VIỆT NAM THỜI BÁO LẠI MƯỢN VẤN ĐỀ DÂN CHỦ ĐỂ XUYÊN TẠC

01:30


Nam Việt

Mới đây trên trang Việt Nam thời báo có bài “Tự do chính trị và quyền yêu cầu chính trị đa nguyên”, đề cập tới vấn đề coi đa nguyên chính trị là điều kiện tiên quyết, là khai mở cho một nền dân chủ. Nếu Đảng chấp nhận lắng nghe về các phản biện, thì có lẽ Đảng nên chấm dứt việc mặc định đa nguyên là chống lại sự lãnh đạo của Đảng. Xin thưa đây thực sự là một chiêu trò xuyên tạc không có căn cứ của các thế lực thù địch.

Mỗi người dân đều cần hết sức cảnh giác và hiểu rằng “Dân chủ và phát triển không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng”. Đó là bởi vì:

Thứ nhất, trải qua hơn 90 năm ra đời và lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò không thể thay thế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Với mô hình nhất nguyên chính trị, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đạt được nhiều thành tựu to lớn: kinh tế không ngừng phát triển; đời sống chính trị - xã hội ổn định; chế độ dân chủ được đề cao, được bảo đảm và ngày càng càng được thực hành rộng rãi hơn, thực chất hơn; quyền và lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân được tôn trọng và bảo vệ; nhân dân Việt Nam đã trở thành người chủ thực sự của đất nước.

Trong khi đó, hệ thống chính trị đa đảng, tại một giai đoạn chính trị nhất định cũng chỉ có một đảng thực chất cầm quyền. Ngay cả trường hợp liên minh đảng cầm quyền để thành lập chính phủ,đảng nào chiếm số ghế nhiều hơn trong nghị viện sẽ có quyền quyết định trong các chính sách phát triển (chẳng hạn như ở Đức).

Thứ hai, cần hiểu rõ bản chất chính của luận điệu dân chủ, đa nguyên đó là các thế lực thù địch muốn thành lập các tổ chức chính trị đối lập

Tính chất nguy hiểm, thâm độc của luận điệu “Không thể có dân chủ trong chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam” không chỉ dừng lại ở vấn đề đa nguyên, đa đảng, mà nó còn cổ súy cho sự ra đời và công khai hoá, hợp pháp hoá các tổ chức chính trị đối lập nhằm cạnh tranh, tiến tới xoá bỏ vị trí, vai trò lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo toàn xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuối cùng là phủ nhận và xoá bỏ mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trên thực tế, mức độ dân chủ và không dân chủ của chế độ chính trị một quốc gia không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị, không phụ thuộc vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chính đảng cầm quyền: Đảng cầm quyền đó đại diện cho quyền và lợi ích của ai và phục vụ, bảo vệ quyền và lợi ích cho số đông hay số ít người trong xã hội./.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

7 nhận xét

Write nhận xét
14:13, 29/11/2021 delete

Khi mà không còn một vấn đề gì nữa để đâm chọc,xuyên tạc, bịa đặt thì vấn đề dân chủ luôn là vấn đề muôn thuở, vấn đề phổ biến mà những trang báo, trang mạng như Việt Tân, Việt Nam thời báo, Đài tự do Á Châu... dùng để hòng thực hiện những mưu đồ hèn xấu với nền chính trị xã hội nước ta

Reply
avatar
14:22, 29/11/2021 delete

Cứ mở miệng ra là đòi "dân chủ, dân chủ..". Nhưng có để ý Mỹ là nước rêu rao dân chủ, đa nguyên đa đảng nhưng thực tế ở trong nền chính trị chỉ là cuộc chơi của 2 đảng, đảng dân chủ và cộng hòa, ở Anh hay Pháp,... cũng thế, nên hãy nhìn vào thực tế chính trị xã hội ở nước ta mà tự mình quyết định!

Reply
avatar
19:32, 29/11/2021 delete

Tựu chung bọn chống phá này nó mục đích của ó cũng chỉ quay quanh những vấn đề chống pha chế độ, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng...nó thực sự là chiêu trò chống phá cũ mèm, thực ra đó như tiếng nói lạc lõng mà ai cũng nghe, cũng hiểu cũng nhìn được. Nói ra mình nên để người dân biết mà đề phòng, trách bị chúng dắt mũi

Reply
avatar
22:33, 29/11/2021 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
22:34, 29/11/2021 delete

Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đạt được nhiều thành tựu to lớn: kinh tế không ngừng phát triển; đời sống chính trị - xã hội ổn định, thế nhưng những tổ chức phản động, những báo đài xuyên tạc vẫn bôi nhọ, nói xấu công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Reply
avatar
22:38, 29/11/2021 delete

Trên thực tế, mức độ dân chủ và không dân chủ của chế độ chính trị một quốc gia không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị hay tính chất chính trị của các quốc gia đó, không thể áp đạt một tư tưởng nước ngoài không phù hợp với tình hình đất nước đó được.

Reply
avatar
22:40, 29/11/2021 delete

Đảng cầm quyền đó đại diện cho quyền và lợi ích của ai và phục vụ, bảo vệ quyền và lợi ích cho số đông hay số ít người trong xã hội và ở việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên các đối tượng phản động vẫn luôn lợi dụng chiêu trò chống phá để bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon