Hiển thị các bài đăng có nhãn "Chống luận điệu tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng". Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Chống luận điệu tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng". Hiển thị tất cả bài đăng

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

10:24 29 Comments

Loa phường - Hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung ra sức công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội. Mục đích chống phá của các tổ chức phản động, thế lực thù địch và cơ hội chính trị không mới nhưng thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, xảo trá hơn. Chúng tính toán kỹ thời điểm tung tin đồng thời xâu chuỗi các sự kiện, tạo vỏ bọc lừa bịp, suy diễn, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi, hoang mang trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng chú ý, chúng tập trung mũi nhọn tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; xuyên tạc nguyên tắc tổ chức, cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Đài phản động RFA tuyên truyền chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các hoạt động này được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, hệ thống với việc huy động cùng lúc nhiều phương tiện, lực lượng tham gia mà đứng đầu là các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở ngoài như: Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đảng Dân chủ nhân dân, Đảng Vì dân, Tập hợp dân chủ đa nguyên…Bên cạnh đó, chúng phát huy tối đa các trung tâm truyền thông nước ngoài như Đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt, các tổ chức quốc tế, NGO nước ngoài như: Theo dõi Nhân quyền thế giới - HRW, Ân xá quốc tế - AI, Phóng viên không biên giới - RSF… để thực hiện việc phát tán hàng ngàn bài viết, tài liệu, video, phim, ảnh có nội dung sai trái nhằm tuyên truyền chống phá Đảng và chế độ. Trong đó, chúng tập trung vào các nội dung: Phủ nhận, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền xuyên tạc công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng ta; đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lập ra rất nhiều website, tài khoản mạng xã hội, blog, hội, nhóm nhằm tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các bài viết, phân tích, bình luận, hình ảnh, video clip đính kèm, chúng quy kết chủ nghĩa Mác-Lê nin là “viển vông, ảo tưởng và đã lỗi thời và lạc hậu”, “Việt Nam đi lên CNXH không qua phát triển tư bản là trái quy luật tự nhiên nên nỗ lực đổi mới đất nước không thành công”. Chúng ngụy biện “tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lê nin”, “Việt Nam không cần chủ nghĩa Mác-Lê nin mà chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ”…Các phần tử cơ hội chính trị cũng ra sức lợi dụng “phản biện”, “góp ý” cho Đảng để truyền bá quan điểm sai trái, phản động; viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” có nội dung đả kích chế độ và đường lối phát triển đất nước. Chúng đưa ra luận điệu “phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN là không tưởng, chắp vá, mâu thuẫn”. Chúng thổi phồng khuyết điểm, bóp méo thành tựu phát triển đất nước, rồi quy kết nguyên nhân là do thể chế chính trị “độc đảng toàn trị”. Đáng chú ý, lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch đòi Việt Nam “đi tìm chủ thuyết mới” để phát triển, đòi “Đảng từ bỏ đường lối xây dựng CNXH, chuyển sang đường lối dân tộc và dân chủ, chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa”. Chúng vu cáo việc duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng là “độc tài”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển, từ đó đòi Việt Nam bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập... Chúng còn đưa ra các luận điệu xuyên tạc rằng, công tác cán bộ của Đảng thiếu dân chủ, minh bạch, việc quy hoạch cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, bởi trong Đảng cũng có “phe này”, “phe kia”, “chống tham nhũng chỉ là cuộc đấu đá nội bộ”… Lợi dụng tình trạng một số cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật, chúng suy diễn, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm cho công tác cán bộ của Đảng.

Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, nhìn nhận sự việc một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Đồng thời, các tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đồng thời tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm. Có như vậy, chúng ta mới củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.