VIỆT TÂN XUYÊN TẠC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Vân An 22:32

Vân An

 

Việc Bộ Nội vụ đưa ra dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP đã bị các đối tượng xấu xuyên tạc rằng đây là cách Nhà nước ta đang ra sức kiểm soát tôn giáo, đàn áp tôn giáo.

Tổ chức khủng bố Việt Tân đã xuyên tạc rằng “nhiều điều khoản của nghị định này có nội dung không rõ ràng, và chưa định nghĩa cụ thể, điều này sẽ khiến cho người thực thi công vụ tuỳ ý diễn giải, xử phạt người dân một cách tuỳ tiện mang tính áp đặt” và vu cáo rằng Việt Nam đang đàn áp tôn giáo, đồng thời không quên nhắc lại chuyện Ủy Ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).

Đó là cách xuyên tạc trắng trợn của Việt Tân, phủ nhận mọi thành tựu của Việt Nam trong tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thực chất đây không chỉ là những nhận thức sai lệch, mà xuất phát từ âm mưu, mục đích chính trị, nhằm lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Có thể nói, trên thực tế, hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay cho thấy rõ ràng chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam: Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Một điều chắc chắn rằng, Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước hay kích động bạo lực, chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân...

Cũng có thể khẳng định rằng, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay khá sôi động, đa dạng với nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, nhiều tổ chức tôn giáo và mô hình tổ chức tôn giáo. Trong xu thế phát triển của đất nước và xu thế chung của thời đại, các tôn giáo tại Việt Nam luôn được tạo điều kiện hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

Quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được đảm bảo

Nói về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, được biết qua kết quả sơ kết 3 năm triển khai thi hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, bên cạnh các kết quả đạt được, Nghị định số 162 cũng bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc cần được tháo gỡ. Cùng với đó, thời gian qua, một số hình thức hoạt động tôn giáo mới xuất hiện, như sinh hoạt tôn giáo, tổ chức các hoạt động tôn giáo bằng hình thức trực tuyến đã phát sinh nhưng chưa có quy định điều chỉnh và biện pháp để quản lý cho phù hợp. 

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định của Nghị định số 162 và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế cho Nghị định này là thật sự cần thiết. Việc tổ chức khủng bố Việt Tân xuyên tạc, phá hoại dự thảo Nghị định là nhằm thực hiện âm mưu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam./.

 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

8 nhận xét

Write nhận xét
21:05, 09/06/2022 delete

Vấn đề lợi dụng HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO để chống phá Đảng và Nhà nước đã không còn mới nhưng luôn là vấn đề cần quan tâm vì đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm.

Reply
avatar
21:05, 09/06/2022 delete

Việc Việt Tân xuyên tạc dự thảo mới về hoạt động tôn giáo là có thể đoán trước được. Đây chính là trò cũ sài lại của chúng trong suốt bao năm qua rồi.

Reply
avatar
21:05, 09/06/2022 delete

Mỗi người cần nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng chống của bản thân trước những nguồn tin độc hại như nguồn tin của bọn Việt Tân này nhé. Tranh để bọn chúng lợi dung lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Reply
avatar
22:17, 09/06/2022 delete

Bản chất luôn là vậy, cắm sâu cắm rễ vào tiềm thức của mấy tên phản động. Luôn lấy các vấn đề trong xã hội kể cả vấn đề nhỏ nhất hòng làm hạ thấp uy tín, danh dự, xuyên tạc Đảng,Nhà nước.

Reply
avatar
20:16, 10/06/2022 delete

Nhắc lại một lần nữa rằng quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được Đảng, chính phủ ta đảm bảo và tạo điều kiện để hoạt động. Các cá nhân, tổ chức như Việt Tân chỉ đang cố gắng dùng lời lẽ của mình để ngụy biện cho tư duy phản động của các đối tượng đó mà thôi.

Reply
avatar
20:19, 10/06/2022 delete

Những thông tin kiểu này vẫn thu hút được số lượng người hiếu kỳ thiếu hiểu biết, kích động các đối tượng cơ hội chính trị, các tổ chức phản động khác ngụy biện, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, an ninh trong nước ta.

Reply
avatar
10:40, 11/06/2022 delete

Việt Nam là quốc gia đa TN, TG với 95% dân số có đời sống TN, TG, hơn 26,5 triệu tín đồ các tôn giáo. Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do TN, TG, bảo đảm bình đẳng giữa các tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Reply
avatar
10:43, 11/06/2022 delete

Tính đến nay, hầu hết cơ sở thờ tự của các tôn giáo đã được sửa chữa, nhiều cơ sở thờ tự được xây mới; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất cơ sở tôn giáo đang sử dụng được thực hiện theo đúng pháp luật.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon