UỶ BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ LẠI XUYÊN TẠC VỀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM

22:09

 Hoa sữa

Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ, đây là một đơn vị tham vấn độc lập, lưỡng đảng cho chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan này giám sát tự do tôn giáo trên toàn thể giới và khuyến nghị chính sách cho Tổng Thống, Ngoại Trưởng, và Quốc hội. USCIRF là một cơ quan riêng và khác với Bộ Ngoại Giao.

USCIRF VẪN CHƯA TỪ BỎ Ý ĐỒ ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC

Trong báo cáo mới nhất của Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, tổ chức này vẫn đưa những thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Đây không phải lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những luận điệu hết sức chủ quan, phiến diện, phản ánh không đúng sự thật về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta cũng như đời sống tôn giáo của người dân Việt Nam.

Tổ chức này đưa ra nhận định về Việt Nam trong báo cáo mới nhất rằng “Chính quyền tiếp tục đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập, bao gồm cả người H’mong và người Thượng theo đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Giáo hội Phật giáo Thống nhất, tín đồ Cao Đài độc lập, và tín đồ của các phong trào tôn giáo khác như Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Đức Chúa Trời, đạo Hà Mòn”. Luận điệu này hoàn toàn xuyên tạc, không đúng sự thật về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Khi đề cập tới vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá trên những vấn đề cơ bản dưới đây:

Một là, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, trong đó có 6 tôn giáo lớn, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Các tôn giáo đều chung sống với nhau hòa bình, chưa bao giờ xảy ra xung đột dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Hai là, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ban hành và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, các tôn giáo đều được đối xử công bằng trước pháp luật

Trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước đến Đại hội XIII, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định nhất quán quan điểm: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật”.

Đồng hành với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống nhân dân, Nhà nước Việt Nam luôn hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo mà cụ thể nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đây căn cứ quan trọng để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tinh thần trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân cũng như người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Ba là, các tổ chức: Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Đức Chúa Trời, đạo Hà Mòn là những tổ chức không được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, tức là các tổ chức này là hoạt động truyền đạo trái phép, tà đạo. Các tổ chức này thường xuyên có các hoạt động lôi kéo, tập hợp lực lượng; tuyên truyền, xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ danh dự, uy tín của cán bộ, đảng viên; âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và những truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc Việt Nam.

Như vậy, việc USCIRF tiếp tục đưa ra những thông tin bị bóp méo, xuyên tạc, phản ánh sai lệch tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là sự bịa đặt trắng trợn.

Bản chất của sự việc còn đi cùng sự hà hơi, hậu thuẫn, tiếp sức cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật núp dưới vỏ bọc “đấu tranh cho tự do tôn giáo”, “dân chủ, nhân quyền” để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nội dung USCIRF đưa ra về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chỉ là những luận điệu phiến diện cần bị phê phán.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

22 nhận xét

Write nhận xét
22:13, 27/04/2022 delete

Luận điệu này hoàn toàn xuyên tạc, không đúng sự thật về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Khi đề cập tới vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, những nội dung USCIRF đưa ra về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chỉ là những luận điệu phiến diện cần bị phê phán.

Reply
avatar
23:49, 27/04/2022 delete

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, trong đó có 6 tôn giáo lớn, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Các tôn giáo đều chung sống với nhau hòa bình, chưa bao giờ xảy ra xung đột dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Reply
avatar
23:51, 27/04/2022 delete

Bản chất của sự việc còn đi cùng sự hà hơi, hậu thuẫn, tiếp sức cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật núp dưới vỏ bọc “đấu tranh cho tự do tôn giáo”, “dân chủ, nhân quyền” để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nội dung USCIRF đưa ra về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chỉ là những luận điệu phiến diện cần bị phê phán

Reply
avatar
21:17, 28/04/2022 delete

Các tổ chức như Pháp Luân Công, Dương Văn Mình, Hội Thánh Đức Chúa Trời, đạo Hà Mòn là những tổ chức không được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, tức là các tổ chức này là hoạt động truyền đạo trái phép, tà đạo.

Reply
avatar
21:19, 28/04/2022 delete

Các tổ chức mà tổ chức của Mỹ đề cập đến đều là các tổ chức hoạt động trá hình lợi dụng tôn giáo để lôi kéo, tập hợp lực lượng; tuyên truyền, xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Reply
avatar
21:31, 28/04/2022 delete

Nhà nước Việt Nam luôn hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo mà cụ thể nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tinh thần trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân cũng như người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Reply
avatar
21:33, 28/04/2022 delete

Đây không phải lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những luận điệu hết sức chủ quan, phiến diện, phản ánh không đúng sự thật về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta cũng như đời sống tôn giáo của người dân Việt Nam.

