Hiển thị các bài đăng có nhãn "Công tác cán bộ". Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Công tác cán bộ". Hiển thị tất cả bài đăng

CÔNG TÁC CÁN BỘ PHẢI LÀ KHÂU THEN CHỐT CỦA NHIỆM VỤ THEN CHỐT

13:57 28 Comments

Hoa sữa
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội này là số một, là vấn đề then chốt, dù rất khó nhưng cũng phải làm và làm một cách khoa học, công khai minh bạch để chọn ra những cán bộ tốt lãnh đạo nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
“Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.
Chúng ta cần hiểu rằng: chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.
Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.
Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Theo như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:“Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.
Có được thành quả như trên không thể không kể đến công sức đóng góp của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây là những chủ thể hoạch định đường lối, chính sách phát triển đúng đắn để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tuy nhiên, trước thềm Đại hội 13 của Đảng, các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội, có tư tưởng bất mãn đang đẩy mạnh hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt về công tác chuẩn bị Đại hội; đặc biệt là xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng.
Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là các trang mạng xã hội, chúng ra sức thổi phồng, bóp méo, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Đặc biệt chúng còn suy diễn công tác cán bộ theo kiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”. Đồng thời, lợi dụng công cuộc phòng chống tham nhũng để quy chụp đó là việc “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “thủ tiêu đối phương” trước Đại hội 13.
Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò nằm trong âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị trước thềm Đại hội.
Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, với một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu và cách làm cẩn trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu ra được những người cán bộ thực sự có tâm, có tầm, có đức, có tài để lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra trong bài viết:
“- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU QUY CHỤP BẢN CHẤT CÔNG TÁC CÁN BỘ

14:31 29 Comments

Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp nghiêm minh trong việc xử lý cán bộ sai phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phòng ngừa sai phạm của chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước và củng cố niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lại cố tình xuyên tạc việc xử lý cán bộ sai phạm, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Liên quan đến việc xử lý cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao, có thể thấy Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự kiên quyết, không có “vùng cấm”. Gần đây nhất, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do các sai phạm trong thời gian giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc xử lý đối với ông Hoàng Trung Hải đúng quy định, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại lợi dụng sự việc này để xuyên tạc, hướng lái thông tin nhằm mục đích gây phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Cụ thể, trên các trang mạng xã hội như Việt Tân, Chân trời mới media… đang lan truyền bài viết với tiêu đề “Sự phá sản của các bí thư thành uỷ”. Trong bài viết này, các đối tượng điểm danh lại việc xử lý kỷ luật và xử lý hình sự đối với ông Đinh La Thăng (nguyên Bí thư Thành uỷ Hồ Chí Minh), xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng) và ông Hoàng Trung Hải (nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội), từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá mang tính chất xuyên tạc, sai lệch bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Những luận điệu sai lệch
Về việc các đồng chí nguyên là Bí thư Thành uỷ Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội bị xử lý kỷ luật, trong đó ông Đinh La Thăng đã bị kết án hình sự do các sai phạm nghiêm trọng mà mình gây ra, có thể nói đây là tổn thất trong công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ cấp cao để xảy ra sai phạm đã gây ra những thiệt hại lớn về vật chất cho Nhà nước, cho nhân dân; ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước; tác động đến niềm tin của quần chúng.
Với tinh thần đấu tranh làm trong sạch nội bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua đã có những thành quả đáng ghi nhận. “Củi tươi, củi khô” đã được xử lý, không còn vùng cấm trong công tác chống tham nhũng.
Tuy nhiên, với ý thức chống phá quyết liệt, các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị liên tục lợi dụng thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta để xuyên tạc, hướng lái thông tin.
Đối với việc nguyên Bí thư Thành uỷ tại ba thành phố lớn của Việt Nam gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bị xử lý, các đối tượng đưa ra luận điệu rằng: “đây là sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Đồng thời, đưa ra một loạt thông tin mang tính chất đả phá Đảng, Nhà nước như: công tác nhân sự của Đảng đầy lỗ hổng; Đảng lựa chọn cán bộ không theo một quy chuẩn nào; các cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam chỉ được cất nhắc vì có “lòng trung thành” với Đảng chứ không hề có năng lực lãnh đạo…
Trên cơ sở xuyên tạc thông tin, các đối tượng này tiếp tục quy chụp nguyên nhân việc cán bộ sai phạm là do Đảng Cộng sản thiếu năng lực, không đảm bảo dân chủ khi làm công tác cán bộ. Các đối tượng rêu rao rằng công tác cán bộ không xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc mà chỉ phục vụ các “phe cánh chính trị”; việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ không dựa trên năng lực của từng người mà căn cứ trên sự thoả thuận của các “nhóm lợi ích” trong Đảng. Cuối cùng, các đối tượng cũng không quên “cài cắm” thông tin đòi thay đổi chế độ chính trị, yêu cầu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Về mặt quy định, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng các bộ tiêu chuẩn đối với từng chức danh lãnh đạo, đưa ra một quy trình chặt chẽ để có thể đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc và bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng việc vận hành các quy trình liên quan đến công tác cán bộ ở một số nơi còn tồn tại sai phạm, có nơi sai phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã phải đẩy mạnh công tác thanh – kiểm tra và xử lý sai phạm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ.
Đồng thời, chúng ta cũng không thể phủ nhận việc một số cán bộ khi có chức quyền trong tay đã nảy sinh những thói hư, tật xấu, bị lợi ích tiền tài, vật chất làm mờ mắt, dẫn đến việc để xảy ra các sai phạm trong khi thi hành công vụ.
Nguyên nhân của các sai phạm trên xuất phát từ cá nhân của cán bộ. Việc quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước là thiếu khách quan, vô căn cứ. Để đánh giá bản chất sự việc, cần có cái nhìn công bằng và chuẩn xác; không thể dựa trên những vụ việc đơn lẻ để đánh đồng với bản chất của một chế độ.
Tăng cường hiệu quả công tác cán bộ
Thẳng thắn đánh giá, đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay đông về số lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng. Ở nhiều bộ phận, cán bộ hoạt động theo kiểu cầm chừng, tạo ra gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Điều này đã trở thành cái cớ để không ít đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tiến hành xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ đã được Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận. Cụ thể, tại Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã chỉ rõ những mặt hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ và đưa ra giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Ngoài ra, Đảng ta đã đưa ra nhiều Nghị quyết, chỉ thị liên quan để tăng cường quản lý công tác tác bộ.
Để củng cố uy tín, sức mạnh của Đảng, nhà nước, một mặt chúng ta phải xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Mặt khác, chúng ta cũng cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác cán bộ để kịp thời đấu tranh, phê phán…
Nguồn: cand.com.vn

NGƯỜI CHẠY CHỨC, NGOÀI KỶ LUẬT CÒN BỊ ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH CÁN BỘ

22:12 4 Comments

Người nào chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức sẽ bị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ
Chiều nay, Ban Tổ chức TƯ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11.2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và thời gian tiếp theo.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của nhiều ủy viên TƯ Đảng là bí thư Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ...
Theo Ban Tổ chức TƯ, quy định 205 đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua; khi lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.
Quy định cũng chỉ rõ các hành vi chạy chức, chạy quyền; các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và chế tài, hình thức xử lý.
Để quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đi vào đời sống trong tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cơ sở, trước hết đòi hỏi sự nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị.
Trong đó, Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh một số nội dung. Cụ thể:
Một là, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu về tầm quan trọng và sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cũng như trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện quy định.
Hai là, tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc phải thống nhất với quy định của Đảng.
Ba là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh sai phạm.
Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực.
Năm là, tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong đảng.
Sáu là, nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nêu trong quy định. Đây là cơ sở để giám sát công tác cán bộ; là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý vi phạm.
Ngoài hình thức xử lý bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức theo quy định 102 của Đảng, người nào chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền còn bị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ với thời hạn tương ứng là 18 tháng, 30 tháng và 60 tháng.
Đồng đời, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.
Trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đưa, nhận hối lộ hoặc vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật…
Nguồn: Motthegioi.vn

KHÔNG ĐỂ CHI PHỐI BỞI TIN GIẢ, XẤU, ĐỘC TRÊN MẠNG VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

15:08 8 Comments

Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, đồng thuận trong tập thể cấp ủy. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến công tác nhân sự.
Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18.10.2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35.
Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
Theo đó, cấp ủy trực thuộc Trung ương quyết định thành lập tiểu ban nhân sự từ 5-7 người (bảo đảm không quá 50% số lượng ủy viên ban thường vụ đương nhiệm), gồm: Bí thư, các phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và ủy viên ban thường vụ khác (nếu cần). Bí thư cấp ủy làm trưởng tiểu ban, trưởng ban tổ chức cấp ủy làm thường trực tiểu ban.
Cấp ủy xây dựng đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.
Phương châm là phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.
Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.
Căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Trong đó, đối với một số chức danh cần xem xét cụ thể theo hướng: Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
Các cán bộ dự kiến giới thiệu làm lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, cần kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp (trừ trường hợp là cán bộ điều động, luân chuyển).
Trường hợp đặc biệt, nếu nhân sự chưa kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp, thì cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ phải báo cáo về nguồn cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín đối với nhân sự và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đối với những cán bộ khi thực hiện quy trình công tác cán bộ nếu chưa bảo đảm một số tiêu chuẩn, điều kiện thì các cấp ủy phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng, xử lý dứt điểm những vi phạm trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.
Cơ cấu 3 độ tuổi, chống chạy chức chạy quyền
Hướng dẫn này yêu cầu thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, phấn đấu: Dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40-50%, còn lại trên 50 tuổi. Đối với cấp xã sẽ do ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể cho phù hợp…
Về số lượng cấp ủy: Đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương: Căn cứ vào Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hóa việc thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên so với số lượng tối đa được cấp có thẩm quyền xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020 (không tính các cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương).
Đối với đảng bộ cấp cơ sở (gồm cả đảng bộ cấp xã và đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao hoặc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở) cơ bản thực hiện số lượng như nhiệm kỳ 2015-2020 và do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đối với những đảng bộ cấp xã, cấp huyện và tương đương thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập thì số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập có thể nhiều hơn so với quy định nhưng tối đa không quá số lượng hiện có. Tuy nhiên, đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thì thực hiện số lượng theo quy định.
Về số lượng phó bí thư cấp ủy: Số lượng phó bí thư cấp tỉnh (không tính các cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển về địa phương), cấp huyện thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Riêng số lượng phó bí thư cấp ủy các tổ chức đảng trong Công an nhân dân thực hiện theo Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18.5.2019 của Bộ Chính trị.
Đối với đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, thì tiếp tục cơ cấu 2 phó bí thư phụ trách công tác quan trọng của cấp ủy theo quy định.
Cũng theo hướng dẫn, công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền.
Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp; chất lượng, hiệu quả việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh và kết luận rõ, chính xác những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị, các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội.
Nguồn: www.nhandan.com.vn

KIỂM SOÁT BẰNG ĐƯỢC QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

17:25 10 Comments


Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QÐ/TW, ngày 23-9-2019 một lần nữa cho thấy quyết tâm của Ðảng là phải kiểm soát bằng được quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền - một vấn đề bức xúc lâu nay xã hội quan tâm, lo ngại. Ðặc biệt, khi toàn Ðảng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Ðại hội lần thứ XIII thì Quy định nêu trên càng có ý nghĩa thiết thực và là công cụ sắc bén, là cái “lồng” cơ chế để “nhốt” quyền lực, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ.
Tình trạng lợi dụng quyền lực nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng được Ðảng ta cảnh báo từ lâu và có những giải pháp ngăn chặn, nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn, thậm chí ở một số lĩnh vực có lúc, có nơi diễn ra tinh vi, nghiêm trọng hơn. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XII đến nay, hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao, một số trường hợp bị phạt tù vì nhiều nguyên nhân, nhưng không thể không nói đến việc quản lý còn nhiều kẽ hở, quyền lực chưa được kiểm soát chặt chẽ. Việc lợi dụng quyền lực trong quản lý kinh tế, sử dụng tài sản công để lại hậu quả nặng nề, nhưng không nguy hại bằng lợi dụng quyền lực trong công tác cán bộ, bởi nó có thể làm cho đội ngũ cán bộ dần dần trở nên què quặt, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng yếu kém; làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, thui chột động lực phấn đấu, cống hiến của những cán bộ có năng lực tốt, phẩm chất đạo đức trong sáng. Nếu tình trạng này không sớm được ngăn chặn thì nguy cơ thật khôn lường, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.
Ðảng ta đã có nhiều nghị quyết, quy định về công tác cán bộ và quá trình đổi mới thực hiện nhiệm vụ then chốt này đã đạt được những kết quả đáng kể, song một số yếu kém chậm được khắc phục. Chưa có biện pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền và những tiêu cực trong công tác cán bộ. Thiếu chặt chẽ, hiệu quả trong phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm,... Vì thế mới có tình trạng cán bộ vi phạm vẫn được đưa vào quy hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn, “nâng đỡ hotgirl không trong sáng”, thậm chí “cả họ làm quan” xảy ra ở một số nơi.
Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như vậy và thực tế cũng đã chứng minh điều ấy. Công tác cán bộ là công việc hệ trọng của Ðảng. Trong những năm gần đây, nhất là nhiệm kỳ Ðại hội XII, cùng với việc ban hành các nghị quyết về công tác cán bộ, Ðảng có nhiều quy định cụ thể hóa các nghị quyết, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo, quyết tâm cao của Ðảng, là yêu cầu cấp bách đối với công tác cán bộ hiện nay.
Ðể Quy định này cùng với các văn bản khác về công tác cán bộ sớm được hiện thực hóa trong cuộc sống, nhất là quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, các cơ quan, cá nhân làm công tác cán bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đồng thời nêu cao trách nhiệm của mình trong từng việc, từng bước, từng khâu của công tác cán bộ. Nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền; nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Các tổ chức đảng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự đối với cán bộ, đảng viên để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền. Việc phân công, phân cấp cần gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Nguyên tắc là mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; cung cấp, trao đổi thông tin và giải trình khi có yêu cầu. Có cơ chế và tạo mọi điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ và công tác cán bộ một cách hiệu quả nhất. Ðặt công tác cán bộ trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; cấp trên tăng cường kiểm tra cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên; thực hiện giám sát dọc, giám sát ngang. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm.
Với sự chỉ đạo quyết tâm của Trung ương Ðảng, chúng ta kỳ vọng, tin tưởng, Quy định 205 của Bộ Chính trị cùng với các nghị quyết, quy định khác về công tác cán bộ sẽ được thực hiện nghiêm túc. “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.
Theo: nhandan.com.vn