BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU CHO RẰNG CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ

Vân An 22:19

Vân An


Thời gian qua, mạng xã hội đã từng xuất hiện không ít bài viết xuyên tạc mục đích, nội dung, kết quả và ý nghĩa cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng, trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Trong đó nhiều đối tượng xấu đã lan truyền luận điệu cho rằng “muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải thay đổi thể chế hiện nay tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng tham nhũng không của riêng một chế độ cụ thể nào, mà là sản phẩm chung. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở những nước có chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo như Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là một hiện tượng phổ biến, xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bằng cớ rõ ràng nhất là các nước Châu Âu, Tư bản chủ nghĩa, kể cả các nước có nền kinh tế phát triển thì tham nhũng vẫn diễn ra, thậm chí có nước còn ở ngưỡng đáng báo động.

Và một khi không phải sản phẩm riêng của từng chế độ thì không nhất thiết phải loại bỏ hay thay thế nó và cần có những giải pháp mang tính thích ứng, điều hòa, có được những cơ chế đủ mạnh để ngăn chặn, phòng chống tham nhũng.

Bác bỏ các luận điệu phá hoại công tác phòng chống tham nhũng (Ảnh: Internet)

Có thể thấy thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã tạo được sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Những kết quả đạt được trong công tác phòng và chống tham nhũng những nhiệm kỳ gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là không thể phủ nhận.

Luận điệu cho rằng tham nhũng là sản phẩm của chế độ, thể chế chính trị ở Việt Nam là một sự quy chụp, xuyên tạc, vô căn cứ. Những luận điệu này sẽ tác động xấu, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của nhiều người nhẹ dạ cả tin hoặc nhận thức chính trị còn non kém, gây hoang mang trong dư luận. Do đó, việc đấu tranh phản bác các luận điệu phá hoại công tác phòng chống tham nhũng như vậy là hết sức cần thiết./.

 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

23 nhận xét

Write nhận xét
22:14, 15/06/2022 delete

Có thể thấy thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã tạo được sức răn đe, cảnh tỉnh lớn.

Reply
avatar
22:15, 15/06/2022 delete

Cần phải hiểu rằng tham nhũng không của riêng một chế độ cụ thể nào, mà là sản phẩm chung. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở những nước có chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo như Đảng Cộng sản Việt Nam.

Reply
avatar
22:16, 15/06/2022 delete

Luận điệu cho rằng tham nhũng là sản phẩm của chế độ, thể chế chính trị ở Việt Nam là một sự quy chụp, xuyên tạc, vô căn cứ. Những luận điệu này sẽ tác động xấu, ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của nhiều người nhẹ dạ cả tin hoặc nhận thức chính trị còn non kém, gây hoang mang trong dư luận.

Reply
avatar
22:38, 15/06/2022 delete

Hiện tại kết quả chúng ta đã và đang làm được trong công tác chống tham nhũng là hết sức rõ ràng, đó là điều mỗi chúng ta ai cũng có thể thấy. Việc các đối tượng cho rằng tham nhũng là sản phẩm của chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn là vô căn cứ, quy chụp, xuyên tạc.

Reply
avatar
22:39, 15/06/2022 delete

Mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa tư duy và bản lĩnh chính trị của bản thân tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá lại Đảng và Nhà nước để rồi phải chịu tội trước pháp luật nhé!

Reply
avatar
21:51, 16/06/2022 delete


Việc đấu tranh phản bác các luận điệu phá hoại công tác phòng chống tham nhũng như vậy là hết sức cần thiết trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng ở khắp địa phương trên cả nước.

Reply
avatar
23:35, 16/06/2022 delete

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam đã làm rất tốt, mỗi người trong hệ thống chính trị cần phải tự giác hơn nữa trong việc giữ gìn bản thân trước cám dỗ của vật chất đừng để bản thân sa vào lưới của vật chất để rồi hối hận không kịp

Reply
avatar
12:15, 18/06/2022 delete

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thông qua các phương tiện truyền thông, các thế lực phản động thiếu thiện chí, thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị đã tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Reply
avatar
12:19, 18/06/2022 delete

Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, ngày càng quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành với quan điểm “không có vùng cấm”, “không có hạ cánh an toàn” và đã đạt được những kết quả rõ rệt; được người dân đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Reply
avatar
18:32, 19/06/2022 delete

Mục đích của các đối tượng là chia rẽ nội bộ trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh và sức chiến đấu của Đảng, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng từ đó tạo điều kiện để chúng thực hiện mưu đồ lật đổ.