Reply
avatar
21:36, 28/04/2022 delete

Rõ ràng bản chất của các tổ chức này vẫn vậy. Luôn coi Việt Nam là đối tượng để công kích, dụ dỗ, hạ thấp uy tín của Việt Nam, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên trường quốc tế.

Reply
avatar
21:39, 28/04/2022 delete

Luận điệu này hoàn toàn xuyên tạc, không đúng sự thật về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Khi đề cập tới vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá trên những cái nhìn phiến diện, thiếu chính xác.

Reply
avatar
21:41, 28/04/2022 delete

Nhà nước ta luôn phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Reply
avatar
23:22, 28/04/2022 delete

Trong báo cáo mới nhất của Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, tổ chức này vẫn đưa những thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo. Đây không phải lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những luận điệu hết sức chủ quan, phiến diện, phản ánh không đúng sự thật về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta cũng như đời sống tôn giáo của người dân Việt Nam.

Reply
avatar
21:44, 29/04/2022 delete

Lại một cái nhìn phiến diện đến từ các tổ chức đại diện cho thế giới "dân chủ, nhân quyền" phương Tây. Không thể hiểu nổi được tại sao các tổ chức này lại luôn hướng mũi rìu vào tình hình một đất nước có độc lập chủ quyền như Việt Nam.

Reply
avatar
21:59, 29/04/2022 delete

Một ủy ban tự xưng là Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế nhưng lại xuyên tạc sai sự thật tình hình chính sách tôn giáo của Việt Nam thì không xứng đáng là tiếng nói đại diện của Quốc tế về tôn giáo.

Reply
avatar
22:01, 29/04/2022 delete

Luận điệu này vô căn cứ, không đủ sức thuyết phục, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao đang ngày càng nồng ấm giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ.

Reply
avatar
22:04, 29/04/2022 delete

Phải chăng đây là chiêu trò bẩn thỉu của những kẻ tự xưng là đại diện cho dân chủ, nhân quyền, lợi dụng danh nghĩa để hạ thấp uy tín, hình ảnh của đất nước Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới.

Reply
avatar
23:02, 29/04/2022 delete

Những nội dung USCIRF đưa ra về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, chỉ là những luận điệu phiến diện và cần phải bị lên án, phê phán nhằm đảm bảo công bằng cho Việt Nam.

Reply
avatar
22:38, 04/05/2022 delete

Một điều dễ nhận thấy, những âm mưu thâm độc về chính trị của các thế lực thù địch vẫn luôn ẩn nấp sau ngọn cờ tôn giáo. Tôn giáo trở thành phương tiện, công cụ để can thiệp vào tình hình nội bộ của nước khác. Đối với Việt Nam, các thế lực cực đoan, chống đối luôn tìm mọi thủ đoạn để tách rời tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước, từ đó để dễ dàng lợi dụng các tôn giáo vào những mục đích chống phá

Reply
avatar
22:41, 04/05/2022 delete

Thực tế cho thấy, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây thường xuyên tổ chức các cuộc điều trần về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia “không có tự do tôn giáo” cũng chỉ nhằm mục đích tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, từ đó thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” làm thay đổi bản chất của chế độ, đưa Việt Nam vào sự lệ thuộc.

Reply
avatar
22:47, 04/05/2022 delete

Đối với các luận điệu vu cáo rằng, Việt Nam có các hoạt động đàn áp tôn giáo, cấm đoán các tổ chức tôn giáo hoạt động, có thể thấy đây là những vu cáo vô căn cứ, không có cơ sở.Việt Nam hoàn toàn không có cái gọi là đàn áp tôn giáo. Những luận điệu xuyên tạc, vu cáo chỉ là chiêu trò mà các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng để nhằm phục vụ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Reply
avatar
22:48, 04/05/2022 delete

Với số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự, trường đào tạo, số lượng kinh sách được xuất bản của các tôn giáo tăng lên nhanh chóng trong thời gian qua, những hoạt động quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ngày càng được mở rộng và thực tế hoạt động sôi động của các tổ chức tôn giáo hiện nay là những minh chứng rõ nhất cho những thành tựu của việc tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.

Reply
avatar
22:50, 04/05/2022 delete

Những nhận định của USCIRF hoàn toàn mang tính bịa đặt, bóp méo sự thật và xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trên thực tế, Nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều văn kiện quốc tế liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đã không ngừng nỗ lực bảo đảm quyền tự to tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân.

Reply
avatar
22:51, 04/05/2022 delete

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được ghi nhận tại Điều 24 Hiến pháp năm 2013,ội dung hiến định này của Việt Nam hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam có quy định rất rõ ràng về quyền và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon