Hiển thị các bài đăng có nhãn "Chiến tranh biên giới phía Bắc". Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Chiến tranh biên giới phía Bắc". Hiển thị tất cả bài đăng

“ANH EM CẤP TIẾN” XUYÊN TẠC VỀ CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC CỦA QUÂN VÀ DÂN TA

Hoa sữa Lịch sử dân tộc ta trải qua nhiều giai đoạn dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam luôn phải đứng lên đấu tranh chống lại sự xâ...
XEM CHI TIẾT

CẨN TRỌNG TRƯỚC HÀNH VI LỢI DỤNG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979 HÒNG XUYÊN TẠC, BÔI NHỌ

Thúy Kiều -  Liên quan đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 giữa Việt Nam và Trung Quốc, rất nhiều kênh thông tin của các thế lực thù đị...
XEM CHI TIẾT