Reply
avatar
18:33, 19/06/2022 delete

Cần phải khẳng định rằng: Tham nhũng không chỉ xảy ra ở những nước có chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo như Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là một hiện tượng phổ biến, xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Reply
avatar
18:36, 19/06/2022 delete

Trước những luận điệu xuyên tạc như thế, việc nhận thức đúng vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phản động sai trái.

Reply
avatar
18:37, 19/06/2022 delete

Trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ta được thực hiện rất quyết tâm, mạnh mẽ để làm trong sạch Đảng ta. Điều này thể hiện rõ tại Nghị quyết Đại hội XIII: “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng"

Reply
avatar
18:39, 19/06/2022 delete

Chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh lâu dài, cam go, phức tạp. Trong xã hội có giai cấp, không một quốc gia, dân tộc nào có thể triệt tiêu hoàn toàn tham nhũng. Vai trò của đảng cầm quyền và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật chỉ có thể ngăn chặn, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tham nhũng.

Reply
avatar
18:41, 19/06/2022 delete

Những luận điệu cho rằng, Đảng, Nhà nước “thanh trừng nội bộ", “tranh giành quyền lực", “đấu đá phe cánh"... thực chất là những luận điệu phản động, hại dân, hại nước. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong hệ thống chính trị cần nêu cao bản lĩnh, nhận thức thấu đáo bản chất vấn đề để củng cố trận địa tư tưởng chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, xây dựng và tăng cường lòng tin trong nhân dân đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Reply
avatar
23:11, 20/06/2022 delete

Có thể dễ dàng thấy quan điểm về phòng, chống tham nhũng của Đảng ta và cá nhân đồng chí Tổng Bí Thư rất nhân văn trong xử lý tội phạm tham nhũng là để giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn là chính. Quan điểm đó đã được tuyệt đại đa số người dân đồng tình, ủng hộ.

Reply
avatar
23:14, 20/06/2022 delete

Vấn đề tham nhũng luôn luôn cần phải được kiềm chế và loại bỏ. Thực chất của luận điệu nêu trên chính là lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, hòng xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Reply
avatar
00:35, 21/06/2022 delete

Công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay là không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”, không có “đặc quyền” đối với bất kỳ ai. Do đó, với quan điểm trên, luận điệu xuyên tạc: “Phòng chống tham nhũng là đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực”; “Đảng không thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng”… là hoàn toàn vô căn cứ.

Reply
avatar
00:36, 21/06/2022 delete

Chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định rằng công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ta là một tất yếu, khách quan khoa học và nhất định sẽ thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Reply
avatar
00:36, 21/06/2022 delete

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh công kích, chống phá Đảng, Nhà nước ta, tập trung xuyên tạc vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Chúng cũng hết sức thâm độc không ngừng tuyên truyền sai sự thật về công tác phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện, được toàn dân ủng hộ.

Reply
avatar
00:37, 21/06/2022 delete

Việc tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng là cách để mỗi cán bộ, Đảng viên thêm vững tin vào Đảng, vào chế độ– một Đảng sinh ra không phải để làm quan phát tài, một chế độ luôn lấy sự phồn vinh của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Reply
avatar
16:15, 22/06/2022 delete

Vụ án Việt Á cho đến nay vẫn đang được các cơ quan chức năng Việt Nam tích cực mở rộng điều tra, lần lượt “đưa ra ánh sáng” những hành vi sai phạm. Điều tra làm rõ đến đâu, giải quyết, xử lý đến đó. Tuy nhiên, lợi dụng những bức xúc của dư luận quần chúng đối với vụ án, thời gian qua, các thế lực thù địch các tổ chức ngoài nước liên tục đăng tải, bình luận, đưa ra những luận điệu để xuyên tạc bản chất vụ việc, cố tình làm sai lệch, tạo dư luận trái chiều công kích, phủ nhận công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ta.

Reply
avatar
16:16, 22/06/2022 delete

Các đối tượng thường xuyên dùng thủ đoạn phỏng vấn, tán phát các video, hình ảnh, bài viết với nội dung sai trái, cực đoan của những đối tượng gắn mác “chuyên gia”, “học giả”, những cá nhân tự cho mình là những “nhà phản biện” để bóp méo, đả phá đối với sự việc

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon