại.

Reply
avatar
21:22, 02/11/2021 delete

Trong bối cảnh hiện nay, Trung ương quy định điều này vào những điều đảng viên không được làm như sự nhắc nhở mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh tuân theo sự lựa chọn của mình và phát triển tư duy lý luận của Đảng. Thừa nhận và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng để tạo sự đồng thuận.

Reply
avatar
21:23, 02/11/2021 delete

Những điều đảng viên không được làm cũng chính là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên cũng cần có những quy định cụ thể trong triển khai kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của đảng viên.

Reply
avatar
22:06, 02/11/2021 delete

Quả là rất đáng tiếc cho một vị giáo sư từng đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng lại có những hành động đi ngược lại lý tưởng của Đảng

Reply
avatar
22:11, 02/11/2021 delete

Quy định này đã nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm, như: nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép, hay không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng…

Reply
avatar
22:11, 02/11/2021 delete

có thể nói, quy định về những điều đảng viên không được làm chính là góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Reply
avatar
22:12, 02/11/2021 delete

Những luận điệu của vị giáo sư này đã cũ và không đủ sức thuyết phục bởi những luận điểm của ông đưa ra còn mang tính áp đặt và nhiều điểm không phù hợp với thực tế.

Reply
avatar
22:12, 02/11/2021 delete

Thật đáng buồn cho vị giáo sư này

Reply
avatar
22:22, 02/11/2021 delete

hiện nay, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng và đã có một số đảng viên bị lung lay bởi những luận điệu này. Do đó, quy định đặt ra giúp ngăn chặn hành vi đi ngược lại lý tưởng của Đảng của đảng viên

Reply
avatar
22:22, 02/11/2021 delete

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thời gian qua, nhất là khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam thì có thể thấy nếu không có sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thì dịch Covid-19 ở nước ta sẽ khó được kiểm soát, kinh tế cũng sẽ khó có sự phục hồi.

Reply
avatar
22:23, 02/11/2021 delete

GS Cống cho rằng việc ban hành quy định này “chứng tỏ tổ chức của Đảng đang rệu rã, sự lãnh đạo sai hoặc nhầm phương hướng”. Đây là nhận định được đánh giá là khá chủ quan và phiến diện.

Reply
avatar
22:23, 02/11/2021 delete

GS Cống làm mọi người thất vọng quá

Reply
avatar
22:34, 02/11/2021 delete

GS Nguyễn Đình Cống từng là một thầy giáo tại trường Đại học Xây dựng, là một người có trình độ về khoa học vật liệu xây dựng bê tông cốt thép từng được đào tạo ở nước ngoài. Tuy nhiên, càng về già, Nguyễn Đình Cống trở nên bất mãn, đi vào vết xe đổ chống phá Đảng, Nhà nước như trường hợp của giáo sư Tương lai, Nguyễn Xuân Diện,…

Reply
avatar
22:37, 02/11/2021 delete

Nguyễn Đình Cống được sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho đi ăn học ở Liên Xô, trở thành giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, công tác tại một trong những trường đại học lớn của đất nước – Đại học Xây dựng.

Reply
avatar
18:19, 03/11/2021 delete

quy định về những điều đảng viên không được làm chính là góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời, góp phần chấn chỉnh đối với các đảng viên có những suy thoái về đạo đức, lối sống. Các đảng viên đều vui vẻ chấp hành và thấy hợp lí, vậy cớ gì ông Nguyễn Đình Cống phải lên tiếng than vãn vậy.

Reply
avatar
20:18, 03/11/2021 delete

Việc ban hành 19 điều đảng viên không được làm thật sự là cơ hội để các cấp ủy, tổ chức Đảng huy động sức mạnh nhân dân tham gia giám sát hành vi của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đảng viên; góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Reply
avatar
12:39, 05/11/2021 delete

ở tuổi đã xế chiều, được Đảng và Nhà nước cho nghỉ chế độ, học vấn đủ đầy, công danh, sự nghiệp khó ai sánh bằng. Tại sao Giáo sư không an phận với những gì Đảng và Nhà nước đã ưu ái mà lại quay ra phản bội lại lý tưởng một thời ông theo đuổi, phản bội lại chính tổ chức đã nuôi dưỡng và cho Giáo sư tất cả vinh quang trong cuộc đời. Đúng là rất đáng thất vọng

Reply
avatar
12:40, 05/11/2021 delete

Mang danh là giáo sư người có học thức mà lại ngang nhiên công khai đưa ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, chống đối Đảng, chống đối cách mạng. Đó là một tội lỗi còn trên cả sự tha hóa, suy thoái của cá nhân

Reply
avatar
13:23, 05/11/2021 delete

Giáo sư tuổi đã cao, hãy chú trọng giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để con cháu học tập. Đừng vì những ích kỷ cá nhân, hay sự xúi giục của những kẻ xấu mà làm những điều hại nước, hại dân.

Reply
avatar
13:25, 05/11/2021 delete

không ai xa lạ gì GS Nguyễn Đình Cống. Sự "nổi tiếng" của ông không phải ở học hàm, học vị mà là ở sự suy thoái về tư tưởng chính trị, trở thành phần tử bất mãn chính trị, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
13:26, 05/11/2021 delete

GS Nguyễn Đình Cống tâm không tịnh, thần không sáng, trí không minh nên bị các thế lực thù địch lợi dụng, điều khiển, "trở cờ, quay giáo" chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ.

Reply
avatar
13:26, 05/11/2021 delete

Sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước bồi dưỡng, đào tạo trở thành trí thức, có học hàm, học vị nhưng giờ đây ông lại vong ân, bội nghĩa, "trở cờ, quay giáo" chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đó là sự vô minh của Nguyễn Đình Cống.

Reply
avatar
13:28, 05/11/2021 delete

hành vi, bài viết, lời nói của ông ta còn thể hiện nhiều sự vô minh. Có lẽ tuổi đã cao không còn đủ sự minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi đưa ra lời khuyên chân tình với ông "quay đầu là bờ", trở về với chính đạo, giúp dân, giúp nước.

Reply
avatar
13:31, 05/11/2021 delete

Với học hàm Giáo sư, được ăn học đào tạo bài bản dưới đặc ân của chế độ, của cách mạng. Ấy vậy mà Nguyễn Đình Cống phủ định sạch trơn những gì chế độ này đã ban phát cho ông , thật là đáng lên án

Reply
avatar
13:31, 05/11/2021 delete

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả mức độ phản bội đến mức trơ trẽn của con người này. Xin thưa, học hàm học vị GS.TS mà ông đang gắn mác trên những bài viết sặc mùi phản động của mình ở đâu mà có, do ai công nhận.

Reply
avatar
13:33, 05/11/2021 delete

Luận điểm của ông chỉ nói lên một điều rằng, không phải thế hệ trẻ phản bội mà những người như ông mới xứng đáng với cái từ phản bội, tự chuyển hóa theo con đường xa dần với dân tộc.

Reply
avatar
13:39, 05/11/2021 delete

Những người dân Việt Nam yêu đất nước mình, dù ở trong nước hay đang định cư ở nước ngoài cũng không ai cần cái thứ chính trị phản động, thói đạo đức giả, vô nhân đạo của các người – những kẻ phản bội Tổ quốc, lừa gạt Nhân dân

Reply
avatar
19:26, 05/11/2021 delete

thật đáng buồn cho một giáo sư từng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản nhưng lại quay ra xoi mói và tìm mọi cách hạ uy tín của Đảng. Những điều đảng viên không được làm sẽ góp phần xây dựng Đảng hiệu quả. Đây là điều tốt mà không hiểu sao Nguyễn Đình Cống lại soi mói.

Reply
avatar
21:23, 05/11/2021 delete

đúng là "cái tên nói lên tất cả" trong trường hợp này. "Cống" theo dân gian hay nói hoặc theo từ điển tiếng Việt là những nơi tối tăm hôi hám, nhiều chất thải và là nơi dơ dáy, là nơi trú ngụ của nhiều sinh vật như chuột, bọ gián... Suy sang một con người trong trường hợp này chắc cũng tương tự như vậy nhỉ..

Reply
avatar
21:35, 06/11/2021 delete

Đây là những quy định kịp thời trong bối cảnh hiện nay, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống.Tuy nhiên, một kẻ đã rời bỏ Đảng như Cống thì không nên có những lời lẽ mang đậm sự xuyên tạc đến vậy.

Reply
avatar
21:36, 06/11/2021 delete

Hiện nay, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng và đã có một số đảng viên bị lung lay bởi những luận điệu này. Do đó, quy định đặt ra giúp ngăn chặn hành vi đi ngược lại lý tưởng của Đảng của đảng viên.

Reply
avatar
22:30, 07/11/2021 delete

Muốn soi mói,nhận xét, góp ý về bất kì một tổ chức cá nhân nào đó, phải biết tự soi xét lại bản thân xem mình đã tốt bằng người ta hay chưa. Ở đây Cống còn bộc lộ rõ bản chất của mình là một kẻ hèn nhát, ăn cháo đá bát, phản bội chính nơi đã đào tạo hắn ăn học và phản bội chính niềm tin của Cách mạng!

Reply
avatar
22:33, 07/11/2021 delete

Đáng lẽ ra với tư cách là một người có học vị cao, lên tới cả học hàm "Giáo sư", và là một người đã bước vào độ tuổi chín chắn xế chiều, Cống phải là người nêu gương cho các thế hệ tương lai đi sau, hoặc chí ít nếu muốn góp ý thì phải góp ý một cách tích cực,mang tính xây dựng chứ không phải những hành động hèn nhát như thế này.

Reply
avatar
22:39, 07/11/2021 delete

Viết về Nguyễn Đình Cống,một bài báo đã từng cho rằng, Cống là một "Đồ tể khoác áo thầy tu".Và, những kẻ tâm địa xấu xa, độc ác, rắp tâm lật đổ chính quyền nhân dân, "đánh đổ Đảng Cộng sản" như Nguyễn Đình Cống thì dù "khoác áo thầy tu vẫn lộ nguyên hình tên đồ tể", đó là bản chất của chúng!

Reply
avatar
22:52, 07/11/2021 delete

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức móc nối với những người trong nước, đặc biệt là những người có học vị học hàm, có uy tín và thâm niên công tác cao, nhưng lại thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu niềm tin và đạo đức cách mạng, hiểu ít hoặc hiểu sai về triết học Mác Lê nin và tư tường Hồ Chí Minh. Đó cũng là vấn đề quan trọng mà cần được các tổ chức Đảng đưa ra giải quyết

Reply
avatar
22:55, 07/11/2021 delete

Giáo sư Nguyễn Đình Cống được sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, những năm đất nước còn khó khăn, trong khi lớp lớp thanh niên đều ra chiến trường, với biết bao hy sinh xương máu, không tiếc thân mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì Giáo sư được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho đi ăn học ở Liên Xô. Vậy mà bây giờ ông lại dám trở mặt quay lưng với Cách mạng, với nơi đã cho ông ăn học. Thật là đáng buồn!

Reply
avatar
22:58, 07/11/2021 delete

Lại một hệ quả nữa từ chính việc thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng hàng ngày,ngay cả khi không còn trong vị trí công tác. Chính giáo sư Cống ngày xưa đã trở thành một biểu tượng trong ngành vật liệu xây dựng của đại học xây dựng và có kiến thức uyên thâm, là người lái đò giảng dạy biết bao thế hệ kĩ sư, vậy mà vì thiếu rèn luyện đạo đức nên cái "tài" của Cống vẫn chưa là vẹn toàn, vì nó thiếu "đức"

Reply
avatar
23:02, 07/11/2021 delete

Đối với dân tộc Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường đã lựa chọn đúng đắn và duy nhất, không một thế lực nào có thể ngăn chặn được. Giáo sư tuổi đã cao lẽ ra phải là tấm gương sáng để con cháu học tập, mong giáo sư sẽ không vì những ích kỷ cá nhân, hay sự xúi giục của những kẻ xấu và dừng những hành vi hại nước, hại dân..

Reply
avatar
18:19, 08/11/2021 delete

Người này suốt ngày nghêu ngao tam khúc rằng mình là giáo sư này kia, thế nhưng cái thằng đầu bạc này chính là cái kẻ vô loài, vô học gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bao nhiêu hình ảnh nhà giáo ở VN. Chính lão ngáo sư này với Đỗ NgọC Thống đã làm hoen ố đi hình ảnh của những người có chức vị cao, và vi phạm nghiêm trọng đến hình ảnh đảng viên. Khuyên thật đừng nên làm, đừng nên nói thưa ông cống, xấu xí lắm

Reply
avatar
23:09, 10/11/2021 delete

Nghe gì Cống, một lão già sắp chui miệng lỗ nhưng vẫn chưa yên phận mà chuyên nói xiên nói quàng!, Hắn là một tên xuẩn, không hơn không kém, đồ vô lại; là một "giáo sư' chuyên đi nặn đất cát nhưng nghĩ mình có tài lắm lắm về khoa học xã hội, về nhân sinh, về chính trị nên muốn lên mặt dạy đời, nay chẳng ai buồn nghe nên mới đổ đốn, đú đởn với mấy kẻ phản động chuyên nói xấu đất nước, chế độ, Nhân dân thôi hà.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon